Bevillingsdatabase

Her finder du en samlet oversigt over alle Bikubenfondens bevillinger. Når vi giver en bevilling, indberettes beløbet til SKAT.
Bevillingsmodtager
Beløb

HAUT Udviklingsindsats 2024

148.750 kr.
Aktuel kunst

HAUT får bevilling til strategisk udviklingsproces, der skal styrke HAUTs fremtidige arbejde.

TUBA Natur til et godt liv - Laboratoriet (2/3)

391.500 kr.
Unge på kanten

Formålet med samarbejdet mellem TUBA og NTGL LAB er at undersøge, hvad natursociale indsatser betyder for sårbare unge, der har haft misbrug tæt på livet gennem deres opvækst. Samarbejdet skal give indblik i, hvordan naturen kan anvendes i deres egen hverdag som en trivselsfremmende faktor. Gennem 5 terapi grupper over en 3-årig periode, vil projektet systematisk udvikle og afprøve en terapeutisk indsats, hvor naturens helende egenskaber er en integreret del af en naturbaseret terapeutisk indsats som metode i behandling af komplekse problemstillinger

Interne ressourcer Dialog med potentielle modtagere 2023 (skattemæssig bevilling)

40.000 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden har en del indsatser, hvor en væsentlig del af fremdriften og udviklingsarbejdet udføres af fondens medarbejdere. Lønudgifterne for denne arbejdsindsats betegnes som de interne ressourcer.

Interne ressourcer Natur til et godt liv, ressourcer anvendt i KBH 2023 (skattemæssige bevilling)

96.000 kr.
Unge på kanten

Bikubenfonden har en del indsatser, hvor en væsentlig del af fremdriften og udviklingsarbejdet udføres af fondens medarbejdere. Lønudgifterne for denne arbejdsindsats betegnes som de interne ressourcer.

DDC - Foranalyse: Rammevilkår for systemforandring i Danmark

383.750 kr.
Andre formål

I samarbejde med Danish Design Center, DDC, har Bikubenfonden fået udviklet en foranalyse for rammevilkårene for systemforandring i Danmark. Analysens har til formål at udbygge og udbrede viden om, hvordan systemforandringskapaciteten kan styrkes i en dansk kontekst.

Interne ressourcer Bestyrelsesmateriale 2023 (skattemæssig bevilling)

115.000 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden har en del indsatser, hvor en væsentlig del af fremdriften og udviklingsarbejdet udføres af fondens medarbejdere. Lønudgifterne for denne arbejdsindsats betegnes som de interne ressourcer.

Interne ressourcer Dialog med potentielle modtagere 2023 (skattemæssig bevilling)

80.000 kr.
Unge på kanten

Bikubenfonden har en del indsatser, hvor en væsentlig del af fremdriften og udviklingsarbejdet udføres af fondens medarbejdere. Lønudgifterne for denne arbejdsindsats betegnes som de interne ressourcer.

Askovhus - Natur til et godt liv 2.0 (2/3)

261.000 kr.
Unge på kanten

Bevillingens overordnede formål er at udbrede naturintegrerede indsatser til unge med spiseforstyrrelsen BED. Projektet centrerer sig om tre hovedaktiviteter: 1) Naturintegreret BED efterbehandling til unge, 2) Læringsforløb til fagprofessionelle og 3) Formidlingsaktiviteter og kommunikation.

Interne ressourcer Udvikling 2023 (skattemæssig bevilling)

275.000 kr.
Unge på kanten

Bikubenfonden har en del indsatser, hvor en væsentlig del af fremdriften og udviklingsarbejdet udføres af fondens medarbejdere. Lønudgifterne for denne arbejdsindsats betegnes som de interne ressourcer.

Interne ressourcer Bestyrelsesmateriale 2023 (skattemæssig bevilling)

266.000 kr.
Unge på kanten

Bikubenfonden har en del indsatser, hvor en væsentlig del af fremdriften og udviklingsarbejdet udføres af fondens medarbejdere. Lønudgifterne for denne arbejdsindsats betegnes som de interne ressourcer.

Kontingent partnermedlem Invest for Impact 2024

80.000 kr.
Andre formål

Invest for Impact arbejder for at fremme vilkårene og mængden af danske impactinvesteringer, der både skaber økonomisk afkast og bidrager positivt til samfundets udvikling. Dette gælder grøn omstilling såvel som at imødekomme de fremtidige velfærdsudfordringer, staten ikke kan finansiere alene. Medlemskabet i foreningen Invest for Impact Denmark understøtter, og er en forlængelse af, Bikubenfondens strategi om at være katalysator for systemforandring.

Interne ressourcer Kommunikation 2023 (skattemæssig bevilling)

265.000 kr.
Unge på kanten

Bikubenfonden har en del indsatser, hvor en væsentlig del af fremdriften og udviklingsarbejdet udføres af fondens medarbejdere. Lønudgifterne for denne arbejdsindsats betegnes som de interne ressourcer.

Analyse & Tal - Udviklingen af prototype på databaseret foresight model

375.000 kr.
Andre formål

Bikubenfonden støtter Analyse & Tal i udviklingen af prototype på en databaseret foresight model. Foresight modelling forstås som evnen til at få øje på nye dagsordner og issues, når de spirer frem og griber indpas i den offentlige debat og hos relevante aktører. En datadrevet foresight model kan komme danske politiske, filantropiske, forsknings- og civilsamfundsaktører til gode. Communityet, Thoravej 29, vil indgå i udviklingen af den nye model.

Interne ressourcer Udvikling 2023 (skattemæssig bevilling)

127.000 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden har en del indsatser, hvor en væsentlig del af fremdriften og udviklingsarbejdet udføres af fondens medarbejdere. Lønudgifterne for denne arbejdsindsats betegnes som de interne ressourcer.

Kunstmødet på Christiansborg - Sanser & Finanser

300.000 kr.
Aktuel kunst

Gennem arrangementsrækken ”Sanser & Finanser” vil politikere og kunstnere lære af hinanden gennem kunstmøder på Christiansborg. Kunstplatformen Art Matter og Bikubenfonden står bag initiativet, der i første omgang byder på tre arrangementer i 2024.

Læs evt. mere her.

Tværgående Fællesskabs- og Tryghedsbase i Housing First-indsatsen

11.250.000 kr.
Unge på kanten

Omstilling af Housing First indsatsen mellem Århus Kommune og Kirkens Korshær. Den 4-årige udviklingsindsats er en showcase på, hvordan et styrket og koordineret samarbejde mellem herbergssektoren og kommune kan bidrage til at løse problematikken i Housing First-indsatser med at unge bliver ensomme i deres lejligheder, og dermed søger tilbage til fællesskabet på herberget i. Der indstilles en bevilling på i alt 11.250.000 mio. kr. hvoraf de 10 mio. bruges til medarbejderressourcer til afprøvning og omstilling af indsatsen,1 mio. til konsulentunderstøttelse og 250.000 kr. til interne filantropiske omkostninger

Kontingent Akademiet for Social Innovation/Talentakademiet

6.250 kr.
Unge på kanten

Dette er en administrativ bevilling, der støtter udgifter til kontingent ifm. Talentakademiet. Akademiet er i kraft af sit tværsektorielle og tværfaglige udgangspunkt et unikt fællesskab for ledere, der giver en særlig position og mulighed for at skubbe på og skabe forandring. Bevillingen indgår som en del af Bikubenfondens fokus på kapacitetsopbygning.

Aarhus Kommune & Kirkens Korshær - designsprint: Fællesskabs- & tryghedsbase i Housing First indsats

183.125 kr.
Unge på kanten

Finansiering af designsprint til Aarhus Kommune og Kirkens Korshær med henblik på kvalificering af ide om omstilling af Housing First indsats med en fællesskabs- og tryghedsbase som brobygning mellem herberg og egen bolig

Copenhagen Opera Festival - Rikke Frisk

125.000 kr.
Aktuel kunst

Copenhagen Opera Festival vil igangsætte en analyse og dialog på scenekunstfeltet for at afdække præcise behov og mulige samarbejdsaktører for at kunne understøtte nyskabende talent inden for den musikdramatiske genre.

Interne ressourcer 2023 - Politisk interessevaretagelse

266.000 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden har en del indsatser, hvor en væsentlig del af fremdriften og udviklingsarbejdet udføres af fondens medarbejdere. Lønudgifterne for denne arbejdsindsats betegnes som de interne ressourcer.

Interne ressourcer 2023 - SKITSE - formidling og arrangementer

508.000 kr.
Aktuel kunst

Interne ressourcer 2023 - Kunst

860.000 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden har en del indsatser, hvor en væsentlig del af fremdriften og udviklingsarbejdet udføres af fondens medarbejdere. Lønudgifterne for denne arbejdsindsats betegnes som de interne ressourcer.

Interne ressourcer 2023 - Interessevaretagelse - Kunstens betydning i kommuner

370.000 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden har en del indsatser, hvor en væsentlig del af fremdriften og udviklingsarbejdet udføres af fondens medarbejdere. Lønudgifterne for denne arbejdsindsats betegnes som de interne ressourcer.

Copenhagen Contemporary med udstillingen Residential

500.000 kr.
Aktuel kunst

Copenhagen Contemporary har modtaget støtte til organisationsudvikling og læring af arbejdet med kunstnere med neurodivergens. Udstillingen Residential blev skabt i partnerskab med den britiske, aktivistiske kunstnergruppe Project Art Works, der med sine 25 års erfaring i feltet har bidraget til Copenhagen Contemporarys opbygning af viden og ny praksis som kunstinstitution, der igen kan medvirke til at løfte andre institutioners viden og ageren ift. inklusion af kunstnere med særlige behov.

BaggårdTeatret - Jakob Engmann

350.000 kr.
Aktuel kunst

BaggårdTeatret har fået støtte til en bæredygtig udvikling af deres organisation og strategi frem mod indflytning i Stålhallen i Svendborg i 2026. BaggårdTeatret vil med indsatsen øge deres betydning som nøgleaktør for den regionale scenekunst med en stærk lokal forankring.

Sort/Hvid - Mette Bryndum

500.000 kr.
Aktuel kunst

Sort/Hvid modtager støtte til organisatorisk arbejde og etablering af et offentligt laboratorium for udvikling af nye scenekunstneriske praksisser, blandt andet i det tværæstetiske felt.

Københavns Internationale Teater

300.000 kr.
Aktuel kunst

Københavns Internationale Teater modtager støtte til opbygningen af Metropolis Greenhouse med fokus på udvikling og kommunikation, samt landsdækkende kompetenceudviklingsforløb med lokale partnerne.

Interne ressourcer Monitorering/kurser, uddannelse 2023 (Filantropi - konvertering)

262.000 kr.
Bikubenfonden

Bikubenfonden har en del indsatser, hvor en væsentlig del af fremdriften og udviklingsarbejdet udføres af fondens medarbejdere. Lønudgifterne for denne arbejdsindsats betegnes som de interne ressourcer.

Askovhus - Natur til et godt liv 2.0 (3/3)

261.000 kr.
Unge på kanten

Bevillingens overordnede formål er at udbrede naturintegrerede indsatser til unge med spiseforstyrrelsen BED. Projektet centrerer sig om tre hovedaktiviteter: 1) Naturintegreret BED efterbehandling til unge, 2) Læringsforløb til fagprofessionelle og 3) Formidlingsaktiviteter og kommunikation.

Det Ferösche Compagnie - Durita Sumberg

495.800 kr.
Aktuel kunst

Det Ferösche Compagnioe modtager støtte til udvikling af deres strategiske og organisatoriske grundlag, så kompagniets kunstneriske potentiale får optimerede betingelser for udfoldelse i de kommende år.

Interne ressourcer 2023 - Community Thoravej 29

228.000 kr.
Andre formål

Bikubenfonden har en del indsatser, hvor en væsentlig del af fremdriften og udviklingsarbejdet udføres af fondens medarbejdere. Lønudgifterne for denne arbejdsindsats betegnes som de interne ressourcer.

Interne ressourcer Svanninge Bjerge 2023 (skattemæssige bevilling)

1.100.000 kr.
Andre formål

Bikubenfonden har en del indsatser, hvor en væsentlig del af fremdriften og udviklingsarbejdet udføres af fondens og Svanninge Bjerges medarbejdere. Lønudgifterne for denne arbejdsindsats betegnes som de interne ressourcer.

Interne ressourcer Monitorering 2023 (skattemæssig bevilling)

221.000 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden har en del indsatser, hvor en væsentlig del af fremdriften og udviklingsarbejdet udføres af fondens medarbejdere. Lønudgifterne for denne arbejdsindsats betegnes som de interne ressourcer.

Interne ressourcer Rådgivning 2023 (skattemæssig bevilling)

61.000 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden har en del indsatser, hvor en væsentlig del af fremdriften og udviklingsarbejdet udføres af fondens medarbejdere. Lønudgifterne for denne arbejdsindsats betegnes som de interne ressourcer.

Investeringsperspektiv i kommunale budgetprocesser - forprojekt

498.700 kr.
Unge på kanten

Komponent driver forprojekt til projekt med investeringsperspektiv i de kommunale budgetprocesser. Forprojektet skal afdække muligheder og barrierer for afprøvninger af nye tilgange i de kommunale budgetprocesser hvor et investeringsperspektiv er et bærende element.

NTGL Lab Svanninge Bjerge 2025-2027 (1/3)

3.750.000 kr.
Unge på kanten

Bevillingen er en del af en 3-årige rammebevilling, der støtter en ambitiøs videreudvikling af Natur til et godt liv - Laboratoriet og Natur til et godt liv - Svanninge Bjerge, som en inkubator for naturintegreret socialt arbejde.

ROCKPA medlemskab 1. del - Filantropisk udvikling

206.112 kr.
Andre formål

ROCKPA er i dag en af verdens største og vigtigste rådgivere på fondsområdet. De er kendt for deres banebrydende tilgang til filantropisk virksomhed og står bl.a. bag frameworket Theory of the Foundations, der har sat en helt ny standard for global filantropi på tværs af landegrænser og samfundsaktører. Medlemskabet af ROCKPA sikrer både inspiration, udvikling og det fortsatte samarbejde med en central sparringspartner, der har præget Bikubenfondens strategiske udvikling. Medlemskabet tjener derudover et almennyttigt sigte, da andre aktører, nærmere bestemt Akademiet for Social Innovation, inviteres med i netværket hvorved den tilsigtede vidensdeling kan styrkes gennem deling i deres ledernetværk.

Kulturens Analyse Institut

2.400.000 kr.
Aktuel kunst

Kulturens Analyseinstitut vil i samarbejde med fire udvalgte cases og Bikubenfonden undersøge, hvad kunsten betyder for de mennesker, der møder den i det offentlige rum.

Folkemøde 2024 Beslutningskraft

120.000 kr.
Unge på kanten

Arrangement på Folkemøde 2024 som afholdes i samarbejde med udviklingspartnerskabet "Mere beslutningskraft til unge på kanten". Formålet er at dele, inspirere og inddrage i forhold til at skabe læring og erfaringer med at øge unges beslutningskraft. Udgifterne går til Folkemødets fællesskabsscene, facilitator, ungeinddragelse og formidling af temaet via inspirationsvideoer.

Kontingent Akademiet for Social Innovation/Talentakademiet

7.500 kr.
Unge på kanten

Dette er en administrativ bevilling, der støtter udgifter til kontingent ifm. Talentakademiet. Akademiet er i kraft af sit tværsektorielle og tværfaglige udgangspunkt et unikt fællesskab for ledere, der giver en særlig position og mulighed for at skubbe på og skabe forandring. Bevillingen indgår som en del af Bikubenfondens fokus på kapacitetsopbygning.

Interne ressourcer Udvikling 2023 (skattemæssige bevilling) (Filantropi konvertering)

127.000 kr.
Bikubenfonden

Bikubenfonden har en del indsatser, hvor en væsentlig del af fremdriften og udviklingsarbejdet udføres af fondens medarbejdere. Lønudgifterne for denne arbejdsindsats betegnes som de interne ressourcer.

SOFTER

369.000 kr.
Aktuel kunst

SOFTER modtager støtte til udvikling af deres globale netværk samt organisationsudvikling for at styrke SOFTERs evne til at agere internationalt i samtalen om kunst og tech.

Summerworks 2024

89.912 kr.
Aktuel kunst

ArtHub Copenhagen har modtaget en særbevilling til gennemførelse af residencyprogrammet Summerworks 2024 i New York.

Interne ressourcer Dialog med potentielle modtagere 2023 (Filantropi - konvertering)

80.000 kr.
Bikubenfonden

Bikubenfonden har en del indsatser, hvor en væsentlig del af fremdriften og udviklingsarbejdet udføres af fondens medarbejdere. Lønudgifterne for denne arbejdsindsats betegnes som de interne ressourcer.

Interne ressourcer Dialog med potentielle modtagere 2023 (Filantropi - konvertering)

40.000 kr.
Bikubenfonden

Bikubenfonden har en del indsatser, hvor en væsentlig del af fremdriften og udviklingsarbejdet udføres af fondens medarbejdere. Lønudgifterne for denne arbejdsindsats betegnes som de interne ressourcer.

Interne ressourcer Rådgivning 2023 (skattemæssige bevilling)

61.000 kr.
Bikubenfonden

Bikubenfonden har en del indsatser, hvor en væsentlig del af fremdriften og udviklingsarbejdet udføres af fondens medarbejdere. Lønudgifterne for denne arbejdsindsats betegnes som de interne ressourcer.

Interne ressourcer Udvikling 2023 (skattemæssige bevilling) (Filantropisk - konvertering)

275.000 kr.
Bikubenfonden

TUBA Natur til et godt liv - Laboratoriet (3/3)

391.500 kr.
Unge på kanten

Formålet med samarbejdet mellem TUBA og NTGL LAB er at undersøge, hvad natursociale indsatser betyder for sårbare unge, der har haft misbrug tæt på livet gennem deres opvækst. Samarbejdet skal give indblik i, hvordan naturen kan anvendes i deres egen hverdag som en trivselsfremmende faktor. Gennem 5 terapi grupper over en 3-årig periode, vil projektet systematisk udvikle og afprøve en terapeutisk indsats, hvor naturens helende egenskaber er en integreret del af en naturbaseret terapeutisk indsats som metode i behandling af komplekse problemstillinger

Interne ressourcer 2023 - Vision

185.000 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden har en del indsatser, hvor en væsentlig del af fremdriften og udviklingsarbejdet udføres af fondens medarbejdere. Lønudgifterne for denne arbejdsindsats betegnes som de interne ressourcer.

Interne ressourcer Bestyrelsesmateriale 2023 (skattemæssige bevilling) (Filantropi - konvertering)

266.000 kr.
Bikubenfonden

Bikubenfonden har en del indsatser, hvor en væsentlig del af fremdriften og udviklingsarbejdet udføres af fondens medarbejdere. Lønudgifterne for denne arbejdsindsats betegnes som de interne ressourcer.

Interne ressourcer Bestyrelsesmateriale 2023 (Filantropi - konvertering)

115.000 kr.
Bikubenfonden

Bikubenfonden har en del indsatser, hvor en væsentlig del af fremdriften og udviklingsarbejdet udføres af fondens medarbejdere. Lønudgifterne for denne arbejdsindsats betegnes som de interne ressourcer.

Interne ressourcer Natur til et godt liv, ressourcer anvendt i KBH 2023( (Filantropi - konvert.)

96.000 kr.
Bikubenfonden

Bikubenfonden har en del indsatser, hvor en væsentlig del af fremdriften og udviklingsarbejdet udføres af fondens medarbejdere. Lønudgifterne for denne arbejdsindsats betegnes som de interne ressourcer.

INVI – Institut For Vilde Problemer - år 2

3.445.000 kr.
Unge på kanten

INVI blev sat i verden for at bidrage til at skabe bedre politisk og bureaukratisk evne til arbejdet med vilde samfundsproblemer og systemisk forandring. De skal bidrage til at transformere de forældede administrative tankegange og værktøjer. Samarbejdet med INVI er et tre-årigt med årlige driftsbevillinger. I 2024 blev der udløst en bevilling på 3.445.000 kr. inklusive interne filantropiske omkostninger.

Interne ressourcer Monitorering 2023 (skattemæssige bevilling) (Filantropi - konvertering)

221.000 kr.
Bikubenfonden

Bikubenfonden har en del indsatser, hvor en væsentlig del af fremdriften og udviklingsarbejdet udføres af fondens medarbejdere. Lønudgifterne for denne arbejdsindsats betegnes som de interne ressourcer.

Interne ressourcer Monitorering/kurser, uddannelse 2023 (skattemæssig bevilling)

262.000 kr.
Unge på kanten

Bikubenfonden har en del indsatser, hvor en væsentlig del af fremdriften og udviklingsarbejdet udføres af fondens medarbejdere. Lønudgifterne for denne arbejdsindsats betegnes som de interne ressourcer.

Investeringsperspektiv i kommunale budgetprocesser - formidling

125.000 kr.
Unge på kanten

Komponent driver forprojekt til projekt med investeringsperspektiv i de kommunale budgetprocesser. Forprojektet skal afdække muligheder og barrierer for afprøvninger af nye tilgange i de kommunale budgetprocesser hvor et investeringsperspektiv er et bærende element. Midler til formidling har til formål at dele læring undervejs, bl.a. som en del af en modningsproces.

NTGL Lab - Udvikling 2025-2027 (1/3)

2.000.000 kr.
Unge på kanten

Bevillingen er en del af en 3-årige rammebevilling, der støtter en ambitiøs videreudvikling af Natur til et godt liv - Laboratoriet og Natur til et godt liv - Svanninge Bjerge, som en inkubator for naturintegreret socialt arbejde.

Investeringsprogram efterværn - udviklingsmidler

2.000.000 kr.
Unge på kanten

Udviklingsmidler til programmet "Investeringsprogram - anbragte unge i overgangen til voksenli-vet" Den Sociale Investeringsfond kan anvende de 2 mio. kr. til løbende procesunderstøttelse til f.eks. ungeinvolvering, udvikling af nye samarbejdsrelationer, vidensindsamling mv. Formålet er at fremme sociale investeringer på efterværnsområdet.

Filantropiske omkostninger i forbindelse med filantropisk arbejde

500.000 kr.
Bikubenfonden

Bikubenfonden har en del indsatser, hvor en væsentlig del af fremdriften og udviklingsarbejdet udføres af fondens medarbejdere. Lønudgifterne for denne arbejdsindsats betegnes som de interne ressourcer.

Juxtapose Art Fair - Jacob Juhl

300.000 kr.
Aktuel kunst

Juxtapose Art Fair er en kunstmesse for kunstnerdrevne udstillingssteder og -projektrum. Juxtapose modtager støtte til et forretningsudviklingsforløb.

Impact TV dokumentar overgang fra anbringelse til eget hjem

482.720 kr.
Unge på kanten

Impact TV modtager støtte til færdiggørelse af en dokumentarfilm om anbragte unge, samt pressemæssig og politisk opfølgning på indsigter og perspektiver fra filmen.

Juridisk bistand vedr. MYOB

19.500 kr.
Unge på kanten

Juridisk bistand til MYOB

Udviklingsaktiviteter - Betty Nansen Teateret

140.000 kr.
Aktuel kunst

Udviklingsaktiviteter i forlængelse af mini task force forløb for Betty Nansen Teateret.

Art Hub Copenhagen - Kunstsalon Vision

400.000 kr.
Aktuel kunst

Kunstsalon Vision og Artistic Practice er initieret af Bikubenfonden og var drevet af os fra 2019 til og med foråret 2022. Siden har Art Hub Copenhagen administreret programmerne på billedkunstområdet.

Skagens Kunstmuseer - Lisette Vind Ebbesen

500.000 kr.
Aktuel kunst

Skagens Kunstmuseer har fået støtte til en udviklingsindsats målrettet udvikling af ung-til-ung-metoder i kunstformidling.  

SKOVGAARD MUSEET I VIBORG - Christian Kortegaard Madsen

350.000 kr.
Aktuel kunst

Skovgaard Museet i Viborg modtager støtte til at teste nye formidlingsideer, der kan informere museets strategiske udviklingsplaner.

En Vej til Alle - fase 2: Modstrøm - øget ungeinvolvering

200.000 kr.
Unge på kanten

Dette er deludmøntning af en samlet bevilling på 3.2 mio. kr. godkendt på bestyrelsesmødet oktober 2022. Den understøtter et øget fokus på at samarbejde med de unge i En Vej til Alle (herunder aktiviteter ifm. Ungetopmøde og Folkemøde).

Thoravej 29 på Enigheden - drift

2.324.000 kr.
Andre formål

NTGL Lab - eksterne partnere 2022-2024

800.000 kr.
Unge på kanten

Bevillingen er en del af en 3-årige rammebevilling, der støtter en ambitiøs videreudvikling af Natur til et godt liv - Laboratoriet og Natur til et godt liv - Svanninge Bjerge, som en inkubator for naturintegreret socialt arbejde.

NTGL Lab - Udvikling 2022-2024(3/3)

1.660.000 kr.
Unge på kanten

Bevillingen er en del af en 3-årige rammebevilling, der støtter en ambitiøs videreudvikling af Natur til et godt liv - Laboratoriet og Natur til et godt liv - Svanninge Bjerge, som en inkubator for naturintegreret socialt arbejde.

Kollektivet - Christian Lollike

500.000 kr.
Aktuel kunst

Kollektivet modtager som tværkunstnerisk, internationalt kompagni støtte til at udvikle brand, arbejdsmetode og international strategi.

Teater Jævn - Folkets Lykke-Per

500.000 kr.
Aktuel kunst

Med afsæt i udviklingsprojektet Folkets Lykke-Per vil Teater Jævn skabe et nyt metodisk, strategisk og organisatorisk grundlag for sin praksis som egnsteater og dermed bidrage til udvikling af landdistrikterne.

Udviklingsplatformen for Scenekunst. Sikring af indsats 2024.

500.000 kr.
Aktuel kunst

Limfjordsteatret - Charlotte Olling Rebsdorf

297.600 kr.
Aktuel kunst

Limfjordsteatret videreudvikler på erfaringerne fra sit Værksted for Scenekunst for at styrke sin kunstneriske metode og praksis.

Sjællands Teater - Charlotte Schwartzlose

500.000 kr.
Aktuel kunst

Sjællands Teater vil i samarbejde med Seismonaut, Teatercentrum og Bikubenfonden udvikle en metode til at undersøge og dokumentere betydningen af børns og unges møde med scenekunst i Holbæk Kommune.

NuQi Dance - Ruth Montgomery-Andersen

312.490 kr.
Aktuel kunst

NuQi Dance modtager strategisk udviklingsstøtte, der skal styrke platformen til som organisation at kunne understøtte professionaliseringen af dans i Nuuk.

PRFRM – Produktion og formidling af scenekunst - Mikkel Søndergaard Kryger

493.500 kr.
Aktuel kunst

PRFRM – Produktion og formidling af scenekunst er gået sammen med Danmarks Teaterforeninger om et nyt initiativ, der skal styrke udvalgte teaterforeninger i at præsentere og kommunikere smal scenekunst. Initiativet er til gavn for både de turnerende kompagnier, teaterforeningerne og deres publikum.

Partnerskabsproces for HAUT

199.750 kr.
Aktuel kunst

SKITSE boost af forretningsudvikling 2023

450.000 kr.
Aktuel kunst

En Vej til alle - forlængelse 1. rate Modstrøm

200.000 kr.
Unge på kanten

En Vej til alle - forlængelse 1. rate ASI

200.000 kr.
Unge på kanten

Til Vægs - Søren-Emil Schütt

497.140 kr.
Aktuel kunst

Udstillingsplatformen Til Vægs - platform for kunst i det offentlige rum, arkitektur og sociale byrumsløsninger - har modtaget støtte til udvikling og skalering af sin kuratoriske praksis og metode, der folder sig ud i særlige bymiljøer og bebyggelser. https://tilvaegs.com/

Giv et øjeblik - forlængelsesperiode 2024

1.181.000 kr.
Unge på kanten

Bevillingen er givet til en forlængelse af modnings- og implementeringsprocessen for indsatsen "Giv et øjeblik” så den samlet set får den samme treårige afprøvningsperiode som de to andre indsatser, der blev igangsat under "Min vej Hjem" innovationsprocessen på anbringelsesområdet i 2021. Der er behov for et tredje år for at få så meget volumen i afprøvningerne, at potentialet i at indoptage indsatsen i den daglige drift kan vurderes. 

En Vej til alle - forlængelse 1. rate Mobilize

150.000 kr.
Unge på kanten

En Vej til alle - forlængelse 1. rate SUS

300.000 kr.
Unge på kanten

Sydhavn Teater - Tina Tarpgaard

300.000 kr.
Aktuel kunst

Sydhavn Teater har modtaget støtte til udvikling af teatrets organisation, strategi, profil og forretningsmodel.

Betty Nansen - Collective Becomings

12.000.000 kr.
Aktuel kunst

Udviklingsaktiviteter - Bora Bora

375.000 kr.
Aktuel kunst

I forlængelse af et Task Force forløb med Bikubenfonden og Nordisk Kulturfond modtager Bora Bora støtte til videre udviklingsaktiviteter inden for indsatsområderne kuratering, publikumsstrategi, forretningsudvikling, organisationsudvikling og et program for talent, fællesskaber og sundhed. Indsatserne sigter mod at nyskabe mulighederne for udvikling af dans og koreografi og mødet med publikum i Danmark

Art 2030 FN Charter

240.000 kr.
Aktuel kunst

ART 2030 har modtaget støtte til udvikling af foreningens arbejde med bæredygtighed med en international ambition.

Analyse af outcomefonde

500.000 kr.
Unge på kanten

Den sociale investeringsfond (DSI) får med bevillingen mulighed for at igangsætte en analyse af potentialet for etablering af outcomefonde i Danmark. En Analyse som skal ses som en del af DSI's generelle arbejde med at modne markedet for sociale investeringer.

Aveny-T - Marianne Klint

300.000 kr.
Aktuel kunst

Aveny T har modtaget støtte til at udvikle og afprøve en model for, hvordan potentielle, relevante samarbejdspartnere kan involveres i kunstneriske udviklingsprocesser med henblik på at styrke den kunstneriske kvalitet og skærpe mulighederne for co-produktionssamarbejder.

Løn til ejendomsinspektør Bikubenfondens Kollegie vedr. kollegiemodellen 2022

300.000 kr.
Unge på kanten

Bikubenfonden har en del indsatser, hvor en væsentlig del af fremdriften og udviklingsarbejdet udføres af fondens medarbejdere.

Pro Tempore.Art - forlængelse af visningsperiode i Enigheden til 2023-24

100.000 kr.
Aktuel kunst

Udviklingsforløb for Institute of Interconnected Realities

300.000 kr.
Aktuel kunst

Institute of Interconnected Realities er et kunstnerisk projekt, der beskæftiger sig med konceptet decentraliseret koreografi. Instituttet har modtaget støtte til et strategisk udviklingsforløb med fokus på at udvikle vision, bæredygtig organisation og internationale netværk.

Community på Enigheden i 2023

5.300.000 kr.
Andre formål

MADE by the Opera House – slutbevilling 2023

62.182 kr.
Aktuel kunst

Summerworks 2023

90.000 kr.
Aktuel kunst

Hvert år i juli får fire billedkunstnere, udpeget af en ekstern jury, mulighed for at deltage i programmet, der har fokus på grafisk arbejde og print. Opholdet varer en måned og indeholder blandt andet indlogering i Bikubenfoundation’s Academic Guest House på Upper West Side, Manhattan og atelierplads i The Elizabeth Foundation for the Arts’ printværksted i Midtown, New York City.

Kommunikationsindsats til at understøtte lokal omstilling til Housing First

250.000 kr.
Unge på kanten

Hjemløshed blandt unge er nu endelig på rette kurs i Danmark, men der venter et stort arbejde med at sikre lokal omstilling til Housing First. Hjem til Alle vil vi puste til motivation og handling, særligt hos de kommuner, der endnu ikke er i gang med Housing First, men som viser vilje eller har potentiale til at omstille inden for en overskuelig fremtid. Dette gøres bl.a. gennem en kommunikationsindsats, hvori de viser vej til at komme i gang med Housing First. Derunder med inddragelse af case-kommuner og deres gode erfaringer. Der vil i materialets fortælling blive lagt særligt vægt på, at der nu er en historisk mulighed for lokalt at tage et egentligt opgør med hjemløshed.

Modstrøm på Folkemødet 2023

20.000 kr.
Unge på kanten

Unge meningsdannere fra Modstrøm får en stemme på Folkemødet 2023. Bevillingen muliggør at fem unge meningsdannere + medarbejdere fra Modstrøm kan deltage på Folkemødet. De unge meningsdannere vil deltage i en række folkemødedebatter – herunder En Vej til Alles folkemødedebat på Folkemødets Fællesscene.

Heirloom - Center for Art and Archives - Stine Hebert

298.600 kr.
Aktuel kunst

Heirloom - Center for Art and Archives har modtaget støtte til et kapacitetsforløb, der skal sikre en fremadrettet strategisk, bæredygtig udvikling for centret i et internationalt perspektiv.

Socialøkonomi i Grønland 2. fase

2.000.000 kr.
Unge på kanten

Fortsættelse af samarbejde om indsatsen Siu-Tsiu, en socialøkonomisk indsats i Grønland.

Udviklingsprojektet om betalbare boliger til unge i hjemløshed

650.000 kr.
Unge på kanten

Bevilling til Hjem til Alle alliancens arbejde med at bane vejen for, at private boligaktører kan løfte et større socialt ansvar med betalbare boliger og derved bidrage til at stoppe hjemløshed blandt unge.

Diakron - Aslak Aamot Helm

300.000 kr.
Aktuel kunst

Siden 2016 har Primer arbejdet med at forny relationer mellem kunst, teknologiudvikling, iværksætteri og forskning. Primer har haft base i vandteknologivirksomheden Aquaporin og har derfra gennemført kunstneriske udviklingsprocesser med en lang række danske og internationale samarbejdspartnere, herunder særligt billedkunstnere og kuratorer. Bikubenfonden støtter Primer i transformation fra en stedsspecifik organisation mod en ny type af kunstnerdrevet organisation. I udviklingsperioden tilknyttes Primer til Communitiet Thoravej 29.

Naive Studio - Kristoffer Tjalve

80.000 kr.
Aktuel kunst

Kristoffer Tjalve og Naive Studio modtager ressourcer til at teste en prototypen på en årlig konference der kan være et samlingspunkt for kunstnere og alle, der anerkender og udforsker internettet som et kreativt medium. Prototypen skal teste form, antagelser, ideer og relevans, og undersøge hvordan konferencen fremadrettet forankres i bærende partnerskaber.

Art Hub Copenhagen Folkemøde 2023

200.000 kr.
Aktuel kunst

Dette er en deludmøntning af CAS-08991-G3H8G9

Impact Insider - drift til sekretariatet

60.000 kr.
Unge på kanten

Dette er en adminstrativ bevilling, der støtter uforudsete udgifter ifm. driften af Impact Insiders drift af sekretariatet.

Mini task force test

300.000 kr.
Aktuel kunst

Mini task force forløb

Residencycenter Udvikling 2024-2025

4.100.000 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden støtter HAUT med en 1,5-årig bevilling til fortsat opkvalificering af organisationen og konsolidering af eksisterende residencyformater mhp. fra 2025 at kunne realisere et internationalt residencycenter for scenekunst på Thoravej 29.

Toaster v/Husets Teater - Miriam Frandsen

297.840 kr.
Aktuel kunst

TOASTER er en eksperimenterende platform for krydsfeltet mellem teater, performance og billedkunst. De modtager støtte til et udviklingsforløb finansieret med hensigten om at skærpe og forny Toasters strategiske mål efter organisationens første 1,5 års virke. Indsatsen indbefatter organisationsudvikling, undersøgelse af procesdesigns for kunstnerisk udvikling og researchrejser.

Udviklingsaktiviteter - ARIEL

150.000 kr.
Aktuel kunst

ARIEL modtager støtte til udviklingsaktiviteter i forlængelse af et Task Force forløb. Aktiviteterne har til formål at styrke organisationens kunstneriske og organisatoriske udvikling.

Stemmer fra Blokken – Gearing af Københavns Kommune

1.500.000 kr.
Unge på kanten

Bikubenfonden bevilgede i 2019 midler til etablering af indsatsen "Stemmer fra Blokken" i hhv. Roskilde og Brøndby. Indsatsen handler om at udvikle og fastforankre ungedrevne kulturlaboratorier i udsatte boligområder. Denne bevilling muliggør etablering af indsatsen i kapellet på Assistens Kirkegård i København. Bevillingen matcher den driftsstøtte, som Københavns Kommune giver indsatsen.

Innovationsproces 2.0 - igangsættelse af MVP-forløb

13.250.000 kr.
Unge på kanten

Bevillingen vil blive splittet op i fire underbevillinger: Tre bevillinger til hhv. Egedal Kommune/ Ungdommens Røde Kors, Haderslev Kommune/ PLAY og Rødovre Kommune/ Mentorbarn. Hvert team får 4 mio. kr. til at eksperimentere med nye måder at støtte anbragte unge i overgangen til eget hjem. Resten af midlerne går til tværgående konsulentstøtte til de tre teams arbejde.

Dansk Komponistforening - Sine Tofte Hannibal

274.000 kr.
Aktuel kunst

Dansk Komponistforening har sammen med UKK modtaget støtte til udvikling af deres ambitioner for bæredygtighed i kunstbranchen.

Sir Grand Lear - Karen Hermansen

270.000 kr.
Aktuel kunst

Det scenekunstneriske kompagni Sir Grand Lear har modtaget støtte til udvikling af ny formidlingsstrategi baseret på en gennemarbejdet samskabelsesmetode.

Udsmykningen af byggehegn Thoravej 29

50.000 kr.
Aktuel kunst

Nationalt turnénetværk

296.000 kr.
Aktuel kunst

Udvikling og test af nationalt co-produktionsnetværk for dans og koreografi. Fire centrale aktører er gået sammen for at etablere et nationalt co-produktionsnetværk for dans og koreografi. Hensigten med netværket er at sikre tidlig og substantiel opbakning til samt bæredygtig turné for to produktioner om året. Testen fokuserer på at udvikle en model for fælles kuratering og koordineret co-produktion.

MVP-forløb: Mentorbarn/Rødovre Kommune

4.000.000 kr.
Unge på kanten

Dette er en deludmøntning af samlet bevilling på 13,250 mio. kr. godkendt på bestyrelsesmødet 19. januar 2023 (innovationsproces 2.0.; sagsnr.: CAS-09025-f2n9j1). Den støtter Mentorbarn og Rødovre Kommunes innovationsprojekt med fokus på at gøre perifære relationer større ressourcer for de tidligere anbragte i overgangen til voksenlivet.

Evaluering af Dialog:Koncept:Udvikling

500.000 kr.
Aktuel kunst

Efter BIkubenfonden har afprøvet formatet Dialog:Koncept:Udvikling skal det evalueres for at afklare om formatet skaber den værdi vi har håbet på – både for ansøgere og for Bikubenfonden.

ART 2030 - Luise Faurschou

300.000 kr.
Aktuel kunst

ART 2030 har modtaget støtte til udvikling af foreningens arbejde med bæredygtighed med en international ambition.

Mør Collective - Anika Barkan

190.000 kr.
Aktuel kunst

MØR collective er et internationalt kunstnerfællesskab, som arbejder med socialt engagerede og normkritiske kunstprojekter. De modtager støtte til strategisk udvikling af deres kollektiv med henblik på at finde balancen mellem kunstnerisk udvikling, produktion og et projekts levetid samt en strategi for en bæredygtig økonomi. Herudover gives tid til at dokumentere kollektivets kunstneriske metode.

Art Hub Copenhagen - Transition til Thoravej 29

15.770.000 kr.
Aktuel kunst

Art Hub Copenhagen (AHC) er en væsentlig aktør på kunstscenen, der igennem residencies, og relaterede aktiviteter, samt nationale og internationale partnerskaber, er en driver for nyskabelse af rammerne for kunstnerisk udvikling og produktion. Bikubenfondens bevilling er målrettet AHC’s drift, udvikling og aktiviteter i 2025, herunder AHC’s flytning til Thoravej 29, hvor organisationen vil indrette sig med faciliteter for billedkunsten i form af værksteder, atelierer og udstillingsrum.

MVP-forløb: Egedal Kommune/URK

4.000.000 kr.
Unge på kanten

Egedal Kommune og URK modtager støtte til et gruppeforløb, hvor anbragte og ikke-anbragte unge bliver en ressource for hinanden i deres boligafklaring, i den praktiske boligjagt og i overgangen til eget hjem.

NTGL Lab Svanninge Bjerge 2022-2024(3/3)

3.340.000 kr.
Unge på kanten

Bevillingen er en del af en 3-årige rammebevilling, der støtter en ambitiøs videreudvikling af NTGL Lab og NTGL Svanninge Bjerge, som en inkubator for naturintegreret socialt arbejde

Interne ressourcer 2023 - Social

700.000 kr.
Unge på kanten

Bikubenfonden har en del indsatser, hvor en væsentlig del af fremdriften og udviklingsarbejdet udføres af fondens medarbejdere. Lønudgifterne for denne arbejdsindsats betegnes som de interne ressourcer.

Stemmer fra blokken - drift af kulturlaboratoriet

3.000.000 kr.
Unge på kanten

Interne ressourcer 2023 - Kernegrebsforløb 2023

326.000 kr.
Unge på kanten

Bikubenfonden har en del indsatser, hvor en væsentlig del af fremdriften og udviklingsarbejdet udføres af fondens medarbejdere. Lønudgifterne for denne arbejdsindsats betegnes som de interne ressourcer.

Kernegrebsforløb beslutningskraft - Roskilde Kommune

4.000.000 kr.
Unge på kanten

Roskilde Kommune får med bevillingen mulighed for at lave afprøvninger og skabe erfaringer med at øge unges beslutningskraft som en del af det samlede program "Mere beslutningskraft til unge på kanten"

En Vej til Alle forlængelse - SUS rate 2

550.000 kr.
Unge på kanten

Kunstens betydning i det offentlige rum (2024-25)

7.700.000 kr.
Aktuel kunst

I samarbejde med Kulturens Analyseinstitut igangsætter Bikubenfonden en indsats, der er vil undersøge betydningen af performative kunstmøder i det offentlige rum. Indsatsen omhandler analyse samt realiseringen af konkrete kunstindsatser i samarbejde med aktører og institutioner i feltet, der vil virke som genstand for undersøgelsen. Indsatsen udvikles og realiseres i 2024-2025.

Kernegrebsforløb beslutningskraft - Ballerup Kommune

4.000.000 kr.
Unge på kanten

Ballerup Kommune får med bevillingen mulighed for at lave afprøvninger og skabe erfaringer med at øge unges beslutningskraft som en del af det samlede program "Mere beslutningskraft til unge på kanten"

De Anbragtes Vilkår - Vejen mod strategisk konsolidering

6.920.000 kr.
Unge på kanten

Interne ressourcer 2023 - Partnerskab om nye løsninger

811.000 kr.
Unge på kanten

Bikubenfonden har en del indsatser, hvor en væsentlig del af fremdriften og udviklingsarbejdet udføres af fondens medarbejdere. Lønudgifterne for denne arbejdsindsats betegnes som de interne ressourcer.

Toaspern/Møller - Mathias Monrad Møller

300.000 kr.
Aktuel kunst

Toaspern/Møller har modtaget midler til at professionalisere deres infrastruktur som et internationalt kompagni, der arbejder inden for forskellige lovmæssige og støttemæssige strukturer i hhv. Danmark og Tyskland. Deres findings deles med Udviklingsplatformen for Scenekunst.

