Aktuel scene-
og billedkunst

I Bikubenfonden har vi særligt fokus på scenekunst og billedkunst. Inden for disse to områder arbejder vi med at nyskabe muligheder for professionelle kunstnere og kunstinstitutioner.
Toggle text

Vi arbejder ud fra en stærk overbevisning om kunstens betydning: Kunsten skal ikke nødvendigvis bruges til noget. Kunst kan skabe nye erkendelser og refleksion over eget liv og omverden. Kunst kan være rum for sansning, fortælle historier eller skabe debat. Kunsten har ikke ét defineret formål, men mange. Vi ønsker at bakke op om den idérigdom og kvalitet, der findes på kunstscenen, skabe rum for eksperimenter og nytænkning og bane vejen for kunstnerisk udvikling inden for billedkunsten og scenekunsten.

Det gør vi ved at indgå samarbejder med danske kunstinstitutioner om deres udvikling med fokus på strategi, organisationsopbygning, ledelse og kunstnerisk udvikling. Desuden etablerer vi længerevarende partnerskaber med udvalgte kunstinstitutioner, når både vi og institutionen kan se, at der er særlige muligheder for at indfri større strategiske ambitioner med betydning for hele kunstfeltet.

FOKUS PÅ SAMARBEJDE OG DIALOG

I Bikubenfonden bidrager vi ikke med økonomi alene, men indgår som aktiv udviklingspartner i de samarbejder, vi indgår i. Det betyder, at vi er tæt involveret i både kortere udviklingsforløb og længerevarende partnerskaber og kan bidrage med kommunikativ eller økonomisk rådgivning, tilbud om fysiske lokaler eller etablering af kontakt til danske eller udenlandske eksperter, fonde eller institutioner.

Desuden arbejder vi med at producere ny viden, skabe videndeling og dialog blandt kunstnere og kunstinstitutioner gennem formidlings- og debatformater samt med at stimulere bevidsthed og samtale om kunstens betydning blandt politikere og andre beslutningstagere.

Vi indgår ikke direkte i udviklingsforløb med enkeltstående kunstnere inden for scene- og billedkunstfeltet. Deres udvikling understøtter vi gennem vores opbakning til og samarbejde med institutionerne Art Hub Copenhagen, Udviklingsplatformen for Scenekunst, Skitse og HAUT.

Fokusområder på kunstområdet
Mere viden
Publikationer: Corpus på Det Kongelige Teater
Rapport: Scenekunstens betydning 2022
Onepager: Scenekunstens betydning 2022
Præsentation: Scenekunstens betydning 2022
Metoderedskab: Scenekunstens betydning
Rapport: Billedkunstens betydning 2022
Onepager: Billedkunstens betydning 2022
Præsentation: Billedkunstens betydning 2022
Metoderedskab: Billedkunstens betydning
Rapport: Billedkunstens betydning 2020 (pilotprojekt)
Rapport: IMAGINARIUM
Formidling: Artistic Practice
Formidling: Kunstpodcast VISION
Rapport: Billedkunstens Økonomiske Rum, Markedets samlede størrelse, CBS 2018
Midtvejsevaluering: Udviklingsplatformen for Scenekunst
Evaluering: Udstillingsprisen Vision
Evaluering: Årets Reumert
Publikation: HAUT - Kunstnerisk udviklingsarbejde
Rapport (podcast): X and Beyond
Rapport: Makropol – TRAVERSE og ANTHROPIA
Rapport: Primer
Rapport: Kunstens Rammer
Ofte stillede spørgsmål

Giver Bikubenfonden støtte til enkeltpersoner?

Vi støtter som udgangspunkt ikke enkeltpersoner i form af legater eller lignende. Men man kan som enkelt person godt henvende sig med en god og nyskabende idé. Det er dog vigtigt at bemærke, at du skal have en CVR-nummer for at ansøge i vores system.

Støtter I kulturhistorie?

Nej. Bikubenfonden har tidligere støttet det kulturhistoriske område, men gør det ikke længere.

Støtter I værkproduktion?

Nej, vi har fokus på udvikling inden for strategi, organisationsopbygning og ledelse samt kunstnerisk udvikling og støtter ikke værkproduktion.

Hvordan evaluerer Bikubenfonden?

Kerneprincippet for vores evalueringspraksis er, at det ikke nødvendigvis er alt, der skal evalueres. Vi vurderer løbende, hvilke indsatser der skal evalueres. Når der evalueres, skal det bidrage til viden og læring – for Bikubenfonden, for den organisation, der står bag indsatsen og for feltet. Det betyder også, at vi offentliggør alle vores evalueringer. Se mere her.

Hvad ligger I begrebet ‘aktuel kunst’?

Aktuel scene- og billedkunst indbefatter al kunst, der præsenteres og sættes i en sammenhæng med nutidig relevans. Den historiske billedkunst og klassiske værker inden for scenekunsten betragter vi altså også som aktuelle, såfremt de formidles eller iscenesættes med samtiden for øje.

Sådan kommer du
i dialog

Vi er på vej med et nyt dialogformat, hvor du kan booke et møde med Bikubenfondens rådgivere. Vi forventer at åbne for booking af møder i efteråret 2022.