Aktuel scene-
og billedkunst

I Bikubenfonden har vi særligt fokus på scenekunst og billedkunst. Inden for disse to områder arbejder vi med at nyskabe muligheder for professionelle kunstnere og kunstinstitutioner.
Toggle text

Vi arbejder ud fra en stærk overbevisning om kunstens betydning: Kunsten skal ikke nødvendigvis bruges til noget. Vi tror, at kunst kan skabe nye erkendelser og refleksion over eget liv og omverden. Kunst kan være rum for sansning, fortælle historier eller skabe debat. Kunsten har ikke ét defineret formål, men mange. Vi ønsker at bakke op om den idérigdom og kvalitet, der findes på kunstscenen, skabe rum for eksperimenter og nytænkning og bane vejen for kunstnerisk udvikling inden for billedkunsten og scenekunsten. Det gør vi blandt andet ved at støtte nyskabende forestillinger, udstillinger og særlige formidlings- og udviklingsindsatser inden for de to områder.

Proaktiv tilgang

Vi bidrager dog ikke med økonomi alene, men arbejder også proaktivt med at sætte undersøgelser og initiativer i gang dér, hvor vi kan se, at hele eller dele af scene- eller billedkunstfeltet kan styrkes. Vi prioriterer samarbejde og går gerne sammen med eksempelvis kulturinstitutioner, kommuner, private aktører eller andre fonde om at skabe rum for kunstnerisk udvikling og nye muligheder på den professionelle kunstscene.

Vær opmærksom på, at vi i øjeblikket udvikler vores strategi. Det betyder, at vi på nuværende tidspunkt ikke kan indgå nye, længerevarende partnerskaber. Der kan i vores ansøgningsrunder stadig søges støtte til nyskabende udstillinger, scenekunstforestillinger, formidlingsprojekter eller mindre udviklingsindsatser inden for scene- og billedkunstområdet. Læs mere her. (Sidst opdateret november 2020)

Hvad er aktuel scene- og billedkunst?

Aktuel scene- og billedkunst indbefatter al kunst, der præsenteres og sættes i en sammenhæng med nutidig relevans. Den historiske billedkunst og klassiske værker inden for scenekunsten betragter vi altså også som aktuelle, såfremt de formidles eller iscenesættes med samtiden for øje.  

Fokusområder på kunstområdet
Toggle text

Herunder kan du se de større indsatser og særlige fokusområder, vi arbejder med i øjeblikket, samt vores faste ansøgningsrunder inden for scenekunst og billedkunst.

Mere viden
Rapport: Billedkunstens Betydning
Metoderedskab: Billedkunstens Betydning
Rapport: IMAGINARIUM
Formidling: Artistic Practice
Formidling: Kunstpodcast VISION
Rapport: Billedkunstens Økonomiske Rum, Markedets samlede størrelse, CBS 2018
Midtvejsevaluering: Udviklingsplatformen for Scenekunst
Evaluering: Udstillingsprisen Vision
Evaluering: Årets Reumert
Publikation: HAUT - Kunstnerisk udviklingsarbejde
Rapport (podcast): X and Beyond
Rapport: Makropol – TRAVERSE og ANTHROPIA
Rapport: Primer
Rapport: Kunstens Rammer
Ofte stillede spørgsmål

Hvilke kriterier lægger I vægt på i ansøgninger?

Generelt interesserer vi os for at skabe rum for eksperimenter og nytænkning inden for professionel scenekunst og billedkunst. Vi ønsker at styrke feltets potentialer og interesserer os for, hvordan nye strukturer, rammer eller samarbejder kan løse udfordringer inden for de to områder.

Giver Bikubenfonden støtte til enkeltpersoner?

Vi støtter som udgangspunkt ikke enkeltpersoner i form af legater eller lignende. Men man kan som enkeltperson godt henvende sig med en god og nyskabende ide. Det er dog vigtigt at bemærke, at du skal have et CVR-nummer for at ansøge i vores system. Eneste undtagelse er vores atelierprogram.
Læs mere her

Støtter I kulturhistorie?

Nej. Bikubenfonden har tidligere støttet det kulturhistoriske område, men gør det ikke længere.

Støtter I værkproduktion?

Inden for billedkunsten støtter vi formidlingen af kunsten, men ikke selve produktionen af værket. Inden for scenekunst støtter vi både udviklingen af ny dramatik og opsætningen af en forestilling.

Hvordan evaluerer Bikubenfonden?

Kerneprincippet for vores evalueringspraksis er, at det ikke nødvendigvis er alt, der skal evalueres. Vi vurderer løbende, hvilke indsatser der skal evalueres. Når der evalueres, skal det bidrage til viden og læring – for Bikubenfonden, for den organisation, der står bag indsatsen og for feltet. Det betyder også, at vi offentliggør alle vores evalueringer. Se mere her

Sådan kommer du
i dialog

Søger du midler til nyskabende udstillinger, scenekunstforestillinger, formidlingsprojekter eller mindre udviklingsindsatser inden for scene- og billedkunstområdet, vil vi bede dig søge i vores ansøgningsrunder, der åbner to gange om året. Læs mere her

Har du nyskabende idéer, viden, input eller spørgsmål inden for de områder, vi arbejder med, hører vi gerne fra dig.