En Vej til Alle forlængelse - Mobilize rate 2

225.000 kr.
Unge på kanten

Interne ressourcer 2023 - Anbringelse - Policy Lab

408.000 kr.
Unge på kanten

Bikubenfonden har en del indsatser, hvor en væsentlig del af fremdriften og udviklingsarbejdet udføres af fondens medarbejdere. Lønudgifterne for denne arbejdsindsats betegnes som de interne ressourcer.

Svanninge Bjerge​ – blåstempling og udvikling af biodiversitetsindsatsen ​

1.750.000 kr.
Andre formål

Kernegrebsforløb beslutningskraft - Københavns Kommune og Konsulenthuset for Socialøkonomi

4.000.000 kr.
Unge på kanten

Københavns Kommune og Konsulenthuset for Socialøkonomi får med bevillingen mulighed for at lave afprøvninger og skabe erfaringer med at øge unges beslutningskraft som en del af det samlede program "Mere beslutningskraft til unge på kanten"

Interne ressourcer 2023 - Dialog/koncept/udvikling

1.200.000 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden har en del indsatser, hvor en væsentlig del af fremdriften og udviklingsarbejdet udføres af fondens medarbejdere. Lønudgifterne for denne arbejdsindsats betegnes som de interne ressourcer.

Community Thoravej 29

8.650.000 kr.
Andre formål

Kronprinsparrets Priser 2024

4.300.000 kr.
Andre formål

Med Kronprinsparrets Priser sætter vi fokus på fremragende præstationer, nytænkning og høj kvalitet inden for kunst og kultur og socialt arbejde. Prismodtagerne udpeges af Kronprinsparret efter indstilling fra to rådgivende komitéer, der har ekspertise inden for enten kultur- og kunstområdet eller socialt arbejde.

MVP forløb: Play/Haderslev Kommune

4.000.000 kr.
Unge på kanten

Modstrøm - investering i kapacitetsopbygning

1.800.000 kr.
Unge på kanten

C:NTACT Fonden - Helle Haagen

250.000 kr.
Aktuel kunst

Teatret C:NTACT støttes i en metodisk undersøgelse med henblik på at udvikle en ny socialkunstnerisk afdeling.

Udvikling af Kronprinsparrets Priser

596.000 kr.
Andre formål

Bevillingen er givet til en udviklingsproces for Kronprinsparrets Priser, som bygger oven på en evaluering af prisuddelingen foretaget i 2023.

AFSI - drift 2023

131.000 kr.
Andre formål

Bevillingen gives til Akademiet for Social Innovation til at dække driftsmæssige omkostninger i perioden april til og med december 2023

Forlængelse af Sportucation igennem fusion

10.000.000 kr.
Unge på kanten

Drift HTA sekretariatet 2024

488.201 kr.
Unge på kanten

Bevillingen gives med det formål at synliggøre det bidrag Bikubenfonden giver til Hjem til Alle sekretariatet i forbindelse med, at fonden stiller kontorfaciliter til rådighed for Hjem til Alle sekretariatet. Bevillingen vil blive indstillet en gang årligt, så længe sekretariatet bor hos Bikubenfonden.

UKK - Diversity Commons

300.000 kr.
Aktuel kunst

UKK vil med indsatsen Diversity Commons skabe en eksplorativ platform, der kan styrke udviklingen af en agenda for diversitet med en bred koalition af partnerinstitutioner, forskere og venues.

Udviklingsaktiviteter - Nuuk Kunstmuseum

375.000 kr.
Aktuel kunst

I forlængelse af et Task Force forløb med Bikubenfonden og Nordisk Kulturfond modtager Nuuk Kunstmuseum støtte til videre udviklingsaktiviteter omkring strategisk udvikling, organisationsudvikling, nye forskningssamarbejder, oprettelse af en digital platform samt omhængning af museets eksisterende samlinger. Indsatserne skal styrke Nuuk Kunstmuseums position som førende inden for grønlandsk kunst.

En Vej til Alle forlængelse - Modstrøm rate 2

275.000 kr.
Unge på kanten

Evaluering af samarbejde Odense Kommune og Bikubenfonden

192.590 kr.
Unge på kanten

Evaluering af samarbejdet mellem Bikubenfonden og Odense Kommune, hvor Bikubenfonden har stillet 10% af Bikubenkollegiets værelser til rådighed for kommunens hjemløseindsats. Evalueringen skal bruges til at informere kommunens øvrige arbejde med at aktivere boliger i kommunens hjemløseindsats.

Udviklingsaktiviteter festival HAUT

96.000 kr.
Aktuel kunst

Kernegrebsforløb beslutningskraft - Bikubenfonden

3.800.000 kr.
Unge på kanten

En Vej til Alle forlængelse - ASI rate 2

350.000 kr.
Unge på kanten

MVP forløb: Tværgående læringsspor

1.250.000 kr.
Unge på kanten

Dette er en deludmøntning af en samlet bevilling på 13.250.000 mio. kr. til igangsættelse af MVP forløb for tre teams, der alle arbejder på at nyskabe overgangen fra anbringelse til eget hjem. Denne deludmøntning muliggør et tværgående læringsspor, hvor de tre teams bliver en ressource for hinanden og etablerer et praksisfællesskab om den hypotesedrevne tilgang til velfærdsudvikling.

Interne ressourcer 2023 - Innovationsproces 2023

250.000 kr.
Unge på kanten

Bikubenfonden har en del indsatser, hvor en væsentlig del af fremdriften og udviklingsarbejdet udføres af fondens medarbejdere. Lønudgifterne for denne arbejdsindsats betegnes som de interne ressourcer.

Folkemøde 2022 Socialområdet

60.000 kr.
Unge på kanten

Udgifter til folkemødet vedr. debatter og kommunikation omkring fondens strategiske fokusområder "Anbragte i overgangen til voksenlivet" og "Unge uden for job og uddannelse".

TESTFIRMAET - Tulle Testesen

1 kr.
Aktuel kunst

TESTkompagniet - Birgitte Kirkhoff

200.000 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden - Tester Test

1.000 kr.
Aktuel kunst

Abakion - Tulle Testesen

0 kr.
Aktuel kunst

Folkemødet 2022 - En Vej til Alle

39.625 kr.
Unge på kanten

Dette er en deludmøntning af samlet bevilling på 3.2 mio. kr. godkendt på bestyrelsesmødet 13. okbtober 2022. Det støtter aktiviteter på folkemødet (herunder involvering af unge, der deler deres erfaringer).

NyBy

2.999.150 kr.
Unge på kanten

Afprøvning af, hvordan den det norske Nyby-koncept (en digital samarbejdsplatform) kan spille en aktiv rolle i en dansk, socialfaglig kontekst i at øge og styrke samarbejdet mellem kommunale medarbejdere og civile aktørers arbejde med unge i sårbare og udsatte positioner. Visionen er at muliggøre nye former for frivilligbidrag ind i kommunens samarbejde med de unge, hvilket forventes at medføre, at: ● Frivillige bidrager med aktiviteter og støtte, som frivilligsektoren p.t. ikke organiserer, ● Frivillige kan bidrage på en mere fleksibel måde end det typisk er tilfældet i dag, ● Det bliver lettere og mere naturligt for kommunens fagprofessionelle at knytte frivillige bidrag til kommunens eget arbejde. Afprøvningen sker i et samarbejde mellem Skanderborg Kommune, KFUMs sociale arbejde og Center for Digital Pædagogik

Mind Your Own Business 2023-2026

9.750.000 kr.
Unge på kanten

Bikubenfonden støtter Mind Your Own Business over en tre årig periode fra medio 2023 til medio 2026 til fortsættelse og udvikling af den vigtige transformation hen imod en bæredygtig finansiering.

NTGL Lab - eksterne partnere 2022-2024(2/3)

800.000 kr.
Unge på kanten

Bevillingen er en del af en 3-årige rammebevilling, der støtter en ambitiøs videreudvikling af NTGL Lab og NTGL Svanninge Bjerge, som en inkubator for naturintegreret socialt arbejde

NTGL Lab - Udvikling 2022-2024 (2/3)

1.660.000 kr.
Unge på kanten

Bevillingen er en del af en 3-årige rammebevilling, der støtter en ambitiøs videreudvikling af NTGL Lab og NTGL Svanninge Bjerge, som en inkubator for naturintegreret socialt arbejde.

NTGL Lab Svanninge Bjerge 2022-2024 (2/3)

3.340.000 kr.
Unge på kanten

Bevillingen er en del af en 3-årige rammebevilling, der støtter en ambitiøs videreudvikling af NTGL Lab og NTGL Svanninge Bjerge, som en inkubator for naturintegreret socialt arbejde

Ungeinvolvering - Partnerskabet En Vej til alle

41.000 kr.
Unge på kanten

Reformkommissionen skal i december 2022 aflevere anbefalinger til regeringen om, hvordan vi får løftet de knap 50.000 unge, der står uden job og uddannelse, og kommissionen har efterspurgt Bikubenfondens bud herpå. Bikubenfonden vil indgå i et partnerskab med Akademiet for Social Innovation, Socialt Udviklingscenter, Copenhagen Dome og Tuborgfondet med det formål at inspirere og understøtte Reformkommissionen og de beslutningstagere, som skal føre anbefalingerne ud i livet. Partnerskabet vil løfte en fælles indsats via tre spor: 1) Viden 2) Løsninger og 3) Kommunikation/PA. Ambitionen er at næste generation af reformer skabes sammen med unge og på tværs af sektorer – og at partnerskabskredsen udvides på sigt.

Partnerskabet En Vej til Alle - Tillægsbevilling

357.124 kr.
Unge på kanten

Reformkommissionen skal i december 2022 aflevere anbefalinger til regeringen om, hvordan vi får løftet de knap 50.000 unge, der står uden job og uddannelse, og kommissionen har efterspurgt Bikubenfondens bud herpå. Bikubenfonden vil indgå i et partnerskab med Akademiet for Social Innovation, Socialt Udviklingscenter, Copenhagen Dome og Tuborgfondet med det formål at inspirere og understøtte Reformkommissionen og de beslutningstagere, som skal føre anbefalingerne ud i livet. Partnerskabet vil løfte en fælles indsats via tre spor: 1) Viden 2) Løsninger og 3) Kommunikation/PA. Ambitionen er at næste generation af reformer skabes sammen med unge og på tværs af sektorer – og at partnerskabskredsen udvides på sigt.

Summit Policy Lab 2022

240.000 kr.
Unge på kanten

Bevillingen er til afholdelse af summit den 18. maj i Altingets Gård i forbindelse med lancering af rapport om anbragte unge i overgangen til voksenlivet.

Partnerskab om unge uden job og uddannelse - SUS

113.274 kr.
Unge på kanten

Reformkommissionen skal i december 2022 aflevere anbefalinger til regeringen om, hvordan vi får løftet de knap 50.000 unge, der står uden job og uddannelse, og kommissionen har efterspurgt Bikubenfondens bud herpå. Bikubenfonden vil indgå i et partnerskab med Akademiet for Social Innovation, Socialt Udviklingscenter, Copenhagen Dome og Tuborgfondet med det formål at påvirke Reformkommissionen og de beslutningstagere, som skal føre anbefalingerne ud i livet. Partnerskabet vil løfte en fælles indsats via tre spor: 1) Viden 2) Løsninger og 3) Kommuni-kation/PA. Ambitionen er at næste generation af reformer skabes sammen med unge og på tværs af sektorer – og at partnerskabskredsen udvides på sigt.

Partnerskab om unge uden job og uddannelse - AFSI

60.226 kr.
Unge på kanten

Reformkommissionen skal i december 2022 aflevere anbefalinger til regeringen om, hvordan vi får løftet de knap 50.000 unge, der står uden job og uddannelse, og kommissionen har efterspurgt Bikubenfondens bud herpå. Bikubenfonden vil indgå i et partnerskab med Akademiet for Social Innovation, Socialt Udviklingscenter, Copenhagen Dome og Tuborgfondet med det formål at påvirke Reformkommissionen og de beslutningstagere, som skal føre anbefalingerne ud i livet. Partnerskabet vil løfte en fælles indsats via tre spor: 1) Viden 2) Løsninger og 3) Kommuni-kation/PA. Ambitionen er at næste generation af reformer skabes sammen med unge og på tværs af sektorer – og at partnerskabskredsen udvides på sigt.

Lær for Livet - mellemfinansiering til ungeprogram

200.000 kr.
Unge på kanten

Bevillingen gives i forbindelse med udvikling af et ungeprogram i Lær for Livet, der skal sikre anbragte unge i Lær for Livet en god overgang til at starte og gennemføre en ungdomsuddannelse.

Min vej hjem 2022 - 2024 tværgående læring og evaluering

2.046.710 kr.
Unge på kanten

Bikubenfonden har i første halvår 2022 bevilget i alt 13 mio. kr. til modning og implementering af tre forskellige koncepter for, hvordan man kan nyskabe overgangen fra anbringelse til eget hjem. De tre koncepter blev udviklet i Bikubenfondens innovationsproces "Min vej Hjem", der kørte i 2020-2021.

De tre partnere der vil gennemføre modnings- og afprøvningsforløbene er Nordfyns Kommune, Horsens Kommune samt et partnerskab bestående af Skanderborg Kommune, KFUMs sociale arbejde samt Center for Digital Pædagogik.

Denne bevilling på 2.046.710 kr. finansierer et tværgående lærings- og evalueringsspor på tværs af de tre partneres arbejde.

TUBA i Natur til et godt liv – Laboratoriet 2022-2024

391.350 kr.
Unge på kanten

Formålet med samarbejdet mellem TUBA og NTGL LAB er at undersøge, hvad natursociale indsatser betyder for sårbare unge, der har haft misbrug tæt på livet gennem deres opvækst. Samarbejdet skal give indblik i, hvordan naturen kan anvendes i deres egen hverdag som en trivselsfremmende faktor. Gennem 5 terapi grupper over en 3-årig periode, vil projektet systematisk udvikle og afprøve en
terapeutisk indsats, hvor naturens helende egenskaber er en integreret del af en naturbaseret terapeutisk indsats som metode i behandling af komplekse problemstillinger

Koreografisk praksis og metodeudvikling (Tim Matiakis)

250.000 kr.
Aktuel kunst

Kapacitetsopbygning og styrkelse af samarbejde mellem fonde vedr. systemforandring

100.000 kr.
Unge på kanten

Dette er en administrativ bevilling, der støtter opbygningen af et nyt praksisorienteret fondsnetværk, der arbejder aktivt med systemisk forandring som tilgang.

Kunstnerboliger i de større danske byer

300.000 kr.
Aktuel kunst

Bevillingens formål er at understøtte en afklaring af hvordan et kunstnerfunderet storskala hus i København (og andre større byer i Danmark) kan organiseres, finansieres og hvorledes det vil bidrage til byen og til det generelle kulturelle miljø. Det skal afdækkes hvordan kunstnerboligerne kan indtænkes bæredygtigt i den eksisterende bygningsmasse og nye byudviklingsområder. I forhold til Bikubenfondens strategi er det projektets tese, at gode boliger og velfungerende atelier er en forudsætning for at kunne udvikle billedkunsten.

Udvikling af dokumentation, evaluering og formidling på kunstområdet 2022

300.000 kr.
Aktuel kunst

Udvikling af formater for evalueringer, dokumentation og formidling i indsatser støttet af Bikubenfonden.

Implementering af kunstens betydning i kommuner

233.750 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden samarbejder med kommuner om at udvikle et nyt sprog og en stærkere viden om kunstens betydning til gavn for kommunernes kulturudvalg. Bevillingen bruges på at uddanne forvaltning og institutioner i brug af metodeværktøj til indsamlingen af data.

Udviklingsaktiviteter - Sisters Hope

250.000 kr.
Aktuel kunst

Sisters Hope modtager støtte til udviklingsaktiviteter i forlængelse af et Task Force forløb. Aktiviteterne styrker organisationens kunstneriske og organisatoriske udvikling og har derudover et særligt fokus på vores internationale virke.

Lygten 39 & pro tempore.art

300.000 kr.
Aktuel kunst

Lygten39: Kunstinstallation 2022

300.000 kr.
Aktuel kunst

Svanninge Bjerge udvikling

1.303.400 kr.
Andre formål

Soldaterlegatets nedlukning

1.000.000 kr.
Unge på kanten

Soldaterlegatet forventer i 2024 at have opnået de mål, som fonden formulerede ved sin oprettelse i 2009, og de forventer derfor at kunne afvikle sig selv i 2024. Bevillingen dækker de udgifter Soldaterlegatet har i forbindelse med selve nedlukningen - og altså ikke udgifter i forbindelse med at kunne fortsætte deres legatuddelinger.

Udviklingsplatformen for scenekunst – støtte til 2024 – 2026

4.600.000 kr.
Aktuel kunst

Udviklingsplatformen for Scenekunst modtager midler til fortsat udvikling af deres program i perioden 2024 - 2026 samt midler til strategiworkshop og en evaluering i 2025.

Lær for Livet UNG udviklings- og modningsfase 2022-2025

6.500.000 kr.
Unge på kanten

Lær for Livet vil udvikle og modne et program, der skal sikre at anbragte unge både starter og gennemfører en ungdomsuddannelse. Lær for Livet vil særligt udvikle løsninger til tiden mellem folkeskole og ungdomsuddannelse og udforske hvordan det ‘mellemrum’ går fra at være en fiasko-oplevelse til at opleves som et potentialerum, der giver retning til både studievalg og selvudvikling. Det vil i den forbindelse være særligt vigtigt at etablere samarbejde med andre aktører på uddannelsesområdet.

LFL vil have særligt fokus på at udvikle løsninger, der sikrer, at unge mellem folkeskole og ungdomsuddannelse ikke falder mellem to stole - men udnytter

Askovhus - Natur Til et Godt Liv 2.0

261.000 kr.
Unge på kanten

Bevillingens overordnede formål er at udbrede naturintegrerede indsatser til unge med spiseforstyrrelsen BED. Projektet centrerer sig om tre hovedaktiviteter: 1) Naturintegreret BED efterbehandling til unge, 2) Læringsforløb til fagprofessionelle og 3) Formidlingsaktiviteter og kommunikation.

Udviklingsforløb for Kunstkollektivet FAMILIEN

150.000 kr.
Aktuel kunst

Kunstkollektivet FAMILIEN vil i et udviklingsforløb skærpe og udfordre deres kunstneriske praksis og konkretisere og udvikle deres metode.

Haut – Residency udvikling 2022-2023

5.168.600 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden og Haut har indgået aftale om et udviklingsforløb over de næste to år. Formålet er at udvikle og teste residency-formater med henblik på efter de to år at kunne realisere et internationalt residency center for scenekunst i København. Forløbet vil også indeholde en opkvalificering af Haut, hvilket blandt andet vil bestå af en organisationsopbygning.

Nybegynderne - konceptudvikling med DGI og Headspace: unge- og frivilliginddragelse DGI

17.000 kr.
Unge på kanten

DGI og Headspace samarbejder om udvikling af en indsats, der tager udgangspunkt i en hypotese om, at det er lettere for udsatte unge at føle sig inkluderet og knytte bånd på tværs af erfaringsbaggrund, hvis alle er fælles om at være nybegyndere i en motions- og idrætsaktivitet. Denne delbevilling dækker omkostninger til involvering af unge- og frivillige fra DGI i udviklingsworkshops

Horsens Kommune

5.000.000 kr.
Unge på kanten

Samarbejdet med Horsens Kommune og Bikubenfonden har til formål at realisere potentialet om at insistere på at sætte den unge i centrum og handle på de mål, som de unge selv formulerer. Det betyder; 1) fokus på kortsigtede og nære mål for de unge, 2) pause på de unges udfordringer og dermed lade systemkrav vige (hvor relevant) til fordel for fokus på de unges potentiale 3) realisere de unges drømme via adgang til fællesskaber/relationer, der består når kommunens hjælp ophører.

Tillægsbevilling: Rekruttering af direktør

134.714 kr.
Unge på kanten

Bevilling til processen vedr. ansættelse af ny direktør i alliancen Hjem til Alle.

Nybegynderne - konceptudvikling med DGI og Headspace: konsulentstøtte

250.000 kr.
Unge på kanten

DGI og Headspace samarbejder om udvikling af en indsats, der tager udgangspunkt i en hypotese om, at det er lettere for udsatte unge at føle sig inkluderet og knytte bånd på tværs af erfaringsbaggrund, hvis alle er fælles om at være nybegyndere i en motions- og idrætsaktivitet. Denne delbevilling dækker ekstern konsulentstøtte til konceptudviklingen.

Partnerskab om unge uden job og uddannelse - Copenhagen Dome

380.500 kr.
Unge på kanten

Reformkommissionen skal i december 2022 aflevere anbefalinger til regeringen om, hvordan vi får løftet de knap 50.000 unge, der står uden job og uddannelse, og kommissionen har efterspurgt Bikubenfondens bud herpå. Bikubenfonden vil indgå i et partnerskab med Akademiet for Social Innovation, Socialt Udviklingscenter, Copenhagen Dome og Tuborgfondet med det formål at påvirke Reformkommissionen og de beslutningstagere, som skal føre anbefalingerne ud i livet. Partnerskabet vil løfte en fælles indsats via tre spor: 1) Viden 2) Løsninger og 3) Kommunikation/PA. Ambitionen er at næste generation af reformer skabes sammen med unge og på tværs af sektorer – og at partnerskabskredsen udvides på sigt.

Ny innovationsproces på anbringelsesområdet

2.910.000 kr.
Unge på kanten

Finansiering af en innovationsproces, hvor 4 civilsamfundsorganisationer og 4-5 danske kommuner henover 9 måneder skal udvikle nyskabende bud på, hvordan man kan styrke anbragte unges overgang fra anbringelse til eget hjem. Kommuner og NGOer vil specifikt arbejde med følgende tre mulighedsrum i overgangen fra anbringelse til eget hjem:

• Hvordan øger vi chancen for, at de unges eksisterende relationer kan gå med dem i overgangen?
• Hvordan kan overgangsstøtten indtænke vigtigheden af, at de unge føler sig betydningsfulde for andre?
• Hvordan kan vi skabe et mere behovs- og ønskebaseret valg af boform?

Bikubenfonden har afsat 15 mio. kr. til at igangsætte eksperimenter for de mest lovende nyskabelser, som kommer ud af processen.

Udstillingsprisen Vision 2023

5.500.000 kr.
Aktuel kunst

Udstillingsprisen Vision har til formål at fremme udviklingen af nytænkende formidling af billedkunst og præmiere et visionært koncept i stedet for en overstået succes. Bevillingen bidrager med op til fem mio. kr. til realisering af vinderideen, samt støtte til udvikling af ideer for tre ansøgere samt kommunikation og honorering af jury.

Skitse udviklingsindsatser

252.500 kr.
Aktuel kunst

Formålet med bevillingen er at understøtte udviklingen af SKITSEs tre nye indsatser. 1) Eventplatform, hvorfra man kan booke aktuelle kunstneres foredrag, performances og workshops, 2) Kunstmerchandise, som udvikler kunstneres kommercielle muligheder ved produktion af kunstmerchandise og 3) Aktiviteter, som formidler aktuelle billedkunstneres arbejde, gennem underholdende kunstfaglige formater, der inddrager publikum og skaber nye samtaler om kunsten og kunstneres arbejde.

FRAKtier

200.000 kr.
Unge på kanten

FRAK er en socialøkonomisk virksomhed, der gør unge gode til at arbejde ved at tilbyde dem betalte arbejdsopgaver i organisationer og virksomheder, som betaler for arbejdet.

FRAK har en række faste samarbejdspartnere, men ønsker nu at komme ud til en bredere kreds af virksomheder og organisationer. I den sammenhæng har de lanceret konceptet ”FRAKtier”, som grundlæggende er en ny måde at købe arbejdstimer. I den sammenhæng støtter Bikubenfonden et eksperiment der skal gøre FRAK klogere på, hvordan FRAKs eksisterende samarbejdspartnere kan hjælpe med at åbne døre til nye organisationer og virksomheder.

Residency- og netværksmuligheder for kunstnere på flugt fra krigen i Ukraine

300.000 kr.
Aktuel kunst

Særlig indsats for kunstprofessionelle der er på flugt på grund af krigen i Ukraine, gennem samarbejde om residency- og netværksmuligheder i Danmark. De danske samarbejdspartnere, der på forskellig vis arbejder med Artists in residency programmer eller tilknyttede områder i det danske kunstmiljø, ønsker at tilbyde professionelle rammer i form af gæstebolig, værkstedsforhold og faglig udveksling og netværk med danske kunstnere og kunstinstitutioner. Formålet med initiativet er, at flest mulige kunstnere på flugt hurtigst muligt kan få en fagligt indholdsrig hverdag, et givende møde med den danske kunstscene og en mulighed for at ytre sig kunstnerisk gennem deres professionelle virke. Indsatsen ønsker både at støtte op om den akutte situation for professionelle kunstnere på flugt fra krigen i Ukraine, ved at stille arbejds- og netværksmuligheder til rådighed. Samtidig er det første gang residency stederne i Danmark samarbejder - også med kunsthallerne. dvs. det også er en udvikling og styrkelse af institutionernes samlede indsats for internationale kunstnere. Således ligger indsatsen klart i tråd med Bikubenfondens strategiske fokus i forhold til at styrke internationalt samarbejde og kunstnerisk udvikling. Udover et beløb på 300.000,- bakker Bikubenfonden yderligere op om indsatsen ved at tilbyde koordinatoren kontorplads hos os på Lygten.

Interessevaretagelse Kunst 2022

885.000 kr.
Aktuel kunst

I 2020 søsatte vi en undersøgelse af billedkunstens emotionelle, intellektuelle og sociale betydning som et pilotprojekt i Odense, Vejle og Aalborg Kommune. Siden er undersøgelserne blevet gennemført i Bornholms regionskommune samt Esbjerg, Holstebro, Ishøj, Viborg og Aarhus Kommune. Desuden er metoden udviklet til også at omfatte scenekunstens betydning. Undersøgelsen er lavet med ambitionen om at styrke politikernes bevidsthed og den politiske samtale om kunstens betydning. Samarbejdet med kommunerne og arbejdet omkring udbredelse af metoderedskab og vidensgrundlag fortsætter i 2022.

Private boligaktører kan bidrage til at stoppe hjemløshed

300.000 kr.
Unge på kanten

Over 2000 danske unge lever i hjemløshed – det er 72% flere end for 10 år siden. For mange fører hjemløsheden til et liv med misbrug, psykisk sygdom, kriminalitet og en tidlig død. Det er et stort problem for de unge og for vores samfund. Heldigvis ved vi også, at der findes en løsning. Med betalelige boliger og den rette sociale støtte kan 9 ud af 10 unge komme varigt ud af hjemløshed. Boligsektoren har derfor en afgørende rolle at spille, hvis vi som samfund skal lykkes med at stoppe hjemløshed. Der er brug for alle kræfter i det arbejde – også private boligaktører. Derfor ønsker Hjem til Alle alliancen at styrke alliancens private boligspor. Hjem til Alle ønsker at ansætte en projektleder, som skal drive et forprojekt i tæt samarbejde med private boligaktører og øvrige interessenter. Målet er at bane vej for, at private boligaktører kan løfte et socialt ansvar med betalelige boliger og derved bidrage til at stoppe hjemløshed.

Styrkebaseret tilgang i Nordfyns Kommune

4.954.140 kr.
Unge på kanten

Finansiering af en treårig modnings- og implementeringsfase for Nordfyns Kommunes konceptvision "Altid styrken i fokus". Visionen er at gøre identifikation og aktivering af anbragte unges styrker til et centralt formål for kommunens samarbejde med de unge. Gennem et systematisk styrkefokus skal de unge opleve, at mødet med kommunen bliver et set, hvor de bliver set og hørt, og hvor deres kompetencer bliver bragt i spil til selv at træffe vigtige beslutninger for deres liv fremover. Nordfyns Kommune har en langsigtet målsætning om en overgang fra anbringelse til voksenliv med uddannelse, arbejde, bolig, og stabile sociale relationer. Konceptvisionen indebærer en tro på, at identifikation og løbende aktivering af de unges styrker allerede fra 14 – 15 års alderen er den bedste måde hvorpå kommunen kan realisere disse langsigtede mål.

De Anbragtes Vilkår - strategisk partnerskab

6.000.000 kr.
Unge på kanten

Bikubenfonden har indgået et længerevarende strategisk partnerskab med De Anbragtes Vilkår. Vores fælles mission er at styrke anbragte unges overgang til voksenlivet, så ingen anbragte oplever at blive sluppet før de har adgang til job/uddannelse, fællesskaber og bolig. For at lykkedes med denne ambition, kræver det et langsigtet og systemisk perspektiv på de forandringer, som vi vil skabe – og derfor sigter vi mod at indgå et ti-årigt partnerskab. I et udviklingspartnerskab vil De Anbragtes Vilkår bidrage med sin unikke tilgang til inddragelse af nuværende og tidligere anbragte for derigennem at etablere nye indsigter, som grundlag for udvikling af nye løsninger og praksisafprøvninger.

Partnerskab om unge uden job og uddannelse - Bikubenfonden

650.000 kr.
Unge på kanten

Reformkommissionen skal i december 2022 aflevere anbefalinger til regeringen om, hvordan vi får løftet de knap 50.000 unge, der står uden job og uddannelse, og kommissionen har efterspurgt Bikubenfondens bud herpå. Bikubenfonden vil indgå i et partnerskab med Akademiet for Social Innovation, Socialt Udviklingscenter, Copenhagen Dome og Tuborgfondet med det formål at påvirke Reformkommissionen og de beslutningstagere, som skal føre anbefalingerne ud i livet. Partnerskabet vil løfte en fælles indsats via tre spor: 1) Viden 2) Løsninger og 3) Kommuni-kation/PA. Ambitionen er at næste generation af reformer skabes sammen med unge og på tværs af sektorer – og at partnerskabskredsen udvides på sigt.

Udvikling af ansøgningsrunder

500.000 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden udvikler sine metoder for dialog og støtte på kunstområdet med henblik på at erstatte de tidligere ansøgningsrunder, med en mere tidssvarende, inkluderende og dynamisk dialogform. Der ansættes en projektleder som skal være tovholder og facilitator i processen, der inkluderer interne og eksterne workshops, research, opsamling og tests.

Laboratoriet for Æstetik og Økologi

100.000 kr.
Aktuel kunst

Laboratoriet for Æstetik og økologi modtager støtte til at udvikle deres organisatoriske grundlag, kuratoriske metoder og netværk.

FARVEL TIL MADONNA

300.000 kr.
Aktuel kunst

Farvel til Madonna er How To Kill A Dogs sidste del af en myte-trilogi, hvor de gennem kunstneriske eksperimenter undersøger sig selv som kvinder i samfundet. Med forestillingen vil de videreudvikle det samskabende arbejde, som udgør fundamentet i deres kunstneriske praksis, og inddrage deres netværk af publikum og kunstnere i de kreative processer og produktioner. I en spirituel, nærmest ritualiseret form vil de se på, hvordan moderne dilemmaer spejler sig i Madonna-myten.

TIL MIN FARFAR, PATRIARKEN - et postmortem retsopgør

100.000 kr.
Aktuel kunst

Hvordan kan kunstnerne på tværs af praksisser kombinere digi art installation, ny dansk dramatik og immersiv performance lecture? Teater Bæst modtager midler til et tværæstetisk udviklingsforløb, hvor iscenesætter Eja Due, digital kunstner Kristoffer Ørum og dramatiker Anna Skov vil udvikle AI- og Deep Fake-teknologi til en autobiografisk fortælling om den tidligere danske retspræsident for EU-domstolen, Ole Due.

Fire tænketanke om fremtidens scenekunst

140.000 kr.
Aktuel kunst

Sammen med internationale eksperter vil fire danske scenekunstinstitutioner udarbejde strategier for, hvordan scenekunsten kan udvikle og forny sig i de kommende år, her inden for temaerne fremtidens musikteater, contextualizing dance, fremtidens scenekunst for børn og unge og diversitet i scenekunsten. Mødet mellem danske og internationale scenekunstnere og forskere skal provokere, udfordre og bane vejen for nytænkning og kunstnerisk udvikling.

Heirloom

300.000 kr.
Aktuel kunst

Heirloom er en researchbaseret udstillingsplatform, der præsenterer oversete kunstneriske arkiver og samlinger, med fokus på ukendte fortællinger og globale udvekslinger fra 1960 og frem. Målet er at udvikle nye kuratoriske formater samt rejse debat omkring det kunstneriske eftermæle, og dermed fremskrive en ny kunsthistorie. Heirloom vil fremvise kunstnerskaber som ikke er blevet opsamlet af de institutionelle eller kommercielle aktører på scenen.

Institut Funder Bakke Program 2022

102.000 kr.
Aktuel kunst

Radioserien Tell, No Show giver adgang til danske kunstneres praksis ved at lade 
dem tale om et værk de ikke selv har lavet, og derved taler de ofte om sig selv men via et andet værk. Serien laves af Institut Funder Bakke og The Lake Radio.

FERA – Solstice in June på Dyrehavsbakken

120.700 kr.
Aktuel kunst

Solstice in June er en ny udstillingsplatform på Dyrehavsbakken. Gruppestillingen FERA er den første udstilling som finder sted i og omkring Dyrehavsbakkens gamle vandrutsjebane.

Labyss

200.000 kr.
Aktuel kunst

Labyss er et scenekunstnerisk værk, og en del af et kunstnerisk forskningsprojekt, ”Det Algoritmiske Teater”, som undersøger, hvad algoritmiske teknologier gør ved vores kroppe, identiteter og samfund. Projektet eksisterer i et krydsfelt mellem scenekunst, billedkunst og programmering og retter et kritisk, undersøgende blik på algoritmisk kortlægning og overvågning med kunst som drivkraft. Labyss er en kunstnerisk, spekulativ undersøgelse af de biopolitiske konsekvenser af overvågnings-kapitalismen.

ACT OF GRAVITY

240.000 kr.
Aktuel kunst

ACT OF GRAVITY beskæftiger sig med tyngdekraftens love som et muligt mønster og strukturer for dans. Med forestillingen udfører Recoil scenisk grundforskning og metodeudvikling for koreografisk praksis i luften, i samarbejde med et diverst hold af scenekunstnere, anerkendte forskere og vidensdelingsplatformen Science & Cocktails.

toaspern|møller: udvikling af kollaborativ praksis

300.000 kr.
Aktuel kunst

Danser/koreograf Alma Toaspern og sanger/komponist Mathias Monrad Møller vil som duo toaspern|møller eksperimentere om et metodeudviklingsforløb for samskabelse mellem dans og musik. Med deres individuelle faglige baggrunde undersøger de deres kunstneriske praksis ifm. skabelsen af forestilingen Ernst for at formulere nye metodiske greb for musisk og koreografisk samskabelse, der kan deles med scenekunstfeltet.

For Døve Ører

300.000 kr.
Aktuel kunst

Hvordan lyder verden, hvis man ikke kan høre den? Hvilke konsekvenser har det at miste høresansen og blive afskåret fra al menneskelig kommunikation? I en eksperimenterende, tværkunstnerisk proces vil OPE-N bevæge sig ind i de døves univers for at give taletid til overhørte beretninger og opdage det lyddøde rum. Sammen med forskere på DTU udvikles lydteknisk software, der både kan simulere høretab og høreudvidelse og interagere med en digital videobilledstrøm, når Sort/Hvid omdannes til labyrintisk sanserum og audiovisuel totalinstallation.

Collega

300.000 kr.
Aktuel kunst

Collega har til hensigt at nuancere kunst og vores syn på verden samt skabe globale netværk for den danske kunstscene. Som fundament i stedets praksis er ”co-kuratering” som metode. I perioden august 2022 til august 2024 realiseres seks udstillinger på Collega i samarbejde med seks udenlandske institutioner: blaxTARLINES i Kumasi, Fuxia 2 i Malmö, AMAKABA i Amazonas/Fransk Guiana, Village Unhu i Harare, Latvian Centre of Contemporary Art i Riga, samt Savvy Contemporary i Berlin.

Udstilling. "Som brødre. Venskab og konflikt i guldalderen"

200.000 kr.
Aktuel kunst

Fuglsang Kunstmuseum modtager støtte til, i samarbejde med Ribe Kunstmuseum, at realiseret udstillingen "Som brødre. Venskab og konflikt i guldalderen er en guldalderudstilling", der aktualiserer perioden ved at beskrive betydningen af netværk for kunstnerisk virksomhed i første halvdel af 1800-tallet og med et kritisk blik behandle kunstnervenskaberne som mere end en anledning til at fortælle personbårne anekdoter. Hensigten er for et nutidigt publikum at diskutere, hvordan fællesskaber kan løfte os, men også virke ekskluderende.

Nybegynderne - konceptudvikling med DGI og Headspace: unge- og frivilliginddragelse Headspace

16.000 kr.
Unge på kanten

DGI og Headspace samarbejder om udvikling af en indsats, der tager udgangspunkt i en hypotese om, at det er lettere for udsatte unge at føle sig inkluderet og knytte bånd på tværs af erfaringsbaggrund, hvis alle er fælles om at være nybegyndere i en motions- og idrætsaktivitet. Denne delbevilling dækker omkostninger til involvering af unge- og frivillige fra Headspace i udviklingsworkshops

Interne ressourcer kunst 2022

6.200.000 kr.
Aktuel kunst

Charlottenborgs Kaffeklub 2023-2024

1.200.000 kr.
Aktuel kunst

Policy Lab 2023

1.500.000 kr.
Unge på kanten

Med Policy Lab ønsker De Anbragtes Vilkår, Børns Vilkår, Dansk Socialrådgiverforening, Socialpædagogernes Landsforbund, FADD - Foreningen af døgn- og dagtilbud og Bikubenfonden at skabe systemisk forandring for anbragte unge i overgangen til voksenlivet. Med denne indstilling forstærker vi det eksisterende policy spor samtidig med udviklingen af et ’mobiliseringsspor’ med parterne i Policy Lab. Formålet er at påvirke de strukturelle rammer i lovgivningen samtidig med, at parterne bidrager med udvikling af praksis.

Interne ressourcer social 2022

4.200.000 kr.
Unge på kanten

Bikubenfonden har en del indsatser, hvor en væsentlig del af fremdriften og udviklingsarbejdet udføres af fondens medarbejdere. Lønudgifterne for denne arbejdsindsats betegnes som de interne ressourcer.

INVI - Institut for vilde problemer

3.325.000 kr.
Unge på kanten

Dette er en årlig bevilling godkendt på bestyrelsesmødet 19. december 2022. Den støtter opbygningen og driften af INVI.

Nybegynderne – MVP-forløb (DGI/headspace)

2.111.240 kr.
Unge på kanten

DGI og Headspace får med bevillingen mulighed for at gennemføre fælles eksperimenter med en helt ny tilgang til at få flere unge i udsatte positioner ind i de brede foreningsfællesskaber: En tilgang, hvor der startes nybegynderhold i DGI regi, som gør op med den dominerende konkurrencementalitet for i stedet at dyrke det fælles tredje og fællesskabet. Nybegynderholdene er en del af den almene breddeidræt, men DGI og Headspace vil aktivt skabe et mix af unge på tværs af social baggrund. Grundhypotesen er, at det er lettere for udsatte unge at føle sig inkluderet og at knytte bånd på tværs af social baggrund, hvis alle er fælles om at være nybegyndere og dermed lige dårlige til en ny motions- eller idrætsaktivitet.

Nybegynderne – MVP-forløb (Bikubenfonden)

300.000 kr.
Unge på kanten

Beløbet skal muliggøre, at erfaringerne fra Nybegynderindsatsen bliver en ressource og inspirationskilde for andre der arbejder med at bygge bro mellem unge i udsatte positioner og de brede ungefællesskaber

Udstillingsprisen Vision 2024-2026

16.500.000 kr.
Aktuel kunst

Med Udstillingsprisen Vision indbyder Bikubenfonden hvert år uafhængige kuratorer, kunsthaller, museer og andre udstillingsaktører med afsæt i billedkunsten til at få realiseret et visionært udstillingskoncept med nutidig relevans. Prismodtageren gives op mod 5 mio. kr. til at realisere idéen. Desuden tilbydes modtageren af prisen et workshop-forløb, der udvikler koncepter for kommunikation af idéen frem mod realiseringen af udstillingen.

Partnerskab SMK Fridays og Bikubenfonden 2023-2026

13.096.375 kr.
Aktuel kunst

Impact Insider - Investering i varing effektskabelse

800.000 kr.
Unge på kanten

Dette er en bevilling godkendt på bestyrelsesmødet 13. oktober 2022. Den støtter udviklingen af Impact Insiders kapacitet.

Kollegiemodellen – forlængelse af udviklingsforløb

1.250.315 kr.
Unge på kanten

Med en to-årig bevilling løbende fra medio 2021 til medio 2023 er NGOen KBH+ i gang med at gentænke, hvordan unge fra hjemløshed støttes i at finde fodfæste på Bikubenfondens kollegium i København. Det gør de i et eksperimentbaseret MVP- forløb, som kombinerer konceptudvikling med praktisk, socialfagligt arbejde med kollegiets unge. Med denne bevilling bygger KBH+ et 1-årigt afprøvningsår ovenpå det igangværende MVP-forløb. Et afprøvningsår der løber fra medio 2023 til medio 2024.

Public affairs på kunstområdet

2.800.000 kr.
Aktuel kunst

Huslejeomkostninger HTA-sekretariatet 2023

461.141 kr.
Unge på kanten

Bevillingen gives med det formål at synliggøre det bidrag Bikubenfonden giver til Hjem til Alle sekretariatet i forbindelse med, at fonden stiller kontorfaciliter til rådighed for Hjem til Alle sekretariatet. Bevillingen vil blive indstillet en gang årligt, så længe sekretariatet bor hos Bikubenfonden.

Sønderborg Musikskole/Als Performance Akademi - Hanne Lundgren Nielsen

120.000 kr.
Aktuel kunst

Augustiana Kunsthal har modtaget støtte til udvikling af ny masterplan med et skærpet fokus på nye indsatsområder, inddragende formidlingskoncepter og fremtidig forretningsmodel.

Klima og vildere natur

1.500.000 kr.
Andre formål

Interne ressourcer Svanninge Bjerge 2022

1.105.000 kr.
Andre formål

Kronprinsparrets Priser 2023

4.000.000 kr.
Andre formål

Med Kronprinsparrets Priser sætter vi fokus på fremragende præstationer, nytænkning og høj kvalitet inden for kunst og kultur og socialt arbejde. Prismodtagerne udpeges af Kronprinsparret efter indstilling fra to rådgivende komitéer, der har ekspertise inden for enten kultur- og kunstområdet eller socialt arbejde.

Udvikling vedr. sociale investeringer i Aarhus

300.000 kr.
Unge på kanten

Bikubenfonden har i samarbejde med Aarhus Kommune og Den Sociale Investeringsfond etableret en social investering med formål om bl.a. at understøtte udsatte unges vej til permanent bolig og øget trivsel. I den forbindelse er der behov hjælp til udviklingen af indsatsen og at understøtte involveringen af de unge.

Kunsthal 44Møn - Jakob Kreutzfeldt

282.720 kr.
Aktuel kunst

Kunsthal 44 Møen har modtaget støtte til udvikling af institutionens strategi, identitet og forretningsplan for at etablere et bæredygtigt grundlag for Kunsthallens fremtidige virke.

UKK - Mapping Acces to Danish Art Spaces

100.000 kr.
Aktuel kunst

UKK – Organisation for Kunstnere, Kuratorer og Kunstformidlere modtager støtte til igangsættelse af en indsats for at kortlægge adgangsmulighederne for kunstarbejdere med funktionsnedsættelser i kunstmiljøets institutioner, organisationer, venues og mødesteder. Indsatsen er ledet af en arbejdsgruppe i UKK som en første fase i udviklingen af partnerskaber og samarbejder på tværs af feltet.

KBH+ og implementering af metoden Udviklende Relationer

1.900.000 kr.
Unge på kanten

KBH+ modtager en bevilling til udvikling og drift af KBH+ og til videreudvikling af metoden 'Udviklende relationer'.

