Sociale investeringer

I Bikubenfonden er vi optaget af, hvordan vi kan være med til at skabe en bæredygtig forandring, der løfter flere unge fra kanten og styrker deres livsmestring. Ét af de redskaber, der har potentiale til at skabe forandringen, er sociale investeringer.
Toggle text

På det sociale område arbejder vi for at skabe bæredygtige indsatser, der styrker unges livsmestring, og dermed gøre op med enkeltstående projekter, der lukker ned, når projektmidler udløber.  Sociale investeringer har potentiale til at sikre en bedre forankring af en virksom indsats.

Med sociale investeringer er der fokus på at skabe resultater, der både skaber den ønskede forandring for borgeren, og som samtidig giver en budgetøkonomisk gevinst på de offentlige budgetter. Den såkaldte dobbelte bundlinje. Sociale investeringer kan bruges som greb i nyskabelser af muligheder for unge, og er dermed også et redskab til at udfordre de systemskabte barrierer, der er på det sociale område. Sociale investeringer som metode ser vi som et supplement til den måde, vi udvikler og understøtter det sociale område i Danmark.  

Bikubenfonden forsøger at understøtte udviklingen med sociale investeringer på flere måder:

  • Vi bruger vores kapital til at stille underskudsgaranti, der dermed gearer andre investorer på området til at investere, når de ved, at en fond er villig til at tage den yderste risiko.
    Den Sociale Investeringsfond, Hjem til Alle, Aarhus Kommune, Bikubenfonden og Rådet for Sociale Investeringer er i Aarhus indgået i et socialt investeringsprogram – det første af sin art i Danmark. Målet er flere unge hjemløse i egen bolig, bedre trivsel og, for de mest ressourcestærke, at komme i arbejde. Bikubenfonden stiller en underskudsgaranti, der gør Aarhus-casen mere attraktiv at gå ind i for investorer. Læs mere her
     
  • Vi støtter op om øget videndeling på tværs af feltet.
    Det gør vi dels med donation til Den Sociale Investeringsfond, dels ved at sidde i Advisory Board.
Hvad er en social investering?

I et socialt investeringsprogram går en myndighed, en leverandør med faglig ekspertise og en investor sammen om at gennemføre en indsats, der både kan skabe livsforbedringer for den enkelte og på sigt kan skabe gevinster på et offentligt budget. Investeringsprogrammet starter ved, at investoren stiller kapital til rådighed for leverandøren, som kan igangsætte indsatsen. Hvis indsatsen har den aftalte effekt og dermed skaber social forandring, betaler myndigheden investoren tilbage plus et afkast. Det vil sige, at man betaler for resultater frem for aktiviteter.

Vil du læse mere om sociale investeringer, så læs med her.

Kontakt:
Pernille Bird
PERNILLE BIRD
PROGRAMCHEF & UDVIKLINGSPARTNER
+45 28 92 34 17
pbd@bikubenfonden.dk
Pernille Bird
PERNILLE BIRD
Pernille arbejder med at skabe systemiske forandringer i samarbejde med visionære aktører på socialområdet og har bl.a. ansvar for fondens arbejde med sociale investeringer.