Om
Bikubenfonden

Bikubenfonden er en uafhængig, erhvervsdrivende fond, der arbejder med at katalysere systemiske forandringer for at nyskabe muligheder for unge på kanten af samfundet og for aktuel scene- og billedkunst.
Toggle text

I Bikubenfonden arbejder vi med flere filantropiske virkemidler end alene at give økonomisk støtte. Vi sætter undersøgelser og initiativer i gang for at skabe udvikling eller styrke et potentiale, og vi samler gerne flere parter om fælles indsatser og samarbejder for at skabe varige forandringer og gøre den størst mulige forskel. Vi ser det som Bikubenfondens rolle i samfundet at være med til at skabe plads til nytænkning, kvalitet og langsigtede løsninger. Vores arbejde foregår i Danmark og til dels Grønland.

DEBAT, KENDSKAB, TRANSPARENS og mobilisering af aktører

Nøgleordene for vores kommunikation er at skabe debat, kendskab, transparens og mobilisere aktører. Vi vil gerne dele den viden og de erfaringer, vi får gennem vores arbejde. Derfor kommunikerer vi åbent om vores arbejde, så vores samarbejdspartnere – og omverden i det hele taget – kan få indsigt i vores aktiviteter. Se mere her. Vi deltager også aktivt i debatarrangementer og møder. Blandt andet arrangerer vi Charlottenborgs Kaffeklub, der sætter emner inden for scenekunst og billedkunst til debat.

FOKUS PÅ BÆREDYGTIGHED 
For os ligger fokus på bæredygtighed som en naturlig del af at bedrive filantropi, og vi er opmærksomme på at agere hensigtsmæssigt og bæredygtigt i forhold til både miljø og klima, sociale forhold og selskabsledelse. Vores indsatser på både kunst og socialområdet har et iboende formål om at skabe et bæredygtigt samfund, hvor både menneskeligt og kunstnerisk potentiale kan udfolde sig. Og i vores naturområde Svanninge Bjerge har vi omlagt skoven til vildskov med formålet om at genoprette økosystemer og højne biodiversiteten. 

For at kunne agere endnu mere ansvarligt og være transparente om, hvordan vi agerer, får vi årligt gennemlyst vores investeringsportefølje ud fra en bæredygtighedsvinkel. Vi bruger analysen til løbende at øge vores fokus på bæredygtighed i vores investeringer.  Vi har i 2022 kortlagt bæredygtighed i koncernen med henblik på at udpege de væsentligste aftryk i forhold til E, S og G, og er nu i gang med det forberedende arbejde til ESG-rapportering samt udvikling af en bæredygtighedspolitik.

Læs mere om gennemlysningen af vores investeringer her.

Historiske rødder i sparekassebevægelsen

Bikubenfonden har sine historiske rødder i sparekassebevægelsen. Den selvejende institution Sparekassen Bikuben blev oprettet i 1857 som reaktion på et behov for øget velfærd til den voksende arbejderklasse i København. I Bikubenfonden arbejder vi stadig ud fra sparekassens grundtanker om samfundsengagement, nytænkning og hjælp til selvhjælp.

I tidens løb er der sket sammenlægninger, fusioner og overtagelse af anden pengeinstitutvirksomhed, som har ændret Sparekassen Bikubens forhold og ejerskab. Mindre almennyttige fonde er udsprunget af disse aktiviteter og senere sammenlagt med andre lignende fonde. Senest blev BG Fonden i 2010 sammenlagt med Bikuben Fonden af 1989 under navnet Bikubenfonden. Bikubenfondens kapital stammer fra ejerandelen i Sparekassen Bikuben og efterfølgende BG Bank. 

Følg med i
Bikubenfondens
arbejde

I Bikubenfonden har vi en målsætning om at kommunikere åbent om vores arbejde og dele vores viden og erfaringer. Det gør vi dels her på siden og dels på Facebook, Linkedin og Instagram, hvor du løbende kan følge med i de indsatser, vi engagerer os i. Vi deltager aktivt i debatarrangementer og i den offentlige debat.