Evaluering af Kronprinsparrets Priser

500.000 kr.
Andre formål

Siden 2005 har vi sammen med Kongehuset afholdt Kronprinsparrets Priser. Bevillingen vedrører en evaluering af prisuddelingen mhp. at forstå dens betydning og evt. undersøge mulighederne for at udvikle formatet.

NTGL Lab - eksterne partnere 2022-2024

147.650 kr.
Unge på kanten

Bevillingen er en del af en 3-årige rammebevilling, der støtter en ambitiøs videreudvikling af NTGL Lab og NTGL Svanninge Bjerge, som en inkubator for naturintegreret socialt arbejde.

Det Lille Teater & Marionet Teatret - Camilla Hübbe

182.401 kr.
Aktuel kunst

Det lille Teater og Marionetteatret står overfor en udvikling af deres virke, der kalder på en gentænkning ikke blot af målgruppe, men også at de historier der fortælles, hvordan de fortælles, og hvordan de researches. Udviklingen kan styrkes i 2023 bl.a. gennem udvikling af dialogværktøjet ”The Parliament of Things” der har afsæt i teorier af Bruno Latour. Bikubenfonden bakker op om at organisationen uddanner sig i brugen af metoden og afprøver den i Tingbjerg, Smedetoften og kvarteret omkring Lundtoftegade i København.

Foreningen Kunst og mental sundhed - Birgit Bundesen

115.600 kr.
Aktuel kunst

Foreningen Kunst og Mental Sundhed har modtaget støtte til udvikling og skærpelse af den kuratoriske indsats og ledelse.

Fonden Værtskabsteatret - København Danser - Thomas Mieth

45.000 kr.
Aktuel kunst

Kernen i konceptet for Co-existence er emnets kompleksitet og følsomhed. Med ambitionen om 4 koreografer som kommer fra forskellige kulturer og religioner og skal løse en opgave sammen, så hver og en bliver respekteret og repræsenteret samtidig med, at der skabes et fælles værk, der fortæller historien om samhørighed, er der brug for et meget bevidst fokus på proces, dialog og feedback. Derfor støtter vi specifikt en 3 dages workshop estimeret til 45.000 kr.

Akademiet for Social Innovation - 2023 & 2024

3.100.000 kr.
Unge på kanten

Akademiet for Social Innovation udgør unikt bindeled og afgørende faktor i at drive nødvendige systemiske forandringer. Bikubenfonden bevilger 3.100.000 kr. som investering i deres kapacitetsudvikling og grundfinansiering over de næste to år med formålet om at opnå endeligt ”proof of concept”.

Skitse udviklingsindsatser og formidling 2023

300.000 kr.
Aktuel kunst

SOFTER Futures

179.000 kr.
Aktuel kunst

Softer er et netværk i feltet mellem tech og kunst, som arbejder for at omskrive fortællinger om at tech er "hård". Gennem community opbygning, æstetiske praksisser og feministiske strategier arbejder Softer for at gøre fremtiden for kunst, design og teknologi mere blød. Bikubenfonden støtter Softer i kurateringen, afviklingen og dokumentationen af konferencen Softer Futures.

En Vej til Alle - fase 2: SUS

690.000 kr.
Unge på kanten

Dette er en deludmøntning af samlet bevilling på 3.2 mio. kr. godkendt på bestyrelsesmødet 13. oktober 2022. Det støtter SUS' bidrag til udviklingssekretariatet, indspil til Reformkommission, etablering af forandringskoalition og udvikling af nye eksperimenter.

En Vej til Alle - fase 2: Bikubenfonden

280.000 kr.
Unge på kanten

Dette er en deludmøntning af samlet bevilling på 3.2 mio. kr. godkendt på bestyrelsesmødet 13. okbtober 2022. Det støtter Bikubenfondens arbejde med at under udviklingssekretariatet, involvering af aktører fra praksis og den generelle kommunikationsindsats ifm. En Vej til Alle.

En Vej til Alle - fase 2: ASI

860.000 kr.
Unge på kanten

Dette er en deludmøntning af samlet bevilling på 3.2 mio. kr. godkendt på bestyrelsesmødet 13. okbtober 2022. Det støtter Akademiet for Social Innnovations bidrag til udviklingssekretariatet, indspil til Reformkommissionen, etablering af forandringskoalition og udvikling af nye eksperimenter.

En Vej til Alle - fase 2: Modstrøm

350.000 kr.
Unge på kanten

Dette er en deludmøntning af samlet bevilling på 3.2 mio. kr. godkendt på bestyrelsesmødet 13. okbtober 2022. Det støtter Modstrøms bidrag til udviklingssekretariatet, indspil til Reformkommissionen og understøttelse af samarbejde med unge i udsatte positioner.

En Vej til Alle - fase 2: Mobilize

570.000 kr.
Unge på kanten

Dette er en deludmøntning af samlet bevilling på 3.2 mio. kr. godkendt på bestyrelsesmødet 13. okbtober 2022. Det støtter Mobilize's bidrag til udviklingssekretariatet, indspil til Reformkommissionen, etablering af forandringskoalition og udvikling af nye eksperimenter.

Investeringsprogram - anbragte unge i overgangen til voksenlivet

12.000.000 kr.
Unge på kanten

Investeringsprogrammet er målrettet anbragte unge i overgangen til voksenlivet. Programmet skal udvikles i samarbejde med Den Sociale Investeringsfond, en række kommuner og civilsamfundsorganisationer.

NTGL Lab - Udvikling 2022-2024(1/3)

1.660.000 kr.
Unge på kanten

Bevillingen er en del af en 3-årige rammebevilling, der støtter en ambitiøs videreudvikling af NTGL Lab og NTGL Svanninge Bjerge, som en inkubator for naturintegreret socialt arbejde. 

NTGL Lab - eksterne partnere 2022-2024 (1/3)

800.000 kr.
Unge på kanten

Bevillingen er en del af en 3-årige rammebevilling, der støtter en ambitiøs videreudvikling af NTGL Lab og NTGL Svanninge Bjerge, som en inkubator for naturintegreret socialt arbejde. 

Lær for Livet og overgang til ungdomsuddannelse - pilotfase

1.798.000 kr.
Unge på kanten

Lær for Livet er en organisation med fokus på at hjælpe anbragte børn og unge med at få en uddannelse. De vil med denne bevilling udvikle en indsats med fokus på, at unge anbragte begynder og afslutter en ungdomsuddannelse. Der er tale om en bevilling til udvikling og afprøvning af konceptet.

NTGL Lab Svanninge Bjerge 2022-2024 (1/3)

3.340.000 kr.
Unge på kanten

Bevillingen er en del af en 3-årige rammebevilling, der støtter en ambitiøs videreudvikling af NTGL Lab og NTGL Svanninge Bjerge, som en inkubator for naturintegreret socialt arbejde

KBH+ og forlængelse grundet COVID-19

3.426.500 kr.
Unge på kanten

Bevillingen gives til KBH+ med henblik på at understøtte både drift og udvikling af stedet med metoden 'Udviklende relationer'.

Charlottenborg Kaffeklub 2021-2022

414.000 kr.
Aktuel kunst

Charlottenborgs Kaffeklub er stedet, hvor den politiske verden møder kunstmiljøet til en kop kaffe og en åben samtale om visionerne for fremtidens kulturpolitik og kunstneriske dannelse. Charlottenborgs Kaffeklub samles fire gange om året og har som mål at styrke udbredelsen af kunsten i Danmark og skabe forståelse for kunstens betydning for mennesker og samfundet.

Ny ledelse på Grob

145.000 kr.
Aktuel kunst

Bevillingens formål er at støtte en proces vedr. kompetenceudvikling, ledelsesudvikling og organisationsudvikling på Teater Grob.

The Sound of Art, COVID 19 tillægsbevilling

283.500 kr.
Aktuel kunst

Tillægsbevilling til dækning af ekstra udgifter i The Sound of Art relateret til COVID-19.

Hjem til dig 2.0

4.167.748 kr.
Unge på kanten

Bevillingens formål er at understøtte udviklingen og samarbejdet med Røde Kors og Hjem til Alle omkring udviklingen af Hjem til dig 2.0. Det store skift i Hjem til dig 2.0. er en ændring af værditilbuddet til de unge fra ”vil du bo midlertidigt hos en frivillig vært” og til ”vil du have hjælp til at finde bolig”. Dette skift skærper konceptets position i det bredere økosystem. Visionen for Hjem til dig 2.0 er, at flere unge vil kunne bruge de eksisterende muligheder for permanente boligløsninger, hvis vi tager ansvar for at skabe midlertidige boligstabiliseringer, som giver de unge ro og overskud til at bruge disse muligheder.

Research Scenekunstområdet

150.000 kr.
Aktuel kunst

Bevillingen bruges til research af scenekunstområdet jf. fondens strategi. Formålet er at holde fonden ajour med området gennem forestillinger og researchrejser i ind- og udland. Bevillingen gælder for en årrække.

Min vej Hjem - korrektion for forkert lukket sag

164.750 kr.
Unge på kanten

Tillægsbevilling til bevillingen "Anbragte unge". Omkostningerne dækker udgifter til Design Society i forbindelse med fase 4 af innovationsprocessen "Min Vej Hjem".

Kollegiemodellen - ny støttemodel

1.870.000 kr.
Unge på kanten

Kollegiemodellen har eksisteret i fire år og indebærer, at Bikubenfondens kollegier i København og Odense stiller værelser til rådighed for unge i hjemløshed. Denne bevilling finansierer et to-årigt udviklingssamarbejde med AskovFonden. Her vil AskovFonden udvikle en ny måde at støtte de unge ind i kollegiefællesskabet: En støttemodel, hvor inklusion i kollegiefællesskabet er slutmålet, men hvor vejen dertil går igennem at støtte de unge i at ”øve” sig på at indgå i fællesskaber i andre og mindre udfordrende kontekster. Det vil ske med metoden Minimum Viable products, som kombinerer konceptudvikling med praktisk, socialfagligt arbejde med de unge, som bor på kollegiet.

Kommunikationsindsats, optagelser og fotos i forbindelse med Min Vej Hjem

28.750 kr.
Unge på kanten

Udarbejdelse af korte videoklip til brug på SoMe med de deltagende kommuner i innovationsprocessen.

UKK Udviklingsprojekt 2021-22 - Del 2

300.000 kr.
Aktuel kunst

UKK (Unge Kunstnere, Kuratorer og Kunstformidlere) arbejder for at igangsætte et paradigmeskift i tilgangen til problemstillinger i billedkunstfeltet. UKK vil i samspil med sine medlemmer, det øvrige billedkunstfelt, institutioner, brancheorganisationer og parter der ikke nødvendigvis har direkte interaktion med den billedkunstneriske sektor have fokus på selvdefinerede strategiske agendaer, der vil realisere nye scenarier for feltet, i højere grad end at reagere på aktuelle problemstillinger.

Close Encounters#4 - THE RIGHT TO DANCE

250.000 kr.
Aktuel kunst

Det konventionelle udstillingsformat skaber rammen for en dybere undersøgelse af begrebet koreografisk udstilling. Den franske kurator Cedric Fauq fra Palais de Tokyo i Paris, vil med THE RIGHT TO DANCE fylde Den Fries seks udstillingsrum med stærke komplementerende værker, der væver sig ind i hinanden så publikum kan opleve det som ét stort helstøbt værk. På én gang udstilling, scene, danseskole og clubbing.

W.O.M.B. (Worth Of My Body)

300.000 kr.
Aktuel kunst

En koreografisk undersøgelse af graviditet, moderskab og identitet. Med baggrund i traditionel ghanesisk, afro-brasiliansk og guineansk dans, vil de tre dansere og mødre skabe en multidisciplinær forestilling, der giver plads til andre narrativer, udtryk og æstetikker.

SALONMONSTRUM

300.000 kr.
Aktuel kunst

Teaterkompagniet LOGEN vil indgå i et 3-årigt kunstnerisk udviklingssamarbejde, hvor den kollektive, avantgardistiske kraft undersøges med andre inviterede kunstnere. I et krydsfelt mellem billedkunst og scenekunst afholdes en række intense, performative saloner på TOASTER i 22/23, som giver plads til monstret og massehysteriet.

FURIER

300.000 kr.
Aktuel kunst

Fra 2022-2024 vil instruktør Anja Behrens og scenograf Christian Albrechtsen skabe trilogien FURIER med nyfortolkninger over de tre græske, mytologiske figurer; Fædra, Elektra og Kassandra. Trilogien skaber et fordybet og langvarigt samarbejde, hvor Anja Behrens kan udvikle sin arbejdsmetode med ritualer, og de sammen kan arbejde mod et nybrud, hvor publikum kan opleve teatret som et kultisk og mytisk sted.

Ligvariationer

300.000 kr.
Aktuel kunst

Ligvariationer er en nekroæstetisk VR-opera, der undersøger krydsfeltet mellem VR, opera og performance. Operaen, der både opleves live og virtuelt, undersøger og udfordrer grænserne mellem død og virkelighed, mellem det digitale og det 'reelle'. Den vises på Aarhus Musikhus, Sort/Hvid og Holmegaard Værk.

The Human Imagination Game

300.000 kr.
Aktuel kunst

The Human Imagination Game er en 4-årig proces af kunstnerisk samskabelse med workshops og produktion af et immersivt live-interaktionsspil i skoven. Publikum guides ind i kropslige og sanselige undersøgelser af et GPS-styret lydsystem med lyriske tekster og nykomponeret lyd og mødes af performere undervejs. Projektet inddrager nordiske samarbejdspartnere fra Sverige og Island.

Udstillingen GÅ på Sophienholm Kunsthal

100.000 kr.
Aktuel kunst

Udstillingen ’GÅ’ på Sophienholm Kunsthal vil pege på hvordan kunst, litteratur og filosofi har iscenesat og italesat det at gå! Med billedkunsten som udgangspunkt skal GÅ være et møde mellem kunstarterne – med nye og historiske værker, podcasts, performances, film, saloner og kuraterede gåture, både inde og ude på Sophienholm Kunsthal.

Surrealismens genkomst

100.000 kr.
Aktuel kunst

Den Frie Udstillingsbygning modtager støttet til realiseringen af en samtidskunst udstilling som genbesøger den historisk surrealisme fra 1030'erne. I udstillingen vil Den Frie etablere miljøer og totalinstallationer som vil skubbe til grænserne mellem scenografi og værk og udstillingen vil folder sig ud som store sammenhængende og omsluttende rumlige tableauer. Alle elementer i og omkring udstillingen kan således antage værkkarakter.

Temporary Truth - pro tempore.art x Thorvaldsens Museum

72.000 kr.
Aktuel kunst

Den kuratoriske gruppe pro tempore.art. har indgået en aftale med Thorvaldsens Museum om at skabe en kortvarig performativ gruppeudstilling, som udfylder pladserne på de tre tomme sokler hvor hvor statuerne Ganymedes, Hyrdedrengen og Håbets Gudinde normalt står. Udstillingen, Temporary Truth, viser allerede producerede værker fra 10 af vækstlagets billedkunstnere gennem en enkelt dags performativ udstilling.

Impact Arena

300.000 kr.
Unge på kanten

Impact Arena har som mål at skabe et medie for samtalen om, hvordan man skaber, måler og rapporterer impact. Formålet er at skabe større viden og bevidsthed om effekten af sociale indsatser og kapacitetsopbygge aktører på det sociale felt, så de bliver bedre i stand til at forløse deres formål. Bevillingen gives til at understøtte udviklingen af mediet.

Udvikling af analyseværktøj til kvalificering af partnerskaber mellem kulturliv og erhvervsliv

300.000 kr.
Aktuel kunst

Fonden Roskilde Festival indgår et samarbejde med Bikubenfonden om udvikling af et digitalt analyseværktøj der, kan kvalificere værdien af partnerskaber mellem kulturlivet og erhvervslivet.

Løn til ejendomsinspektør på Bikubenfondens Kollegie vedr. kollegiemodellen

300.000 kr.
Unge på kanten

Bevillingen dækker løn til ejendomsinspektør på Bikubenfondens Kollegie som er en del af Bikubenfondens kollegiemodel.

UNLEASH Grønland

300.000 kr.
Unge på kanten

UNLEASH er et non-profit-initiativ, der har til formål at skabe verdens førende innovationsplatform for SDG’erne. I 2022 samler de 200 talentfulde unge fra Norden til et ’innovation lab’ i Grønland, der skal udvikle nye løsninger på forskellige temaer herunder særligt i forhold til hvordan flere unge kommer i mål med en ungdomsuddannelse.

HØST

200.000 kr.
Aktuel kunst

HØST er et koreografisk projekt om relationen mellem krop og jord. Projektet tager udgangspunkt i en høst, både helt konkret og som fænomen, der former fysiske, sociale og politiske strukturer i landskabet og samfundet omkring os. Et kunstnerisk samarbejde mellem Recoil og bl.a. Lars Greve, Fryd Frydendal, Hilde Sandvold, Jossette Reilly og landbrug ved Stadil og Vedersø.

Bodyscaping af Nana Francisca Schottländer

250.000 kr.
Aktuel kunst

BODYSCAPING bliver til efter 4 års udvikling, hvor performance- og visuel kunstner Nana Francisca Schottländer har undersøgt kropslig samskabelse med naturen. I dette projekt arbejder hun i Kbhs Nordhavns ellers utilgængelige Jorddepot med sideløbende installation, HABITAT, i Tunnelfabrikken. Deltagerne guides ind i kropslige møder og interaktioner med landskabet for at erfare og undersøge relationen mellem menneske og landskab.

HVORDAN HAR DU DET? - en performativ debriefing

150.000 kr.
Aktuel kunst

HVORDAN HAR DU DET? debriefer et kollektivt, internationalt traume, gennem en række ceremonielt iscenesatte spørgsmål og med farverige ansigtsmasker fremstillet i en stafet mellem mennesker verden over. Projektet vil bidrage til at heale vores mentale helbred i kølvandet på Corona, og skabes med udgangspunkt i SIR GRAND LEAR’s overordnede mål om, at kunsten skal infiltrere virkeligheden og omvendt.

Dangerous When Wet

150.000 kr.
Aktuel kunst

Dangerous When Wet er en gruppeudstilling præsenteret af Copenhagen Contemporary, der tager publikum med på en søgen efter den sande kærlighed. Udsprunget af vand som kærlighedsgudinden Venus, undersøger udstillingen vandets potentialer for at skabe fællesskaber og selvkærlighed. Projektet finder sted i en svømmehal i august 2021 og i et flydende program før og efter, inkl. en performance præsenteret i samarbejde med Dansehallerne.

O's historie

300.000 kr.
Aktuel kunst

Billedkunstnerduoen Kirsten Astrup og Maria Bordorff iscenesætter den erotiske kultroman O’s historie. I deres filmværker arbejder de med selvironi, humor og kabaretske virkemidler, som de vil overføre til det sceniske arbejde. Projektet er en del af et samarbejde mellem Husets Teater og Den Frie Udstillingsbygning om krydsningen mellem billed- og scenekunst.

Echoes

200.000 kr.
Aktuel kunst

Echoes er en koreografisk, immersiv installation. Et affektivt landskab, et glitch mellem det virtuelle og det håndgribelige. I et samspil mellem lydbilleder og responsive koreografier omsluttes publikum af et emmende, paradoksalt og indbydende univers. Projektet ledes af koreograf Klara Utke Acs.

ADA (Art and Datalogy) Fase 1

300.000 kr.
Aktuel kunst

Et samarbejde mellem Diakron og Datalogisk Institut på Københavns Universitet om at etablere en kunstnerisk udviklingsplatform; ADA (Art and Datalogy). I opstarten afADA ønsker Diakron at kortlægge samarbejdsformer i art/science/tech programmer, både på DIKU og andre steder, og foregribe specialiseringen af et arbejdsfelt mellem billedkunst og datalogi i Danmark.

Softer Digital Futures

50.000 kr.
Aktuel kunst

Softer er et netværk og en work-in-progress platform, der med feministisk bevidsthed ønsker at omskrive narrativet omkring ’hard’ tech. Softer tror på, at blødere værdier som omsorg, empati, fællesskab, samarbejde og mangfoldighed er nødvendigt, hvis der skal skabes lige muligheder for at lære, praktisere og skabe digital kunst. Softer Digital Futures er et to-dages seminar, der vil udforske og dele visioner om blødere veje til digitale fremtider.

Udvikling af XISTENS

108.000 kr.
Aktuel kunst

Udviklingsstøtte til et nyt, eksperimenterende dramatisk værk. XISTENS er et trans-humanistisk drama, der undersøger hvad der sker, når en kunstig intelligens overtager dramatikerens rolle og omskriver vores skabelsesberetning. Projektet afprøver grundidéer til nye måder at arbejde med dramatik på, og forskere fra IT universitetet og en programmør hjælper med at afprøve og modificere eksisterende AI teknologier.

BLOOM & FF 360° - fysisk forestilling og digital platform for videokunst

300.000 kr.
Aktuel kunst

BLOOM bliver en fysisk forestilling, der med en videovæg knytter an til en digital platform bygget op omkring 360° videoværker. Projektet co-produceres i en ny bæredygtig co-produktionsmodel mellem KIC, Teater Nordkraft (DK), Hålogaland Teater (NO) og Reykjavík City Theatre (IS).

Verden er i dig

108.000 kr.
Aktuel kunst

Verden er i dig er et omfattende formidlings- og udstillingsprojekt, der ønsker at kvalificere en diskussion af, hvordan den menneskelige krop er forbundet med – og påvirket af - de miljøer, den bebor. Bevillingen gives til en formidlingsindsats, hvor studerende inden for kunst, biomedicin og historie uddannes som mediatorer, der under udstillingen på Kunsthal Charlottenborg vil gå i dialog med publikum.

Pilotprojekt for TURBO GEN: THE BIG SHOW - Poetic Justice

279.800 kr.
Aktuel kunst

Pilotprojekt for det kommende co-produktionsprogram TURBO GEN, der skal styrke dansens økosystem ved at støtte lovende unge koreografer samt formidle og implementere en international co-produktionsmodel i Danmark. I pilotprojektet indgår det kommende værk THE BIG SHOW – Poetic Justice (arbejdstitel), som skabes af Lydia Östberg Diakité og BamBam Frost.

"Alt det usagte"

79.000 kr.
Aktuel kunst

På et tidligere anbringelsessted for psykisk syge giver udstillingen en nærværende og taktil oplevelse af sindslidelser, fortrængninger og historisk foranderlige tabuer. Udstillingen skubber grænserne for artistic research og udvikler nye metoder for udstillingssamarbejder mellem kuratering, kunst og samfundsvidenskabelig forskning. Med bl.a. kunstnerne Jakob Jakobsen og Heidi Fast, forfatteren Mikael Josephsen og forskere fra forskningsprojekt Skjulte sindslidelser.

Akademiet for talent i Grønland

800.000 kr.
Unge på kanten

Projektteamet bag Siunissaq og konsulentbureauet Next Step by Bindslev har med udgangspunkt i erfaringerne fra Siunissaq, udarbejdet et ambitiøst og visionært prospekt til et Akademi for Livslang Tro på Egne Talenter. Formålet med akademiet er at styrke grønlandske unge og give dem adgang til bedre trivsel, job og uddannelse – samt styrke socialfagligt personale i at undervise i psykosociale og kreative metoder. Med bevillingen støtter vi en etableringsfase af Akademiet.

Maria Projektet

275.000 kr.
Aktuel kunst

Maria Projektet er et kunstprojekt, der med base i Mariakirken på Vesterbro søger nye social-etiske modeller for samtale, samvær og samfund via undersøgelser i kirkens og billedkunstens rum. Projektet kurateres af Matthias Borello og præsenterer værker af 8 internationale samtidskunstnere over en toårig periode, der både vil installeres i og omkring Mariakirken, men også distribueres, publiceres og vises på en række andre platforme.

Undressings

150.000 kr.
Aktuel kunst

Undressings er et inderligt koreografisk værk, der gennem vibratosang, krop og skulptur undersøger ængstelighed og objektivisering, ikke blot som psykologiske tilstande, men som koreografiske metoder og æstetiske udtryk. Et interdisciplinært samarbejde mellem billedkunstner Anna Moderato, koreograf Olivia Riviere og koreograf/lydkunstner Karis Zidore.

Udviklingsindsats for unge kunstnere med fokus på mentoring, videnproduktion og international eksponering

150.000 kr.
Aktuel kunst

Udviklingsindsatsen er rettet mod yngre kunstnere og understøtter dem bl.a. med mentoring og international eksponering. Indsatsen udvikles som del af CHARTs kernefokus i 2021 og vil videreudvikles over de næste tre år.

UKK Udviklingsprojekt 2021-22

300.000 kr.
Aktuel kunst

Foreningen UKK – Unge kunstnere og kunstformidlere modtager støtte til at gennemgå en udviklingsproces, så organisationsformen tilpasses og styrkes til at kunne agere mere udviklende og dermed fremtræde med perspektiver på strukturelle spørgsmål vedrørende billedkunstfeltet i Danmark.

Min vej Hjem - Horsens Kommune

782.000 kr.
Unge på kanten

Horsens Kommune er en del af Min Vej Hjem, og vil i løbet af 2021 lave de første test af en ny indsats for anbragte unge.

Min vej Hjem - Nordfyns Kommune

715.000 kr.
Unge på kanten

Nordfyns Kommune er en del af Min Vej Hjem, og vil i løbet af 2021 lave de første test af en ny indsats for anbragte unge.

Projekt Glemmebogen COVID19

94.000 kr.
Aktuel kunst

Tillægsbevilling til dækning af ekstra udgifter i Projekt Glemmebogen relateret til COVID-19.

Min Vej Hjem - Proces

103.000 kr.
Unge på kanten

Bikubenfonden har i 2020 gennemført innovationsprocessen Min vej Hjem, hvor udvalgte kommuner nyskaber overgangen fra anbringelse til eget hjem. Med denne bevilling støtter vi Min vej hjem kommunerne økonomisk i at fortsætte deres udviklingsarbejde i en mellemfase på 3-9 måneder efter afslutningen af min vej hjem forløbet i december 2020.

Litteraturstudie fra VIVE om anbragtes overgang til voksenlivet

200.000 kr.
Unge på kanten

Bikubenfonden ønsker at få tilvejebragt et litteraturstudie over undersøgelse af efterværnsindsatsen i Danmark, Norge og Sverige. VIVE udarbejder undersøgelsen.

HAUT x UP Pop Up Residency

107.500 kr.
Aktuel kunst

Bevillingens formål er at teste behovet for et studio residency i København. Over 4 måneder samarbejder HAUT med Bikubenfonden om at realisere et kurateret Pop Up residency, der som pilotprojekt har til formål at arbejde mod et bæredygtigt økosystem for kunstnerisk udvikling og nyskabelse.

Akademiet for Social Innovation coronaforlængelse

499.000 kr.
Unge på kanten

AFSI bidrager til løsninger på samfundsproblemer igennem social innovation. AFSI blev etableret i 2019 og fik støtte til en 3-årig etableringsfase. Grundet pandemien er aktiviteter blevet udskudt og derfor blev den eksisterende bevilling her forlænget med 1 år, så der bliver mulighed for at realisere det potentiale, der er opbygget indtil nu.

Min vej Hjem - Aarhus Kommune

1.400.000 kr.
Unge på kanten

Finansiering af en lille-skala afprøvning af to lovende konceptideer. Det første koncept "En tryg base i et spændende ungemiljø" skal teste potentialet i at bruge et eksisterende ungemiljø (Ungdomskulturhuset i Aarhus) som en base, hvor anbragte og tidligere anbragte unge kan komme på daglig basis og modtage vejledning, være en del af et fællesskab og deltage i aktiviteter. Det andet koncept skal teste hvordan appen "NyBy" (som er udviklet til sundhedssektoren i Norge) kan bruges til at mediere nye samarbejdsformer mellem frontpersoner og frivillige.

Policy Lab 2022

2.000.000 kr.
Unge på kanten

Bikubenfonden har inden for sporet ’anbragte unge i overgangen til voksenlivet’ arbejdet med politisk at skabe nye lovgivningsmæssige rammer for anbragte unge. Frem mod de politiske forhandlinger til foråret er der behov for at skabe markant politisk pres for at indføre en rettighedsbestemt hjælp og støtte til de unge. Derfor vil Bikubenfonden i regi af Policy Lab arbejde med to spor: Interessentvaretagelse (både politisk og bredere blandt vægtige aktører på området) og udarbejde en økonomisk analyse, som kan bidrage med konstruktive løsningsforslag på hvordan en rettighedsbaseret hjælp kan finansieres.

Art Hub Copenhagen - Udstilling på Thoravej

300.000 kr.
Aktuel kunst

I 2023 flytter Art Hub Copenhagen fra sine nuværende lokaler på Halmtorvet 27 og ind i en til den tid nyrenoveret bygning på Thoravej 29, 2400 København NV. Bygningen skal til den tid huse Art Hub sammen med Bikubenfonden, Hjem til Alle m.fl. med blandt andet kunstneratelierer, værksteder, diskursive faciliteter, café m.v. Inden den store ombygning går i gang, initierer Art Hub, udstillingen Thoravej 29 og inviterer unge kuratorer og kunstnere til at udstille i bygningen. Udstillingen skal brande Thoravej som kommende kunstcentrum og innovativt community i NV.

Evaluering af Udviklingsplatformen for Scenekunst 2022

150.000 kr.
Aktuel kunst

Midtvejsevaluering af Udviklingsplatformen for Scenekunst 2022.

Art Hub Copenhagen udvikling og drift 2022-2024

29.000.000 kr.
Aktuel kunst

BIkubenfonden støtter Art Hub Copenhagen, som er en faciliterende, eksperimenterende og netværksskabende kunstinstitution i København. Art Hub tilbyder residencies for kunstnere, internationale udviklingsprogrammer, tværfaglige fællesskaber og offentlige events, som præsenterer og diskuterer kunstnerisk arbejde og forskning. Art Hub er til for billedkunstnere, for forskere, for samarbejdspartnere og for alle, der nysgerrige på samtidens kunst.

Interne ressourcer Svanninge Bjerge

1.093.000 kr.
Andre formål

Bikubenfonden har en del indsatser, hvor en væsentlig del af fremdriften og udviklingsarbejdet udføres af fondens medarbejdere. Lønudgifterne for denne arbejdsindsats betegnes som de interne ressourcer.

Huslejeomkostninger HTA-sekretariatet 2022

737.000 kr.
Unge på kanten

Bevillingen gives med det formål at synliggøre det bidrag Bikubenfonden giver til Hjem til Alle sekretariatet i forbindelse med, at fonden stiller kontorfaciliter til rådighed for Hjem til Alle sekretariatet. Bevillingen vil blive indstillet en gang årligt, så længe sekretariatet bor hos Bikubenfonden.

SMK Fridays Udviklingsaktiviteter 2022

500.000 kr.
Aktuel kunst

Bevillingens formål er at støtte Bikubenfondens videre Task Force-forløb med det eksperimenterende formidlingsformat SMK Fridays på Statens Museum for Kunst. 

Task Force program 2022-2023

3.400.000 kr.
Aktuel kunst

Formålet med indsatsen er overordnet at udvælge organisationer og institutioner på scene- og billedkunstområdet, der er særligt talentfulde, men samtidig står med særligt udviklingspotentiale. Målet er gennem programmet at styrke deres økonomiske og organisatoriske bæredygtighed, strategiske fokus og internationale virke, for at de kan indfri deres kunstneriske potentiale.

SKITSE formidlingsindsats 2021

275.000 kr.
Aktuel kunst

SKITSE har modtaget midler til sit formidlingsarbejde med at udbrede kendskabet til talentfulde, yngre kunstnere og deres arbejdsmetoder gennem nye eventformater, udstillinger og samarbejder samt midler til en skærpet kommunikationsindsats, der kan tydeliggøre SKITSEs potentialer og kommunikationsmæssige handlemuligheder.

Stemmer fra blokken - Kulturlaboratorium i København

1.500.000 kr.
Unge på kanten

Bikubenfonden bevilgede i 2019 midler til etablering af indsatsen "Stemmer fra Blokken" i hhv. Roskilde og Brøndby. Indsatsen handler om at udvikle og fastforankre ungedrevne kulturlaboratorier i udsatte boligområder. Denne bevilling muliggør etablering af indsatsen i kapellet på Assistens Kirkegård i København. Bevillingen matcher den driftsstøtte, som Københavns Kommune giver indsatsen.

Interne ressourcer Social

3.700.000 kr.
Unge på kanten

Bikubenfonden har en del indsatser, hvor en væsentlig del af fremdriften og udviklingsarbejdet udføres af fondens medarbejdere. Lønudgifterne for denne arbejdsindsats betegnes som de interne ressourcer.

Art Hub Copenhagen adm. 2021

287.000 kr.
Aktuel kunst

Administrativ bevilling til drift af Art Hub Copenhagen i 2021.  

Udvikling af community

1.205.000 kr.
Andre formål

Bevillingen understøtter sekretariatets arbejde med HIVE Community i tre delvist overlappende faser frem mod indflytning på Thoravej. De tre faser dækker udvikling, afprøvning og implementering af strategi for HIVE Community.

Rekruttering af direktør

250.000 kr.
Unge på kanten

Bevilling til processen vedr. ansættelse af ny direktør i alliancen Hjem til Alle.

Program for Bora Bora Residency Centre 2018-22 COVID

150.000 kr.
Aktuel kunst

Tillægsbevilling til dækning af ekstra udgifter i Bora Bora Residency Centre indsatsen relateret til COVID 19.

Hjem til Alle, september 2023 til september 2025

8.600.000 kr.
Unge på kanten

Bikubenfonden støtter med denne bevilling finansieringen af backbonesekretariatet for Hjem Til Alle. Siden 2019 har HTA i stigende grad beskæftiget sig med den politiske arena med et ønske om en reform af hjemløseområdet. Dette skal muliggøres gennem et nyt strategisk fokus på systemforandring.

Partnerskab Fix&Foxy og Bikubenfonden 2022- 2025

10.356.000 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden har indgået et strategisk partnerskab med scenekunstkompagniet Fix&Foxy. Den fælles ambition for partnerskabet er at udvikle “Fix&Foxy international performance company” - et dansk fyrtårn i international scenekunst; et nyskabende, samarbejdende scenekunstkompagni med base i København. 

Min vej Hjem - Modnings- og implementeringsfase

15.000.000 kr.
Unge på kanten

Under overskriften ”Min vej Hjem”, har Bikubenfonden i det sidste 1,5 år støttet udvalgte kommuner i at nyskabe overgangen fra anbringelse til eget hjem. Tre kommuner har i det små afprøvet deres koncepter i 2021 og sekretariatet har i de sidste måneder samarbejdet med kommunerne om at hæve ambitionsniveauet endnu mere i en kommende modnings- og implementeringsfase. De mere ambitiøse koncepter er nu beskrevet og der pågår p.t. et arbejde med at fastlægge scope, hovedaktiviteter, succeskriterier og økonomi for det videre arbejde. Bevillingen skal finansiere den kommende modnings- og implementeringsfase for de tre kommuner.

Partnerskab om unge uden job og uddannelse – indspil til Reformkommissionen (Bortfaldet)

1.204.000 kr.
Unge på kanten

DENNE SAG BORTFALDER OG BELØBET OVERGÅR TIL FØLGENDE SAGER: CAS-08728-P1Y4T1, CAS-08739-M8R3X8, CAS-08741-Z5P3P1 OG CAS-08740-S2Q8C4.
Reformkommissionen skal i december 2022 aflevere anbefalinger til regeringen om, hvordan vi får løftet de knap 50.000 unge, der står uden job og uddannelse, og kommissionen har efterspurgt Bikubenfondens bud herpå. Bikubenfonden vil indgå i et partnerskab med Akademiet for Social Innovation, Socialt Udviklingscenter, Copenhagen Dome og Tuborgfondet med det formål at inspirere og understøtte Reformkommissionen og de beslutningstagere, som skal føre anbefalingerne ud i livet. Partnerskabet vil løfte en fælles indsats via tre spor: 1) Viden 2) Løsninger og 3) Kommunikation/PA. Ambitionen er at næste generation af reformer skabes sammen med unge og på tværs af sektorer – og at partnerskabskredsen udvides på sigt.

Interne ressourcer Kultur 2021

5.500.000 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden har en del indsatser, hvor en væsentlig del af fremdriften og udviklingsarbejdet udføres af fondens medarbejdere. Lønudgifterne for denne arbejdsindsats betegnes som de interne ressourcer.

Kronprinsparrets Priser 2022

4.000.000 kr.
Andre formål

Med Kronprinsparrets Priser sætter vi fokus på fremragende præstationer, nytænkning og høj kvalitet inden for kunst og kultur og socialt arbejde. Prismodtagerne udpeges af Kronprinsparret efter indstilling fra to rådgivende komitéer, der har ekspertise inden for enten kultur- og kunstområdet eller socialt arbejde.

Partnerskabsmodel på kunstområdet

350.000 kr.
Aktuel kunst

Bevillingen understøtter fondens ønske om at indtage en proaktiv samarbejdsrolle som katalysator for udvikling, med mulighed for at udforske alternative veje og løsninger. Det er vores ambition at styrke dynamikken og kvaliteten i vores filantropiske arbejde ved at etablere partnerskaber, der bygger på gensidig åbenhed, tillid og samarbejde.

Analyse og rådgivning vedr. kommunesamarbejder

250.000 kr.
Unge på kanten

Ren Hang In Peace - (R.H.I.P.)

100.000 kr.
Aktuel kunst

Ren Hang In Peace (R.H.I.P) er titlen på en doku- og researchbaseret scenekunstforestilling, der omhandler den kinesiske LGBTQAI+ kunstfotograf, Ren Hang (1987-2017). Forestillingen vises på fotoudstillingsstederne Fotografisk Center i København og Galleri Image i Aarhus. Der gøres brug af forskellige performative indslag som lydbilleder, musik, monolog og dialog, fotoopstillinger, posering og tableau. Lyddesign/lydfortælling vil være et stærkt bærende element i forestillingen, ikke kun for at formidle den danske oversættelse af de kinesiske tekster, men også for at give plads til beskuerens egne indre billeder sat over for den fotokunst, der kan opleves i udstillingsrummet.

KOLINDSUND

204.000 kr.
Aktuel kunst

Kolindsund er en udstilling i Kunsthal for Maritim Æstetik af billedkunstneren Kristoffer Ørum. Udstillingen arbejder med utopien om genetablering af Jyllands tidligere største sø i Kolindsund på Djursland. Inspireret af aktivisme og afrofuturisme, foregår en række parallelle begivenheder parallelt med udstillingen, som arbejder kunstnerisk med tema ud fra både klimapolitiske, sociologiske og hverdagslige vinkler. Aktiviteterne foregår både på lokale institutioner og på steder og i sammenhænge, der normalt ikke er forbundet med kunst.

More naked than flesh

200.000 kr.
Aktuel kunst

More naked than flesh er en performance baseret på Sapfos digte opført i forbindelse med Copenhagen Operafestival 2021 i samarbejde med Gyldendal og World Pride. Performancen er et tværæstetisk samarbejde mellem sceneinstruktør Liv Helm, komponist Matilde Böcher, forfatter Mette Moestrup og koreograf/billedkunstner Jules Fischer. Visionen er at bevæge det oldgræske materiale til en kontemporær form, hvor Sapfos ord, musik og performativitet vækkes til live.

Corona-aktivisterne - Kunsten ud i verden

113.193 kr.
Aktuel kunst

Kunstmuseum Brandts afprøver et nyt brugerinddragende formidlingsformat. I fire weekender i august vil museets formidlere cykle rundt i Odense og invitere alle til at deltage i en banner- og plakatworkshop, der med udgangspunkt i den aktuelle udstilling Dea Trier Mørch – Ind i verden skal give deltagerne mulighed for at sætte ord på de erkendelser, som er opstået under coronakrisen.

Mit museum

225.000 kr.
Aktuel kunst

Mit museum er et tiltag, hvor kunstnere udvikler online-multiples – anvisninger til små kunstværker, som brugerne selv kan skabe. Udstillingsaktuelle kunstnere på Esbjerg Kunstmuseum og kunstnere, der er repræsenterede i samlingen inviteres til at udvikle multiples til en platform på museets nye hjemmeside. Ideen er at gøre brugerne til aktive medskabere af små kunstværker efter kunstnernes anvisninger – kunstværker, der både kan præsenteres online og hænges op hjemme i stuen. Formatet integrerer værk og formidling, produktion og fortolkning og skaber en forbindelse mellem museum og dagligstue.

The Dancing Public

187.500 kr.
Aktuel kunst

The Dancing Public er danseforestilling baseret på historiske eksempler på dansemanier eller danse-epidemier, og på tanken om, at udbrud af ekstatisk og trancelignende dans altid skal forstås som en social og politisk begivenhed. Værket er koreograferet af Mette Ingvartsen som benytter fortælleteknikker, dans, gestik og følelsesbaserede udtryk. Som et andet skridt inviteres publikum også til at deltage i et kollektivt dansemaraton.

Close Encounters - En koreografisk udstilling

275.000 kr.
Aktuel kunst

Med Close Encounters #3 fortsætter Dansehallerne sit samarbejde med Den Frie Udstillingsbygning, hvori det konventionelle udstillingsformat skaber rammen for en dybere undersøgelse af begrebet "koreografisk udstilling". Vi videreudvikler og forfiner konceptet samt måden, hvorpå mødet mellem dansen/koreografien og samtidskunsten skabes og iscenesættes for et udvidet publikum. Målet er en udstilling, hvor de koreografiske værker påvirker og interagerer med de besøgende og omvendt. De inviterede koreografer og kunstnere er: Adèle Essle Zeiss (SE), Andros Zins-Brownes (US), Sonja Jokkiniemi (FI), Margrét Sara Guðjónsdóttir (IS/DE), Erna Ómarsdóttir & Valdimar Jóhannssons (IS) og Christian Falsnaes’ (DK).

Interessevaretagelse på kunstområdet

2.500.000 kr.
Aktuel kunst

I 2020 søsatte vi en undersøgelse af billedkunstens emotionelle, intellektuelle og sociale betydning som et pilotprojekt i Odense, Vejle og Aalborg Kommune. Siden er undersøgelserne blevet gennemført i Bornholms regionskommune samt Esbjerg, Holstebro, Ishøj, Viborg og Aarhus Kommune. Desuden er metoden udviklet til også at omfatte scenekunstens betydning. Undersøgelsen er lavet med ambitionen om at styrke politikernes bevidsthed og den politiske samtale om kunstens betydning. Samarbejdet med kommunerne og arbejdet omkring udbredelse af metoderedskab og vidensgrundlag fortsætter i 2022.

Policy Lab

300.000 kr.
Unge på kanten

I regi af Policy Lab, et politisk laboratorium, har vi samlet centrale aktører på feltet om politiske anbefalinger til at forbedre anbragte unges overgang til voksenlivet.

De Anbragtes Vilkår - Udviklingsforløb

3.268.000 kr.
Unge på kanten

Bikubenfonden har tildelt De anbragtes Vilkår en 2-årig bevilling med henblik på at styrke og udvikle organisationen og dermed styrke anbragte unges vilkår.

MYOB Akademi 2021-2024

6.500.000 kr.
Unge på kanten

Bikubenfonden støtter Mind Your Own Business' arbejde for, at styrke drenge fra udsatte boligområders faglige kompetencer og sociale relationer gennem erhvervsrettet og personlig opkvalificering. Denne bevilling går til MYOB's drift 2021-2023, udviklingen af en bæredygtig finansieringsplan samt forsættelsen af et register- og antropologisk studie, der kan belyse indsatsens langvarige effekter.

