Sociale investeringer

I Bikubenfonden er vi optaget af, hvordan vi kan være med til at skabe en bæredygtig forandring, der løfter flere unge fra kanten og styrker deres livsmestring. Ét af de redskaber, der har potentiale til at skabe forandringen, er sociale investeringer.
Toggle text

På det sociale område arbejder vi for at skabe bæredygtige indsatser, der styrker unges livsmestring, og dermed gøre op med enkeltstående projekter, der lukker ned, når projektmidler udløber.  Sociale investeringer har potentiale til at sikre en bedre forankring af en virksom indsats.

Med sociale investeringer er der netop fokus på at indfri resultater, der både skaber den ønskede forandring for borgeren og som samtidig giver en budgetøkonomisk gevinst på de offentlige budgetter. Det er også et redskab til at udfordre de systemskabte barrierer, der er på det sociale område – hvor gevinsten af en indsats ikke altid høstes af den, der leverer og betaler for indsatsen. Metoden ser vi som et supplement til den måde, vi udvikler og understøtter det sociale området i Danmark.

Vi mener, at det er afgørende med stærke partnerskaber på tværs af aktørfeltet, hvis vi for alvor skal udvikle området for sociale investeringer. 

Bikubenfonden forsøger at understøtte udviklingen med sociale investeringer på flere måder:

 • Vi støtter en organisation, der leverer resultater, som en myndighed ønsker at betale for. Den betaling som organisationen opnår, kan den reinvestere i sig selv med henblik på at udvikle organisationen yderligere. Dermed bruger vi risikovillig kapital for at understøtte en innovativ udvikling på området.
  Vi har blandt andet støttet Den Sociale Kapitalfond med indsatsen "Vækst med Social Bundlinje", som har arbejdet med investeringsmodeller i blandt andet Gladsaxe og Herning Kommune med henblik på at få borgere på kanten af arbejdsmarkedet ind i jobs.
   
 • Vi yder lån til en leverandør, der tilbagebetaler pengene, når de opnår de aftalte resultater og modtager betaling fra kommunen. Det er en model, som vi bl.a. har afprøvet med Den Sociale Kapitalfond.
   
 • Vi bruger vores kapital til at stille underskudsgaranti, der dermed geare andre investorer på området til at investere, når de ved, at en fond er villig til at tage den yderste risiko.
  Den Sociale Investeringsfond, Hjem til Alle, Aarhus Kommune, Bikubenfonden og Rådet for Sociale Investeringer er i Aarhus indgået i et socialt investeringsprogram – det første af sin art i Danmark. Målet er flere unge hjemløse i egen bolig, bedre trivsel og, for de mest ressourcestærke, at komme i arbejde. Bikubenfonden stiller en underskudsgaranti, der gør Aarhus-casen mere attraktiv at gå ind i for investorer.
  Læs mere her
   
 • Vi støtter op om øget videndeling på tværs af feltet.
  Det gør vi dels med donation til Den Sociale Investeringsfond, dels ved at sidde i Advisory Board.
Hvad er en social investering?

I et socialt investeringsprogram går en myndighed, en leverandør med faglig ekspertise og en investor sammen om at gennemføre en indsats, der både kan skabe livsforbedringer for den enkelte og på sigt kan skabe gevinster på et offentligt budget. Investeringsprogrammet starter ved, at investoren stiller kapital til rådighed for leverandøren, som kan igangsætte indsatsen. Hvis indsatsen har den aftalte effekt og dermed skaber social forandring, betaler myndigheden investoren tilbage plus et afkast. Det vil sige man, modsat hvad man ofte gør, betaler for resultater fremfor aktiviteter.

Vil du læse mere om sociale investeringer, så læs med her på socialeinvesteringer.nu.

Tre barrierer

I vores indsats for at fremme sociale investeringer, ser vi tre barrierer, som skal adresseres.

1. Dokumentation af sammenhæng
Det kan være udfordrende for de sociale organisationer bredt set at kunne påvise den direkte og dokumentérbare sammenhæng mellem deres indsats og de opnåede resultater.

2. Langsigtede indsatser og silotænkning
Som myndighed og kommune kan det være udfordrende at afprøve sociale investeringer, hvor resultatet først viser sig på længere sigt og på tværs af forvaltninger og sektorer.

3. Deling af erfaringer
Hvis vi skal lykkes med at implementere sociale investeringer, skal vi have et fælles sprog for, hvad sociale investeringer er, hvordan de kan etableres – og hvor det er meningsfuldt at implementere investeringstankegangen.

Læs mere her