Unge på kanten

I Bikubenfonden arbejder vi med at nyskabe muligheder for unge på kanten mellem 13 og 30 år og styrke deres evne til at mestre eget liv.
Toggle text

I Danmark er der unge, der lever liv, de færreste kan forestille sig. De kæmper ofte med komplekse sociale og psykiske problemer. De er ikke en del af fællesskaberne på uddannelserne, på arbejdsmarkedet og i civilsamfundet. De lever på kanten af samfundet og risikerer at komme til at leve et helt liv som udsatte. Bikubenfonden arbejder for at forhindre, at unge ender på kanten og for at hjælpe dem, der står midt i problemerne, med at få sikkert fodfæste i voksenlivet med uddannelse, job, bolig og fællesskaber.

Det gør vi gennem tre missioner:

  1. At stoppe hjemløshed blandt unge
  2. At forbedre anbragte unges overgang til voksenlivet
  3. At sikre at ingen ung står uden for job, uddannelse og stærke fællesskaber

SYSTEMISKE PROBLEMER KRÆVER SYSTEMISKE LØSNINGER
Nogle sociale udfordringer lader sig ikke løse, selvom man skruer op for ressourcer og indsats. De er rodfæstet i vores system og kræver systemiske løsninger. På tværs af vores tre missioner arbejder vi med at skabe systemiske forandringer. Derfor samarbejder vi på tværs af fagområder og sektorer – og altid med de unge i centrum – for at generere ny viden, teste nye løsninger, sætte dagsordener, mobilisere og inspirere aktører til fælles handling.  På den måde tror vi på, at vi kan skubbe til de forandringer, der skal til for at nyskabe muligheder for unge på kanten.

SÅDAN ARBEJDER VI

Bikubenfonden er gået fra at støtte enkeltstående projekter til at arbejde med langsigtede indsatser med fokus på systemforandring inden for vores tre missioner. Unges stemmer er omdrejningspunkt for udviklingen, og vi involverer altid flere samarbejdspartnere. Vi er fra start opmærksomme på, hvordan de enkelte indsatser kan gøre hele feltet klogere på potentialet i og behovet for nationale ændringer i fx praksis, opgave- og ansvarsdeling, lovgivning og tænkning.

VI ER ÅBNE FOR DIALOG
Toggle text

Vi modtager ikke ansøgninger og støtter ikke færdigudviklede indsatser. Nye samarbejdsrelationer etableres primært i innovationsprocesser og i allianceopbygning på specifikke problemstillinger. Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har:

  • Identificeret udfordringer og uforløste potentialer i unges liv og omverden, som ikke adresseres af nuværende indsatser og praksis.
  • Spæde erfaringer med ny praksis, som viser nye veje i arbejdet med unge på kanten, men hvor nuværende tænkning, lovgivning eller kultur på området spænder ben for en større udbredelse.
Mere viden
Rapport: Børn og unge i Danmark - Velfærd og trivsel 2022
KBH+: Evaluering af relationsdannelse
En Vej til Alle: Indspil til Reformkommissionen - Et samfund med uforløst potentiale
Rapport: Hver tredje anbragte unge står alene, når de fylder 18
Rapport: Natur til et godt liv – Unges fortællinger om deres møder med naturen
Unge på kanten uden job og uddannelse – debatoplæg
Rapport: Efterværn og overgange til voksenlivet
Ung mellem anbringelse og eget hjem
Policy Lab: En god overgang fra anbringelse til voksenlivet
Rapport: Fra anbringelse til voksenliv
Innovation på Socialområdet - Læring i en krisetid
Hjem til Alle alliancen – evaluering
Natur til et godt liv
Evaluering af KBH+
Intensive læringsforløb – Effektevaluering af tre intensive læringsforløb
Når kunst gør en forskel
Børn og Unge i Danmark – Velfærd og trivsel 2018
Hjemløsebarometeret – dansk hjemløshed i nordisk perspektiv
Videngrundlag – Udsatte unge: Fra kanten til fællesskabet
Ofte stillede spørgsmål

Hvorfor taler I om, at I ikke støtter projekter?

Vi har gennem årene støttet mange enkeltstående projekter, som desværre ikke blev videreført efter endt projektperiode. En del af de projekter er sat i gang, inden man har kortlagt problemstillingen og fundet ud af, hvad den rigtige løsning på problemet er. Derfor er vi optaget af først at forstå problemet hele vejen rundt for dernæst at udvikle løsninger, som kan forankres og skaleres.

Hvordan kommer jeg i dialog med jer?

Man kan ikke længere ansøge Bikubenfonden om støtte til et specifikt projekt. Vi tror på, at vi kan gøre den største forskel for unge på kanten ved at arbejde katalytisk og ikke længere støtte enkeltindsatser. I stedet er vi i konstant dialog med kommuner, civilsamfund og den private sektor om, hvordan vi i fællesskab nyskaber muligheder for unge på kanten og skaber systemisk forandring. Mange ansøgere brugte tidligere uforholdsmæssigt mange ressourcer på at ansøge os, men fik afslag. Den tid kan bruges bedre. Du er altid velkommen til at kontakte medarbejderne på socialområdet, hvis du er optaget af at stoppe hjemløshed blandt unge, sikre anbragte unge en bedre overgang til voksenlivet og/eller skabe bedre muligheder for unge uden for job og uddannelse. Du finder medarbejderne her.  

Støtter I drift?

Vi støtter både drift og udvikling.

Støtter I forskning på området?

Som udgangspunkt støtter vi ikke forskning, men hvis forskningen er en integreret del af en indsats, kan vi godt støtte forskning.

Hvordan evaluerer Bikubenfonden?

Kerneprincippet for vores evalueringspraksis er, at det ikke nødvendigvis er alt, der skal evalueres. Vi vurderer løbende, hvilke indsatser der skal evalueres. Når der evalueres, skal det bidrage til viden og læring – for Bikubenfonden, for den organisation, der står bag indsatsen og for feltet. Det betyder også, at vi offentliggør alle vores evalueringer. Se mere her