Innovationskraft I en krisetid – kortlægning, læring og perspektiv fra Corona-responsen

597.862 kr.
Unge på kanten

Bikubenfonden støtter udarbejdelsen af en analyse af den nyskabelse der er udvist på socialområdet under COVID-19. Formålet er at øge chancen for, at den innovationskraft der er blevet udvist kan være springbræt for at rykke andre hegnspæle i den sociale sektor post-corona
Analysen gennemføres i et samarbejde med tænketanken Mandag Morgen.

Kronprinsparrets Priser 2020

4.000.000 kr.
Andre formål

Med Kronprinsparrets Priser sætter vi fokus på fremragende præstationer, nytænkning og høj kvalitet inden for kunst og kultur og socialt arbejde. Prismodtagerne udpeges af Kronprinsparret efter indstilling fra to rådgivende komitéer, der har ekspertise inden for enten kultur- og kunstområdet eller socialt arbejde.

TUBA i Natur til et godt liv – Laboratoriet 2019-2021

849.000 kr.
Unge på kanten

Formålet med samarbejdet mellem TUBA og NTGL LAB er at undersøge, hvad natursociale indsatser betyder for sårbare unge, der har haft misbrug tæt på livet gennem deres opvækst. Samarbejdet skal give indblik i, hvordan naturen kan anvendes i deres egen hverdag som en trivselsfremmende faktor.

Min vej hjem - udvidet scope for evaluering af innovationsprocessen

73.125 kr.
Unge på kanten

Bikubenfonden har ønsket at øge ambitionsniveauet for evaluering af innovationsprocessen "Min vej hjem". Bevillingen giver mulighed for at interviewe en udvidet aktørkreds om værdien af innovationsprocessens delelementer, så erfaringerne kan danne grundlag for tilrettelæggelsen af fremtidige innovationsprocesser på socialområdet.

Højskole uden mure - ekstra bevilling grundet Covid 19

168.514 kr.
Unge på kanten

Bevillingen er givet som et ekstra tilskud som følge af Covid-19.

Haut x Bikubenfonden Residency Pop Up

833.000 kr.
Aktuel kunst

Intern uddeling.

AAT STREAM (vedr. puljen 'Sammen om kunsten')

300.000 kr.
Aktuel kunst

Aalborg Teater vil med AAT STREAM etablere en permanent digital scene på en af teatrets scener, hvorfra en række live-streamede events skal finde sted. Med en eksperimentel tilgang vil det centrale spørgsmål være: Hvordan kan digitale medier og kommunikationsformer bruges til at skabe en anden udgave af interaktionen mellem scene og sal, end den vi kender fra en live teaterforestilling?

CELESTE

300.000 kr.
Aktuel kunst

CELESTE er et gesamtkunstværk som består af en audiovisuel totalinstallation og en performancerække af scenekunstneriske forestillinger. Fire kunstnere arbejder i spændingsfeltet mellem performance, dans, skulptur og musik, og værket udfordrer grænserne mellem æstetiske traditioner, værk og beskuer. Det kunstneriske samarbejde udføres af billedkunstner Lea Guldditte Hestelund, pianist og komponist August Rosenbaum, danser og koreograf Ea Verdoner og cellist og komponist Cæcilie Trier. En duftoplevelse af duftkemikeren Lisbeth Jacobsen indgår også, ligesom den danske designer Cecilie Bahnsen bidrager med kostumer til projektet. I skiftet mellem installation og forestilling erstattes den fysiske, koreograferede dansers krop med en film produceret med den danske filmfotograf Jasper Spanning. Der planlægges 14 forestillinger over en 2 1/2 måneds udstillingsperiode i kunsthallen Copenhagen Contemporary.

Experience (arbejdstitel)

125.000 kr.
Aktuel kunst

I en hyper-individualiseret kultur undersøger forestillingen experience forholdet mellem dans, begær og tilskuere. Hvordan er dans med til at producere begær, hvad betyder tilskuernes tilstedeværelse og opførsel undervejs i en forestilling, og kan man ved at ”hacke” dans udvikle nye former for erotik? Forestillingen er en international co-produktion, der bliver udviklet på residencies i Danmark og udlandet og realiseret af koreograf og performer Adriano Wilfert Jensen i samarbejde med internationale kunstnere fra dans, billedkunst, performance og musik.

THE WAKE OF SLEEP - SIDE A & SIDE B

90.000 kr.
Aktuel kunst

Sara Gebrans kunstneriske projekt THE WAKE OF SLEEP – SIDE A & SIDE B er en undersøgelse af ”social intimacy” og af, hvordan man som kunstnere kan skabe sammen uden at være fysisk sammen. To adskilte performances opføres for publikum, og filmes og streames oveni hinanden, så der skabes et helt tredje værk, som kan opleves online. Med koreografer/performere Rebecka Stillman, Karis Sidore, Olivia Riviere, scenograf Maria Stiernborg, lysdesigner Flora Brandt og producent Amalie Bergstein.

GRÅTT, en danseforestilling omkring ejerskab til egen krop

100.000 kr.
Aktuel kunst

Med afsæt i fænomenet stress, skaber koreograftalentet Hilde I. Sandvold et kroppens manifest; om stresstilstandens apatiske krop og rejsen til et vågent, virtuost og kommunikerende menneske. Forestillingen skabes med komponist Julian Skar (NO), danser Niklas Valenti (IT), scenografduoen KASPERSOPHIE (DK), lysdesigner Seth Williams (UK) og dramaturg Thomas Schaupp (DE) og vises på Bora Bora og Dansehallerne.

STALKER - En stedspecifik audiowalk som opfylder alle dine drømme

270.000 kr.
Aktuel kunst

Fix&Foxy samarbejder med podcast kunstner Tim Hinman fra THIRD EAR om at udvikle en audiowalk og app-baseret forestilling, STALKER, med udgangspunkt i den russiske kunstfilm af Andrei Tarkovsky.

Sisters Academy – The Takeover, IIIKOJA 204, Skt. Petersborg, Russia

300.000 kr.
Aktuel kunst

Dansk Kulturinstitut og Sisters Hope har indledt et strategisk samarbejde om at eksportere Sisters Hopes særlige metode for at undersøge, hvordan vi sanser og er sammen i forskellige kulturer. Første skridt er pilotprojektet ”IllKOJIA 204”, som er et takeover af en russisk folkeskole i to uger, hvor lærere og elever sammen udforsker nye former for sanselig og poetisk læring samt forbundethed på tværs af grænser. Formålet med samarbejdet mellem Dansk Kulturinstitut og Sisters Hope er at skabe unikke muligheder for internationale visninger af formater udviklet i dansk kontekst, og projektet i Rusland skal danne baggrund for de næste ønskede takeovers i Kina, Letland, Ukraine, Indien, Brasilien og Arktis, hvor kulturinstituttet også er til stede.

The Market

200.000 kr.
Aktuel kunst

I den nye underjordiske kunsthal Simian ved Fields opstår et labyrintisk vrangbillede af storcenteret; et forladt og hjemsøgt marked med forlystelser og talløse boder af enhver art i mere eller mindre fremskreden grad af opløsning. SIGNA er kendt for immersive projekter, hvor publikum over mange timer er i tæt interaktion med et stort hold af performere. The Market er fundamentalt anderledes og en afsøgning af nye måder at engagere publikum på i krydsfeltet mellem performance og billedkunst, i lyset af vores destabiliserede virkelighed.

Extensions Vol 2 & 3

157.000 kr.
Aktuel kunst

Radar Contemporary er en virtuel og fysisk platform for samtidskunstnere, der fokuserer på digital samtidskunst ofte skabt af nye teknologier såsom 3D scanning, virtual reality, augmentet reality, algoritmer, artificial intelligence og 3D lyd. Extensions er gruppeudstillinger med en tematik , der tager udgangspunkt i forlængelsen. Hvad sker der, når man påfører et fysisk værk en ny digital dimension?

Kunst i en krisetid

20.000 kr.
Aktuel kunst

Unge Kunstnere og Kunstformidlere (UKK) vil i partnerskab med biennalen Alt_Cph, som kurateres af Laboratoriet for Æstetik og Økologi, facilitere et 2-dages symposium samt netværksmøde for nordiske samtidskunst-organisationer (AOOO). Eventet vil finde sted på Fabrikken for Kunst og Design den 25-26. september 2020. Formålet er at skabe ny viden om samtidskunsten i og efter krisetider, og om kunstpolitik på tværs af de skandinaviske grænser.

Laboratoriet for Æstetik og Økologi – m/others

150.000 kr.
Aktuel kunst

m/others er et udstillingsprojekt i, der kigger på forhold mellem moderskab og andethed. Igennem tværdisciplinære samarbejder vil projektet undersøge, hvordan moderskabsidealer opstår igennem naturalisering af visse omsorgsteknologier. Projektet bliver vist som en udstilling på en nedlagt fødeafdeling på Amager Hospital, som et samarbejde med platformen ARIEL, og som et symposium med Medicinsk Museion.

Rådgivning og udvikling til Siunissq

130.000 kr.
Unge på kanten

Siunissaq modtager en bevilling til at få rådgivning og udvikling af ny konceptbeskrivelse og aktionsplan, der giver bæredygtig udvikling og finansiering baseret på Siunisaqqs resultater, metoder og netværk.

Udvikling af atelierindsats

461.000 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden etablerede i 2014 Bikubenfondens atelierprogram. Målet med atelierprogrammet er at tilføre værdi til kunstnernes fremtidige karriere ved, at de på et kritisk tidspunkt i deres arbejdsliv får stillet såvel fysiske rammer som professionel rådgivning til rådighed. Målet er også på sigt at være med til at udvikle og kvalificere den danske kunstscene. Med seks år erfaringer fra atelierprogrammet ønsker Bikubenfonden nu at gentænke programmet og teste nye tilgange til, hvordan vores erfaringer og ressourcer kan anvendes til gavn for flere kunstnere. En del af udviklingen foretages i samarbejde med atelierprogrammets nuværende kunstnere.

Staging the Future of Technologies COVID-19

63.000 kr.
Aktuel kunst

Støtte til dækning af ekstra udgifter grundet COVID19 i forbindelse med realisering af to tværæstetiske gruppers showcase eksperiment i januar 2021. Showcases vises i nyt format på Kulturværftet i Helsingør og på Det Frie Felts Festival (DFFF) i København.

Haut x Bikubenfonden Residency Pop Up COVID-19

26.000 kr.
Aktuel kunst

Bevilling til realisering af HAUT x Bikubenfonden Residency Pop Up der grundet COVI19 kræver flere arbejdstimer for at færdiggøre indsatsen

Danmarkshuset i Paris – Les automnes de la Maison du Danemark 2021-23

300.000 kr.
Aktuel kunst

Danmarkshuset lancerer i 2021 en ny kuratorisk strategi. I tre efterårssæsoner (2021-23) inviteres franske kuratorer gennem et open call til at skabe udstillinger med dansk samtidskunst i Danmarkshuset på Champs-Elysées i Paris. Formålet er at sikre langsigtet forankring af de danske kunstneres værker på den franske scene.

Strategiforløb i Mind Your Own Business

150.000 kr.
Unge på kanten

Trygfonden og Bikubenfonden vil sammenlagt bevilge et beløb på 300.000 kr. Dette til at få konsulentfirmaet Implement til hjælpe MYOB med bl.a. at få analyseret og afdækket betalingsvilligheden hos kommunerne, erhvervslivet m.v., og for at se om der er områder, som ikke er med i strategien nu og som MYOB med fordel kan tage fat i. 

Strategiske partnerskaber på det sociale område

200.000 kr.
Unge på kanten

Bikubenfonden vil fremadrettet arbejde med en model for strategiske partnerskaber på det sociale område. Denne bevilling skal bruges til at eksterne ressourcer kan hjælpe med at kvalificere den endelig model herfor.

Vidensportal - Den Sociale Investeringsfond

750.000 kr.
Unge på kanten

Bikubenfonden har bevilget 750.000 kr. til Den Sociale Investeringsfond til at etablere en vidensportal, der skal skabe et centralt og fælles udgangspunkt for arbejdet med sociale investeringsprogrammer.

Task Force test

750.000 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden tester hvordan man kan lave udviklingsforløb for kunstinstitutioner.

Børn og Unge i Danmark – velfærd og trivsel 2022

2.000.000 kr.
Unge på kanten

Bikubenfonden støtter initiativet Børn og unge i Danmark - Velfærd og trivsel 2022 med midler til at indsamle data, analysere og afrapportere 4. runde af panelundersøgelsen om Børn og Unge i Danmark – velfærd og trivsel, som Bikubenfonden initierede i 2008 og som hidtil er udkommet i 2010, 2014 og 2018.

Oplysningskampagne til børn og unge i Grønland vedr. Corona

300.000 kr.
Unge på kanten

Bikubenfonden har bevilget 300.000 kr. til Unicef i forbindelse med Corona-krisen. Midlerne bruges til oplysning om forebyggelse af Corona hos grønlandske børn og unge.

Bo-sammen - Kollegiemodellen 2020

300.000 kr.
Unge på kanten

Bo-Sammen bygger på grundtanken om, at vejen ud af hjemløshed handler om andet end en bolig. Det handler også om at få adgang til venskaber, fællesskaber og netværk med andre unge – og få en uddannelse. Vi har reserveret 10 % af værelserne på Bikuben Kollegiet i København og på vores kollegium i Odense til unge mellem 17-30 år, som er hjemløse eller er i risiko for at blive det, og som enten allerede er studerende eller har planer om at blive det inden for et år. Desuden har vi etableret et tæt samarbejde med de respektive kommuner. Bo-Sammen tager højde for, at mange af de unge hjemløse har psykiske eller sociale problemer, som kræver en særlig indsats. Derfor følger der intensiv kommunal bostøtte med før, under og efter indflytningen. Det er kommunen, der henviser de unge, de vurderer som et godt match for kollegiet. Kollegiet bidrager med en aktiv indsats for at skabe gode fællesskaber for alle de unge, der bor på kollegiet. Vi fortæller meget gerne om, hvordan dit kollegie kan blive en del af en moderne kollegiemodel med fokus på fællesskab, som stadigt flere unge efterspørger. I 2019 blev Bo-Sammen udvalgt som 1 ud af de 50 mest innovative boligløsninger på hjemløseområdet i Europa.

Udvikling af evaluering, dokumentation og formidling

200.000 kr.
Aktuel kunst

Udvikling og afprøvning af nye redskaber og metoder evaluering, dokumentation og formidling.

Bo-sammen - Kollegiemodellen 2019

300.000 kr.
Unge på kanten

Bo-Sammen bygger på grundtanken om, at vejen ud af hjemløshed handler om andet end en bolig. Det handler også om at få adgang til venskaber, fællesskaber og netværk med andre unge – og få en uddannelse. Vi har reserveret 10 % af værelserne på Bikuben Kollegiet i København og på vores kollegium i Odense til unge mellem 17-30 år, som er hjemløse eller er i risiko for at blive det, og som enten allerede er studerende eller har planer om at blive det inden for et år. Desuden har vi etableret et tæt samarbejde med de respektive kommuner. Bo-Sammen tager højde for, at mange af de unge hjemløse har psykiske eller sociale problemer, som kræver en særlig indsats. Derfor følger der intensiv kommunal bostøtte med før, under og efter indflytningen. Det er kommunen, der henviser de unge, de vurderer som et godt match for kollegiet. I 2019 blev Bo-Sammen udvalgt som 1 ud af de 50 mest innovative boligløsninger på hjemløseområdet i Europa.

Kommunikationsindsats til De Anbragtes Vilkår

175.000 kr.
Unge på kanten

Bikubenfonden ønsker med bevillingen af give en mindre økonomisk støtte til De Anbragte Vilkårs styrkelse af deres kommunikationsindsats på området for anbragte unge i overgangen til eget hjem.

Mind Your Own Business medlemskab i Fondenes Hus 2020

57.054 kr.
Unge på kanten

Bikubenfonden støtter projektet Mind Your Own Business – Akademi.

CPH STAGE – Bæredygtig festival og nyt SoMe tiltag

200.000 kr.
Aktuel kunst

CPH STAGE ønsker at udvikle festivalen i en miljømæssig bæredygtig retning og med publikumsevents og et brancheseminar skubbe på omstillingen i teaterbranchen generelt. I 2020 arbejdes desuden på et nyt tiltag med ambassadørkorps, der skal udbrede kendskabet til festivalen og skabe fællesskab og samtaler om de kunstneriske oplevelser.

CAMP – Creative Agent Manager Producer 2020

50.000 kr.
Aktuel kunst

CAMP er en levende undersøgelse og et fagligt opråb, der sætter fokus på de vilkår som agent, manager og producent arbejder under i scenekunstbranchen - både lokalt og globalt. I 2020 afholder CAMP branchemøde i København med internationale partnere fra Montréal, Göteborg og Den Bosch med det mål. Målet er at undersøge og italesætte producentskabet i forhold til kunstnerisk og bæredygtige udvikling til gavn for den samlede branche.

How To Kill a Dog – LOLITA FOR ALTID

250.000 kr.
Aktuel kunst

Gruppen How To Kill a Dog (instruktør Jennifer Vedsted Christiansen og skuespiller Emma Sehested Høeg) vil med egne tekster og sange afsløre den uro, de farer og fordele, de oplever ved den unge piges udseende og adfærd. Forestillingen bevæger sig et sted mellem aktivisme, performance, historiefortælling og koncert med blik for, hvordan publikum nænsomt kan blive en del af værket.

SOMA – Vibrant Matter

200.000 kr.
Aktuel kunst

Et posthumant mix af bevægelser, soundscape og viusals; et vibrerende, skulpturelt landskab. VIBRANT MATTER undersøger, hvordan handling kan produceres gennem andre agenter end mennesker. En koreografisk gruppeiscenesættelse ved Sophia Mage i samarbejde med Hilde Sandvold, Charlotte Peterson og Søs Gunver Ryberg.

Min vej hjem - corona-omstilling til digital proces

264.172 kr.
Unge på kanten

Bevilling til at omstille første fase af Bikubenfondens innovationsproces "Min vej hjem" til et onlinebaseret forløb. Innovationsprocessen er et samarbejde mellem Bikubenfonden og fem danske kommuner, faciliteret af Dansk Design Center. Omstillingen indebærer etablering af en digital samarbejdsplatform i programmet "Mural" samt at kommunerne får adgang til løbende bilateral sparring med Dansk Design Center på videomøder.

DANSEatelier – Jævndøgnsåbninger

300.000 kr.
Aktuel kunst

Jævndøgnsåbninger er et kollektivt drevet residens- og performanceprogram, hvor nye danse- og performanceproduktioner udvikles af DANSEateliers 11 medlemmer og præsenteres som samlede værker ved hvert jævndøgn de næste to år på venues i Aarhus, Holstebro, Odense, København og Malmø.

Statens Værksteder for Kunst – Formidlingssamarbejde mellem kunstner, værksted og udstillingssted

300.000 kr.
Aktuel kunst

Statens Værksteder for Kunst tester etableringen af samarbejder mellem kunstner, værksted og udstillingssteder gennem produktioner af videoer om kunstneriske arbejdsprocesser. Filmene afprøves i tre konkrete samarbejder i 2020.

Kometen Kommer – en katastrofe-forestilling i lys og mørke om de ydre og indre kriser

167.000 kr.
Aktuel kunst

Jordens undergang er nær i denne første produktion i Anemonens nye samarbejdskoncept med skiftende kompagniskaber, der skal eksperimentere med scenekunst for børn og unge. Kompagniskabet med gruppen Graense-loes giver kunstneriske benspænd til begge parter, når de sammen iscenesætter en klassisk Mumi-historie af Tove Jansson i en aktuel klimakrise kontekst med et kompromisløst, visuelt og auditivt scenekunstnerisk sprog.

Please Engage Me! – Seminar om kunst og aktivisme på SMK

291.800 kr.
Aktuel kunst

Et internationalt seminar afholdes i forbindelse med kunstfestivalen Art Week og arrangeres af Art Week i samarbejde med SMK. Seminaret har til formål at åbne en diskussion af kunstens virkekraft i spændet mellem aktivisme og æstetik, samt nuancere, hvad en politisk kunstnerisk handling kan være.

Det Kongelige Danske Kunstakademi – DIS - Leave Your Trace

100.000 kr.
Aktuel kunst

Tranen, Kunsthal Charlottenborg og CPH:DOXs kommende fællesudstilling kurateret af det new yorkbaserede kollektiv DIS skal distribueres til hele Danmark via de danske folkebiblioteker og lokale biografer. Udstillings- og formidlingsprojektet bæres frem af streamingplatformen dis.art og videoværkerne anskueliggør fremtidsscenarier indenfor arbejdskraft, økonomi og kollektivitet. dis.art er en slags samtidskunstens Netflix til hele Danmark.

Naja Moll Olsen – TOUCH

50.000 kr.
Aktuel kunst

TOUCH er en koreografisk forestilling af Emilie Gregersen, som stiller skarpt på perceptioner af berøringer i både den fysiske og digitale verden. Hvad vil det sige at være et kropsligt væsen i en tid, hvor det daglige liv i høj grad foregår på et virtuelt plan med digitale repræsentationer af kroppen? Forestillingen er udviklet på residencies og vises på Bådteatret, Odin Teatret og Bora Bora.

BaggårdTeatret – Jagten på det gode menneske

200.000 kr.
Aktuel kunst

BaggårdTeatret eksperimenterer med en ny, symbolistisk iscenesættelsesmetode til dette nyskrevne musikdramatiske teaterstykke om forfatteren Karin Michaëlis, med tekst af Julie Maj Jakobsen og sange af og med KATINKA.

Golden Gai – samtidskunst/scenekunst, Metropolis Festivalen, maj-august 2020)

150.000 kr.
Aktuel kunst

Under festivalen Metropolis popper en glemt blikskurs-bar op i københavnske gyder i områder, hvor gentrificeringen enten har eller vil gøre sit indtog. Golden Gai er en scenografisk helhedsinstallation og immersiv teateroplevelse, hvor beskuer og performer indgår i et samvær i et fiktivt og mobilt barrum, der sætter fokus på byens udvikling, fortid og nutid.

Institut Funder Bakke – program 2020

80.000 kr.
Aktuel kunst

Institut Funder Bakke er et Kultur institut for samtidskunst på Funder Bakke ved Silkeborg. I 2020 består udstillingsprogrammet af ”I forsvar for det normative barn” (april-juni) og ”Freedom of negative Expression” (august-oktober). Udstillinger og publikumsudviklingsindsats støttes af Bikubenfonden.

Diakron – Primer: Seminarrækken "A Third Field" og formidling af kunstnersamarbejde med Jenna Sutela

300.000 kr.
Aktuel kunst

Primer er en platform for kunstnerisk og organisatorisk udvikling, udviklet i samarbejde med vandteknologi firmaet Aquaporin i Kongens Lyngby. I 2020 vil primer realisere seminarrækken “A Third Field” samt formidle et samarbejde med den finske kunstner Jenna Sutela der involverer Aquaporin, Kvadrat og Primer. Seminarrækken vil i 2020 vil vi have fokus på et nyt felt hvor billedkunst, teknologi og videnskab mødes og udvikler nye kollektive processer.

Residency Center udviklingsforløb i Bikubenfonden

432.000 kr.
Aktuel kunst

Intern uddeling.

Iscene – udvikling 2020

300.000 kr.
Aktuel kunst

Bevillingens formål understøtter ISCENE.dk konsolidering som en levedygtig platform, der kan navigere og udvikle sig i det eksisterende medielandskab. Derfor har vi fået udviklet en ny forretningsmodel, der er baseret på og sammentænker medieudviklingen, det scenekunstneriske landskab og dets brugerbehov. Den skal nu implementeres i det eksisterende ISCENE og dermed konsolidere mediet som en levedygtig virksomhed. Mediets forretningsudvikling, understøttes af et udviklende arbejde med nye formidlingstiltag.

SKITSE – formidlingsindsats

290.000 kr.
Aktuel kunst

SKITSE har modtaget midler til sit formidlingsarbejde med at udbrede kendskabet til talentfulde, yngre kunstnere og deres arbejdsmetoder gennem nye eventformater, udstillinger og samarbejder samt midler til en skærpet kommunikationsindsats, der kan tydeliggøre SKITSEs potentialer og kommunikationsmæssige handlemuligheder.

VEGAIARTS - COVID19

40.000 kr.
Aktuel kunst

Tillægsbevilling til dækning af ekstra udgifter i The Sound of Art relateret til COVID-19. VEGA|ARTS er et visionært initiativ, der vil skabe rum for performative kunstinterventioner på spillestedet VEGA. Over et år vil VEGA|ARTS inkludere performances, installationer, talks og visningsformater, der kobler samtidskunstens performative praksisser med koncertens intime og kulturelle rum.

Sprint i KBH+

50.000 kr.
Unge på kanten

KBH+ har under Covid-19 oplevet fordele og udfordringer ved at bruge det digitale rum i forhold til deres indsats. Den viden vil de gerne samle op på og videreudvikle i forhold til deres arbejde med udsatte unge. Med denne bevilling støtter Bikubenfonden denne udviklingsindsats.

Outcomefond i Aarhus Kommune vedr. unge hjemløse

3.000.000 kr.
Unge på kanten

Den Sociale Investeringsfond, Hjem til Alle, Aarhus Kommune, Bikubenfonden og Rådet for Sociale Investeringer i Aarhus indgår i et socialt investeringsprogram, der løfter de unge ind i bolig med støtte og videre i egen bolig, beskæftigelse eller uddannelse. Dette sker med afsæt i ’Housing First’-tænkningen. Det sociale investeringsprogram består af to indsatser; en hovedsageligt social indsats til de mest udsatte unge hjemløse og en tidlig, intensiv og beskæftigelsesrettet indsats til de unge hjemløse, der er nærmere job og uddannelse. For begge grupper gælder det, at de får en fast bolig med intensiv støtte i forbindelse med forløbet. Investeringsprogrammet skal også teste, om metoden kan afhjælpe de strukturelle barrierer, der er på området i forhold til betaling af herbergspladser.

Skitse august-oktober 2020

300.000 kr.
Aktuel kunst

SKITSE har modtaget midler til sit formidlingsarbejde med at udbrede kendskabet til talentfulde, yngre kunstnere og deres arbejdsmetoder.

Interessevaretagelse på kunstområdet 2021

4.000.000 kr.
Aktuel kunst

I 2020 søsatte vi en undersøgelse af billedkunstens emotionelle, intellektuelle og sociale betydning som et pilotprojekt i Odense, Vejle og Aalborg Kommune. Siden er undersøgelserne blevet gennemført i Bornholms regionskommune samt Esbjerg, Holstebro, Ishøj, Viborg og Aarhus Kommune. Desuden er metoden udviklet til også at omfatte scenekunstens betydning. Undersøgelsen er lavet med ambitionen om at styrke politikernes bevidsthed og den politiske samtale om kunstens betydning. Samarbejdet med kommunerne og arbejdet omkring udbredelse af metoderedskab og vidensgrundlag fortsætter i 2021.

Udstillingsprisen Vision 2022

5.410.000 kr.
Aktuel kunst

Udstillingsprisen Vision har til formål at fremme udviklingen af nytænkende formidling af billedkunst og præmiere et visionært koncept i stedet for en overstået succes. Bevillingen bidrage med op til fem mio. kr. til realisering af vinderideen, samt støtte til udvikling af ideer for 3 ansøgere samt kommunikation og honorering af jury.

Extended Universe COVID19

150.000 kr.
Aktuel kunst

EXTENDED UNIVERSE er et nyskabende projekt, ny europæisk dramatik, koblet med graphic novel og podcast. Forestillingen måtte aflyses pga coronanedlukning. Teater Grob modtager støtte til genansættelse af kunstnerisk hold for at kunne genopsætte i 2021.

Interne ressourcer Social 2020

4.600.000 kr.
Unge på kanten

Bikubenfonden har en del indsatser, hvor en væsentlig del af fremdriften og udviklingsarbejdet udføres af fondens medarbejdere. Lønudgifterne for denne arbejdsindsats betegnes som de interne ressourcer.

Socialøkonomi i Grønland

1.500.000 kr.
Unge på kanten

Indsatsen understøtter etableringen af socialøkonomiske virksomheder i Grønland for at skabe nye veje til job og uddannelse for unge grønlændere. Der arbejdes både med at etablere socialøkonomiske virksomheder, men også med at arbejde for de strukturelle forhold, der skal understøtte, at det bliver muligt at udbrede modellen i samfundet. Indsatsen er et samarbejde med flere fonde og aktører på tværs af Selvstyret, kommunerne, erhvervslivet og civilsamfundet.

Interne ressourcer Kultur 2020

5.900.000 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden har en del indsatser, hvor en væsentlig del af fremdriften og udviklingsarbejdet udføres af fondens medarbejdere. Lønudgifterne for denne arbejdsindsats betegnes som de interne ressourcer.

Kunstsalon Vision

6.756.000 kr.
Aktuel kunst

Bevillingens formål er støtte fortsættelsen af indsatsen Kunstsalon VISION i år 2021-23. De vigtigste justeringer:​  

  • Kunstpodcast ophører som fast tilhørende formidlingsformat til salonerne.​ 

  • Fokus øges på udvikling af kunstnerisk talent med flere Artistic Practice, og eksperter tilknyttes for international rådgivning. ​ 

  • Analysesalon udgår som format.​ 

  • Zoom-streaming ved alle saloner. 

ARIEL - Platform for feminismer og det æstetiske – COVID19

138.103 kr.
Aktuel kunst

ARIEL - platform for feminismer og det æstetiske gennemføres en række ændringer, der gentænker udstillingsprogram og aktiviteter, og tilsammen forlænges det planlagte program. Der modtages midler til at udvikle medierings initiativer og medproduktion af nye samarbejder tilpasset COVID19.

Task-force program 2021

1.000.000 kr.
Aktuel kunst

Formålet med indsatsen er overordnet at udvælge en række kunstinstitutioner, der er særligt talentfulde, men samtidig står med særligt udviklingspotentiale. Målet er, at de gennem Task-Force programmet formår at udvikle deres institution og dermed indfri deres potentiale.

Interessevaretagelse anbringelsesspor

262.500 kr.
Unge på kanten

Vi arbejder politisk for at fremme varige forandringer, der skal sikre anbragte unge en god overgang til voksenlivet.
Bevillingen er til eksterne ressourcer ift. at udvikle en handleplan for indsatsen.

Kronprinsparrets Priser 2021

4.000.000 kr.
Andre formål

Med Kronprinsparrets Priser sætter vi fokus på fremragende præstationer, nytænkning og høj kvalitet inden for kunst og kultur og socialt arbejde. Prismodtagerne udpeges af Kronprinsparret efter indstilling fra to rådgivende komitéer, der har ekspertise inden for enten kultur- og kunstområdet eller socialt arbejde.

Natur Svanninge Bjerge interne ressourcer 2021

888.900 kr.
Andre formål

Bikubenfonden har en del indsatser, hvor en væsentlig del af fremdriften og udviklingsarbejdet udføres af fondens medarbejdere. Lønudgifterne for denne arbejdsindsats betegnes som de interne ressourcer.

Svanninge Bjerge 2021 - Vildskoven under udvikling

1.348.000 kr.
Andre formål

Støtte til den fortsatte udvikling og drift af biodiversitet, oplevelsesværdi og formidling af Svanninge Bjerge.

Interne ressourcer Natur (Svanninge bjerge) 2020

1.160.000 kr.
Andre formål

Bikubenfonden har en del indsatser, hvor en væsentlig del af fremdriften og udviklingsarbejdet udføres af fondens medarbejdere. Lønudgifterne for denne arbejdsindsats betegnes som de interne ressourcer.

The Female Gaze - COVID-19

75.000 kr.
Aktuel kunst

Bevillingen dækker øgede udgifter grundet flytning af The Female Gaze spillerperiode fra maj 2020 til sæson 2020/21.

Natur til et godt liv drift 2019-2021 (3/3)

2.474.650 kr.
Unge på kanten

Formålet er at drifte og udvikle Natur til et godt liv i Svanninge Bjerge mht. Faciliteter og formidlingstilbud. Udviklingsdelen sker i tæt samarbejde med aktiviteterne Natur til et godt liv LAB, Københavns Universitet og vores partnere.

KRAKA analyse: Anbragte i overgangen

1.500.000 kr.
Unge på kanten

Formålet med bevillingen er at styrke Policy Lab anbefalingernes politiske gennemslagskraft med en lovgivningsmæssig og samfundsøkonomisk vinkel. Derfor igangsættes en proces med Kraka og samarbejdspartnere fra Policy Lab, som skal bidrage til at kvalificere anbefalingerne.

Emerging – COVID-19

42.625 kr.
Aktuel kunst

I forbindelse med COVID-19 tilbød Bikubenfonden juridisk bistand til alle indsatser støttet af fonden. Denne bevilling er til juridisk bistand til CHART i forbindelse med indsatsen Emerging – en talentudstilling for unge nordiske samtidskunstnere.

Konference om efterværn med Alliancen for anbragte børn og unge

81.000 kr.
Unge på kanten

Den 1. september 2020 afholder Bikubenfonden i samarbejde med Alliancen for anbragte børn og unge en konference om efterværn for anbragte i unge. Formålet med konferencen er at drøfte, hvordan man kan nytænke efterværnet for anbragte unge, så de lykkedes i overgangen til voksenlivet.

Samarbejde på tværs i Grønland – en forundersøgelse

50.000 kr.
Unge på kanten

Bikubenfonden har bevilget midler til i samarbejde med andre fonde at undersøge potentialet i at samle grønlandske aktører i et tættere samarbejde på socialområdet.

Evaluering af Bikubenfondens Saloner og Formidlingsformer

190.000 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden ønsker at evaluere Kunstsalon VISION og de tilhørende formidlingsformater.

Hjem til alle, september 2021 til september 2023

6.904.824 kr.
Unge på kanten

Bikubenfonden støtter med denne bevilling finansieringen af backbonesekretariatet for Hjem Til Alle. Siden 2019 har HTA i stigende grad beskæftiget sig med den politiske arena med et ønske om en reform af hjemløseområdet. Dette skal muliggøres gennem et nyt strategisk fokus på systemforandring.

Min vej Hjem – mellemfasefinansiering

3.000.000 kr.
Unge på kanten

Bikubenfonden har i 2020 gennemført innovationsprocessen Min vej Hjem, hvor udvalgte kommuner nyskaber overgangen fra anbringelse til eget hjem. Med denne bevilling støtter vi Min vej Hjem-kommunerne økonomisk i at fortsætte deres udviklingsarbejde i en mellemfase på 3-9 måneder efter afslutningen af Min vej Hjem-forløbet i december 2020. Økonomien skal gøre det muligt for kommunerne at trække på eksterne samarbejdspartnere og konsulenter samt at gennemføre flere prototypeafprøvninger.

Konference vedr. rapporten ”Sådan stopper vi hjemløshed - Det næste store skridt” udarbejdet af KRAKA

100.000 kr.
Unge på kanten

I Danmark er antallet af personer i hjemløshed steget med 30 pct. siden 2009 og antallet af unge i hjemløshed er steget med over 70 pct. I samme periode har Norge og Finland formået at nedbringe antallet af hjemløse med 40 pct. I rapporten præsenterer Kraka anbefalinger til, hvorledes Danmark kan lære af vores nordiske naboer. Rapporten viser bl.a. hvorledes vi kan stoppe langtidshjemløshed i 2030 ved at investere i flere boliger med social støtte til hjemløse, og samtidigt opnå en besparelse på op imod 2 mia. kr. At stoppe hjemløshed blandt unge vil udover den menneskelige gevinst give en økonomisk gevinst på op imod 0,7 mia.kr.

Evaluering af Policy Lab

149.250 kr.
Unge på kanten

Bevillingen er til en evaluering af arbejdet med Policy Lab 2020.

Rådgivning i forbindelse med evalueringer på sociale indsatser

200.000 kr.
Unge på kanten

Denne bevilling går til rådgivning i forb. med evalueringer på vores sociale indsatser. Dette indbefatter bl.a. vores samarbejde med Oxford Research, der er Trusted Advisor for det sociale område i Bikubenfonden.

Min vej hjem innovationsproces DDC - ekstrabevilling grundet moms

440.668 kr.
Unge på kanten

Tillægsbevilling til bevillingen "Anbragte unge", godkendt på bestyrelsesmødet den 18. september 2019. Omkostningerne dækker moms på Dansk Design Centers opgave at gennemføre innovationsprocessen "Min vej hjem"

Innovation i en krisetid - lanceringsvent Mandag Morgen

178.750 kr.
Unge på kanten

Omkostninger forbundet med lancering af analysen "Innovation på socialområdet i en krisetid".

Undersøgelsen viser bl.a. at næsten 80 pct. af landets frivillige sociale foreninger og sociale tilbud har innoveret for at holde hånden under samfundets udsatte under Coronanedlukningen. En fjerdedel har samarbejdet med flere aktører uden for deres organisation end normalt. Og 85 pct. vil fortsætte med deres innovationer på den anden side af krisen.

Analysen bygger på en stor spørgeskemaundersøgelse med besvarelser fra mere end 900 frivillige sociale foreninger og sociale tilbud samt samtaler og interviews med ca. 30 fagfolk og eksperter på det sociale område.

Evaluering af setup til NTGL Lab v. Oxford Research

202.000 kr.
Unge på kanten

Formålet er at skabe en ekstern midtvejsevaluering af projektstrukturen og organiseringen af Natur til et godt liv - Laboratoriet i forhold til at fremme indsatsens formål om praksisudvikling i fællesskab med forskellige aktører på det natursociale område. Evalueringen har primært et formativt sigte, idet der vil være fokus på at kvalificere indsatsen i den sidste del af projektperioden. Derudover vil evalueringen også bidrage med pointer til det fremadrettede arbejde. Evalueringen gennemføres af Oxford Research.

Huslejeomkostninger HTA sekretariatet 2021

737.000 kr.
Unge på kanten

Bevillingen gives med det formål at synliggøre det bidrag Bikubenfonden giver til Hjem til Alle sekretariatet i forbindelse med, at fonden stiller kontorfaciliter til rådighed for Hjem til Alle sekretariatet. Bevillingen vil blive indstillet en gang årligt, så længe sekretariatet bor på 5. sal i Fondenes Hus.

Udvikling af Siunissaq - Akademi

300.000 kr.
Unge på kanten

Siunissaq og Next Step vil med bevillingen undersøge potentialet for at udvikle et Siunissaq Akademi i Grønland.

Simone Wierød – Collective Behaviour

100.000 kr.
Aktuel kunst

Collective Behaviour er en danseforestilling, der gennem brug af optiske illusioner og spejlinger og vil skabe et abstrakt rum med dynamisk dans og komplekse teknologiske effekter. Samarbejdet er mellem den danske koreograf Simone Wierød og den Syd-Koreanske kunstnerduo Kimchi and Chips.

Teaterforeningen Cecilie Ullerup Schmidt – CURRICULUM

150.000 kr.
Aktuel kunst

CURRICULUM præsenterer lectures af vigtige figurer inden for den internationale performancekunst i samarbejde. Lectures og en workshops arrangeres i samarbejde med et bredt felt af institutioner og giver en gratis skoling i performancekunst på tværs af scenekunst, billedkunst og teori. CURRICULUM varetages af Cecilie Ullerup Schmidt.

Museum Jorn – Fra Jorn til Banksy – DÈTOURNEMENT

200.000 kr.
Aktuel kunst

Udstillingen vil sammenligne og diskutere kunstnerne Asger Jorn og Banksy og placere dem i en historisk kontekst ved at inddrage andre vigtige danske og internationale kunstnere, som har arbejdet med détournement.

CHART – Emerging; en talentudstilling for unge nordiske samtidskunstnere

275.000 kr.
Aktuel kunst

Emerging er en kurateret talentplatform, der præsenterer nyuddannede, talentfulde kunstnere fra de nordiske kunstakademier i en international kontekst under kunstmessen CHART.

Teater Momentum – Katastrofe

68.000 kr.
Aktuel kunst

Forestillingen ’KATASTROFE’, er en nyskrevet genrehybrid mellem dystopisk drama og en munter musical med udgangspunkt i amerikanske ungdomsfilm. ’KATASTROFE’ instrueres af Momentums kunstnerisk leder i sæson 19/20, Niels Erling, og forfatter Ida Marie Hede er forestillingens dramatiker.

Østerbro Teater – overføre Halfdan Piskets 'Desertør' fra tegninger til scenen

100.000 kr.
Aktuel kunst

Revolverscenen på Østerbro Teater modtager støtte til at overføre tegner Halfdan Piskets grafiske univers fra graphic novel 'Desertør' til scenen med premiere i forår 2020. Med brug af tegneprogrammet Procreate registreres alle dele af tegningerne i et videoforløb og dermed skabe en livescenografi på scenen.

The Nordic Beasts – THE ERA OF NO TALENT RISING

126.000 kr.
Aktuel kunst

Noora Hannula/The Nordic Beasts modtager støtte til udvikling af danseteaterforestilling om sandheden vs. online branding, der kombinerer aggressiv brug af sociale medier, dokumentarlignende film og virtuos koreografi.

Teaterforeningen HiLS DiN MOR – Forvandlingskugler

190.000 kr.
Aktuel kunst

Projektet går ud på at skabe Danmarks første ungdomsforestilling fra 12 år og op, der skal formidle, hvordan det er at være ung og transkønnet. Forestillingen handler om teenageren Sia, der er i konflikt med sit biologiske køn og siden sin tidlige barndom har følt sig som en dreng. Forestillingen produceres i samarbejde med Folketeatret og det kunstneriske hold bag produktionen er dramatiker Julie Maj Jakobsen, instruktør Mia Lipschitz og scenograf Katrine Gjerding.

Pro tempore.art – Piece of Self

50.000 kr.
Aktuel kunst

BESTSELLER er den tredje udstilling skabt af kuratorkollektivet Pro tempore.art og fremstiller den komplekse sammenhæng mellem kunst og økonomi med særligt fokus på den uetablerede kunstners arbejdsvilkår. Alle værker og kunstnere er udvalgt på baggrund af en såkaldt bestsellerliste, som angiver de bedst sælgende tematikker i kunstens verden – men kan en bestseller overhovedet eksistere i kunstens verden? Pro tempore.art udfolder emnet gennem udstilling, debat og publikation.

Peripeti – Dramaturgi i dansk scenekunst anno 2019

39.000 kr.
Aktuel kunst

Tidsskriftet Peripeti har modtaget støtte til at honorere oplægsholder på en konferencer der undersøger det dramaturgiske arbejdes rolle i scenekunsten , og hvordan dramaturgi og eksperimenter med tilskuerrelationen spiller sammen. Peripeti er arrangør i samarbejde med Dramaturgiuddannelsen og Den Danske Scenekunst Skole.

Ruby Gamache – TYK – Et autobiografisk danseportræt

300.000 kr.
Aktuel kunst

TYK er en sanselig og poetisk solo om den tykke krop. Gennem det personlige portræt er det målet at udvide publikums empati for den tykke krop og give en tyk krop sin egen stemme.

Museet for Samtidskunst i Roskilde – En ny metodik til at udvikle fremtidens museum: fase 1

100.000 kr.
Aktuel kunst

En ny metodik til at udvikle fremtidens museum. En første fase der afsøger danske og internationale eksempler på nye former for arkitekturer og arkitekturprocesser; nye måder at arbejde med publikummer på; ny forskning om adfærd, udvikling af byggematerialer, brug af teknologi, oplevelsesdesign, læringsdesign; nye eksempler på kunstneriske praksisser og grænseflader mellem kunstnere, erhvervsliv, forskning og kulturinstitutioner. Vi vil interviewe, filme og lydoptage til blog, små film og podcasts

Teater Grob – Extended Universe - nyskabende trans-media scenekunst

300.000 kr.
Aktuel kunst

EXTENDED UNIVERSE er et nyskabende projekt af fire unge europæiske dramatikere, som hver skriver et stykke om utopi og drømme mens en illustrator forbinder det i format af en graphic novel og podcast. Stykkerne spilles i fire europæiske byer samtidig (Athen, London, København og Barcelona). Publikums oplevelse og interaktion foregår både i teatret, i graphic novel, podcast og på sociale medier.

Sort/Hvid – Museum for fremtiden

200.000 kr.
Aktuel kunst

’Museum for fremtiden’ er en science-fiction-udstilling og et moderne gesamtkunstwerk, hvor forskningsbaserede fremtidsvisioner fra flere fagområder bliver omdannet til visuelle ruminstallationer, der tager publikum hinsides den uundgåelige klimakatastrofe og ind i en anderledes, håbefuld fremtid.

Visible Effects – Oceanic

110.000 kr.
Aktuel kunst

Oceanic er en forestilling af den danske koreograf og danser Marie Topp i samarbejde med den svenske lydkunstner Julia Giertz. På scenen er Marie Topp i et landskab af skulpturelle instrumenter. Fra et feministisk udgangspunkt bearbejder værket høresansen og måden hvorpå vi lytter til kvindestemmer og kvindeligt kodede frekvenser (mellem 200-5000 Hz). Værket er en del af en serie der kritisk undersøgelser hvordan kulturelle og politiske strukturer er indlejret i sansningen.

Impostor Production – METAFORA

215.000 kr.
Aktuel kunst

METAFORA er et scenekunstnerisk udviklingsforløb med den sproglige metafor som konceptuelt afsæt. METAFORA er initieret af performance-designer og koreograf Ea Verdoner med forfatter og kunstner Amalie Smith, lydkunstner Loke Rahbek (Croatian Amor) og komponist August Rosenbaum.

HAUT – Staging the Future of Technologies

300.000 kr.
Aktuel kunst

HAUT, Catch og CLICK Festival søger penge til Staging the Future of Technologies, der er et tværfagligt projekt, som skal skabe grobund for nyskabende samarbejder mellem scenekunst og den nyeste teknologi omkring temaet AI (Artificial Intelligence). Projektet er et udviklingsforløb for to kuraterede tværæstetiske grupper, der skal arbejde på tværs af fagfelter og skabe et showcase eksperiment, der vil vises på CLICK Festivalen 2020.

Dansehallerne – Artistic research LAB

100.000 kr.
Aktuel kunst

Hvordan definerer vi "koreografisk praksis" i dag? Hvordan kan man støtte dansere og koreografer at skabe nye værker? Og hvordan kan den forskning der udøves på institutioner og universiteter blive mere tilgængelig for og styrke kunstnerisk og koreografisk udviklingsarbejde? Det er nogle af de spørgsmål Danshallerne inviterer dansere og koreografer, dansere, producenter, forskere og kritikere til at undersøger i to laboratorieforløb i oktober 2019 og maj 2020 i København.

ARIEL – Platform for feminismer og det æstetiske

300.000 kr.
Aktuel kunst

ARIEL er en platform for udvikling og formidling af feminismer og det æstetiske. Med lokaler i Kvindernes Bygning i København vil platformen gennem udstillinger, arkiver, talks og internationale og nationale samarbejder facilitere, udvide og nuancere forståelsesrammen for feltet og skabe en kontaktflade, hvor emnerne kan tilgås.

Showbisse Inc. – Tanmaurkrevyen

110.000 kr.
Aktuel kunst

I en revitalisering af revygenren vil musiker og performancekunstner Bisse i samarbejde med scenograferne Freya Sif Hestnes og Piotr Winiewicz samt koreograf Stine Frandsen udvikle et flerdimensionelt koncertformat, som vil udfordre publikums forventninger og bryde med de vanlige forestillinger om såvel en koncert som en revy.

Diakron – Primer, program 2019

300.000 kr.
Aktuel kunst

PRIMER er en platform for kunstneriske og organisatorisk udvikling, som har til huse i hovedkvarteret for virksomheden Aquaporin. I 2019 realiseres to stor-skala tematiske udstillinger, længerevarende samarbejder mellem kunstnere, forskere og ingeniører samt tværfaglige events og publikationer. Primers program for 2019 markerer et markant skift i undersøgelsen af kunstens roller og funktioner i opfindelsen af nye bioteknologier.

Art Week seminar på Statens Museum for Kunst – Performance and Beyond

296.400 kr.
Aktuel kunst

ART WEEK Seminar arrangeres i samarbejde med SMK og har til format at opkvalificere den danske kunstscene. Indholdet relaterer sig til aktuelle kunstfaglige tematikker. En vigtig del af seminaret er kunstnerisk talentudvikling, hvor kunstnere gennem Master Classes, ’speeddating’ og open studios mødes med væsentlige nationale og internationale kunstfagligheder.

Liminal – Electronic

75.000 kr.
Aktuel kunst

Electronic er en eksperimenterende, musikdramatisk performance bygget over fortællinger om den elektroniske musik og klubkulturen gennem de seneste 30 år, med tematisk fokus på social mobilitet, identitetspolitik og skabelsen af alternative rum. Electronic skabes i tæt samarbejde mellem instruktør og koreograf Erik Pold, dramatiker Tomas Lagermand Lundme og komponist Jens Berents Christiansen, kendt som Rumpistol.

Husets Teater – Am Königsweg

150.000 kr.
Aktuel kunst

Forestillingen iscenesættes i et parløb mellem instruktør Liv Helm og taiwanesiske Baboo Liao i en ambitiøs satsning med internationalt udsyn. Stykket AM KÖNIGSWEG er skrevet i kølvandet på valget af Donald Trump og blander de græske tragediers figurer ind i sin tekst, i dette tilfælde Teiresias og Kong Ødipus, begge blinde. Jelinek reflekterer over blindhed: Forfatterens egen blindhed overfor højrepopulismens udvikling, den politiske blindhed overfor den udvikling som bragte Trump til magten, den mytologiske blindhed som billede på menneskets fornægtelse og skam.

Gunilla Lind Danseteater – LOVEU2ND

100.000 kr.
Aktuel kunst

LOVEU2ND er en sanseforvrængende forestilling om virtuelle modellers subtile indtrængen i vores hverdag. I et unikt miks af moderne dans og fysisk teater, på en "runway" af illusion og manipulation, forvrænges fire kvindelige danseres bevægelser i en undersøgelse af, hvad der sker med vores identitet, når sandt og falsk på internettet udgør en uigennemskuelig gråzone.

Koncertvirksomhedens Fond – VEGA|ARTS

250.000 kr.
Aktuel kunst

VEGA|ARTS er et visionært initiativ, der vil skabe rum for performative kunstinterventioner på spillestedet VEGA. Over et år vil VEGA|ARTS inkludere performances, installationer, talks og visningsformater, der kobler samtidskunstens performative praksisser med koncertens intime og kulturelle rum.

AKT1 – KALK – en poetisk crossfitforestilling

250.000 kr.
Aktuel kunst

KALK er en site-specific monolog, der undersøger crossfitcentret som et poetisk, scenisk og politisk rum. Digter Victor Boy Lindholm skriver et stykke original og aggressiv dramatik, som Niels Erling iscenesætter i et crossfitcenter med et lyddesign af komponist Lawand Othman (aka. Turkman Souljah) baseret på hårdtpumpende træningstechno.

Bådteatret – Blod, svigt og tårer

80.000 kr.
Aktuel kunst

Bådteatret udforsker dukketeater for voksne og i ”Blod, svigt og tårer” præsenteres nogle af verdens- og teaterhistoriens største demagoger i en Shakespeare-collage over onde og magtliderlige karakterer.

Sorø Kunstmuseum – Sproghospitalet

300.000 kr.
Aktuel kunst

Sproghospitalet er en udstilling med afsæt i digter Morten Søndergaards Ordapotek og behandler forholdet mellem sprog, kunst og sygdom. Udstillingen er indrettet som et hospital og forsøger at bliver klogere på sproget selv, og hvordan det præger vores forståelse og oplevelse af sygdom og helbred.

OVERGADEN Institut for Samtidskunst – Is the Fourth Dimension

250.000 kr.
Aktuel kunst

I løbet af efteråret 2019 vil Rune Bosse omdanne Overgadens underetage til en gådefuld vildmark befolket af vækster. Den totale organiske nedbrydning af udstillingsrummene henlægger rummene i ruiner med smadrede vinduer, væltede vægge, overgroede gulve og sale. Udstillingen varer frem til tidspunktet for den planlagte renovering af Overgaden - institut for Samtidskunst.

Ruby Gamache – TYK – Et poetisk sanseligt portræt af en tyk krop

79.826 kr.
Aktuel kunst

Udvikling af danseforestillingen TYK, som er et poetisk sanseligt portræt af en tyk krop. Udviklingen ledes af Anna Gammelgaard, designer og billedkunstner, Julie Thalund performer og tekstgenerator og Astrid Hansen Holm, dramaturg og kreativ producent. Det er et mål at nå til et skarpt koncept og udarbejde et nyt formsprog renset for alle de klicheer, der forbinder sig til den tykke krop. Forløbet kvalificerer koncept og fokus for koreografien.

Teaterforeningen Recoil – Extended Falls to Humanity

200.000 kr.
Aktuel kunst

Extended Falls to Humanity er et borgerinddragende koreografisk værk, som foregår på en række rådhuse i Danmark og udlandet. Borgernes egne fortællinger og kroppe samles i en koreografisk, visuel og musikalsk kortlægning af det samfund, der leder ind til det enkelte rådhus – udfoldet med Tina Tarpgaard og recoil performance groups banebrydende video- og lydteknik.

Danske Scenografer – Dansk repræsentation på scenografiudstillingen 'Prague Quadrennial'

82.000 kr.
Aktuel kunst

Repræsentation på verdens største scenografiudstilling Prague Quadrennial of Performance Design and Space. Støtten dækker rejseomkostninger, research, realisering af performanceinstallation, netværksmøder og artist talks.

Christian Falsnæs – ART 2030 & GOALS

150.000 kr.
Aktuel kunst

Realisering af kunstnerens Christian Falsnæs’ performance ’GOALS’ under Folkemødet på Bornholm 2019. Værket udvikles af den danske kunstner Christian Falsnæs i samarbejde med ART 2030 med særligt henblik på at engagere unge i FNs dagsorden for 2030. ’GOALS’ skal også opføres på Roskilde Festival og i New York på Central Station. Denne del er ikke støttet af Bikubenfonden.

Forsøgsstationen – Publikum i en kunstnerisk kontekst

300.000 kr.
Aktuel kunst

I indsatsen samles 40 mennesker med vidt forskellig faglig, etnisk og social baggrund til et publikums-forsøgskor, som sammen med komponist Peter Bruun, dirigent Erik Jacobsen og instruktør Lotte Faarup, kan udvikle forståelsen af publikums identitet i en kunstnerisk, social og filosofisk undersøgende ramme. Der præsenteres tre lydværker og to scenekunstneriske forsøg.

Hjem til Alle alliancen – Investering i bedre boligløsninger

5.400.000 kr.
Unge på kanten

Høje-Taastrup, Aarhus, Københavns og Roskilde Kommuner er gået sammen med Hjem til Alle alliancen om et ambitiøst udviklingssamarbejde for at stoppe hjemløshed blandt unge. Formålet med indsatsen er at undersøge, hvordan en betalelig bolig kombineret med social støtte i form af CTI-støtte og adgang til positive fællesskaber kan understøtte de unges udvikling, så de lykkedes med bl.a. at bo selv og på sigt få et job eller komme i uddannelse.

VIVE – Livsbanestudie om hjemløshed blandt unge

300.000 kr.
Unge på kanten

Formålet med studiet er at belyse såvel de personlige som de samfundsmæssige konsekvenser, der er forbundet med den stigende hjemløshed blandt unge i Danmark. Studiet vil tilvejebringe ny viden om hjemløse unges udvikling igennem hjemløshed samt deres situation efter endt hjemløshed. Studiet vil ligeledes give et økonomisk overblik over de samfundsmæssige omkostninger knyttet til hjemløshed blandt unge både i løbet af hjemløshed og efter endt hjemløshed. Studiet vil således forsøge at give svar på følgende: Hvordan de unges udsathedsgrad ændrer sig i løbet af hjemløsheden, Hvilke offentlige tilbud de unge modtager og de samfundsmæssige omkostninger til gruppen, De samfundsmæssige omkostninger (offentlig forsørgelse, sociale og sundhedsfaglige indsatser og manglende skatteindtægter mm.) efter endt hjemløshed, De unges livssituation efter hjemløshed ift. tilknytning til uddannelse og arbejdsmarkedet og udviklingen i deres helbredsmæssige situation f.eks. registrerede psykiske lidelser og misbrug, De unges livsforløb sammenlignet med unge i almindelighed, De unges livsforløb sammenlignet med en matchet kontrolgruppe af udsatte unge som ikke har været hjemløse.

Kraka 2 – Analyser af hjemløshed i Norden – hvordan kan Danmark lære af Norge og Finland

300.000 kr.
Unge på kanten

Siden 2009 er der kommet 1.400 flere hjemløse i Danmark. I samme periode har Finland og Norge sænket deres hjemløsetal betragteligt. Hjem til Alle vil i samarbejde med Kraka analysere de norske og finske erfaringer med hjemløshed. Analyserne skal fokusere på hvilke initiativer, som er igangsat og hvilke effekter de har haft, hvilke forudsætninger, som har været nødvendige for at få de pågældende effekter og hvilke konsekvenser det kan forventes at have at igangsætte lignende tiltag i Danmark.

Iscene – forretningsudvikling

237.000 kr.
Aktuel kunst

ISCENE.dk har etableret sig som en afgørende platform for formidling af nyheder, debat, kritik og analytisk indhold om scenekunst, for såvel branche som brugerne. ISCENE.dk skal konsolidere sig som levedygtig platform, som kan navigere i det eksisterende medielandskab og udvikle sig med det, og modtager derfor støtte til at udvikle en forretningsmodel, der er baseret på og sammentænker medieudviklingen, det scenekunstneriske landskab og dets brugerbehov.

Askovhus – GRO / Natur til et godt liv - Laboratoriet

500.000 kr.
Unge på kanten

Projektets målsætning er at udvikle, afprøve, dokumentere og evaluere et naturterapeutisk forløb for borgere med spiseforstyrrelser. Den naturterapeutiske indsats tyder på at kunne blive et virksomt supplement til de behandlings- og rehabiliteringsindsatser, som den sygdomsramte ellers modtager. Periode 2019-2021.

TUBA Danmark – TUBA Kampagne

100.000 kr.
Unge på kanten

Kampagnens formål er at sætte fokus på den oversete gruppe af børn og unge, der vokser op i familier med misbrug, så flere af dem får hjælp. Kampagnen viser problemet set fra barnets perspektiv.

Askovfonden – KBH+ 2020

7.453.000 kr.
Unge på kanten

KBH + er et ungehus, hvor de arbejder med kunst og bevægelse som katalysator for forandring - og dermed skaber veje til job og uddannelse. Med denne bevilling støtter Bikubenfonden driften af KBH+ og en længerevarende udviklingsforløb med metoden 'Udviklende relationer' samt en evaluering heraf.

Foreningen Grønlandske Børn – Vejledning af unge grønlændere på vej til Danmark

299.142 kr.
Unge på kanten

Formålet med indsatsen er at styrke vejledningen til unge grønlændere, der enten er i Danmark eller som er på vej mod Danmark, så at de unge i langt højere grad opnår bedre valgkompetencer om deres uddannelse og øvrige livsvalg. Indsatsen har et stærkt fokus på at inddrage de unges stemme i udviklingen og udarbejdelsen af materialet.

Ny Carlsberg Glyptotek – The Sound of Art

4.221.500 kr.
Aktuel kunst

Med indsatsen The Sound of Art vil Glyptoteket udvikle nyskabende lydformidling og styrke publikums oplevelse gennem sanselige audiooplevelser i og om museets kunst, historie og arkitektur. Indsatsen omhandler bl.a. permanente lyttestationer, tidsrejser og lydbaserede liveaktiviteter.

Fonden for Socialt Ansvar – Stiftelse af Fonden for Sociale Investeringer

150.000 kr.
Unge på kanten

Fonden arbejder for at hjælpe udsatte og sårbare målgrupper, og Fondens eventuelle overskud geninvesteres i fondens projekter eller uddeles til gode formål, herunder med sigte på det arbejde, som udføres i regi af Fonden for Socialt Ansvar.

Natur til et godt liv drift 2019-2021 (2/3)

2.474.650 kr.
Unge på kanten

Formålet er at drifte og udvikle Natur til et godt liv i Svanninge Bjerge mht. faciliteter og formidlingstilbud. Udviklingsdelen sker i tæt samarbejde med aktiviteterne Natur til et godt liv – LAB, Københavns Universitet og vores partnere.

Hjem til Alle alliancen 2020

600.000 kr.
Unge på kanten

Bevillingen gives med det formål at synliggøre det bidrag Bikubenfonden giver til Hjem til Alle sekretariatet i forbindelse med, at fonden stiller kontorfaciliter til rådighed for Hjem til Alle sekretariatet. Bevillingen vil blive indstillet en gang årligt, så længe sekretariatet bor på 5. sal i Fondenes Hus.

Kronprinsparrets Priser 2019

3.200.000 kr.
Andre formål

Med Kronprinsparrets Priser sætter vi fokus på fremragende præstationer, nytænkning og høj kvalitet inden for kunst og kultur og socialt arbejde. Prismodtagerne udpeges af Kronprinsparret efter indstilling fra to rådgivende komitéer, der har ekspertise inden for enten kultur- og kunstområdet eller socialt arbejde.

Mind Your Own Business 2019 – lokaletilskud

2.550 kr.
Unge på kanten

Bevillingen er givet som lokaletilskud til Mind Your Own Business.

Udviklingsplatformen for Scenekunst 2020-2024

8.000.000 kr.
Aktuel kunst

Formålet med bevillingen er at videreføre Udviklingsplatformen for Scenekunst (UP) i perioden 2020 - 2024, med en strategi der vil fokusere på følgende indsatsområder:  

  1. Forbedre produktionsvilkårene for den frie scenekunst   

  1. Styrke entreprenørskabet og internationaliseringen i den frie scenekunst 

  1. Styrke sammenhængskraften og samarbejdet i dansk scenekunst 

  1. Formidle og synliggøre den frie scenekunst i Danmark 

Natur til et godt liv – Laboratoriet – Forskningsevaluering og metodeudvikling

400.000 kr.
Unge på kanten

Formålet er at identificere, udvikle og kvalificere principper for natur-sociale indsatser rettet mod unge på kanten af samfundet. Udover Københavns Universitet, som modtager bevillingen, deltager Center for Ungdomsforskning ved Aalborg Universitet som underleverandør ift. evaluering med et eksplicit fokus at tydeliggøre de unges stemme både under udvikling og ved opfølgning.

Fonden Projektskolen Grennessminde i Taastrup – Foranalyse af socialøkonomi i Grønland

50.000 kr.
Unge på kanten

Der er tale om en foranalyse, der belyser hvordan socialøkonomi kan bidrage positivt til nogle af de udfordringer, Grønland står med i dag herunder hvordan en socialøkonomisk indsats kan startes og forankres, så hele Grønland får værdi af den

Hjem til Alle alliancen – Huslejeomkostninger

600.000 kr.
Unge på kanten

Bevillingen gives med det formål at synliggøre det bidrag Bikubenfonden giver til Hjem til Alle sekretariatet i forbindelse med, at fonden stiller kontorfaciliter til rådighed for Hjem til Alle sekretariatet. Bevillingen vil blive indstillet en gang årligt, så længe sekretariatet bor på 5. sal i Fondenes Hus.

Turning Tables – Stemmer fra Blokken

9.780.133 kr.
Unge på kanten

Konceptets kerneaktivitet opstartes i opstillede containere i to udsatte boligområder i hhv. Brøndby og Roskilde, hvor unge på kanten kan arbejde med kunst- og kulturproduktion. Konceptet skelner mellem kunst som de individuelle produkter, de unge producerer og så kulturproduktionen, som indeholder det at arrangere og skulle optræde på/indgå i en event, hvor de specifikke produkter præsenteres. Unge fra de udsatte boligområder deltager i produktionen på flere planer; de gives en offentlig stemme gennem en æstetisk produktion (musik, foto, film etc.), hvormed unges perspektiver, livserfaringer og deres kreative ressourcer kommer til udtryk. Formålet er at styrke de unges livsmestring, så de på sigt kommer i job og uddannelse. ’Stemmer fra Blokken’ er udviklet af Turning Tables Danmark i samarbejde med de boligsociale sekretariater i Brøndby Strand, Æblehaven/Rønnebærparken (Roskilde), Brøndby Boligselskab, Boligselskabet Sjælland, Red Barnet, Roskilde Festival, Copenhagen Photo Festival, Cinemateket, Johan Borups Højskole, Teleselskabet 3, Arcgency samt BL (Danmarks Almene Boliger).

DGI Sydøstjylland – DGI Sportucation

8.900.000 kr.
Unge på kanten

’Sportucation’ er udviklet af DGI Sydøstjylland i samarbejde med Undervisningsministeriet, Fredericia Kommune, Vejle Kommune, Vejle Boldklub, FC Fredericia og Jan Tønnesvang, professor på Aarhus Universitet. ’Sportucation’ tilbyder de unge et fællesskab med fodbold som omdrejningspunkt og professionelle trænere, som agerer rollemodeller. Bikubenfonden mener, at konceptets parter har et stærkt og nyskabende pædagogisk fokus på de unges udvikling og læreprocesser, bl.a. fordi de samarbejder med både skolen, hvor de unge går og kommunen, hvor de bor. Samtidig arbejder parterne med brobygningsforløb til både fritids- og foreningslivet og fritidsjob.

Meyers Madhus – Højskole uden mure

9.997.812 kr.
Unge på kanten

Konceptet vil med mad som omdrejningspunkt opbygge et støttende og forpligtende læringsfællesskab for udsatte unge. I hvert forløb vil de unge deltage i en række kvalificerende aktiviteter, herunder praktikforløb. Hvert forløb afsluttes med afvikling af et madfagligt event fx folkekøkken eller pop-up café. Parterne har et vigtigt og nyskabende fokus på fællesskabet som virkemiddel til at inspirere og fastholde de unge i deres udvikling. Herudover vægter det positivt, at afslutningen af et forløb ikke nødvendigvis betyder, at den enkelte unges deltagelse slutter. I stedet er fokus på fastholdelse i fællesskabet på ’højskolen’ med udgangspunkt i den enkelte unges behov. Formålet med indsatsen er at styrke de unges livsmestring, så de på sigt kommer i job eller uddannelse. ’Højskole uden mure’ er udviklet af Meyers Madhus i samarbejde med den private aktør A2B, Professionshøjskolen Absalon samt Hotel- og Restaurantskolen.

Askovfonden – evaluering af KBH+

55.000 kr.
Unge på kanten

I forbindelse med evalueringen af KBH+ blev der udarbejdet en podcast, som beskriver indsatsen og som diskuterer virkningen af KBH+’s aktiviteter.

Den Frie Udstillingsbygning – 3-årig satsning på eksperimenterende produktioner

2.000.000 kr.
Aktuel kunst

Den Frie Udstillingsbygning modtog i 2019 en bevilling på 2.000.000 kr. I deres nye satsning præsenterer Den Frie Udstillingsbygning et program med fokus på udvikling og afprøvning af nye kunstneriske formater. Over tre år vises seks kunstneriske samarbejder, som på forskellig vis udforsker radikalt publikumsengagerende kunstoplevelser i grænsefeltet mellem scene- og billedkunst.

Aktivitet på Folkemødet 2019

80.000 kr.
Unge på kanten

Debat med fokus på hjemløshed blandt unge afviklet i samarbejde mellem Hjem til alle Alliancen og Bikubenfonden.

Udstillingsprisen Vision 2021

5.410.000 kr.
Aktuel kunst

Udstillingsprisen Vision har til formål at fremme udviklingen af nytænkende formidling af billedkunst og præmiere et visionært koncept i stedet for en overstået succes. Bevillingen bidrager med op til fem mio. kr. til realisering af vinderideen, samt støtte til udvikling af ideer for tre ansøgere samt kommunikation og honorering af jury.

Bikubenfondens socialområde 2019

200.000 kr.
Unge på kanten

Uddeling til fondsformål.

Bikubenfondens socialområde 2019

3.800.000 kr.
Unge på kanten

Uddeling til fondsformål.

Bikubenfondens kunstområde 2019

3.400.000 kr.
Aktuel kunst

Uddeling til fondsformål.

Svanninge Bjerge 2019

1.375.000 kr.
Andre formål

Uddeling til fondsformål.

Formidling af Bikubenfondens saloner 2020 - 2021

1.076.646 kr.
Aktuel kunst

Tilrettelæggelse, produktion og markedsføring af formidling af Bikubenfondens saloner – Kunstsalon Vision - på scenekunst- og billedkunstområdet. Formidlingen sker gennem podcasts, under titlen Kunstpodcast VISION, og på video under titlen Artistic Practice.

Svanninge Bjerge 2020

1.390.000 kr.
Andre formål

Støtte til den fortsatte udvikling og drift af biodiversitet, oplevelsesværdi og formidling af Svanninge Bjerge.

Off/Off Produktion – Projekt Glemmebogen

680.000 kr.
Aktuel kunst

Off/Off Produktion modtog i 2020 en 3-årig bevilling på 680.000 kr. til at udvikle og synliggøre indsatsen Projekt Glemmebogen, som i samarbejder mellem scenekunstnere og dybdeborende journalister skaber teaterforestillinger på baggrund af sager fra Christiansborg. Indsatsen vil undersøge teatrets politiske relevans og potentiale, dels gennem forestillingernes særlige dialogkoncept i 2. akt med samtaler mellem publikum, mediefolk, politikere og kunstnere, dels gennem nye samarbejder med Altinget.dk og Information.

Bikubenfondens socialområde 2019 – Anbragte unges overgang til eget hjem

3.300.000 kr.
Unge på kanten

Uddeling til fondsformål.

Statens Museum for Kunst – Eksperimenterende kunstformidling

9.974.000 kr.
Aktuel kunst

Gennem de tre projekter SMK PLUS, SMK Kunstmøder og SMK Fridays vil SMK udvikle eksperimenterende kunstformidling, der skal skabe nye forbindelser mellem historie og samtid, flere forskellige indgange til kunsten, arbejde med publikum som udgangspunkt og udvikle ny viden om formidling.

Bikubenfondens socialområde 2019 – evalueringsramme for tre koncepter

1.200.000 kr.
Unge på kanten

I ansøgningsrunden Unge på kanten uden job og uddannelse er 3 koncepter blevet udvalgt. De tre koncepter indeholder hver især et oplæg til evaluering, men derudover vil der være områder, hvor der er væsentlige fællesnævnere mellem koncepterne. Formålet med denne bevilling er derfor at sikre en tæt opfølgning på indsatserne, samt læring på tværs af de igangsatte indsatser, som på sigt kan gavne det enkelte koncept, samt det sociale felt. Der er to tværgående temaer, hvor det er relevant at sikre sammenhæng og vidensdeling mellem koncepterne: Videndeling og kapacitetsopbygning i forhold til at måle progression i livsmestring hos målgruppen samt vurdering af relevansen og betydningen af ungedeltagelse i udviklingen af koncepterne.

Mind Your Own Business 2019 – lokaletilskud

53.585 kr.
Unge på kanten

Bevillingen er givet som lokaletilskud til Mind Your Own Business.

Kunsthal Charlottenborg – Charlottenborgs Kaffeklub

160.000 kr.
Aktuel kunst

Charlottenborgs Kaffeklub er stedet, hvor den politiske verden møder kunstmiljøet til en kop kaffe og en åben samtale om visionerne for fremtidens kulturpolitik og kunstneriske dannelse. Charlottenborgs Kaffeklub samles fire gange om året og har som mål at styrke udbredelsen af kunsten i Danmark og skabe forståelse for kunstens betydning for mennesker og samfundet.

Hjem til Alle alliancen – Investering i bedre løsninger for unge hjemløse

1.767.813 kr.
Unge på kanten

Indsatsen har haft til formål undersøge mulighederne for at igangsætte en større udviklingsindsats med 4 kommuner om at skabe boliger til unge hjemløse samtidig med at de unges tilbydes en social indsats, og der etableres adgang til fællesskaber for de unge. I dette projekt har man i fællesskab designet en fælles rammemodel for indsatsen, og udpeget boligerne til projektet.

Udstillingsprisen Vision 2020

5.410.000 kr.
Aktuel kunst

Udstillingsprisen Vision har til formål at fremme udviklingen af nytænkende formidling af billedkunst og præmiere et visionært koncept i stedet for en overstået succes. Bevillingen bidrage med op til fem mio. kr. til realisering af vinderideen, samt støtte til udvikling af ideer for 3-5 ansøgere samt kommunikation og honorering af jury.

Betty Nansen Teatret – Udvikling af kollektive kunstneriske praksisser

8.305.564 kr.
Aktuel kunst

Betty Nansen Teatret modtager støtte til at igangsætte en langvarig udviklingsindsats, som vil udforske de kollektive kunstneriske arbejdsmetoder og skabe en ny kunstnerisk praksis forankret på teatret. Teser og koncepter bliver udviklet og afprøvet med alle medskabende kunstnere, inden projekterne går ind i en realiseringsfase. Med dokumentation af de kunstneriske, kollektive arbejdsmetoder, kan teatret tilbyde læring og vidensdeling med både studerende og professionelle fagfolk inden for scenekunsten.

Sincera – eHood

270.300 kr.
Unge på kanten

Med gaming og e-sport som løftestang for forandring er det formålet at hjælpe udsatte unge i alderen 13-19 år med at komme i uddannelse eller job. Det gøres igennem tre helt eller delvist parallelle indsatser; gaming, undervisning og mentorforløb.

Kronprinsparrets Priser 2018

180.000 kr.
Andre formål

Med Kronprinsparrets Priser sætter vi fokus på fremragende præstationer, nytænkning og høj kvalitet inden for kunst og kultur og socialt arbejde. Prismodtagerne udpeges af Kronprinsparret efter indstilling fra to rådgivende komitéer, der har ekspertise inden for enten kultur- og kunstområdet eller socialt arbejde.

Program for Bora Bora Residency Centre 2018-22

3.100.000 kr.
Aktuel kunst

I sæsonerne 2018-22 vil Bora Bora Residency Centre (BBRC) producere 35 skræddersyede residencies for koreografer eller teaterfolk med en markant koreografisk idé. Halvdelen af kunstnerne skal være danske. I årene 2019-22 produceres desuden tre ambitiøse co-produktioner med frie danske koreografer.

UKK – Unge Kunstnere og Kunstformidlere – MOURNING MONEY FOR WHICH VALUE

216.000 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden støtter UKK – Unge Kunstnere og Kunstformidlere med midler til at afholde tre heldags-symposier 'MOURNING MONEY FOR WHICH VALUE', som skal afholdes i 2018-19. Formålet er at videreudvikle UKKs fokus på kunstneres og kuratorers arbejdsvilkår og at belyse en markant tendens i vores samtid. Symposierne skal være gratis og åbne for offentligheden. UKK har modtaget midler til symposierne ved at ansøge i forbindelse med ansøgningsrunden på billedkunstområdet den 1-14. december 2017. Næste ansøgningsrunde er den 1-8. juni 2018. 

AKT1 – Fra dette nulpunkt – en scenisk eksplosion af lyd

200.000 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden støtter AKT1 og forestillingen 'Fra dette nulpunkt – en scenisk eksplosion af lyd' med midler til realisering af en science-fiction-monolog af digter Ursula Andkjær Olsen. Monologen opføres af skuespiller Ellen Hillingsø og er instrueret af Niels Erling. Ambitionen er at skabe en original iscenesættelse af ny poetisk, dramatisk tekst med fokus på udvikling af nye teknologiske muligheder inden for det auditive teater. AKT1 har modtaget midler til forestillingen ved at ansøge i forbindelse med ansøgningsrunden på scenekunstområdet den 1-14. december 2017. Næste ansøgningsrunde er den 1-8. juni 2018.

Sidsel Meineche Hansen – Lay-figure theatre

200.000 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden støtter Kunsthal Aarhus og udstillingen 'Lay-figure theatre' af Sidsel Meineche Hansen (f. 1981). Udstilingen består af 15 håndlavede trædukker i menneskestørrelse med mobile arme og ben. Dukkerne skal indgå i en scenografi, og iscenesættes af otte kunstnere og musikere, der laver musik og skriver teaterstykker til dem. Kunsthal Aarhus har modtaget midler til udstillingen ved at ansøge i forbindelse med ansøgningsrunden på billedkunstområdet den 1-14. december 2017. Næste ansøgningsrunde er den 1-8. juni 2018. 

LOCATION X – COVER

100.000 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden støtter LOCATION X med midler til den sidste arbejdsperiode, premiere og de første forestillinger i Danmark af den tværfaglige moderne danseforestilling 'COVER'. LOCATION X har modtaget midler til danseforestillingen ved at ansøge i forbindelse med ansøgningsrunden på danse- og performanceområdet den 1-14. december 2017. Næste ansøgningsrunde er den 1-8. juni 2018. 

KUNST:form – IMAGINARIUM

288.000 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden støtter KUNST:form og udstillingen 'IMAGINARIUM'. 'IMAGINARIUM' lægger grunden for et 360˚ univers for børn og unge, som involverer og giver dem reel indflydelse i kunstens rum. Formålet er at udvikle rammer og metoder for et tværinstitutionelt samarbejde og en udvidet praksis for kunstnere og kunstinstitutioner, der omfatter samskabende processer. KUNST:form har modtaget midler til udstillingen ved at ansøge i forbindelse med ansøgningsrunden på billedkunstområdet den 1-14. december 2017. Næste ansøgningsrunde er den 1-8. juni 2018. 

Rønnebæksholm – En kort historie om abstraktion

85.000 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden støtter Rønnebæksholm og udstillingen 'En kort historie om abstraktion'. Med udstillingen revitaliseres et klassisk kunsthistorisk udstillingsformat – en ny fortælling om abstraktionens historie og potentiale udfoldes ved at vise værker og fremdrage sammenhænge, der ikke tidligere har været åbenlyse i en skandinavisk kontekst. Rønnebæksholm har modtaget midler til udstillingen ved at ansøge i forbindelse med ansøgningsrunden på billedkunstområdet den 1-14. december 2017. Næste ansøgningsrunde er den 1-8. juni 2018. 

Third Ear Productions – Carl Ottos Hovedsamling

295.000 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden støtter podcasten Third Ear og forestillingen 'Carl Ottos Hovedsamling'. Projektet er et eksperiment, som skal afsøge og afprøve et hybridformat, som blander scenekunst og Third Ears podcast, og dermed udfordrer grænserne mellem de to kunstarter. Third Ear har modtaget midler til forestillingen ved at ansøge i forbindelse med ansøgningsrunden på scenekunstområdet den 1-14. december 2017. Næste ansøgningsrunde er den 1-8. juni 2018.

Daily Fiction – Nature's Calling

80.000 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden støtter Daily Fiction og forestillingen 'Nature's Calling'. Daily Fiction vil skabe mulighed for at åbne en sanselig og poetisk forankring i hverdagen, og diskutere hvad smartphones gør ved os og hvordan vi kan navigere i dette nye felt. Forestillingen skabes i dialog med studerende og undervisere ved KU, KEA, UCC og CBS, samt i udveksling med branche og offentlighed via Vlogging (video-log) og åbne visninger. Daily Fiction har modtaget midler til forestillingen ved at ansøge i forbindelse med ansøgningsrunden på scenekunstområdet den 1-14. december 2017. Næste ansøgningsrunde er den 1-8. juni 2018.  

Dansehallerne – Danske Dansehistorier

175.000 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden støtter DANSEatelier og initiativet 'Danske Dansehistorier', som er et kunstnerdrevet initiativ, der igennem to nedslag vil udfolde den danske dansehistorie: dens fortid, nutid og fremtid. Med fokus på vidensdeling og fællesskab, vil initiativet styrke den kunstneriske udvikling, samt generere en dybere forankring og medejerskab i dansk dans' fremtid. DANSEatelier har modtaget midler ved at ansøge i forbindelse med ansøgningsrunden på danse- og performanceområdet den 1-14. december 2017. Næste ansøgningsrunde er den 1-8. juni 2018.  

David T – Pigeon Superstition

150.000 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden støtter David T og performancen 'Pigeon Superstition'. Her skal trylleri, koreografi, lydkunst og ruminstallation forenes i en performance om fanatisk hakkende forsøgsduers ligheder med mennesket i en digital tidsalder. DAavid T har modtaget midler ved at ansøge i forbindelse med ansøgningsrunden på danse- og performanceområdet den 1-14. december 2017. Næste ansøgningsrunde er den 1-8. juni 2018. 

Kristján Ingimarsson Company – ROOM 4.1

150.000 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden støtter Kristján Ingimarsson Company (KIC) og 'ROOM 4.1' (Room-for-one). KIC vil skabe en fortælling, der møder sit publikum online i form af en serie af videoer (webisodes). Det er et helt nyt format, der griber de digitale tendenser og forener det med performance og scenekunst af høj kvalitet. KIC har modtaget midler ved at ansøge i forbindelse med ansøgningsrunden på danse- og performanceområdet den 1-14. december 2017. Næste ansøgningsrunde er den 1-8. juni 2018. 

Sew Flunk Fury Wit – The Fox Cave Developmentproject 2018

300.000 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden støtter Sew Flunk Fury Wit og forestillingen 'The Fox Cave Developementproject 2018'. Her vil Sew Flunk Fury Wit gennem samarbejder med danske specialister og japanske kunstnere undersøge, hvordan vi skaber en stærk sansefortættet teateroplevelse. Sew Flunk Fury Wit har modtaget midler til forestillingen ved at ansøge i forbindelse med ansøgningsrunden på scenekunstområdet den 1-14. december 2017. Næste ansøgningsrunde er den 1-8. juni 2018.

Off Off/Produktion – CoryDONG

290.000 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden støtter Off Off/Produktion og forestillingen 'CoryDONG' med midler til udvikling af et scenekunstnerisk format, der ligevægter dokumentarismens brug af fakta og research med dramatikkens ret til tolkning. I denne forestilling er målet at løfte en række ubesvarede spørgsmål ud til publikum omkring baggrund og hændelsesforløb vedrørende salget af DONGs aktier. Off Off/Produktion har modtaget midler til forestillingen ved at ansøge i forbindelse med ansøgningsrunden på scenekunstområdet den 1-14. december 2017. Næste ansøgningsrunde er den 1-8. juni 2018.

Museum Jorn – LER!

294.994 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden støtter Museum Jorn og udstillingen 'LER!'. I udstillingen vil ni internationalt anerkendte samtidskunstnere udfordre publikum med eksperimenterende værker i ler. Flere af kunstnerne arbejder med performance, og de vil også udføre performances i udstillingen, eller inddrage publikums handlinger og interaktion som en performativ del af værket. Dermed bliver den besøgende en aktiv deltager i udstillingen. Museum Jorn har modtaget midler til udstillingen ved at ansøge i forbindelse med ansøgningsrunden på billedkunstområdet den 1-14. december 2017. Næste ansøgningsrunde er den 1-8. juni 2018.

Uppercut Danseteater – JUMP – Researchforløb med international udveksling

130.738 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden støtter Uppercut Danseteater researchforløbet 'JUMP – Researchforløb med international udveksling'. Uppercut Danseteater ønsker at lave et forløb sammen med koerograf Ofir Yudilevitch forud for co-produktionen 'JUMP'. I forestillingen indgår et AirFloor, som kræver, at særlige teknikker udvikles. Resultatet bliver en forestilling, der udfordrer og skubber til kunsten, kunstnerne og publikum. Uppercut Danseteater har modtaget midler til researchforløbet ved at ansøge i forbindelse med ansøgningsrunden på danse- og performanceområdet den 1-14. december 2017. Næste ansøgningsrunde er den 1-8. juni 2018. 

Diakron – Primer

125.000 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden støtter Diakron og udviklingsplatformen 'Primer', som er en platform for kunstnerisk og organisatorisk udvikling. Den har til huse hos Aquaporin – et biotek start-up, der udvikler vandrensningsteknologier. 'Primer' udforsker potentialerne ved at forny relationerne mellem billedkunstneriske, teknologiske og videnskabelige praksisser. Sammen med billedkunstnere vil de udvikle en dialog med medarbejdere fra Aquaporin om forskning, teknologi, hverdag og historie i konteksten, og derpå udvikle en offentlig udstilling i fabrikken. Diakron har modtaget midler til udstillingen ved at ansøge i forbindelse med ansøgningsrunden på billedkunstområdet den 1-14. december 2017. Næste ansøgningsrunde er den 1-8. juni 2018.     

Teater V – John Lennon er død

80.000 kr.
Aktuel kunst

Sophie Zinckernagel har skrevet et stykke ny dramatik, John Lennon er død. Vises på Teater V og er et syretrip i en stripklubversion af skærsilden. Her har John Lennon siddet siden d. 8. december 1980 på sin faste barstol, hvor den ældre stripper/barklubmutter Little Asian Angel holder ham rigeligt forsynet med whiskyshots.

Hjem til Alle alliancen og Nordic Development Corporation

300.000 kr.
Unge på kanten

Formålet med bevillingen har været at undersøge potentialet for at arbejde med sociale investeringer sammen i forhold til en indsats for hjemløses unge, der handler om at finde en bolig kombineret med social støtte og adgang til positive fællesskaber.

Impostor Production – RASA - en forestilling om at forsvinde

290.000 kr.
Aktuel kunst

RASA er et samarbejde mellem danser og performance-designer Ea Verdoner og billedkunstner Alexander Tovborg, samt vokalist Cæcilie Trier og komponist August Rosenbaum. Hensigten er udvikling af et scenekunstnerisk format, der sammensmelter performancekunstens fysiske nærvær med billedkunstens skulpturelle tingslighed.

two-women-machine-show – Of All its Parts

250.000 kr.
Aktuel kunst

En kaleidoskopisk koreografisk undersøgelse af menneskets evne til glimtvis at forestille sig det endnu ikke eksisterende. Of All Its Parts skabes som flere mindre værker på forskellige residencies og præsenteres løbende for publikum, inden de samles i én koreografi.

Teatret KrisKat – B-Bumm

233.500 kr.
Aktuel kunst

Teatret KrisKat udforsker grænselandet mellem installation, performance og kunstnerisk legeland for de allermindste børn ( 0- 3 år ) og undersøger hjertet som fysisk organ, dets funktion, form, farve og puls.

Teaterensemblet Flyvende Grise – The Robot Project

200.000 kr.
Aktuel kunst

The Robot Project (TRP) er interaktiv robot-menneske-performance og performance-lecture med og om robotter og AI. Flyvende Grise samarbejder i indsatsen med: Aalborg Teater, Stages of Science, Center for Subjektivitetsforskning, Institut for Medier, Erkendelse og Formidling ved Københavns Universitet, Københavns Universitet, Art and Technology Aalborg Universitet, AALBORG U ROBOTICS, IT-Universitetet og Udviklingsplatformen for Scenekunst.

Sir Grand Lear – The Compassion Fatigue

150.000 kr.
Aktuel kunst

THE COMPASSION FATIGUE er en teatralsk undersøgelse af en folkesygdom. Sir Grand Lear, Morten Grimbäck og Torben Sangild tilknyttes Teater Republique med formålet at foretage en iscenesat forskning i et samfund uden empati, gennem projektets fiktive case-story og hovedperson, Anne H. Nielsen.

Thorvaldsens Museum – THIS MOMENT Is The Beginning

300.000 kr.
Aktuel kunst

Kunstnergruppen Hesselholdt og Mejlvang udstiller på Thorvaldsens Museum og vækker en dristig aktion fra 1848 til live. Inde i bygningen vil performances og nye installationer forbinde Thorvaldsens værk og politiske samtid (klassekamp, internationalisme og folkemagt) med debatter om det multikulturelle.

Iscene – Skriveværksted for kulturjournalister

72.000 kr.
Aktuel kunst

ISCENE og X-act skaber et skriveværksted med fokus på fysisk teater, ny-cirkus, dans og performance for at sikre, at der er fagkompetente skribenter til at formidle og styrke synligheden af genren igennem en kulturbruger-målrettet formidling.

Art Hub Copenhagen

1.050.000 kr.
Aktuel kunst

Test

Ribe Kunstmuseum – QZ – Queer Zahrtmann

300.000 kr.
Aktuel kunst

Udstillingen QZ - Queering Zahrtmann kaster et helt nyt blik på Kristian Zahrtmanns kunst. Udstilling, undervisning og formidling har fokus på identitet, køn og seksualitet og har til hensigt at nå unge mennesker, minoriteter og ikke-brugere.

Teater Momentum – Selvtægt

60.000 kr.
Aktuel kunst

Teaer Momentum har modtaget støtte til dokumentarisk research og produktionsstøtte på forestillingen Selvtægt om nedbrændingen af en svensk skolebygning, der var omdannet til asylcenter i den lille flække Ljungby.

Teater Momentum – 16:29

75.000 kr.
Aktuel kunst

Momentum modtager støtte til dokumentarisk research og produktionsstøtte på forestillingen 16:29 om den franske, 17-årige pige Océane fra Egly, som blev den første, der livetransmitterede sit eget selvmord på det sociale medie Periscope, da hun sprang ud foran et tog den 10. maj 2016, kl. 16:29.

Teater Grob – Ny scenekunstnerisk proces- og metodeudvikling

100.000 kr.
Aktuel kunst

Arbejdsfællesskabet Sådan danser vi altså ikke her og Teater Grob modtager støtte til udvikling af en ny scenekunstnerisk proces, hvor et emne bliver undersøgt fra så mange vinkler som muligt af flere kunstnere, dramatikere og instruktører. Metoden udvikles ved et fem-ugers udviklingsforløb. Målet er at skabe et alternativt teater, der danner afsæt for aktuelle, mangfoldige og autentiske oplevelser.

Tranen – RE-ANIMATED

244.809 kr.
Aktuel kunst

RE-ANIMATED er et udstillingsprojekt med kunstner Jakob Kudsk Steensen (DK, 1987) på Tranen. Udstillingen tager form af en VR-installation, der forlænges af formidling via talk og kuratering af bøger.

Alias Teaterproduktion – The Female Gaze – Kvinden under linsen

300.000 kr.
Aktuel kunst

En tværfaglig sammensmeltning af fotoudstilling, monolog og dans. Kvinden i kunsten ses oftest gennem mandens blik. I The Female Gaze belyses Kvinden gennem kvinders egne selvbilleder i fotografier af Karoline Lieberkind, tekster af ni kvindelige dramatikere og performance af Stephanie Thomasen og Line Bie Rosenstjerne.

Integrationspotentialet i Danmark

2.000.000 kr.
Unge på kanten

Intern uddeling.

Bikubenfondens socialområde 2018 – rådgivning til bevillingsmodtagere

442.500 kr.
Unge på kanten

Uddeling til fondsformål.

Flamingo – Sammen om Samfundet

200.000 kr.
Unge på kanten

Bevillingen er givet i forbindelse med udviklingen af konceptet Sammen om Samfundet, som en del af ansøgningsrunden, Unge udenfor job og uddannelse.

Turning Tables – Stemmer fra Blokken

198.555 kr.
Unge på kanten

Foreningen for socialfaglige initiativer – Vores unge. Vores fremtid

198.245 kr.
Unge på kanten

Bevillingen er givet i forbindelse med udviklingen af konceptet ’Vores unge. Vores Fremtid’, som en del af ansøgningsrunden, Unge udenfor job og uddannelse.

Bikubenfondens socialområde 2019 – anbringelsesporet

147.500 kr.
Unge på kanten

Uddeling til fondsformål.

Kronprinsparrets Priser 2018

73.750 kr.
Andre formål

Med Kronprinsparrets Priser sætter vi fokus på fremragende præstationer, nytænkning og høj kvalitet inden for kunst og kultur og socialt arbejde. Prismodtagerne udpeges af Kronprinsparret efter indstilling fra to rådgivende komitéer, der har ekspertise inden for enten kultur- og kunstområdet eller socialt arbejde.

Unge uden job og uddannelse 2018

442.500 kr.
Unge på kanten

Intern uddeling.

Hjem til Alle alliancen 2018

147.500 kr.
Unge på kanten

Intern uddeling.

Bikubenfondens socialområde 2018 – sociale investeringer

147.500 kr.
Unge på kanten

Uddeling til fondsformål.

Social IQ – Social Lab

195.000 kr.
Unge på kanten

Bikubenfondens socialområde 2018 – evaluering og dokumentation

221.250 kr.
Andre formål

Uddeling til fondsformål.

Årets Reumert 2018

216.750 kr.
Aktuel kunst

Intern uddeling.

Bikubenfondens atelierprogram 2018

72.250 kr.
Aktuel kunst

Intern uddeling

Kronprinsparrets Priser 2018

72.250 kr.
Andre formål

Med Kronprinsparrets Priser sætter vi fokus på fremragende præstationer, nytænkning og høj kvalitet inden for kunst og kultur og socialt arbejde. Prismodtagerne udpeges af Kronprinsparret efter indstilling fra to rådgivende komitéer, der har ekspertise inden for enten kultur- og kunstområdet eller socialt arbejde.

Bikubenfondens kunstområde 2018 – ansøgningsrunder

144.500 kr.
Aktuel kunst

Uddeling til fondsformål.

Udstillingsprisen Vision 2018

75.250 kr.
Aktuel kunst

Intern uddeling.

Art Hub Copenhagen 2018

289.000 kr.
Aktuel kunst

Intern uddeling.

Bikubenfondens kunstområde 2018

433.500 kr.
Aktuel kunst

Uddeling til fondsformål.

Landsforeningen af VæreSteder – Ferie for udsatte unge 2018

100.000 kr.
Unge på kanten

Ferieopholdet fungerer som et pusterum for de unge, hvor de får mulighed for at komme på ferie på lige fod med andre jævnaldrende. Ferie Camp skaber rammerne for at de unge kan få inspirerende oplevelser sammen med andre udsatte unge, som de ikke selv har mulighed for at opnå. Gennem Ferie Camps tilbud til de unge, ligger ferien op til at målgruppen skal deltage aktivt i ferien og indgå i fællesskabet med andre unge, så de oplever socialt samvær, møder nye venskaber og ikke mindst oplever nye positive sider af sig selv.

Bikubenfondens socialområde 2018

900.000 kr.
Unge på kanten

Bikubenfonden har med bevillingen udviklet det strategiske grundlag for udsatte unge på kanten, og har bl.a. udarbejdet publikationen ‘Unge på kanten’ sammen med Tænketanken Mandag Morgen.

Hjem til Alle alliancen – Evaluering – effekt af alliancearbejdet

500.000 kr.
Unge på kanten

Som en del af udviklingen af Hjem til Alle Alliancen blev der udført en evaluering med det formål at videreudvikle indsatsen. Evalueringsrapporten findes på Bikubenfondens hjemmeside.

Kraka

500.000 kr.
Unge på kanten

Hjem til Alle alliancen – huslejeomkostninger 2018

500.000 kr.
Unge på kanten

Bevillingen gives med det formål at synliggøre det bidrag Bikubenfonden giver til Hjem til Alle sekretariatet i forbindelse med, at fonden stiller kontorfaciliter til rådighed for Hjem til Alle sekretariatet. Bevillingen vil blive indstillet en gang årligt, så længe sekretariatet bor på 5. sal i Fondenes Hus.

Frelsens Hær – Ferieophold for udsatte unge

200.000 kr.
Unge på kanten

Projektet er bygget op omkring landslejren, som er af en uges varighed, og en teen weekendlejr for de 14-19 årige, og en weekendlejr for de unge 18+. Lejrene og det lokale arbejde danner den faste ramme om det fortsatte møde mellem udsatte unge og unge fra andre samfundslag. Målet er at styrke de unges selvværd ved at give dem plads til at afprøve nye sider af sig selv gennem både sjove og mere seriøse aktiviteter. Samtidig med at de på denne måde kan dele deres historier og knytte an til andre unge, sikrer vi gennem reflekterende teams, at de udsatte unge bliver bevidste om betydningen af værdier til at navigere i tilværelsen.

SIND Ungdom – sommerlejr for psykisk sårbare unge

103.196 kr.
Unge på kanten

Sommerlejren er en tilbagevendende begivenhed og et gratis tilbud for alle SIND Ungdoms medlemmer og bygger bro mellem organisationens 12 klubfællesskaber fordelt i alle landets regioner. Sommerlejrens vigtigste indhold er derfor: -at skabe et nationalt fællesskab baseret på rummelighed, trygge rammer, tillid og gensidig forpligtelse. - at have et varieret aktivitetsprogram, som skaber glæde og giver gode oplevelser.

Foreningen Grønlandske Børn – Sisi sommercamp 2018

60.000 kr.
Unge på kanten

SiSi Sommercamp giver udsatte unge en ny og bedre forståelse for Grønland, samt styrker deres selvforståelse og dermed hjælpe dem til at stå stærkere i et udfordret ungeliv.

Samvirkende Menighedsplejer – Ferie og natur – samvær for ungegrupper 2018

42.320 kr.
Unge på kanten

Formålet er at styrke det allerede eksisterende fællesskab og skabe ny fællesskaber mellem de unge i grupperne på den måde, at de får mulighed for at mødes på et sommerophold under helt andre rammer. Her får de lejlighed til sammen og individuelt at prøve kræfter med at fungere sammen om at gennemføre naturaktiviteter sammen samt være kreative om fælles opgaver. Det videre mål med dette fællesskab om en opgave i det fri skal styrke relationerne mellem de unge i forvejen og give den enkelte unge et øget selvværd, engagement, handlekraft og mestringsevne.

Bikubenfondens kunstområde 2018

144.500 kr.
Andre formål

Uddeling til fondsformål.

KBH+ business case

300.000 kr.
Unge på kanten

KBH+ ønsker at udvikle en business case med fokus på de økonomiske afledte effekter af både indsats, effekt og perspektiv for Københavns Kommune ift. at investere i en helhedsorienteret indsats for udsatte unge.

BROEN Danmark – Ferieaktiviteter for børn og unge

100.000 kr.
Unge på kanten

BROENs lokalforeninger tilbyder muligheden for at deltage i arrangementer i ferierne, - eksempelvis spejderlejre, fodboldskoler og turneringer m.m., BROENs filosofi er blandt andet, at alle børn, unge og voksne, har brug for at være en del af et fællesskab med mulighed for at øge folkesundheden generelt gennem motion, udfordre det enkelte barn fagligt eller styrke det enkelte barns sociale kompetencer.

TEAM-PB+NK – Siunissaq sommerskole i Tasiilaq

160.000 kr.
Unge på kanten

I forlængelse af projekt Siunissaqs aktiviteter tilbydes de unge en fotoworkshop med det formål at træne de unge i at fotografere men også i hvordan man driver et fotoværksted og hvilke muligheder der ligger her for at lave aktiviteter for/sammen med andre. Workshoppen efterfølges af Niviaq Korneliussens skriveværksted som inddrager nogle af de unge særligt talentfulde skribenter i et forløb med fokus på at skrive. Der skabes kontinuitet mellem fotosommerskolen og skriveværkstedet ved blandt andet at arbejde med nogle af de samme temaer i foto og på skrift.

Fundamentet – Den sårbare sommer

267.000 kr.
Unge på kanten

Projektet er en kombi af 4 initiativer fra Fundamentet. De 4 initiativer som kobles sammen i 3 måneder: - Del Dit Hjem: Projektet består af to initiativer: at skaffe boliger og værelser via private og at sikre støtteindsatser til unge hjemløse. - Projekt Vi Tror På Dig: Et forløb for unge med terapi, træning, daglig hygge, ugentligt ture, besøg til virksomheder, lektiehjælp, m.m. - Behandlingsrummene: Gratis terapi, massage, fysioterapi, akupunktur, psykologhjælp, m.m. fra uddannede, professionelle behandlere som donerer x antal timer pr. uge. - Borgerhjælpen: Gratis bisiddere, gældsrådgivning og hjælp til møder, problemløsning og vejen tilbage til arbejdsmarkedet og uddannelse for mennesker i alle aldre.

Bikubenfondens socialområde 2018

200.000 kr.
Unge på kanten

Uddeling til fondsformål.

TEC – Social Succes på H.C. Ørsted Gymnasiet, Frederiksberg

298.000 kr.
Unge på kanten

Social Succes på HCØ er en udvidelse af et projekt, der tidligere på året blev gennemført på tre skoler på Frederiksberg. Ledelsen har vurderet, at der er behov for en større og mere intensiv indsats end i det oprindelige projekt. Projektet arbejder med at skabe og afprøve nye metoder, der kan afhjælpe de konkrete udfordringer gymnasiet står med, og kan forandre den nuværende praksis på adfærdsniveau.

Bidrag til Mandag Morgens analyse om unge på kanten af samfundet

49.125 kr.
Unge på kanten

Bikubenfonden har bevilliget midler til Mandag Morgens analyse om unge på kanten af samfundet. 

Svanninge Bjerge 2019

1.153.000 kr.
Andre formål

Uddeling til fondsformål.

AskovFonden – KBH+ mellemfinansiering 2019

3.190.000 kr.
Unge på kanten

Formålet med bevillingen har været at drive og udvikle KBH +. KBH+ er et sted for unge, som vil udvikles, nå deres drømme, starte på en frisk eller har brug for et arbejde. KBH + skaber sammen med de unge rammen for fællesskaber, hvor det er en værdi at være forskellige. I KBH+ findes et kulturmiljø, som de unge selv er med til at forme, hvor musik, kreativitet, visuel kunst, teater og bevægelse er platformen for fortællinger, udvikling og aktiv ungdomsdeltagelse.

Fonden for Socialt Ansvar – drift af Bydelsmødre i en toårig overgangsfase

1.500.000 kr.
Unge på kanten

Bydelsmødre har gennem årene og med støtte fra Bikubenfonden udviklet et særdeles stærkt koncept for integration af sårbare og udsatte kvinder af anden etnisk baggrund i det danske samfund. Der er i dag omkring 600 aktive bydelsmødre fordelt på omkring 40 frivillige grupper over hele landet.

Evaluering af KBH+

300.000 kr.
Unge på kanten

Evaluering af KBH+ foretaget af Oxford Research. Evalueringen peger bl.a. på indsatsens virkning og såkaldte virksomme mekanismer. Evalueringsrapporten findes på Bikubenfondens hjemmeside.

Opgang2 XL – ungdomsspor fase 2

500.000 kr.
Unge på kanten

Opgang2 XL er en videreudvikling af det igangværende kultur-socialt initiativ som fonden har støttet siden 2016. XL er en indsats, hvor aktivitetsparate unge gennemgår et afklarende forløb i forhold til at komme i gang med uddannelse eller arbejde.

Hjem til Alle alliancen – Fremtidens Socialpolitik

300.000 kr.
Unge på kanten

Der er blevet afholdt en fælles konference med Hjem til Alle, Ungdommens Røde Kors, BL- Danmarks Almene Boliger, TrygFonden, Bikubenfonden og Tuborgfondet. Formålet med konferencen var at udarbejde et grundlag for på tværs af uddannelse, bolig og civilsamfundsaktører at drøfte hvordan udsatte unge bliver en del af samfundets brede fællesskaber. Konferencen blev afholdt den 15. maj 2019, og der blev udarbejdet et vidensgrundlaa, som findes på Bikubenfondens hjemmeside.

Anbragte unges overgang til eget hjem

1.100.000 kr.
Unge på kanten

Bikubenfonden har i samarbejde med Socialt Udviklingscenter SUS udarbejdet en publikation, der undersøger og beskriver, de vigtigste temaer for anbragte unge i overgangen til eget hjem. Publikationen er skrevet på baggrund af fortællinger fra 18 tidligere anbragte unge og drøftet og diskuteret med relevante forskere og praktikere samt suppleret med den seneste viden på området.

Kraka – studie om hjemløshed i norden

983.554 kr.
Unge på kanten

Projektet er et samarbejde mellem Hjem til Alle alliancen og Kraka om et studie der sammenligner hjemløshed på tværs af de nordiske lande.

Svanninge Bjerge 2019

1.165.000 kr.
Andre formål

Uddeling til fondsformål.

Center for Ungdomsforskning, Aalborg Universitet – Effektmåling til et godt liv

95.000 kr.
Unge på kanten

Som et led i udviklingen af kultur-sociale indsatser har Bikubenfonden samarbejdet med CEFU om et studie som beskriver virkningen af indsatserne. Studiet blev udgivet som bogen Når kunst gør en forskel, som findes på Bikubenfondens hjemmeside.

Fonden Morgencafé for Hjemløse 2019-2022

2.000.000 kr.
Unge på kanten

Som konsekvens af den stigende ungehjemløshed kommer unge brugere i Morgencaféen, hvor der er et særligt fokus på at hjælpe dem videre i livet. Stigningen i ungehjemløshed er særlig problematisk, fordi mange unge hjemløse relativt hurtigt annekterer en hjemløseidentitet, som de forbliver i igennem hele deres voksenliv. Morgencafé for Hjemløse hjælper de unge ved at opfylde deres her-og-nu behov og dernæst ved at støtte og hjælpe dem videre i den svære overgang fra gade til hjem.

Museum for samtidskunst i Skagen

50.000 kr.
Aktuel kunst

Det er projektets ide i Skagen at etablere et museum for international samtidskunst i verdensklasse - i arkitektur i verdensklasse.
Der gives støtte til feasibilityfasen, hvis formål er at beskrive projektet og at kortlægge mulighederne for at realisere projektet.

Art Hub Copenhagen – egenkapital og fem års drift

26.000.000 kr.
Aktuel kunst

Med afsæt i et profileret netværk af kunstnere, kuratorer og forskere integreres kunstnerisk forskning, udvikling og produktion, hvorigennem Art Hub Copenhagen faciliterer, kvalificerer, skærper og styrker professionelle kunstnere med særligt lovende praksis og fungerer som et supplement til den eksisterende kunstscene.

Akademiet for Social Innovation

1.777.500 kr.
Unge på kanten

Akademiet for Social Innovation er en platform for tværsektorielt samarbejde. Formålet er at skabe løsninger på sociale og samfundsmæssige problemer i samarbejder på tværs af civilsamfundet. Akademiet skal udfordre den måde, tingene altid er blevet gjort på, og herigennem skabe løsninger for samfundet, der er bedre og mere bæredygtige. Akademiet er etableret i et samarbejde mellem Tuborgfondet, Bikubenfonden og Frivilligrådet som er modtager af bevillingen (2019-2021).

Bikubenfondens socialområde 2018

100.000 kr.
Unge på kanten

Uddeling til fondsformål.

Udviklingsplatformen for Scenekunst – evaluering

150.000 kr.
Aktuel kunst

Midtevejsevaluering af Udviklingsplatformen for Scenekunst.

Bikubenfondens socialområde 2018

100.000 kr.
Unge på kanten

Uddeling til fondsformål.

Administrativ bevilling til Mandag Morgen

41.321 kr.
Unge på kanten

Bikubenfonden støtter analyseindsatsen 'De Unge væk fra Kanten' som udføres i samarbejde med Mandag Morgen.

Sort/Hvid – Fra crowdfunding til crowdsourcing

500.000 kr.
Aktuel kunst

I en succesfuld crowdfunding kapagne i 2014 oplevede Teater Sort / Hvid et særligt engagement hos publikum, som peger på et potentiale for nye måder at have relationer til sit publikum. Projektet har til formål at undersøge, udvikle og udvide Teater Sort / Hvids publikumsrelation til gavn for organisationens forretning og til inspiration for scenekunstbranchen.

Bikubenfondens socialområde 2018

160.000 kr.
Unge på kanten

Bevilling i forbindelse med ansøgningsrunden om unge udenfor job og uddannelse.

Copenhagen Business School – rapport om billedkunstens økonomiske rum

40.000 kr.
Aktuel kunst

Formidling af Rapporten Billedkunstens økonomiske rum.

Genoptryk af publikationen 'Unge på kanten uden job og uddannelse'

24.067 kr.
Unge på kanten

Bevilling er givet til at få genoptrykt debatoplægget Unge på Kanten.

DGI Sydøstjylland – DGI Sportucation forprojekt

198.000 kr.
Unge på kanten

Politiken – Kunstkritkerskolen 2.0

296.000 kr.
Aktuel kunst

Kunstkritikerskolen 2.0 er et talentudviklingsforløb for personer, der ønsker at kvalificere deres evner som kritikere. Projektet skal bidrage til at løfte kritikken af billed- og scenekunsten ind i en ny tid, både hvad angår genrer, faglighed og formater.

Udstillingsprisen Vision 2018

2.000.000 kr.
Aktuel kunst

Bevillingen bidrager til at Udstillingsprisen Vision fra 2019 kan give op til 5 mio. kr. til realiseringen af den mest visionære udstillingside.

TEAM-PB+NK – Strategiproces – The Future Belongs to Us

115.000 kr.
Unge på kanten

Bevillingen er til udvikling et strategisk grundlag for projektet ‘The Future Belongs To Us’.

TEAM-PB+NK – Stemmer fra Øst, skriveværksted i Tasiilaq

240.000 kr.
Unge på kanten

Indsatsen har haft til hensigt at udvikle et skriveværksted for udsatte unge i Tasiilaq.

Bikubenfondens socialområde – Natur til et godt liv 2019-2021

2.800.900 kr.
Unge på kanten

Formålet er at drifte og udvikle Natur til et godt liv i Svanninge Bjerge mht. Faciliteter og formidlingstilbud. Udviklingsdelen sker i tæt samarbejde med aktiviteterne Natur til et godt liv LAB, Københavns Universitet og vores partnere.

Bikubenfondens saloner 2019-2021

3.540.000 kr.
Aktuel kunst

Kunstsalonen VISION er navnet på Bikubendens saloner. Indsatsen består af både klassiske debatter, kunstnerinterviews og salonformer, hvor kunstnere tager styringen. Salonerne tager alle udgangspunkt i aktuelle temaer inden for scenekunst og billedkunst og arrangeres i samarbejde med kunstinstitutioner og kunstnere. Salonerne formidles desuden som podcast og film.

A2B – Unge med kant – en højskole uden mure

200.000 kr.
Unge på kanten

Bevillingen er givet i forbindelse med udviklingen af et koncept, som en del af ansøgningsrunden, Unge udenfor job og uddannelse.

Den Sociale Kapitalfond – Fra Kanten til Fællesskabet

195.500 kr.
Unge på kanten

Bevillingen er givet i forbindelse med udviklingen af konceptet ’Fra Kanten til Fællesskabet’, som en del af ansøgningsrunden, Unge udenfor job og uddannelse.

Bikubenfondens socialområde 2018

100.000 kr.
Unge på kanten

Uddeling til fondsformål.

Natur til et godt liv – Laboratoriet

4.975.050 kr.
Unge på kanten

Natur til et godt liv - Laboratoriets udviklingsarbejde sigter mod at eksperimentere, afprøve og udvikle metoder og nye veje i at fremme livsmestringen hos unge på kanten ved at inddrage forløb i naturen. For at stille skarpt på praksisudviklingen har vi indgået tætte samarbejder med en række organisationer og kommuner. Her udvikler vi sammen velbegrundet praksis, opsamler viden og faciliterer et netværk partnerne imellem.

Huset Zornig – Konferencen "Det svære ungdomsliv"

28.350 kr.
Unge på kanten

Formålet er at give unge med manglende ressourcer mulighed for at komme til konferencen ”Det svære ungdomsliv”, Trine Ladekarl Nellemann, der sidder i Rådet for Ungdomsuddannelser og som rektor på NEXT i Albertslund, vil kunne stille med et hold af elever med blandet baggrund af både stærke og udfordrede unge. De unge arbejder aktivt med emnerne på konferencen op til eller bagefter.

Familien og Ungenetværket

240.000 kr.
Unge på kanten

Bikubenfonden støtter Samvirkende Menighedsplejer med midler til indsatsen 'Familien og Ungenetværket', som en del af årets julehjælp.
Målet er at styrke 13-19 unges selvtillid ved at give dem ansvar for gaver til forældre og/eller søskende (foruden at få en gave selv). Endvidere vil det skabe tillid og fortrolighed mellem alle deltagende unge, at de kan kommunikere frit med hinanden via en Facebook-side om julen samt også efter jul.

Isbjergene Kælver - Kampagnen

250.000 kr.
Unge på kanten

Bikubenfonden støtter Ungdommens Røde Kors med midler til at afholde kampagnen 'Isbjergene Kælver'.
Operation Dagsværk har valgt Ungdommens Røde Kors og Grønlands unge som formål for indsamlingen i 2018. Inden indsamlingsdagen udvikler og gennemfører unge fra Operation Dagsværk en landsdækkende oplysningskampagne på ungdomsuddannelser i Danmark om Grønland. Kampagnen samskabes mellem unge danskere og grønlændere.

Opfølgning vedr. Mandag Morgen Analyse

500.000 kr.
Unge på kanten

Bikubenfonden har bevilliget midler til opfølgning på analyse fra Mandag Morgen om unge på kanten af samfundet.
 

Sociale investeringer - 2017

500.000 kr.
Unge på kanten

Bikubenfonden har bevilliget midler til det videre arbejde med sociale investeringer.

Konsulentaftale med Stig Kjeldsen

70.000 kr.
Unge på kanten

Bikubenfonden har bevilliget midler til en konsulentaftale med Stig Kjeldsen med henblik på etablering af et danseinstitut i Grønland.

Udvikling af evaluering og formidling - Social

150.000 kr.
Andre formål

Bikubenfonden dækker omkostninger til udvikling af nye formater for formidling af evaluering. Her undersøges brug af podcasts, video og øvrige formater, der måtte vise sig relevante for at styrke deling af viden, erfaringer og perspektiver i de projekter og indsatser, vi støtter eller leder.

Behandling af unge fra misbrugshjem i samarbejde med Ærø Kommune

300.000 kr.
Unge på kanten

Bikubenfonden støtter TUBA med midler til indsatsen 'Behandling af unge fra misbrugshjem' i samarbejde med Ærø Kommune.

MYOB Akademi 2018 -2021

9.818.421 kr.
Unge på kanten

Bikubenfonden støtter Mind Your Own Business Akademi 2018-2021 med midler til videreudvikling af akademiet. Fokus er på at sikre en styrkelse af Mind Your Own Business-drengenes mikrovirksomheder – herunder deres produkter, interne organisering og fremadrettede strategi.
Sekundært er der et fokus på intern kapacitetsopbygning af Mind Your Own Business, så de fremover kan imødekomme den stigende interesse, de oplever.

En jul udenfor

40.200 kr.
Unge på kanten

Bikubenfonden støtter Projekt UDENFOR med midler til indsatsen 'En jul udenfor', som en del af årets julehjælp. Indsatsen skal give de unge hjemløse en oplevelse af, at de er en del af julen, selvom de bor på gaden. 'En jul udenfor' udspringer af et mindre initiativ sidste jul, som strakte sig langt ind i det nye år og blev en vigtig del af relationsarbejdet blandt de hjemløse.

Julehjælp til udsatte unge afsonere

225.200 kr.
Unge på kanten

Bikubenfonden støtter Café Exit med midler til indsatsen 'Julehjælp til udsatte unge afsonere', som en del af årets julehjælp.
Indsatsen stiler mod at skabe adventsaktiviteter, der skaber fællesskab og giver udsatte unge afsonere en god oplevelse med juletraditioner, og en oplevelse af, at de ikke er alene under julehøjtiderne. Dette gøres sammen med en gruppe af dedikerede frivillige.

Julegaveworkshop for udsatte og ensomme unge

77.700 kr.
Unge på kanten

Bikubenfonden støtter Kofoeds Skole med midler til indsatsen 'Julegaveworkshop for udsatte og ensomme unge', som en del af årets julehjælp.
Julehøjtiden er svær for en stor gruppe udsatte unge. Mange har familierelationer, der tynger, og nogle mangler netværk og er ensomme. Derfor har Kofoeds Skole udviklet pilotprojektet 'Julegaveworkshop for udsatte og ensomme unge' for at skabe nye positive juletraditioner for udsatte unge.

IR sociale projekter 2018

2.950.000 kr.
Unge på kanten

Bevillingen dækker Bikubenfondens administrative omkostninger vedrørende fondens arbejde på det sociale område. 

En glædelig jul - for unge på kanten....

70.000 kr.
Unge på kanten

Bikubenfonden støtter Foreningen Be Free med midler til indsatsen 'En glædelig jul for unge på kanten', som en del af årets julehjælp.
Foreningen Be Free har modtaget midler til over en 3-årig periode at starte faste traditioner op omkring julemåneden for de unge, som kommer hos dem. 

Julehjælp til unge på kanten

100.000 kr.
Unge på kanten

Bikubenfonden støtter Kirkens Korshær med midler til indsatsen 'Julehjælp til unge på kanten', som en del af årets julehjælp.
Kirkens Korshær hjælper børn og unge hele året, men julen er noget helt særligt, især for sårbare unge og børn. Julehjælpen er et essentielt element i deres sociale arbejde med børn og unge.

Juleudflugt for uledsagede flygtninge og udsatte

21.900 kr.
Unge på kanten

Bikubenfonden støtter Røde Kors med midler til indsatsen 'Juleudflugt for uledsagede flygtninge og udsatte familier', som en del af årets julehjælp.
Røde Kors arrangerer som pilotprojekt en juleudflugt for uledsagede unge samt udsatte børnefamilier. Udflugten skal bidrage til at modvirke social isolation og øge deres trivsel. De unge får mulighed for at indgå i nye fællesskaber, udvide deres netværk og samtidig få positive oplevelser omkring juletid.

Julehilsen fra en hjemløs

25.000 kr.
Unge på kanten

Bikubenfonden støtter Morgencafé for Hjemløse med midler til indsatsen 'Julehilsen fra en hjemløs', som en del af årets julehjælp.
For de fleste er julen forbundet med nærvær og hjemlig hygge. Hjemløse er ofte ikke i kontakt med familie og venner, og derfor er december en ekstra hård tid. Med ’Julehilsen fra en hjemløs’ ønsker Morgencafé for Hjemløse at hjælpe de hjemløse med at genetablere deres netværk.

Fastholdelse af udsatte unge på Kollegierne

279.000 kr.
Unge på kanten

Bikubenfonden støtter Københavns Kommunes Socialforvaltning med midler til indsatsen 'Fastholdelse af udsatte unge på Kollegierne – Forprojekt', som er en videreudvikling af Hjem til Alle alliancens boligindsats.
 

Bidrag til afholdelse af collective impact konf

30.000 kr.
Unge på kanten

Bikubenfonden har bevilliget midler til afholdelse af collective impact konference.

Hjem til dig

2.611.863 kr.
Unge på kanten

I Hjem til Dig hjælper velfungerende familier unge på kanten af hjemløshed. Familierne åbner deres eget hjem i en periode på tre til seks måneder og lader den unge indgå i dagligdagen. Hjem til dig, som er en dansk version af Depaul UKs velafprøvede britiske koncept Nightstop.

En julegave for livet til udsatte unge forældre

200.000 kr.
Unge på kanten

Bikubenfonden støtter Mødrehjælpen med midler til indsatsen 'En julegave for livet til udsatte unge forældre', som en del af årets julehjælp.
Unge udsatte, som bliver forældre, har en særlig mulighed for at skabe et bedre børneliv for deres børn, end de selv fik. Og der er intet, de hellere vil. Men de kan ikke gøre det alene. I julen rækker Mødrehjælpen ud til dem med hjælp til julen.

Unge fejrer TUBAs 20 års jubilæum

15.000 kr.
Unge på kanten

Bikubenfonden støtter jubilæumsreceptionen 'Unge fejrer TUBAs 20 års jubilæum'. I 20 år har TUBA hjulpet børn og unge, der er vokset op i familier med alkohol- og stofmisbrug og i den forbindelse inviteres en gruppe unge brugere af TUBA til jubilæumsreception i Skuespilhuset.

Reperformance af kunstværker af Marina Abramovic

300.000 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden støtter Louisiana Museum of Modern Art med deres Reperformance af to ikoniske kunstværker af Marina Abramovic og Ulay/Abramović i den retrospektive udstilling 'Marina Abramović – The Cleaner'.

Visionsplan for Det Kongelige Laboratorium

22.860.000 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden støtter Det Kongelige Teater og projektet 'Visionsplan for Det Kongelige Laboratorium', som skal udvikle det kunstneriske niveau på Det Kongelige Teater via fire initiativer: 'Skuespillets KGL Dansk', 'KGL Akut' og 'kosmopolitisk identitet' samt ballettens eksperimenterende kompagni 'Corpus.

værkdinverden

1.500.000 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden støtter projektet #værkdinverden, som er en kunstudstilling i kampagneformat, der skaber plads til nære og umiddelbare samtaler om værkers virkning i forskellige hverdagsrum. Unge over hele landet inviteres ind som medproducenter på kampagnens indhold og distribution og er ambassadører for fortællingen om, hvad kunst kan.

SPIL DØD. vol 13+

100.000 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden støtter Hvid Støj Sceneproduktion med midler til forestillingen 'SPIL DØD, vol 13+'.
Hvid Støj vil skabe en stærk visuel og fysisk forestilling om unge og angst med nyskrevet dansk dramatik og nykomponeret musik. De vil udfordre dans med ord og ord med musik og i dét møde skabe en formeksperimenterende scenekunstnerisk hybrid, der taler direkte til unges sanser, følelser og tanker.

FLYGT

300.000 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden støtter Dansk Arkitektur Center (DAC) med midler til forestillingen 'FLYGT'. Forestillingen er en co-produktion mellem DAC og Det Flydende Teater, og er et kunstnerisk møde mellem scenekunst og arkitektur.

Mindre adm. omkostninger 2 2017 - kultur

200.000 kr.
Aktuel kunst

Bevillingen dækker administrative omkostninger i forbindelse med arbejdet på det kulturelle uddelingsområde.  

Annual Reportt - Udstillingsprogram

145.226 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden støtter Annual Reportt, som er en udstillingsplatform og et projektrum med fokus på kunstens interdisciplinære forgreninger. Med et tematisk fokus på sproget i og omkring kunsten vil Annual Reportt facilitere en netværksskabende platform som sammenbringer traditionelt adskilte kunstneriske discipliner.

Generator - Master Platform of Choreography.

750.000 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden støtter Dansk Danseteater og udviklings- og forestillingsforløbet 'Generator – Master Platform of Choreography'. 'Generator' er et treårigt praktisk orienteret forløb målrettet udvalgte, uddannede og øvede koreograftalenter, der her får en unik mulighed for at tage skridtet videre og få deres kunstneriske gennembrud.

TRAVERSE En del af Makropols Bevidsthedsspring

1.500.000 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden støtter Makropol og produktionslaboratoriet TRAVERSE, som skal inddrage kunstnere og kreative i et progressivt laboratorium hvor nye, originale værker kan opstå, udfordre og udvide både scene-, film- og billedkunstens spillerum.

Kunstkritikerskolen

1.784.500 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden støtter Kunstkritikerskolen, som er et talentudviklingsforløb, Politiken ønsker at arrangere for talentfulde unge, der vil kvalificere deres evner som kritikere. Kunstkritikerskolen skal bidrage til at løfte kritikken af billed- og scenekunsten ind i en ny tid, både hvad angår genrer, faglighed og formater.

Sæt usynlige ressourcer i spil - et samskabelsesprojekt mellem kommune, virksomhed og BLO

1.950.000 kr.
Unge på kanten

Bikubenfonden støtter Bydelsmødrenes Landsorganisation og indsatsen 'Sæt usynlige ressourcer i spil', som er et samskabelsesprojekt mellem kommune, virksomhed og Bydelsmødrenes Landsorganisation. Samskabelsesprojekt mellem virksomhed, kommune og Bydelsmødrene er med henblik på at afprøve det frivillige Bydelsmødrekoncept i en jobrettet indsats, der styrker etniske minoritetskvinders forudsætninger for at komme i job. 

Omkostninger vedr. etablering af Tænketank for Kunst og Kultur

180.000 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden dækker omkostninger ved etablering af tænketank for kunst og kultur.

Bådteatret – Pinocchio

80.000 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden støtter Bådteatret med midler til forestillingen 'Pinocchio'. Bådteatret vil skabe en foruroligende analogi mellem vor tids gadebørn, de forældreøse flygtningebørn og Carlo Collodis oprindelige eventyr om barnet, der må så uhyggeligt meget igennem.

Dyreblivelser

300.000 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden støtter Museet for Religiøs Kunst med midler til udstillingen 'Dyreblivelser'.
Udstillingen 'Dyreblivelser' er et omfattende tværhistorisk udstillingsprojekt, som genskriver det 20. århundredes kunsthistorie ved at tage fat på en række underbelyste begreber i den danske kunsthistoriske forskning, herunder bl.a. dyregørelse, transcendens og tomhed som form.

Cool. Calm and Collected

300.000 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden støtter projektet 'Cool, Calm and Collected'. Konceptet er, at der i forbindelse med udstillingen 'Kunsten at undre sig' produceres en ny film – med en ny kunstner – med afsæt i et nyt spørgsmål – hver uge. Her er det museets gæster, der stiller spørgsmål og udstillingens nulevende kunstnere, der svarer.

Kunstens rammer - udvikling af indsatsen kunstnerisk talent (fase 3)

520.000 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden støtter projektet 'Kunstens Rammer' med midler til kvalificering og videreudvikling at talentindsatsen på billedkunstområdet.

SYMMETRIC ARGUMENTS

75.000 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden støtter danseforestillingen SYMMETRIC ARGUMENTS, som handler om tre eksistentielle temaer: kærlighed, viljestyrke og frygt. Med udgangspunkt i Per Morten Abrahamsens fotografier, Edhem Jesenkovićs koreografiske sprog og musik samt Jorge Luis Borges tekster fortæller alle dele en historie der er voldsom, dramatisk og påtrængende nærværende.

Hjem Til Alle Alliancen 2020-2021

6.000.000 kr.
Unge på kanten

Bikubenfonden støtter indsatsen Hjem til Alle alliancen 2020-2021 med midler til drift af sekretariatet. Hjem til Alle alliancen arbejder for at knække kurven i forhold til det stigende antal unge hjemløse i Danmark.

Comeback Industries – de 3 iværksættere

500.000 kr.
Unge på kanten

Bevillingen blev givet med det formål at afprøve om tidligere unge, som har levet i eller på kanten af bandemiljøet, kunne få en fod indenfor på arbejdsmarked ved at iværksætte egne virksomheder.

Kronprinsparrets priser 2018 - social

1.500.000 kr.
Andre formål

Bikubenfonden har bevilliget midler til afholdelse af Kronprinsparrets Priser 2018 på det sociale område.

AGONY - an eating opera

160.000 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden støtter forestillingen 'AGONY – an eating opera', som er en opera hvor publikum inviteres til bords, og operaens scenarie er centreret om et enkelt og velkendt mødested mellem mennesker, nemlig måltidet. Forestillingen skal spille på Åbne Scene, Godsbanen, i oktober 2017.

Mindre adm. omkostninger 1 2017 kultur

100.000 kr.
Aktuel kunst

Bevillingen dækker Bikubenfondens interne ressourceforbrug til fondens projekter på det kulturelle område.

EDGE-spor på Copenhagen Opera Festival

6.530.420 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden støtter Copenhagen Opera Festival med det nye EDGE-spor, som skal præsentere opera på nye måder, nye steder og i nye konstellationer således, at operaen udbredes til et større og bredere publikum. Operafestivalens program er i de kommende år opdelt i to spor: CLASSIC og EDGE. Med det nye EDGE-spor vil operagenren i Danmark gå nye veje.

MOD TIL OVERMOD! - Nybrydende internationale eksperimenter for en vitalisering af publikums rolle i teatret

1.500.000 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden har bevilget midler til Sydhavn Teater og projektet 'Mod til overmod!', som over et treårigt forløb vil vitalisere publikums rolle i teatret igennem tre iscenesættelsesnedslag: et analogt, et virtuelt og et immersivt.

Statens Værksteder for Kunst – Konference - artist-in-residency institutioner

80.000 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden støtter Statens Værksteder for Kunst med midler til at afholde en international konference for "artist-in-residency" aktører fra hele verden i efteråret 2017. Statens Værksteder for Kunst og Fabrikken for Kunst og Design vil påtage sig værtsskabet og gennemføre konferencen med øvrige samarbejdspartnere.

Silent Zone v. Copenhagen Opera Festival

300.000 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden støtter Copenhagen Opera Festival med midler til realisering af operaværket Silent Zone. Operaen opføres site-specific som en installation i et forladt hjem, og får premiere under Copenhagen Opera Festival 2017.

Webteater

77.000 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden støtter Mungo Park Kolding og projektet 'Webteater', som ønsker at undersøge koblingen mellem digitale virkemidler og teatrets analoge udtryksform og hvordan den lille idé optaget på et teater i en fast scenografi kan blive et stort viralt hit og dermed ramme en bred målgruppe.

Roman Ondak: Teenage Still Lives

300.000 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden støtter udstillingen med den internationalt anerkendte slovakiske kunstner Roman Ondak 'Teenage Still Lives'. Roman Ondak vil skabe en udstilling med fokus på medskabelse og involvering som den første udstilling i Kunstens nye udstillingsrække ”Kunsten pARTicipate”.

DEN SVÆRE LYKKE

200.000 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden støtter Teater Hund og forestillingen DEN SVÆRE LYKKE. Forestillingen afprøver hvad der sker, når man giver to instruktører et benspænd om at skabe hver deres forestilling under samme tema med samme scenografi – for to forskellige målgrupper? Teater Hund & Co. er et teater, hvor teater for børn og voksne er ligestillet og hvor tematikker behandles med respekt og undren.

Trilogien ”En nations selvhad – Danmark mellem skam og selvovervurdering"

1.500.000 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden støtter Det Olske Orkester med trilogien 'En nations selvhad – Danmark mellem skam og selvovervurdering'. Det Olske Orkester ønsker at etablere et fast kompagni med seks performere, udvikle metoden konkret/abstrakt (poetisk fortælling og koreografi) og på den basis skabe en trilogi om Danmarks selvforståelse gennem de sidste 300 år til præsentation i DK og på international turné over de næste tre sæsoner .

HUman NAture

300.000 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden støtter Teater Katapult med forestillingen 'HUman NAture', som er en teaterforestilling der bindes sammen med site-specifikke lyddramaer i Struer/Aarhus, der peger ind på forestillingen og udvider temaet tidsmæssigt/geografisk. 'HUman NAture' formidles i realistisk 3D lyd til publikum via hovedtelefoner i salen.

Etablering af Tænketank for Kunst og Kultur

5.000.000 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden har bevilget midler til etablering af Tænketank for Kunst og Kultur.

AFGANG 0400

110.000 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden støtter forestillingen 'Afgang 04.00', som er en sitespecifik forestilling om deportationen af danskjødiske borgere fra Helsingør Banegård i oktober 1943. Med hjælp af stemmer, lydunivers, hovedtelefoner, skuespillere og egen ageren introduceres publikum til menneskers oplevelser, tanker og handlinger under den skæbnesvangre nat.

Gentænk teater og hjerneforskning

75.000 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden støtter konferencen Gentænk Teater og Hjerneforskning, som vil undersøge scenekunstens dynamik og indvirkning på tilskuerens synæstetiske og kinæstetiske empati.

as I collapse

100.000 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden støtter danseforestillingen 'As I Collapse', som iscenesætter kroppe og liv i alle størrelser. Lyd, lys og bevægelse skabt af mikroskopiske, levende organismer koreograferes sammen med danserne på scenen i et værk med fokus på bæredygtighed, co-evolution og kollektivets kræfter – skabt i mødet mellem videnskab, kunst og krop.

Kassandra Production – OmniPresence – If you see something, say something

120.000 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden støtter Kassandra Production med midler til deres teaterperformance 'OmniPresence – If you see something, say something', som er en skarp og sort-humoristisk mobil teaterperformance i en absurd overvågningsbil (Omnibussen) i det offentlige rum. Forestillingen dykker direkte ned i den aktuelle debat om kontrol og personlig frihed i vores moderne overvågningssamfund.

My Icarus Complex

200.000 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden støtter forestillingen 'My Icarus Complex', som er en forestilling om en urgræsk myte genfortolket i form af en moderne tekno-ballet i Aarhus Lufthavn.

Kort over glemte forbindelser

150.000 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden støtter forestillingen 'Kort over glemte forbindelser', som har premiere på Teater Får302 i maj 2017.

Skyggeland - en monolog for tre dansere

50.000 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden støtter Teaterforeningen Gazart og forestillingen 'Skyggeland' – en monolog for tre dansere, der med afsæt i dramatiker Tomas Lagermand Lundmes manuskript vil skabe et forestillingsunivers hvor tekst, fysikalitet, lyd og film blender ind og ud imellem hinanden.

CONNECTIONS PLATFORM 2017-19

300.000 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden støtter projektet Connections Platform 2017-2019, som er en international koreografisk platform – et 3-årigt strategisk projekt – som har til formål at styrke den professionelle dans i Aarhus samt at tiltrække nye, spændende koreografer og dansere og dermed bidrage til et levende dansemiljø i regionen også i fremtiden.

Nordiske Vuggeviser - arbejdstitel

150.000 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden støtter TeaterTyven med midler til musiktorestillingen Nordiske Vuggeviser. TeaterTyven vil skabe en nordisk visuel musikforestilling i en blanding af animation, dukketeater, musik og levende skuespil. Med udgangspunkt i gamle nordiske vuggeviser vil de dykke ned i det tabuiserede tema om døden i børnehøjde og bygge bro mellem drøm og virkelighed.

Sommerhøjskole for unge uledsagede flygtninge

147.000 kr.
Unge på kanten

Bikubenfonden støtter DFUNK – Dansk Flygtningehjælp Ungdom med midler til sommerhøjskole for unge uledsagede flygtninge.

Revision i forb. med Fonden Comeback Industries

50.750 kr.
Unge på kanten

Bikubenfonden støtter 'Fonden Comeback Industries' med midler til revision.

Medieskole for unge hjemløse

195.000 kr.
Unge på kanten

Bikubenfonden støtter Dagbladet Information og initiativet 'Dem, vi taler om, skal tale selv', som er en medieskole for unge hjemløse. I samarbejde med Hjem til Alle alliancen ønsker Dagbladet Information at udvikle og afholde en medieskole for unge hjemløse. Målet er at kvalificere den offentlige samtale ved at bringe de unges egne perspektiver og erfaringer ind i debatten.

Natur til et godt liv 2017-2018 (drift 2018 med udvikling mod 2019 og LAB udviklingsprojekt 2017-18)

3.355.000 kr.
Unge på kanten

Bikubenfonden støtter Natur til et godt liv 2017-2018 med midler til drift, LAB udviklingsprojekt 2017-2018 og udvikling mod 2019.

The Future Belongs to Us - Fase 3

2.000.000 kr.
Unge på kanten

Bikubenfonden støtter indsatsen 'The Future Belongs to Us – fase 3', som er en videreførelse af indsatsen 'Siunissaq uagut pigaarput' (fase 2).
Fase 3 har fokus på forankring og spredning af indsatsens metode og effekt i Grønland samt at udvide samarbejdet med grønlandske partnere herunder kommuner og uddannelsesinstitutioner.

Venligbolig Plus Prototype Tour 2017

250.000 kr.
Unge på kanten

Bikubenfonden støtter 'Venligbolig Plus Prototype Tour 2017'. 'Venligbolig Plus' er et socialt bæredygtigt boligtilbud af høj arkitektonisk kvalitet og 'Prototype Tour 2017' er en vandreudstilling, der inviterer til at afprøve, debattere og udvikle en social bæredygtig boligform, der inkluderer alle borgere i et fællesskab.

C:NTACT i sæson 2017/18

2.950.000 kr.
Unge på kanten

Bikubenfonden støtter C:NTACT i sæson 2017-2018 med midler til at udvikle deres socialøkonomiske virksomhed gennem forankring af to forretningsmodeller, samt en undersøgelse af mulighederne for samarbejde på kultur- og socialområdet med henblik på at udvikle et strategisk partnerskab til gavn for deres målgruppe og organisationens bæredygtighed.

Fonden Comeback Industries – mellemfinansering

2.552.625 kr.
Unge på kanten

Bikubenfonden støtter Fonden Comeback Industries, som skal skabe arbejdspladser til og med unge der har været på kanten af samfundet. 

Mindre adm. omkostninger 2 2017 - social

200.000 kr.
Unge på kanten

Bevillingen dækker Bikubenfondens administrative omkostninger vedrørende fondens arbejde på det sociale område. 

Analysefase af Unge på Kanten ved Mandag Morgen som samarbejdspartner

1.033.262 kr.
Unge på kanten

Bikubenfonden støtter analyseindsatsen 'De Unge væk fra Kanten' som udføres i samarbejde med Mandag Morgen.

Fremtidens kulturjournalistik

57.171 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden støtter 'Fremtidens kulturjournalistik', som er en konference om fremtiden for kulturjournalistikken afholdt af Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i samarbejde med Aarhus 2017, Have Kommunikation og Aarhus Teater. Konferencen afholdes den 28. september på Aarhus Teater.

Landsforeningen af VæreSteder – Ferie for udsatte unge 2017

144.500 kr.
Unge på kanten

Bikubenfonden støtter Landsforeningen af VæreSteder med midler til indsatsen 'Ferie for Udsatte unge', som er ferieophold for socialt udsatte voksne og deres børn.

NIPITU & TAPA Sommerskoler 2017

100.000 kr.
Unge på kanten

Bikubenfonden støtter Foreningen for Kultur og Unge i Grønland med midler til 'NIPITU & TAPA 2017', som er sommerskoler i Sydgrønland. Sommerskolerne strækker sig over to uger og afholdes i Qaqortoq. De består af gratis musik- og dansetilbud målrettet grønlandske unge.

Ferieophold for socialt udsatte unge

100.000 kr.
Unge på kanten

Bikubenfonden støtter Dansk Folkehjælp med midler til at afvikle 13 ferieophold for socialt udsatte unge i alderen 16-19 år og unge flygtninge i alderen 14-18 år. Formålet med ferieopholdene er at give de unge sunde interesser og at styrke deres sociale kompetencer.

Samvirkende Menighedsplejer – Ferie og natur – samvær for ungegrupper 2017

40.000 kr.
Unge på kanten

Bikubenfonden støtter Samvirkende Menighedsplejer med midler til indsatsen 'Ferie og natur – samvær for ungegrupper'.

KBH+ Alt under et tag 2017

6.000.000 kr.
Unge på kanten

Bikubenfonden støtter AskovFonden og KBH+ med midler til at videreudvikle koncepter, der får unge på kanten til at blive en aktiv del af samfundet.

Feriehjælp til unge på Kofoeds Skole

30.000 kr.
Unge på kanten

Bikubenfonden støtter Kofoeds Skole med midler til feriehjælp i sommeren 2017. Kofoeds Skole Ungdomsboliger vil organisere en ferietur for en gruppe unge beboer på tværs af deres fire ungdomsboliger. Målgruppen i ungdomsboligerne er unge hjemløse med psykosociale og komplekse problemstillinger.

Nordisk mesterskab i gadefodbold for hjemløse

85.000 kr.
Unge på kanten

Bikubenfonden støtter Nordisk mesterskab i gadefodbold for hjemløse med deltagelse af Finland, Sverige, Norge og Danmark, samt afholdelse af workshops med deltagerlandene med henblik på videndeling og erfaringsudveksling

Ferieaktiviteter for socialt udsatte unge

110.000 kr.
Unge på kanten

Bikubenfonden støtter BROEN Danmark med midler til ferieaktiviteter for socialt og økonomisk udsatte, hvor unge i alderen 13-17 år tilbydes ferieaktiviteter i forbindelse med deres fritidsaktivitet – eksempelvis fodboldskoler, spejderlejr (Landslejr 2017 i Sønderborg), stævner og andre arrangementer, som er en forlængelse af de unges daglige aktiviteter i en klub/forening.

Mindre adm. omkostninger 1 2017 - social

100.000 kr.
Unge på kanten

Bevillingen dækker administrative omkostninger i forbindelse med arbejdet på det sociale uddelingsområde. 

Udstillingsprisen Vision 2019

3.600.000 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden har bevilliget midler til Udstillingsprisen Vision 2019, som er et initiativ, der skal være med til at fremme udstillingsområdet ved en årlig konkurrence om den mest visionære udstillingsidé. 
 

Årets Reumert 2019

4.700.000 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden fortsætter arbejdet med Årets Reumert og Reumert-saloner i 2019.

Svanninge Bjerge 2018

1.850.000 kr.
Andre formål

Bikubenfonden har bevilget 1.850.000 kr. til at dække formidling og drift af fondens naturområde Svanninge Bjerge.

Svanninge Bjerge 2018

1.405.000 kr.
Andre formål

Bikubenfonden har bevilget 1.405.000 kr. til at dække formidling og drift af fondens naturområde Svanninge Bjerge.

Bikubenfondens atelierprogram 2018-2020

1.383.000 kr.
Aktuel kunst

Der er bevilliget midler til Bikubenfondens atelierprogram 2018-2020. 

Fix og Foxy international udvikling

780.000 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden støtter scenekunstduoen Fix & Foxy med midler til at udvikle og udvide deres internationale aktiviteter.

Kronprinsparrets Priser 2018 - Kultur

1.500.000 kr.
Andre formål

Bikubenfonden har bevilliget midler til afholdelse af Kronprinsparrets Priser 2018 på det kulturelle område.

Vores Interaktive Skole-Erhverv-Samarbejde

290.000 kr.
Unge på kanten

Bikubenfonden støtter indsatsen 'Vores Interaktive Skole-Erhverv-Samarbejde', som omfatter udarbejdelsen af et gennemprøvet og gennemarbejdet koncept for indholdet i det skole-erhvervsprojekt, som CSR Greenland planlægger til afvikling i 2018-2021.

Evaluering af Årets Reumert

620.000 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden har bevilliget midler til en evaluering af Årets Reumert.

IR kulturelle projekter 2018

2.890.000 kr.
Aktuel kunst

Bevillingen dækker Bikubenfondens administrative omkostninger vedrørende fondens arbejde på det kulturelle område. 

Udvikling af evaluering og formidling - Kultur

150.000 kr.
Andre formål

Bikubenfonden dækker omkostninger til udvikling af nye formater for formidling af evaluering. Her undersøges brug af podcasts, video og øvrige formater, der måtte vise sig relevante for at styrke deling af viden, erfaringer og perspektiver i de projekter og indsatser, vi støtter eller leder. 

Kunstens Rammer – videre kvalificering, udvikling og konkretisering (fase 4)

500.000 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden støtter projektet 'Kunstens Rammer' med midler til kvalificering og videreudvikling at talentindsatsen på billedkunstområdet.

Jul til børn i trængte familier

100.000 kr.
Unge på kanten

Bikubenfonden støtter Mødrehjælpens julehjælp 'Giv børn i trængte familier en jul at glæde sig til'. Julehjælpen går til at give udsatte børn en god jul, og forældre en hjælpende hånd til at skabe gode og trygge rammer for familien. Vi hjælper i form af penge kombineret med tilbud om rådgivning til børnefamilier.

Mindre adm. omkostninger 2016 - social

100.000 kr.
Unge på kanten

Bevillingen dækker Bikubenfondens administrative omkostninger i forbindelse med arbejdet på det sociale uddelingsområde.

Julehjælp til dem, der er alene med deres børn

100.000 kr.
Unge på kanten

Bikubenfonden støtter julehjælp til udsatte og sårbare forældre, der er alene med børn, ramt af sociale vanskeligheder og er økonomisk trængte.

Julehjælp 2016 - Røde Kors

100.000 kr.
Unge på kanten

Bikubenfonden støtter Røde Kors og julehjælpen i 2016 til 8.000 familier fordelt over hele landet. Hjælpen uddeles i form af gavekort til et lokalt supermarked. Sammen med gavekortet modtager familien en invitation til at deltage i Røde Kors' netværksaktiviteter for familier i en socialt udsat position.

Følgedokumentaren 5 år, 5 unge, 5 steder

150.000 kr.
Unge på kanten

Bikubenfonden støtter UNICEF Danmark og følgedokumentaren '5 år, 5 unge, 5 steder'. En dokumentarisk fortælling om det at være ung i Grønland, fortalt gennem en række unge mennesker, som har lyst og mod til at gøre en forskel.

Juleaften for socialt udsatte på Kofoeds Skole

75.000 kr.
Unge på kanten

Bikubenfonden støtter juleaften for socialt udsatte på Kofoeds Skole. Kofoeds Skole afholder igen i år juleaften den 24. december for skolens elever og deres familier, samt ensomme og ældre i lokalområdet. 

Frelsens Hærs julehjælp

100.000 kr.
Unge på kanten

Bikubenfonden støtter Frelsens Hærs julehjælp til fattige familier, ensomme og hjemløse.

Julehjælp m.m. til trængte familier

25.000 kr.
Unge på kanten

Bikubenfonden støtter julehjælp til dårligt stillede familier i Roskilde Kommune. 

Morgencafé for Hjemløses julehjælp 2016

25.000 kr.
Unge på kanten

Bikubenfonden støtter Morgencafé for Hjemløses julehjælp 2016: "Hilsen fra en hjemløs".
Hjemløse er sjældent i kontakt med familie og tidligere venner. Fraværet af disse relationer er følelsesmæssigt ekstra vanskeligt i juletiden, hvor netop familien og familieværdier er vigtige parametre for socialt samvær. Med projekt ”Hilsen fra en hjemløs” søges det sociale netværk genetableret.

Julehjælp til udsatte børnefamilier i Aalborg

50.000 kr.
Unge på kanten

Bikubenfonden støtter Kirkens Korshærs julehjælp til socialt udsatte og økonomisk dårligt stillede børnefamilier i Aalborg og omegn. 

Julehjælp og opfølgende aktiviteter

95.000 kr.
Unge på kanten

Bikubenfonden støtter Kirkens Korshærs julehjælp til 15 familier samt opfølgende aktiviteter.

Ferielejre for udsatte børn,unge og familier

75.000 kr.
Unge på kanten

Som en del af Bikubenfondens samlede årlige pulje på 700.000 kr. til feriehjælp, har Bikubenfonden bevilget støtte til Blå Kors Danmarks ferielejre for udsatte børn, unge og familier. Projektet henvender sig til socialt udsatte børn og unge generelt, men primært til børn og unge, der vokser op i alkoholramte familier. Det er den målgruppe, som Blå Kors har stor erfaring med.

Comeback Industries - SROI-Analyse

68.125 kr.
Unge på kanten

Bikubenfonden støtter Comeback Industries til at få udarbejdet en SROI-Analyse. En SROI-analyse har til formål at måle social nytteværdi ved at dokumentere og værdisætte effekterne af sociale forandringer.

Overgang til nye muligheder

150.000 kr.
Unge på kanten

Bikubenfonden støtter Livsbanen og indsatsen 'Overgang til nye muligheder'. Livsbanen arbejder på at udbrede aktiviteter, metoder og resultater til hele landet.

Natur til et godt liv 2016-17

2.259.000 kr.
Unge på kanten

Bikubenfonden fortsætter det natursociale program 'Natur til et godt liv' i 2016-2017. Natur til et godt liv tilbyder særlige camps, retreats og oplevelsesture i naturen for unge på kanten fra hele Danmark.

Comeback Industries – juridisk bistand

32.500 kr.
Unge på kanten

Bikubenfonden støtter initiativet Comeback Industries.

Mind Your Own Business - Akademi

4.048.262 kr.
Unge på kanten

Bikubenfonden støtter projektet Mind Your Own Business - Akademi.
Mind Your Own Business (MYOB) Akademiet ønsker at styrke drenge fra udsatte boligområders faglige kompetencer og sociale relationer gennem erhvervsrettet og personlig opkvalificering, så de kan opnå en stærkere tilknytning til uddannelsessystemet, det danske arbejdsmarked og samfund.

C:NTACT i sæson 2016/17-2017/18

3.050.000 kr.
Unge på kanten

Bikubenfonden støtter den selvstændige fond C:NTACT i sæson 2016/17-2017/18, som blev oprettet i 2004. Fonden tilbyder kunstneriske teaterprojekter til unge med forskellige kulturelle og sociale baggrunde med professionelle teaterfolk. Med ungdomsforestillinger skaber C:NTACT levende møder med unge mennesker og deres personlige fortælling som udgangspunkt. C:NTACT har en portfolio af projekter inden for blandt andet film, radio og undervisning, som tilbydes til skoler, konferencer og arbejdspladser.

Musikstarter vol 3.

1.523.000 kr.
Unge på kanten

Bikubenfonden støtter 'Musikstarter vol 3'. 'Musikstarter' er et initiativ, der ikke er set før i Danmark, og er et enestående samarbejde mellem det udøvende musikliv, og det etablerede ungdomsfritidsliv. Formålet er, at flere unge oplever hvad fællesskabet kan bidrage med gennem musikken, på tværs af kultur, etnicitet og social klasse.

Udsatte børns ferieophold på Aarhuskolonien

50.000 kr.
Unge på kanten

Bikubenfonden støtter Foreningen Aarhuskolonien og initiativet Feriehjælp 2016 med 50.000 kr. til ferieophold for udsatte børn i alderen 9-14 år. 240 børn får tilbuddet om et 12 dages ferieophold på Aarhuskolonien i sommeren 2016. Aarhuskolonien er det eneste større tilbud om feriekoloni til udsatte børn i Aarhusområdet.

BØRN OG UNGE I DANMARK 2018

2.500.000 kr.
Unge på kanten

Bikubenfonden støtter initaitivet 'Børn og unge i Danmark 2018' til midler til at indsamle data, analysere og afrapporterere 3. runde af panelundersøgelsen om Børn og Unge i Danmark - velfærd og trivsel, som Bikubenfonden initierede i 2008 og som hidtil er udkommet i 2010 og 2014.

Ferieansøgning

77.900 kr.
Unge på kanten

Bikubenfonden støtter KAB og initiativet Ferieansøgning. KAB tilbyder ferieophold for socialt udsatte børnefamilier, der ellers ikke ville have mulighed for at komme på ferie. Ferieopholdene af en uges varighed vil være præget af udflugter og aktiviteter for alle deltagere.

Feriehjælp 2016

100.000 kr.
Unge på kanten

Som en del af Bikubenfondens samlede årlige pulje på 700.000 kr. til feriehjælp, har Bikubenfonden bevilget støtte til Landsforeningen af VæreSteders ferieophold for socialt udsatte voksne og deres børn.

Sommerhøjskole for unge flygtninge

134.500 kr.
Unge på kanten

Som en del af Bikubenfondens samlede årlige pulje på 700.000 kr. til feriehjælp, har Bikubenfonden bevilget støtte til DFUNKs sommerhøjskole for unge flygtninge. Sommerhøjskolen skal give unge flygtninge mulighed for at møde andre unge, danne netværk og der igennem udvikle sig sprogligt og socialt.

Feriehjælp 2016 - Frelsens Hær

130.000 kr.
Unge på kanten

Som en del af Bikubenfondens samlede årlige pulje på 700.000 kr. til feriehjælp, har Bikubenfonden bevilget støtte til Frelsens Hærs ferietilbud til udsatte og fattige familier i Danmark. Frelsens Hær inviterer forældre, gerne enlige på overførselsindkomst, og deres børn med på udflugter og lejre over hele landet.

Kronprinsparrets Priser 2016 - Social

1.500.000 kr.
Andre formål

Bikubenfonden har bevilget 1.500.000 kr. til Kronprinsparrets Priser 2016 på det sociale område.

Hjem til Alle Alliancen 2018-2019

6.000.000 kr.
Unge på kanten

Bikubenfonden støtter indsatsen Hjem til Alle alliancen i 2018 og 2019 med midler til drift og ansættelse.

Juryen (udvikling)

58.000 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden støtter forestillingen Juryen (udvikling).
Juryen er en teaterforestilling med filmiske virkemidler, gys, manipulation og publikumsinddragelse, hvor de via smartphones har indflydelse på forløbet og til sidst skal fungere som jury for den tiltalte.

EXODUS

80.000 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden støtter forestillingen 'Exodus' – en musikdramatisk forestilling og et samarbejdsprojekt om udvandring af FIGURA Ensemble og NOW-ID.
EXODUS er en forestilling og et samarbejdsprojekt mellem Danmark og USA, FIGURA Ensemble, København og NOW-ID, Salt Lake City om udvandring, emigration og migration. En interdisciplinær forestilling om hvad der sker med mennesker, når de forlader det, de er rundet af.

Svanninge Bjerge 2017

1.830.000 kr.
Andre formål

Bikubenfonden har bevilget 1.830.000 kr. til at dække formidling og drift af fondens naturområde Svanninge Bjerge.

Svanninge Bjerge 2016

1.300.000 kr.
Andre formål

Bikubenfonden har bevilget 1.300.000 kr. til at dække projektomkostninger vedrørende fondens naturområde Svanninge Bjerge.

Svanninge Bjerge 2017

1.620.000 kr.
Andre formål

Bikubenfonden har bevilget 1.620.000 kr. til at dække projektomkostninger vedrørende fondens naturområde Svanninge Bjerge.

Fly Trap

50.000 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden støtter Fly Trap, som er et flere-dimensionelt univers skabt af videoanimation og vertikal dans for de 10-15 årige. Universet er iscenesat af koreograf Esther Wrobel som et svimlende møde mellem dans, akrobatik og rummets fire dimensioner.

Nordkystens Kunst Triennale

150.000 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden støtter projektet Nordkystens Kunst Triennale 'UKENDT LANDSKAB / UNKNOWN LANDSCAPE 2016'. Nordkystens Kunst Triennale for international samtidskunst søsættes i sommeren 2016.
Udstillingsplatformen har til formål at skabe en markant kunstbegivenhed hvert tredje år på Sjællands nordkyst.

Drømmens Faner

150.000 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden støtter den nyskabende koncertforestilling 'Drømmens Faner'. I en sprudlende kombination af musik, poesi og dans samler forestillingen Spoken Word Projekt en række af Danmarks unge professionelle kunstnere samt tekster fra Michael Strunge og samtidens spoken word artister.

Forladte Facader - transformation af en tilstand

150.000 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden støtter projektet 'Forladte Facader - transformation af en tilstand'. Projektet er en kunstnerisk og arkitektonisk undersøgelse, og en kommentar til de demografiske forandringer og funktionstømte bygninger i yderområderne. Projektet ønsker at åbne op for nye potentialer med en gentænkning af de forladte facader.

Himmel

99.910 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden støtter forestillingen 'Himmel'. 'Himmel' er en danseteater-forestilling for de 1½-5 årige. En sanselig oplevelse, hvor skyer danser og kroppe blafrer og hvirvler. Himmel udforsker en ny teaterform, hvor børnene i dele af forestillingen indbydes til at gå på opdagelse i rummet og omsætte deres umiddelbare kropslige inspiration.

WOMAN & woMAN

70.000 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden støtter projektet 'WOMAN & woMAN'. 'WOMAN & woMAN' er to nye forestillinger, som præsenteres i et dobbeltprogram i en blanding af dans, fysisk teater og performance i en vild og visuel oplevelse. Det er to soloer skabt i et samarbejde mellem to kontrastfyldte performere, der tager udgangspunkt i emnet femininitet og den moderne kvinde.

Politiken Live Roskilde Festival 2016 - social

150.000 kr.
Unge på kanten

Bikubenfonden har bevilget midler til debatarrangementer på Roskilde Festival 2016, faciliteret af Politiken Live i samarbejde med Bikubenfonden.

Julehjælp formidlet via kirker og menighedsplejer

150.000 kr.
Unge på kanten

Bikubenfonden støtter Samvirkende Menighedsplejer og julehjælp formidlet via kirker og menighedsplejer. Samvirkende Menighedsplejer ønsker at formidle landsdækkende julehjælp til økonomisk dårligt stillede børnefamilier med komplekse sociale og psykiske problemstillinger. Julehjælpen skal ydes både for at sikre dem en god jul og som led i en langsigtet social indsats for samme målgruppe.

Kronprinsparrets Priser 2017 - Social

1.500.000 kr.
Andre formål

Bikubenfonden har bevilget 1.500.000 kr. til Kronprinsparrets Priser 2017 på det sociale område.

Sociale Investeringer - kursus og casestudie

49.000 kr.
Unge på kanten

IR sociale projekter 2017

2.900.000 kr.
Unge på kanten

Bevillingen dækker Bikubenfondens ressourceforbrug i 2017 i forbindelse med arbejdet på det sociale uddelingsområde. 

IR sociale projekter 2016

2.100.000 kr.
Unge på kanten

Bevillingen dækker Bikubenfondens ressourceforbrug i forbindelse med arbejdet på det sociale uddelingsområde.

Feriehjælp 2017

700.000 kr.
Unge på kanten

Monitorering af området Sociale Investeringer

1.750.000 kr.
Unge på kanten

Livsbanen - exitstrategi 2017-18

861.000 kr.
Unge på kanten

Bikubenfonden støtter Livsbanens exitstrategi 'Livsbanens overgang til socialøkonomisk virksomhed - exitstrategi 2017-2018', for gradvis udfasning af støtte fra Bikubenfonden. Sideløbende opbygger Livsbanen en socialøkonomisk virksomhed, hvorfra der sælges produkter, der er med til at finansiere deres gratis aktiviteter og indsatser overfor belastede unge

Julehjælp til unge hjemløse hos AskovFonden KBH+

194.700 kr.
Unge på kanten

Bikubenfonden støtter julehjælp til unge hjemløse hos AskovFonden KBH+.
Unge hjemløse opsøger sjældent de traditionelle, etablerede tilbud for hjemløse af frygt for at blive yderligere stigmatiseret. I julemåneden vil KBH+ i samarbejde med Ungdommens Røde Kors (URK) invitere de unge ind i fællesskabet og servere varm mad tre gange ugentligt samt i alle juledagene.

Julehjælp til udsatte familier i hele Nordjylland.

30.000 kr.
Unge på kanten

Bikubenfonden støtter julehjælp til udsatte familier i Nordjylland.

Julepakker til økonomisk, socialt udsatte borgere

50.000 kr.
Unge på kanten

Bikubenfonden støtter 'julepakker til økonomisk og socialt udsatte borgere i Silkeborg Kommune'.
Hvert år uddeler Silkeborg Oasekirke julekasser med mad til økonomisk og socialt udsatte familier og enkeltpersoner i Silkeborg og omegn. Gennem kontakten ved uddelingen fortæller de om andre former for hjælp og støtte, som modtagerne kan hente gennem deres sociale arbejde.

Julestipendier til fattige unge af eneforsørgere

100.000 kr.
Unge på kanten

Bikubenfonden støtter julestipendier til fattige børn og unge af eneforsørgere, der lever for en lav og offentlig ydelse.

Mindre adm. omkostninger 2016 - kultur

100.000 kr.
Aktuel kunst

Bevillingen dækker mindre adm. omkostninger på Bikubenfondens kulturelle område. 

CLICK Spaces

2.884.000 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden støtter CLICK Spaces på Kulturværftet i Helsingør. Med CLICK Spaces ønsker Kulturværftet bl.a. at udvikle et internationalt netværk for scenekunst, der udtrykker sig gennem de nye teknologier.

Det Ny Kongelige Teater - Momentum vol.10

100.000 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden støtter 'Det Ny Kongelige Teater - Momentum vol.10'. Momentummodellen fylder 10 år og Teater Momentum vil i samme åndedrag kaste sig ud i at være Det Ny Kongelige Teater for en sæson!

Teater på Tværs

300.000 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden støtter Mungo Park Kolding og initiativet 'Teater på Tværs'. I 2015 blev teaterkoncerten 'CARL' til i samarbejde mellem Mungo Park Kolding, BaggårdTeatret og Odense Teater. 'Teater på Tværs' er en videreudvikling af dette samarbejde.

Dead Awake

0 kr.
Aktuel kunst

Kunstnerisk program og udvikling - DIAS Learn Lab

1.400.000 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden støtter DIAS med 'Ny tid, ny kunst, ny institution'. DIAS vil udvikle sin profil som både DKs eneste institution for digitale kunst og som eneste kunsthal i det offentlige byrum. Sideløbende med programmet vil DIAS udvikle nye modeller for frivillighed og et digitalt ressourcecenter.

Et uafhængigt webmedie for scenekunsten

3.101.300 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden støtter initiativet 'Et uafhængigt webmedie for scenekunsten'. Et landsdækkende, eksperimenterende, oplysende, inspirerende og debatterende scenekunstwebsite, som går i dialog med brugerne, favner bredt, giver scenekunsten synlighed og tør satse nyt i interaktive og levende formater.

Kronprinsparrets Priser 2016 - Kultur

1.500.000 kr.
Andre formål

Bikubenfonden har bevilget 1.500.000 kr. til Kronprinsparrets Priser 2016 på det kulturelle område.

Behøver vi kunst? (forprojekt)

232.000 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden støtter folkeoplysningskampagnen 'Behøver vi kunst?' med midler til opkvalificering. 'Behøver vi kunst?' er en kampagne om kunstens nødvendighed, der med afsæt i befolkningens stemme og virkelighed undersøger og formidler kunstens betydning for os danskere.

Citizen X - Human. Nature. and Robot Rights

214.000 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden støtter udstillingen 'Citizen X - Human, Nature, and Robot Rights'. Udstillingen stiller skarpt på borgerrettigheder i 100-året for salget af De Vestindiske Øer til USA. I museets historiske rammer giver syv unge, internationale kunstnerstemmer nye indgange til at forstå for- og nutidens konfliktfyldte verdensbilleder.

Udv. og analyse af kunstnerisk talent (fase 2&3)

485.000 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden støtter 'Udvikling af talent på billedkunstområdet'.

Cph Art Week 2017-18

600.000 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden støtter Cph Art Week i 2017-18. Formålet med Cph Art Week er at styrke den danske kunstscene ved at skabe møder på tværs og synliggøre det høje faglige niveau i Danmark over for publikum og faglige netværk.

Årets Reumert 2017

4.700.000 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden fortsætter arbejdet med Årets Reumert og Reumert-saloner i 2017.

Porten i Wittenberg

150.000 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden støtter vandreudstillingen 'Porten i Wittenberg'. 'Porten i Wittenberg' er en vandreudstilling i anledning af reformationsjubilæet i 2017. Der er tale om nye værker af 27 markante danske kunstnere, som forholder sig til den historiske begivenhed og dens betydning. Udstillingen vises fire steder i Danmark og ét sted i Tyskland i perioden 11. marts 2017 - 2. september 2018.

Udvikling af danseområdet

300.000 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden har bevilget midler til udvikling af danseområdet.

Piloteringsforløb - ny scenekunst website

140.000 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden støtter initiativet 'Piloteringsforløb' og Teater1 til etablering af en ny landsdækkende webportal for scenekunst i hele Danmark.
Portalen skal være dén platform, hvor en branche og publikum kan orientere sig bredt, aktuelt, underholdende og fagligt om scenekunsten netop nu i hele Danmark. Derudover skal portalen være med til at udvikle dansk scenekunst i form af en række sideprojekter bl.a. udviklet i samarbejde med branchen.

TRO

150.000 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden støtter Uppercut Danseteater og danseforestillingen 'TRO'. 'TRO' er en forestilling, som skal skabe refleksion. Den undersøger begreberne 'tro' og 'frihed'. Målgruppen er de unge, som kan relatere til den urbane kultur og med deres hverdag i Københavns Nordvestkvarter konfronteres de dagligt med forskellige religioner. 

Kroppen

80.000 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden støtter forestillingen 'Kroppen'. I forestillinen undersøges kroppen, dens sanselighed, sygdom og seksualitet. Kroppens rejse følges fra fødslen til den ikke kan eller ikke vil mere - fra forplantning til døden. I vores kropsfikserede samfund, er alderdom ikke ligefrem et hot emne, fordi alderdommen peger mod festens slutning.

Udvikling af danske kunsthaller og museer

300.000 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden støtter 'Udvikling af danske kunsthaller og museer' til research i Danmark og i udlandet, afholdelse af evt. workshop, samt brug af bistand til udarbejdelse af seminar etc. 

Udstillingsprisen Vision 2017

3.600.000 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden støtter 'Udstillingsprisen Vision 2017', som er et initiativ, der skal være med til at fremme udstillingsområdet ved en årlig konkurrence om den mest visionære udstillingsidé.

Digitalt Udstillingssted på CBS

300.000 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden støtter Permanent Digitalt Udstillingssted' på Copenhagen Business School (CBS).
CBS ønsker at oprette et udstillingssted dedikeret til videokunst. Her skal der vises videokunst, som er udvalgt og kurateret i samarbejde med danske og internationale kunstnere og kunstinstitutioner - det første år kurateret af Louisiana Museum of Modern Art.

Random

80.000 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden støtter forestillingen 'Random' - en forestilling om livets tilfældigheder. En livsbekræftende og poetisk collage med levende musik, koreografi, et stærkt billedunivers og tekst. Stykket er abstrakt og åbent for publikums individuelle fortolkninger.

Black Box Dance Company 2017-2019

3.000.000 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden støtter Black Box Dance Company’s 9-trins udviklingsprogram 2017-2019.
Udviklingsprogrammet har til formål at få danske dansere tilbage til Danmark og optræde, tilbyde en længere kontraktperiode, arbejde med publikumsudvikling, samarbejde med lignende kompagnier, tilbyde residency for at tiltrække dygtige koreografer, opgradere repertoiret og skabe mere opmærksomhed.

Nationen

200.000 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden støtter forestillingen 'Nationen' - en dramatisering af indlæg fra Ekstra Bladets online debatforum 'Nationen'. Forestillingen sætter fokus på tonen i den offentlige debat og undersøger hvordan kommunikationen ændrer sig, når man gemmer sig bag en skærm. Teksten udvælges i samarbejde med chefredaktør Poul Madsen og EB.

REJSEN (arbejdstitel)

150.000 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden støtter vandreforestillingen 'Rejsen', der er baseret på Elvira Madigan og Sixtens Sparres intense kærlighedsforhold. En publikumsinvolverende, interaktiv, auditiv, fysisk og visuel scenekunstproduktion uden skuespillere, hvor større skoleelever, gymnasier og voksent publikum vil opleve Elvira Madigan og Sixten Sparres kærlighedshistorie i en anderledes ramme, der taler direkte til publikums sanser og følelser

Ashes to Ashes af Harold Pinter

148.800 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden støtter Sydhavn Teater og Scenesommers midnatsforestilling 'Ashes to Ashes' af Harold Pinter. Scenesommer er Sydhavn Teaters pilot på et europæisk scenekunstnerisk udviklingsfællesskab om visning af højkvalitative gæstespil, eksperimenter og nyproduktioner. Kulminationen bliver de stedsspecifikke midnatsforestillinger af Harold Pinters 'Ashes to Ashes', som er iscenesat af hollandske Marc Wortel i Østre Kapel på Vestre Kirkegård.

Godnat Albert

75.000 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden støtter Teatret ved Sorte Hest og forestillingen 'Godnat Albert'. 'Godnat Albert' er en teaterforestilling, der med skarpskårne replikker og rytme trækker publikum ned i tempo og ind i tanker og diskussioner om livets store spørgsmål. Albert har meldt sig ud af verden og ligger i sin lejlighed. Her lever han i tankerne, hvor alt er forvrænget.

Billedkunstens økonomiske rum 2016

500.000 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden støtter initiativet Billedkunstens økonomiske rum 2016 - Marked, indtjening og entreprenørskab blandt danske billedkunstnere.
Formålet med initaitivet er at lave en samlet undersøgelse af billedkunstens økonomiske rum i Danmark 2016 ved at undersøge markedet for salg af billedkunst af nulevende kunstnere, nulevende billedkunstneres levevilkår og hvordan entreprenørskab kan fremmes blandt danske billedkunstnere.

Escape

150.000 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden støtter Det Olske Orkester og forestillingen 'Escape - drengen der flygtede fra sin sjæl', samt udvikling af eksportmuligheder for forestillingen til udkantsområder i Danmark og til udlandet.

Hjem til Alle – drift og ansættelse

3.000.000 kr.
Unge på kanten

Bikubenfonden støtter initiativet Hjem til Alle Alliancen med en bevilling på 3.000.000 kr. til drift og ansættelse.

Morsdag

80.188 kr.
Unge på kanten

Bikubenfonden støtter initiativet 'Morsdag - fokus på minoritetsmødres ressourcer i integrationen'. Bydelsmødrene og SMK afholder et arrangement med fokus på minoritetskvinder, som en del af 'Women Deliver', en international kampagne om ligestilling og kvinders rettigheder. Dagens fokus er hverdagens integration og minoritetsmødres positive frivillige integrationsindsats.

KøbenhavnerAkademiet - effektstudie

1.500.000 kr.
Unge på kanten

Bikubenfonden støtter projektet KøbenhavnerAkademiet med en bevilling på 1.500.000 kr. til i samarbejde med Egmont Fonden at gennemføre et større effektstudie.
 

Hjemløse stjerner - et fotoprojekt

40.000 kr.
Unge på kanten

Bikubenfonden støtter Ombold og fotoprojektet 'Hjemløse Stjerner', til at få taget professionelle sportfotos af hjemløse og udsatte idrætsudøvere.

Ferieophold

50.000 kr.
Unge på kanten

Som en del af Bikubenfondens samlede årlige pulje på 700.000 kr. til feriehjælp, har Bikubenfonden bevilget støtte til Kirkens Korshærs ferieophold til familier, der er ramt af forskellige belastninger, som bidrag til at deres børn får et godt børneliv.

ANAOBABA TV

150.000 kr.
Unge på kanten

Bikubenfonden støtter Anaobaba TV. Anaobaba TV hjælper flygtningeforældre med at bygge bro til deres familier, mens de venter på familiesammenføring. Et pilotprojekt skal skabe forudsætningerne for en national og senere international implementering i samarbejde med partnere, der kan sikre organisering, udbredelse og finansiering.

Opfølgning på Frivilligheds- og Integrationsdøgnet

150.000 kr.
Unge på kanten

Bikubenfonden støtter projektet Opfølgning på Frivilligheds- og Integrationsdøgnet. Frivilligrådet og Rådet for Etniske Minoriteter ønsker at bidrage til styrket involvering af civilsamfundet i indsatsen for bedre modtagelse og integration af nye flygtninge.

18+

1.674.850 kr.
Unge på kanten

Bikubenfonden støtter projektet 18+. Røde Kors og Ungdommens Røde Kors ønsker sammen at imødekomme det stigende behov for støtte til unge enlige flygtninge i Danmark. Projektet skal inddrage lokale aktører, de unge flygtninge selv og herved udvikle aktiviteter, der efterfølgende kan opskaleres til hele landet.

Pre-projekt for Opgang2 Ungdomsspor XL

25.000 kr.
Unge på kanten

Bikubenfonden støtter projektet Pre-projekt for Opgang2 Ungdomsspor XL. Pre-projektet skal modne og udvikle en projektidé om at udvikle et program for udsatte unge, der omsætter kreative kompetencer og interesser til meningsfyldt arbejdserfaring, som motiverer til uddannelse. 

Opgang2 U-spor XL

650.000 kr.
Unge på kanten

Skabelse af int netværk for digital scenekunst

145.000 kr.
Aktuel kunst

Vi taler ikke om penge

120.000 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden støtter forestillingen 'Vi taler ikke om penge'. Det er en foredragende fabel om finanser for de 13-19 årige, og er en blanding af performance, danseklassikere, foredrag og spil. 'Vi taler ikke om penge' produceres som turnerende forestilling i foråret 2016 og spiller på Teater GROB i København i februar 2017.

Tidsrummet

145.000 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden støtter forestillingen 'Tidsrummet', som er en installationsforestilling for 3-8 årige og deres voksne. Publikum inviteres indenfor i livets urmagerværksted, et poetisk tikketakkende sted, hvorfra al tid udgår.
Her passes dyrebare sekunder og langstrakte evigheder med samme omhu; hvis det komplicerede tidsværk ikke holdes i gang, går verden i stå.

Ferieaktiviteter for børn og unge fra udsatte hjem

80.000 kr.
Unge på kanten

Som en del af Bikubenfondens samlede årlige pulje på 700.000 kr. til feriehjælp, har Bikubenfonden bevilget støtte til BROEN Danmarks ferieaktiviteter for børn og unge fra socialt og økonomisk udsatte hjem. BROEN Danmarks 22 lokalforeninger tilbyder børn, som ikke har mulighed for at deltage i aktiviteter i ferierne, en aktiv ferie sammen med andre børn og positive frivillige voksne. Aktiviteterne er eksempelvis fodboldskoler, spejderture, stævner m.m.

Væbnet med Vinger

60.000 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden støtter forestillingen 'Væbnet med Vinger' - en rejse ind i Michael Strunges digte. Michael Strunges digte iscenesættes i et lige så visuelt talende, musikalsk og legende univers som hans digte er: fulde af følelser, samfundskritik, kaos, frustration, lykke, mani, depression og sorg.

En Anden Krop

53.000 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden støtter danseforestillingen 'En Anden Krop'. 'En Anden Krop' er en ny danseforestilling med koreografi og dans af Anders Christiansen. Forestillingen, der skabes med inspiration fra Frankenstein og Golem-figuren, udvikles i samarbejde med scenograf Lise Klitten og komponist Jakob Brandt-Pedersen. 

VÆKST en glokal komedie

77.000 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden støtter forestillingen 'Vækst', en global komedie. Med begrebet 'Vækst' som afsæt, vil Teater Baglandet skabe en oplevelse for de 13-18 årige og deres voksne, hvor vi nuancerer og afdækker begrebet i en tidsaktuel, musikalsk, visuel og publikumsinvolverende form.

Min Musik - ekstern finansiering

600.000 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden støtter udviklingsprojektet 'Min Musik'. Projektet består af et 3-årigt formidlingsprogram HAPPY SHARING og HAPPY, en omfattende udstilling på ARKEN i 2017, der stiller skarpt på krydsfeltet mellem popmusik og kunst.

Politiken Live Roskilde Festival 2016 - kultur

150.000 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden har bevilget midler til debatarrangementer på Roskilde Festival 2016, faciliteret af Politiken Live i samarbejde med Bikubenfonden.

Kronprinsparrets Priser 2017 - Kultur

1.500.000 kr.
Andre formål

Bikubenfonden har bevilget 1.500.000 kr. til Kronprinsparrets Priser 2017 på det kulturelle område.

Udstillingsprisen Vision 2018

3.600.000 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden støtter 'Udstillingsprisen Vision 2018', som er et initiativ, der skal være med til at fremme udstillingsområdet ved en årlig konkurrence om den mest visionære udstillingsidé. 

Årets Reumert 2018

4.700.000 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden fortsætter arbejdet med Årets Reumert og Reumert-saloner i 2018.
 

ALL THE WORLD’S A STAGE

3.375.000 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden støtter Sort/Hvid og projektet 'All The World’s a Stage'. Gennem tre tematiske spor vil Sort/Hvid i løbet af de næste fem år, skabe scenekunstværker der sætter den politiske utopi, Mellemøsten og dannelse på dagsordenen. Ved at skabe ekstraordinære samfundsrelevante kunstværker, vil de præge den offentlige debat og den retning vores samfund er på vej ad.

En Rigtig Dansk Familie

1.400.000 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden støtter udstillingen 'En Rigtig Dansk Familie' til formidling af en debatskabende bronzeskulptur af Gillian Wearing. Kunstneren har sat sig for at finde 'En Rigtig Dansk Familie' gennem en landsdækkende kampagne, hvor alle slags familier fra hele Danmark kan tilmelde sig.

IR kulturelle projekter 2017

2.850.000 kr.
Aktuel kunst

Bevillingen dækker Bikubenfondens interne ressourceforbrug til lønomkostninger vedrørende fondens projekter på det kulturelle område.

IR kulturelle projekter 2016

2.000.000 kr.
Aktuel kunst

Bevillingen dækker administrative omkostninger på Bikubenfondens kulturelle område i 2016. 

A dictionary of Advanced Difference

300.000 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden støtter den kunstneriske organisation 'SixtyEight Art Institute' med midler til afvikling af det to-årige program 'A dictionary of Advanced Difference'. Programmets formål er at skabe fundamentet for etableringen af et kunstnerisk institut i København, dedikeret til kunstnerisk og kuratorisk research gennem udstillingspraksis på tværs af nationale og internationale kunstnere og kuratorer.

Stiftelse af Fonden Comeback Industries

85.500 kr.
Unge på kanten

Bikubenfonden støtter stiftelsen af Fonden Comeback Industries.

Julehjælp til dem, der er alene med børn

100.000 kr.
Unge på kanten

Bikubenfonden støtter Forælder Fondens julehjælp til dem, der er alene med børn. Initiativet tilbyder økonomisk rådgivning og skal sikre, at udsatte, sårbare og økonomisk trængte forældre, der er alene med børn ramt af sociale vanskeligheder, kan holde jul.

Natur til et godt liv 2016

1.204.000 kr.
Unge på kanten

Bikubenfonden fortsætter det natursociale program 'Natur til et godt liv' i 2016.

C:NTACT

2.600.000 kr.
Unge på kanten

Bikubenfonden støtter den selvstændige fond C:NTACT, som blev oprettet i 2004. Fonden tilbyder kunstneriske teaterprojekter til unge med forskellige kulturelle og sociale baggrunde med professionelle teaterfolk. Med ungdomsforestillinger skaber C:NTACT levende møder med unge mennesker og deres personlige fortælling som udgangspunkt. C:NTACT har en portfolio af projekter inden for blandt andet film, radio og undervisning, som tilbydes til skoler, konferencer og arbejdspladser. 

Comeback Industries

5.783.200 kr.
Unge på kanten

Comeback Industries har til hensigt at udvikle og udbygge de organisatoriske og metodiske rammer til at kunne skabe jobåbninger og udviklingsprocesser, der fører til indtræden på arbejdsmarkedet og til selvforsørgelse for unge mænd der har været på kanten af samfundet.

Udvikling af bæredygtig organisationsramme for Bydelsmødrenes Landsorganisation

1.770.000 kr.
Unge på kanten

Bikubenfonden har bevilget 1,7 mio. kr. til udvikling af en bæredygtig organisationsramme for Bydelsmødrenes Landsorganisation.

Mellemfinansiering Comeback Industires

146.000 kr.
Unge på kanten

Bikubenfonden støtter Comeback Industries, som skal skabe arbejdspladser til og med unge der har været på kanten af samfundet. 

Folkemøde Bornholm intern (sociale aktiviteter)

50.000 kr.
Unge på kanten

Bikubenfonden støtter Folkemødet 2016 med en bevilling på 50.000 kr. til sociale aktiviteter. Formålet med Bikubenfondens deltagelse er at møde og indgå dialog med vores nuværende og potentielle interessenter, partnere og bevillingsmodtagere i et direkte og uformelt formål.

Collective Impact Backbone sekretariat

3.300.000 kr.
Unge på kanten

Bikubenfonden støtter projektet Collective Impact Backbone, som er et forløb for unge hjemløse i København og omegn. Bevillingen dækker anden og tredje fase i et større projekt, hvor formålet er at etablere en sekretariatsfunktion, som fremadrettet skal drive indsatsen.

Mindre adm. omkostninger 2015 - social

100.000 kr.
Unge på kanten

Bevillingen dækker Bikubenfondens administrative omkostninger i forbindelse med arbejdet på det sociale uddelingsområde.

Mindre adm. omkostninger 2015 - social

100.000 kr.
Unge på kanten

Bevillingen dækker Bikubenfondens administrative omkostninger i forbindelse med arbejdet på det sociale uddelingsområde.

Feriekolonier for asylbørn

150.000 kr.
Unge på kanten

Som en del af Bikubenfondens samlede årlige pulje på 700.000 kr. til feriehjælp, har fonden bevilget støtte til projektet Feriekolonier for asylbørn.
Red Barnet Ungdom vil gennem fem frivilligdrevne feriekolonier skabe et frirum for asylbørn. Hverdagen på et asylcenter kan være barsk og ensformig, hvorfor Red Barnet Ungdom vil give børnene en unik oplevelse, hvor de sammen med ressourcestærke frivillige oplever den danske natur og laver spændende aktiviteter.

Sommer for udsatte grønlandske familier

107.500 kr.
Unge på kanten

Som en del af Bikubenfondens samlede årlige pulje på 700.000 kr. til feriehjælp, har fonden bevilget støtte til projektet Familieferie – sommer for udsatte grønlandske familier, fra det satspuljefinansierede tilbud ”Et bedre liv i Danmark”.
Familieferie for udsatte grønlandske familier i "Et bedre liv i Danmark" er ferie for 31 familier fra København, Aarhus, Aalborg og Esbjerg i et samarbejde med Dansk Folkehjælp, der finansierer hytterne til familierne.

Sommerferiehjælp

75.000 kr.
Unge på kanten

Som en del af Bikubenfondens samlede årlige pulje på 700.000 kr. til feriehjælp, har fonden bevilget støtte til projektet Sommerferiehjælp med opfølgende aktiviteter til socialt udsatte børn og unge i alderen 0-18 år samt deres familie.
Projektets formål er at tilbyde ferieophold med et højt aktivitetsniveau, med særskilte arrangementer for børnene, som f.eks. Børne OL, hvor børnene får mulighed for at dyrke idræt i selskab med jævnaldrende.

Sommerhøjskole for udsatte unge flygtninge

123.000 kr.
Unge på kanten

Som en del af Bikubenfondens samlede årlige pulje på 700.000 kr. til feriehjælp, har fonden bevilget støtte til projektet Sommerhøjskole for udsatte unge flygtninge.
Her tilbydes fem dages aktiv sommerferie på Jyderup Højskole for 40 unge udsatte flygtninge i alderen 16-25 år, med alt det bedste fra højskoleverdenen kombineret med de unges egne idéer og aktiviteter. En unik mulighed for at holde ferie med andre danske unge, danne netværk og der igennem udvikle sig sprogligt og socialt.

Seminar til unge, der skal i egen boform

100.000 kr.
Unge på kanten

Bikubenfonden støtter projektet Udvikling af seminar til unge, der skal i egen boform.
Bevillingen dækker udarbejdelse af projektmateriale, der skal synliggøre behovet for, at der udvikles og afholdes dialogbaserede efterværnsseminarer for anbragte unge, der står for at skulle i egen boform, og hvorledes indhold samt gennemførelse af seminarerne tænkes gennemført.

Ferier med perespektiv

75.000 kr.
Unge på kanten

Som en del af Bikubenfondens samlede årlige pulje på 700.000 kr. til feriehjælp, har fonden bevilget støtte til projektet Ferier med perspektiv.
Gennem ferieophold med opfølgende netværksaktiviteter, er formålet med projektet at give udsatte familier mulighed for at skabe netværk og gennemgå en personlig udvikling, til gavn for familiernes udsatte børn.

Familiekoloni for sårbare og udsatte

6.800 kr.
Unge på kanten

Som en del af Bikubenfondens samlede årlige pulje på 700.000 kr. til feriehjælp, har fonden bevilget støtte til projektet Familiekoloni for sårbare og udsatte.
En familiekoloni for fem udsatte og sårbare familier, der er yderligere ramt af forskellige livskriser der øger sårbarheden. Kolonien skal være et pusterum, med aktiviteter der kan inspirere til en bedre hverdag med mere trivsel, fællesskab, netværk og energi til kvalitativt samvær.

Julehjælp - fattige familier, ensomme og hjemløse

100.000 kr.
Unge på kanten

Bikubenfonden støtter Frelsens Hær og deres julearrangementer for ensomme og hjemløse og julehjælp til fattige familier. Familierne får enten julemad/gaver eller et gavekort til en supermarkedskæde og sponsorerede gaver, og får på den måde mulighed for at holde en jul, der minder om den, som børnenes skolekammerater holder.

Formidlingsaktiviteter - SMK 2016-2019

6.000.000 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden støtter projektet 'Nye publikumsrettede formidlingsaktiviteter på Statens Museum for Kunst' i perioden 2016-2019. Med afsæt i landets største samling af billedkunst ønsker SMK at skabe oplevelser for brugerne, der åbner kunstværker og dele af kunsthistorien. Projektet fungerer som løftestang for relationen til nye brugere og er en afgørende faktor for udviklingen af SMK som museum i det 21. århundrede.

En optimering af Holland House

1.000.000 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden støtter Holland House over en tre-årig periode til en optimering af Holland Houses distributionskapacitet og udvikling af organisationens kunstneriske netværk.
Udviklingsprojektet skal vise sig levedygtigt fra 2018.

IR kulturelle projekter 2015

2.100.000 kr.
Aktuel kunst

Bevillingen dækker Bikubenfondens ressourceforbrug i forbindelse med arbejdet på det kulturelle område, herunder dækning af administrative omkostninger. 

Moliéres Den Indbildt Syge

150.000 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden støtter Teatret Slotsgårdens opsætning af Moliéres Den Indbildt Syge, opført som fysisk og skarpt site-specifik sommerteater i det fredede Odense Slot, Slotsgård og Kongens Have.

Rialto:Laboratoriet

275.000 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden støtter projektet Rialto:Laboratoriet.
I Rialto:Laboratoriet vil publikum kunne opleve teaterformater af høj kunstnerisk kvalitet skabt ud fra anderledes produktionsforhold. Produktionerne vil både gøre brug af Rialto:Ensemblet og indhente eksterne samarbejdspartnere, og de vil være offentligt tilgængelige for almindeligt publikum.

IR sociale projekter 2015

1.915.000 kr.
Unge på kanten

Bevillingen dækker Bikubenfondens ressourceforbrug i forbindelse med arbejdet på det sociale uddelingsområde.

Børnenes Jul 2015

55.000 kr.
Unge på kanten

Bikubenfonden støtter initiativet 'Børnenes Jul', som Nanubørn har afviklet siden 2008. Det er et projekt, som med årene er blevet meget mere end et juleprojekt, idet Nanubørn vedholder kontakt til familierne hele året og tilbyde den støtte, de ved, skaber mønsterbrydere blandt børnene.

Julefest for kvinder og børn fra asylcentre

55.000 kr.
Unge på kanten

Bikubenfonden støtter organisationen Kvinde til Kvinde og initiativet 'Julefest for kvinder og børn fra asylcentre'. For fjerde år i træk ønsker Kvinde til Kvinde at give et lysglimt af glæde til kvinder og børn som bor på landets asylcentre.

Feriehjælp til børn fra økonomisk og socialt udsatte hjem

65.000 kr.
Unge på kanten

Som en del af Bikubenfondens samlede årlige pulje på 700.000 kr. til feriehjælp, har fonden bevilget støtte til projektet Feriehjælp til børn fra økonomisk og socialt udsatte hjem.
Børn og unge fra Broen Danmarks 20 lokalforeninger, tilbydes en aktiv ferie sammen med ressourcestærke voksne og gode kammerater. Broen Danmarks lokalforeninger gør det muligt for de børn og unge, som foreningen hjælper, at tilmelde sig planlagte ferieaktiviteter - eks. fodboldskoler og spejderlejre.

Julestøtte til kirkers familiearbejde

170.000 kr.
Unge på kanten

Bikubenfonden støtter Samvirkende Menighedsplejer og initiativet Julestøtte til kirkers familiearbejde, formidlet via kirker og menighedsplejer. Samvirkende Menighedsplejer (SMP) vil med projektet formidle julestøtte til udsatte langtidsfattige børnefamilier landet over. Hensigten er at sikre børn og forældre en god jul, og at supplere en igangværende social indsats for de samme familier i landets kirker.

Julehjælp til udsatte kvinder og deres børn.

42.000 kr.
Unge på kanten

Bikubenfonden støtter LIVa's initiativ 'Julehjælp til udsatte kvinder og deres børn'. Foreningen støtter kvinder, der har fået skader af prostitution, incest, vold og/eller seksuelle overgreb, ved at yde tværfaglig og helhedsorienteret behandling. Grundet de spinkle økonomiske ressourcer hos de udsatte ønsker LIVa, at give julehjælp til minimum 40 kvinder og deres børn, så de får mulighed for at holde jul.

Morgencafé for Hjemløses julehjælp 2015

25.000 kr.
Unge på kanten

Bikubenfonden støtter Morgencafé for Hjemløses julehjælp 2015 'Hilsen fra en hjemløs'. Hjemløse er ofte ikke i kontakt med familie og tidligere venner. Fraværet af disse relationer er følelsesmæssigt ekstra vanskeligt i juletiden, hvor netop familien og familieværdier er vigtige parametre for socialt samvær. Med projekt 'Hilsen fra en hjemløs' søges det sociale netværk genetableret.

Røde Kors Julehjælp 2015

170.000 kr.
Unge på kanten

Bikubenfonden støtter Røde Kors Julehjælp 2015. Røde Kors vil i 2015 dele direkte julehjælp ud til 6.500 familier fordelt over hele landet. Hjælpen uddeles i form af gavekort til et lokalt supermarked. Sammen med gavekortet modtager familien en invitation til at deltage i Røde Kors netværksaktiviteter for familier i en socialt udsat position.

Børnesagens julestipendier 2015

140.000 kr.
Unge på kanten

Bikubenfonden støtter Børnesagens Fællesråd og initiativet Børnesagens julestipendier 2015 - støtte til børn og unge af enlige forsørgere med et lavt rådighedsbeløb. Med julestipendier vil Børnesagens Fællesråd støtte nogle af de dårligst stillede i Danmark, nemlig børn og unge mellem 0 og 18 år af eneforsørgere, der lever for et lavt rådighedsbeløb. Langt de fleste af ansøgerne er kronisk eller kritisk syge eller ulykkesramte og deres børn har diagnoser/handicap.

Juleaften på Kofoeds Skole

70.920 kr.
Unge på kanten

Bikubenfonden støtter juleaften på Kofoeds Skole.
Kofoeds Skole holder traditionen tro juleaften den 24. december for skolens elever og deres familier, samt en lille gruppe af tidligere elever og udsatte ældre fra lokalområdet. Der afholdes et arrangement på Kofoeds Skole i København med 320 deltagere og et arrangement på skolen i Aarhus med 60 deltagere.

Jul for hjemløse

15.000 kr.
Unge på kanten

Bikubenfonden støtter Landsorganisationen for Hjemløses julearrangement for hjemløse. Arrangementet afholdes den 29. december for 150 hjemløse i 'Hus Forbi' (hjemløse avisen), hvor de får morgenmad, underholdning, bankospil, julebuffet og julegave.

Projekt Julehjælp til trængte familier

20.000 kr.
Unge på kanten

Bikubenfonden støtter Aalborg Citykirkes julehjælp til trængte familier. Det frivillige initiativ, som er vokset siden opstarten i 2012, forventer at kunne hjælpe 500 familier. 

HÅR PÅ DEN - et moderne feministisk brøl

150.000 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden støtter forestillingen 'HÅR PÅ DEN - et moderne feministisk brøl'. I 2015 er det 100 år siden kvinder fik stemmeret i Danmark. Vi er kommet langt men vi er stadig langt fra, når det gælder fremstillingen af kvinders kroppe og køn. Der er brug for et nyt, skarpt, kritisk blik, når vi lever i en verden der hylder kunstighed, botox og retouchering. Vi vil ha' HÅR PÅ DEN!

Hvor går drømmene hen?

150.000 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden støtter forestillingen 'Hvor går drømmene hen?', som er en musikalsk forestilling om at tro på sine drømme.
Vi drømmer og vi dagdrømmer. Men hvad sker der med de drømme, der ikke bliver brugt? Er der nogle andre, der finder dem? Kan man dele en drøm? Eller kan ens drøm blive stjålet?

Den Magiske Natur

100.000 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden støtter udstillingen Den Magiske Natur.
Den Magiske Natur er en interaktiv udstilling af tekstil- og kostumedesigner Anna Rosa Hiort-Lorenzen og koreograf og iscenesætter Kasper Daugaard. Udstillingen er inspireret af den nordiske natur og myter, og kombinerer fluorescerende farver med tekstil og koreografi.

UNDERSKOVEN

50.000 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden støtter forestillingen 'Underskoven'.
’Underskoven’ er en fysisk udendørs familieforestilling, som underholder børnene med en spændende oplevelse, samt skubber til de voksnes fantasi. Det er en stedspecifik forestilling i et af Københavnsområdets smukkeste naturområder, Naturpark Amager.

Vejen til Frelse

150.000 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden støtter udstillingen Vejen til Frelse.
Med udstillingen ”Vejen til Frelse” vil vi stille skarpt på menneskets drift mod det meningsfulde i tilværelsen, mod håbet om, eller troen på frelse. I udstillingen vil vi formidle fortolkninger på moderne frelse, sætte nutiden i relief til historien og åbne for en diskussion om nutidens søgen.

Perker Cabaret

100.000 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden støtter forestillingen Perker Cabaret.
En forestilling der, satirisk og musikalsk, behandler ”dem-og-os-problematikken”. Med cabaretens humor som fødselshjælper ønsker vi at skabe bevidsthed, omtanke og debat med udgangspunkt i de klicheer vi alle er fanget i, i det vanskelige og til tider pinagtige møde mellem forskellige kulturer.

Faderen og Sønnen - Livet efter døden

95.000 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden støtter projektet Faderen og Sønnen - Livet efter døden.
Faderen og Sønnen er et banebrydende teatereksperiment om at blive husket, og hvad vi vil huskes for, når vi dør. Rammen er en iscenesat begravelse, hvor tre sønner siger farvel til deres far i en folkekirke. Før begravelsen lærer publikum faderen at kende via en interaktiv audiowalk på kirkegården.

FRESH EYES – international artists rethink Aarhus

150.000 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden støtter projektet Fresh Eyes – international artists rethink Aarhus, som Galleri Image og Aarhus Litteraturcenter har udviklet.
Her undersøges og perspektiveres grænserne mellem litteraturen og fotografiet. Fresh Eyes er et større projekt som startede i 2013 og forløber frem til 2017.

A TENDER THING af Ben Power

60.000 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden støtter forestillingen A Tender Thing af Ben Power, som skal fremvises på engelsk på Bådteatret i maj/juni 2015 (22 forestillinger i alt) og eventuelt på turné i hele landet i 2016.
A Tender Thing - en anderledes Romeo og en anderledes Julie i en helt igennem anderledes kærlighedshistorie.

Gilles og Jeanne (arbejdstitel)

150.000 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden støtter forestillingen Gilles og Jeanne på Sydhavn Teater.
Det prisvindende tyske kunstnerkollektiv omkring instruktøren Mirko Borscht får til opgave at skabe et nyt, sanseberusende, tværæstetisk samtidsværk om tro og ekstremisme. Med Gilles og Jeanne præsenterer Sydhavn Teater i co-produktion med Teater Nordkraft sin næste store internationale forestilling.

Wilderness

25.000 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden støtter New Shelter Plan og udstillingen Wilderness.
New Shelter Plan er et ungt, banebrydende kunstnerdrevet udstillingssted i København. Som en af stedets grundlæggere er Wendy Plovmand i samarbejde med Anne Haaning blevet udvalgt til at kuratere den internationale gruppeudstilling Wilderness, som løber fra den 10. April - 16. Maj 2015.

NATTEN LANG

30.000 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden støtter forestillingen Natten Lang, som udgør den tredje og sidste forestilling i DonGnus trilogi, der tager den moderne mands identitet op til en grundig granskning. Det er opfølgningen på de to foregående succeser Mænd I Sandaler (2010) og den Reumert-nominerede Kvinde Kend Dit Skab (2012).

JUHU det er regnvejr

150.000 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden støtter forestillingen Juhu det er regnvejr.
Juhu det er regnvejr er en danse/stomp forestilling for børn i alderen tre-otte år. Temaet er menneskets dualitet, hvor der sættes fokus på det positive livssyn kontra det negative. Sofie Pallesen vil med sit suveræne kropssprog og talent for komik give børnene et nyt perspektiv på regnvejr, tandbørstning og det bevidste valg.

PÅ VEJ

100.000 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden støtter forestillingen På Vej, som er en site-specific vandringsforestilling i områderne på Nørrebro, omhandlende en teenagepige på stadiet mellem barndom og voksenliv.
Forestillingen er baseret på interviews med afrodanske unge, sort minoritet/hvidt majoritetssamfund, rodløshed, udenforskab og offentlige miljøers teatrale/psykologiske udtryk.

FANDENS OLDEMOR

150.000 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden støtter forestillingen Fandens Oldemor - en musikalsk dialog mellem PH og hans mor.
Spørgsmålene "Hvem var PH?", "Hvem formede hans livssyn?" og "Hvem inspirerede ham til at blive den samfundsrevsende stemme, vi stadig kan huske og høre?" er nøglen til forestillingens parløb mellem mor og søn i fortællingen om to kunstneres liv på tværs af alder og tid.

TO BE CONTINUED - Skovsnogen Artspace

145.000 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden støtter projektet To Be Continued - Skovsnogen Artspace.
To Be Continued er et forprojekt, hvis formål er at udarbejde en konkret plan for udvikling og fremtidssikring af Skovsnogen Artspace. Herunder at skitsere konkrete kunstneriske og formidlingsmæssige aktiviteter, en bæredygtig finansiering, samt juridiske og planlovsmæssige forhold.

Heksemuseum i Ribe

1.000.000 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden støtter projektet Heksemuseum i Ribe.
Sydvestjyske Museer ejer et større bygningskompleks i midten af Ribe, hvor Danmarks mest berømte 'heks', Maren Splid blev brændt i 1631. Her skal indrettes et heksemuseum med fokus på trolddomsforfølgelser i Europa, Danmark og Ribe, hvor det mest omfattende retsmateriale om hekse findes i Ribe.

Konsulent for Corpus

150.000 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden støtter projektet Konsulent for Corpus.
Der er bevilget støtte til en konsulentstilling hos Den Kongelige Ballets eksperimenterende kompagni Corpus. Projektet fokuserer på dokumentation, analyse, udvikling og formidling, og skal generere ny viden om skabelse af scenekunst, udvikling af kunstnere, publikumsrelationer og -inddragelse.

Operation Julegaveregn 2015

35.000 kr.
Unge på kanten

Bikubenfonden støtter velgørenhedsprojektet 'Operation Julegaveregn', som skal samle penge ind til julegaver. Initiativet er til fordel for anbragte børn på børnehjem og døgninstitutioner i Danmark. 

Sommerlejre for unge fra alkoholramte familier

75.000 kr.
Unge på kanten

Som en del af Bikubenfondens samlede årlige pulje på 700.000 kr. til feriehjælp, har fonden bevilget støtte til Blå Kors Danmarks sommerlejrophold, ridelejre og kanoture for børn og unge fra alkoholramte familier.
Projektet henvender sig til socialt udsatte børn og unge generelt, men primært til børn og unge der vokser op i alkoholramte familier, som er den målgruppe Blå Kors har stor erfaring med.

Evaluering af Bikubenfondens Julehjælp 2014

100.000 kr.
Unge på kanten

Bevillingen dækker Bikubenfondens ressourceforbrug i forbindelse projektet Evaluering af Bikubenfondens Julehjælp 2014.
 

Siunissaq uagut pigaarput/The Future Belongs to Us

4.260.000 kr.
Unge på kanten

Bikubenfonden støtter projektet Siunissaq uagut pigaarput/The Future Belongs to Us/Fremtiden tilhører os.
The Future Belongs to Us er et kapacitetsopbyggende, lokalt forankret projekt, der styrker børn og unge i at udfolde deres rettigheder i Grønland. Visionen er at opbygge lokalsamfundets samlede kapacitet og øge initiativ og aktivitetsniveau med det formål at skabe bedre trivsel blandt børn og unge.

Behandl. omsorgssvigtede unge af torturofre

1.500.000 kr.
Unge på kanten

Bikubenfonden støtter projektet Behandling af voldsramte og omsorgssvigtede børn og unge af torturofre.
Projektet styrker indsatsen overfor børn og unge i torturramte flygtningefamilier, som rammes af vold og omsorgssvigt og derfor har meget svære vilkår. Projektet rummer behandling af familierne, metodeudvikling og beskrivelse af standarder, der kan styrke indsatserne i et bredere perspektiv.

KøbenhavnerAkademiet

1.843.000 kr.
Unge på kanten

Bikubenfonden støtter projektet Intensivt læringsforløb for fagligt og socialt udfordrede drenge.
Der gennemføres et intensivt læringsforløb for drenge med et lavt fagligt niveau og svag familiebaggrund. Heraf forventes en stor andel at være tosprogede drenge. Projektet vil fokusere på elevernes læring, trivsel, sociale- og personlige kompetencer.

The Future Belongs to Us - forlængelse af forfase

150.000 kr.
Unge på kanten

Bikubenfonden støtter det sociale projekt 'The Future Belongs to Us'.
Formålet er at udvikle kunstneriske, kreative og fysiske aktiviteter for børn og unge, med henblik på at skabe øget trivsel, livsduelighed og øget resiliens i det grønlandske lokalsamfund samt i Grønland generelt. Projektet sigter også mod at styrke familierne for herved at styrke børn og unge i deres opvækst.

Børnenes jul

37.000 kr.
Unge på kanten

Bikubenfonden støtter NanuBørns projekt 'Børnenes jul'.
Nanubørn skal for sjette år i træk holde 'Børnenes jul' i Nuuk forsamlingshus. Herudover deles julekurve ud i mere end ti byer i Grønland. Arrangementet er alkohol- og røgfrit og rigtigt mange forældre får mulighed for at give deres børn nogle gode juledage, både med gavekurven og med arrangement.

Inuit lege event i Qaqortoq

23.500 kr.
Unge på kanten

Som en del af Bikubenfondens samlede årlige pulje på 700.000 kr. til feriehjælp, har fonden bevilget støtte til Inuit lege event i Qaqortoq, som gennem kultur, aktivitet og oplevelser skal skabe sammenhold og trivsel til mindre bemidlede børn.

Etablering af Fonden High:Five

150.000 kr.
Unge på kanten

Bikubenfonden støtter projektet High:Five.
High:five blev etableret i 2006 af Virksomhedsforum for Socialt Ansvar (VFSA), og har blandt andet til opgave at assistere landets virksomheder med at etablere job og uddannelse til unge, der er i fare for marginalisering grundet kriminalitet.

KBH+ - alt under et tag

6.000.000 kr.
Unge på kanten

Bikubenfonden har siden midten af 2014 bidraget aktivt i udviklingen af KBH+ og har nu bevilget 6 mio. kr. over en toårig periode, som en del af programmet ”Kultur til et godt liv”.
AskovFonden/KBH+ ønsker at udvikle og etablere nye bæredygtige modeller for, hvordan vi kan bruge det etablerede kulturliv til at skabe inklusion og nye fælleskaber for udsatte unge. Med afsæt i en tværsektoriel indsats ønsker vi at bygge bro mellem de unge og uddannelses- og arbejdsmarkedet.

Danmark-Amerika Fondets virksomhedslegater

900.000 kr.
Andre formål

Bikubenfonden støtter projektet Bikuben Fellows – Danmark-Amerika Fondets virksomhedslegater. Legaterne udstedes til danske studerende inden for alle felter, til studier på grad niveau i USA.

En Engel Gennem Stuen

100.000 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden støtter forestillingen 'En Engel Gennem Stuen'.
’En Engel Gennem Stuen’ er en tragikomisk, tankevækkende og rørende forestilling om en far, hans to døtre og den yngste datters mand.
Forestillingens formål er at undersøge, om det overhovedet er muligt at forandre sin rolle i familien og hvilke konsekvenser sådan en transformation vil have.

TUMULT - et rum i oprør

60.000 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden støtter forestillingen 'Tumult - et rum i oprør'.
I 'Tumult - et rum i oprør' inviteres publikum helt tæt på danserne og helt ind i scenografien. Her møder de et rum i konstant forvandling, både helt reelt men også som ren illusion. Scenografien består nemlig af 3D video projekteret ind i et rum hvor danserne sætter vægge, loft og selv publikumsrækkerne i bevægelse.

Kvinden ved 1000 grader

150.000 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden støtter dramatisering af Hallgrimur Helgasons roman 'Kvinden ved 1000 grader'.
Forestillingen opføres som monolog Teater Aveny-T med henblik på senere turné i Danmark såvel som gæstespil i hele Norden.

Virkelighedsteater og Hotel Pro Forma

67.300 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden støtter konferencen Virkelighedsteater og Hotel Pro Forma.
Konferencen Virkelighedsteater og Hotel Pro Forma kaster lys over, hvordan Hotel Pro Forma har formået at udvikle banebrydende nye strategier for teatret. Konferencen stiller spørgsmålet: Hvad har Hotel Pro Forma betydet for scenekunstens udvikling i DK?

LIFE Parallel

150.000 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden støtter forestillingen LIFE Parallel.
LIFE Parallel er en litterær danseforestilling i tre akter, der sætter det moderne menneske under lup ved at både morsomt og tankeprovokerende rette et kritisk og kunstnerisk blik på nutidens samliv. Den er et samarbejde imellem koreograf Louise Crnkovic-Friis og forfatter Svend Åge Madsen.

Under Haady's Skjold

137.500 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden støtter forestilingen 'Under Haady's Skjold'.
'Under Haady’s Skjold' er en nyskrevet familieforestilling om fem børn på flugt fra krig i deres hjemland. Forestillingen opføres 62 gange på Zeppelins stationære scene.

VR:NORDIC

150.000 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden støtter projektet VR:NORDIC. Makropol vil i samarbejde med CPH:DOX skabe det første nordiske laboratorium for udforskning, udveksling og udvikling af viden og idéer inden for virtual reality, med en tilhørende mobil oplevelseskanal. 

Udvikling af Skovsnogen

1.273.000 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden støtter projektet 'Udvikling af Skovsnogen'. På fem år er Skovsnogen blevet et unikt kunstcenter, hvor publikum og lokalmiljø bliver involveret i produktionen af nye kunstværker i den vestyske skov. Gennem en række nye tiltag skal dette udviklingsprojekt bidrage til en udbygning og forankring af Skovsnogens kunstneriske og sociale aktiviteter.

Escarramán

100.000 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden støtter forlaget PARLA og har bevilliget midler til produktion af den musikdramatiske produktion 'Escarramán'.
'Escarramán' er en tegneserie-opera med barokmusik og nye kompositioner, dans og skuespil, hvor scenografien udføres i form af projekteret tegneserie. 

Udviklingsplatform for scenekunsten

6.000.000 kr.
Aktuel kunst

På baggrund af dialog med branchen opretter Bikubenfonden og Projektstøtteudvalget for Scenekunst nu i samarbejde en udviklingsplatform for scenekunsten i Danmark.
Det overordnede formål er at bidrage til udvikling af den frie scenekunst, projektstøttede teatre og mindre etablerede teatre. Det sker i dialog med nationale og internationale aktører, herunder CPH Stage for herigennem at bidrage til et mere dynamisk, kvalificeret og mangfoldigt scenekunstmiljø i Danmark til gavn for publikum.

MADE status. Dokumentation. evaluering og formidling.

250.000 kr.
Aktuel kunst

Med en bevilling på op til 250.000 kr støtter Bikubenfonden projektet MADE by the Opera House til udviklingen af dette, på baggrund af dokumentation, evaluering og formidling af det nuværende program, som Bikubenfonden tidligere har støttet.

Min Musik 16-18

1.500.000 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden støtter projektet Min Musik.
Min Musik er et 3-årigt udviklingsprojekt om medskabende musikforbrug og nye alliancer mellem popmusik og kunst. Projektet består af et 3-årigt formidlingsprogram Happy Sharing som forløber fra 2016-2018 og Happy, en omfattende udstilling på ARKEN i 2017, der stiller skarpt på krydsfeltet mellem popmusik og kunst.

Udstillingsprisen Vision 2016

3.450.000 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden støtter projektet Udstillingsprisen Vision 2016. Udstillingsprisen Vision er Bikubenfondens fyrtårn på det kunst- og kulturhistoriske område. Udstillingsprisen er en konkurrence for museer og udstillingssteder om at få realiseret et drømmeprojekt, der skal formidle kunst og/eller kulturhistorie, med det mål at give den danske offentlighed større kulturel og kunstnerisk indsigt.

TOYBOY

35.000 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden støtter danseforestillingen TOYBOY. Dans og musik - live i et sanseligt rum af silke - et spil mellem nærhed og afstand. En oplevelse for børn og unge af deres samtids sindbillede, deres egen rolle og mulige valg og indflydelse gennem deltagelse.

Foyer til nytænkning og Brobygning

750.000 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden støtter projektet Foyer til Nytænkning og Brobygning. Republique vil skabe et nyt, impulsivt og åbent rum, der giver plads til teatereksperimenter. Gennem samarbejder på tværs af teatermiljøerne og institutioner i ind- og udland vil vi skabe kunstneriske hybrider og fællesskaber, der kan tiltrække et bredere og yngre publikum og gøre teatret levende.

Copenhagen Summer Dance

150.000 kr.
Aktuel kunst

Med en bevilling på 150.000 kr. støtter Bikubenfonden realiseringen af Copenhagen Summer Dance 2015. Copenhagen Summer Dance tilbyder en kunstnerisk – og tilmed gratis – oplevelse i verdensklasse.
 

Stravinskijs Ildfuglen

150.000 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden støtter Copenhagen Phil, Dansk Danseteater og Republique til opsætning af Stravinskijs 'Ildfuglen'.

Svanninge Bjerge 2016

1.970.000 kr.
Andre formål

Bikubenfonden har bevilget 1.970.000 kr. til at dække formidling og drift af fondens naturområde Svanninge Bjerge.

Svanninge Bjerge 2015

1.210.000 kr.
Andre formål

Bikubenfonden har bevilget 1.210.000 kr. til at dække projektomkostninger vedrørende fondens naturområde Svanninge Bjerge.

Mindre adm. omkostninger 2015 - kultur

100.000 kr.
Aktuel kunst

Bevillingen dækker mindre adm. omkostninger på Bikubenfondens kulturelle område.

Årets Reumert 2016

4.700.000 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden fortsætter arbejdet med Årets Reumert, Cph Stage og Reumert-saloner i 2016.

Det Store Sceneskift

60.000 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden støtter forestillingen 'Det Store Sceneskift', som er en forestilling hvor ingen nogensinde kommer på scenen, men hvor det kun er teatrets mekanik der er i spil. Lys, lyd, musik, røgmaskiner, rekvisitter og scenografi. Ingen levende skuespillere, dansere eller sangere gør nogensinde deres entré.

MADness

150.000 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden støtter forestillingen MADness. MADness er en forestilling om økonomisk nød, madspild og det at ændre 'skam' til 'stolthed'. Udgangspunktet er en kvindes personlige og økonomiske omvæltning. Hun begynder at 'skralde' og finder frisk mad, der går til spilde hver dag. En forestilling, der opfordrer til eftertanke, kærlighed og tid.

Domain

80.000 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden støtter programmet Domain, som Tranen viser i perioden 14. august 2015 til 7. februar 2016. Domain sætter fokus på livsformer og evolution i en verden hvor teknologi, kultur og natur er smeltet sammen. Igennem udstillinger skabt af et felt af de mest nytænkende, danske samtidskunstnere undersøges virkeligheden set fra et ikke-menneskeligt perspektiv.

Længe leve

150.000 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden støtter forestillingen 'Hvem passer din syge moster?'
Humoristisk ny dramatik om møder mellem omsorgspersonale og vores omsorgshungrende familie. Vi kan ikke/tør ikke tage os af vores nærmeste. Men hvem er det der bader/mader dem som vi ikke selv kan/vil passe? Små hverdagsmøder sættes på scenen og giver glimt af livet.

Hamlet in absentia

150.000 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden støtter forestillingen 'Hamlet in absentia'.
I anledning af 400 året for Shakespeares død og 200 året for den første Hamlet forestilling på Kronborg i 2016, byder NordicOpera ind med den første danske Hamlet opera nogensinde. 

Et somalisk hjem i Danmark

1.404.000 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden støtter projektet Et somalisk hjem i Danmark, hvor somaliske kvinder udstiller deres liv i Den Gamle By.
En lejlighed i Den Gamle By, indrettet 1:1 af somaliske kvinder, vil formidle somaliernes historie, skabe et neutralt rum for dialog i øjenhøjde og gensidig nysgerrighed, nuancere debatten om nydanskerne og være en anerkendelse af somalierne som en del af byernes historie i Danmark.

Nature Wild

150.000 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden støtter forestillingen Nature Wild.
I de danske skove lever soldater som vender hjem … ikke til byerne, men til skovene. Efter mødet med krigen og civilisationens grænseland, har de valgt at trække sig tilbage for at leve i naturen. Nature Wild er et musikdramatisk værk skabt på baggrund af en veterans virkelige historie.

SIUTER en danse & musik forestilling

75.000 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden støtter forestillingen Siuter - en danse og musik forestilling.
Suiter er et visuelt, auditivt og kinetisk danseværk for fem erfarende og modne dansere, som undersøgende og lyttende vil dykke ind i suitens form af konstruktioner og strukturer, for derfra at skabe parallelle bevægelsesuniverser i et organisk samspil med live-musikkens kompositoriske opbygning.

UN Live Museum

819.250 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden støtter projektet UN Live Museum.
Formålet med projektet er at styrke udviklingen af indholdet for UN Live Museum og dermed muligheden for at realisere potentialet i det endelige projekt. Dette skal ske ved udvikling af indhold via workshops, forstå best-practice for vidensformidling via studieture, samt effektfuld dokumentation i form af rapporter, e-bøger og film.

Rialto:Dokumentation

70.000 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden støtter projektet Rialto:Dokumentation.
Rialto:Dokumentation er en måde at sikre dokumentation, evaluering og udvikling af de forskellige tiltag på Rialto:Teatret. På den måde er håbet, at erfaringerne kan komme til gavn for ikke blot os selv, men for det samlede danske teaterlandskab.

7 tværæstetiske nybrud med lokalforankring

1.588.179 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden støtter projektet Aarhus Teater (AT) - syv tværæstetiske nybrud med lokalforankring.
AT vil styrke sin profil og fremtidssikre byens kulturliv ved tværæstetiske projekter udenfor teaterrummet. De vil nytænke og udfordre med høj kvalitet og bidrage til publikumsudvikling og involvering. Dette sker i samarbejde med professionelle, kultur- og kunstinstitutioner.

AKTIVITETSPROGRAM TIL DE 111 PLATEAUER

2.600.000 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden støtter Aktivitetsprogrammet til de 111 plateauer - et monument for fremtiden.
KØS er bevilget støtte til et eksperimenterende to-årigt udendørs udstillings- og teaterprogram på museets nyindviede kunstplads midt i byen. I samarbejde med kunstnere på tværs af kunstarter trækkes kunsten ud i gaderummet foran museet som udfordrende ramme for mødet mellem borgere, kunst og museum.

Splastic

75.000 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden støtter forestillingen Splastic.
Hvordan kan det at være anderledes blive et potentiale, der bidrager til verdens mangfoldighed? Splastic er en nøgtern, nøgen og ærlig collage med to performere i træningstøj på et dansegulv, som fortæller historien i opbrudt kronologi, flettet sammen i - og med fysisk.

KGL-dansk

1.250.000 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden støtter projektet KGL-dansk på Det Kongelige Teater med en bevilling på 1.250.000 kr. fordelt over tre år. KGL-dansk er et talentudviklingsforløb, hvor nye scenefortællinger ser dagens lys og hvor nye og allerede prøvede danske dramatikere udvikles for øjnene af os.

Folkemøde Bornholm (kulturelle aktiviteter)

40.000 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden støtter Folkemødet 2015 med en bevilling på 40.000 kr. til afholdelse af Reumertsaloner. Formålet med Bikubenfondens deltagelse er at møde og indgå dialog med vores nuværende og potentielle interessenter, partnere og bevillingsmodtagere i et direkte og uformelt formål.

2 ekstra opførelser af forestillingen Leaves

64.010 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden støtter Copenhagen Opera Festival og forestillingen "Leaves - The Colour Of Falling" med midler til to ekstra opførelser.

Udvikling af website - BørneTelefonens brevkasse

1.025.000 kr.
Unge på kanten

Bikubenfonden støtter Børns Vilkår - herunder udvikling af nyt website til bedre rådgivning af børn og unge på BørneTelefonens brevkasse. Børns Vilkår ønsker at yde bedre rådgivning til flere børn og unge på BørneTelefonens web brevkasse via 1: en relancering af sitet børnetelefonen.dk. med optimerede navigations- og søgningsfunktioner og 2: at øge ressourcerne på brevkassen, så det vil være muligt at besvare flere breve fremadrettet.
 
 

Støtte til Ahl Fondens feriekoloni

50.000 kr.
Unge på kanten

Musikstarter vol. 2

3.054.533 kr.
Unge på kanten

Bikubenfonden støtter projektet Musikstarter vol. 2.
Musikstarter er et enestående samarbejde mellem det udøvende musikliv, og det etablerede ungdomsfritidsliv i form af bandet Nephew, Ungdomsringen, Roskilde Festival og Bikubenfonden. Formålet er, at flere unge oplever hvad fællesskabet kan bidrage med gennem musikken, på tværs af kultur, etnicitet og social klasse. Bikubenfondens støtte sikrer, at også udsatte børn og unge har mulighed for at deltage.

Effektmåling / forretningsudvikling - KTGL og NTGL

1.300.000 kr.
Unge på kanten

Bikubenfondens billetkoncept

3.000.000 kr.
Unge på kanten

Bevillingen går til Bikubenfondens billetkoncept under programmet Kultur til et godt liv.
 

Bikubenfondens program for hjemløse i Danmark

300.000 kr.
Unge på kanten

Bevillingen går til Bikubenfondens program for hjemløse i Danmark.
 

Morgencafé for Hjemløse

500.000 kr.
Unge på kanten

Bikubenfonden støtter Morgencaféen for Hjemløse.

Kbh+ fase 1

277.000 kr.
Unge på kanten

Bikubenfonden støtter projektet Kbh+ fase 1.
AskovFonden vil udvikle en platform for en tværsektorielt indsats for unge, der er uden for uddannelse og arbejdsmarked. AskovFonden vil etablere forpligtende partnerskaber med erhvervs- og kulturlivet med henblik på at udvikle nye bæredygtige modeller for inklusion af unge.

Store Klaus

300.000 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden støtter projektet Store Klaus.
Med den planlagte udstilling ”Store Klaus”, ønsker Det Kongelige Bibliotek gennem rumlige, tekstlige og (audio)visuelle greb at give et nuanceret, historisk og personligt helhedsbillede af personen og forfatteren Klaus Rifbjerg set i en samfundsmæssig og kulturel kontekst.

Folkemødet 2014

90.000 kr.
Unge på kanten

Bikubenfonden støtter Folkemødet 2014. Formålet med Bikubenfondens deltagelse er at møde og indgå dialog med vores nuværende og potentielle interessenter, partnere og bevillingsmodtagere i et direkte og uformelt formål.

Lektiecafeer for socialt udsatte børn og unge

213.489 kr.
Unge på kanten

Bikubenfonden støtter projektet Lektiecafeer for socialt udsatte børn og unge.
Understøttelse af drift af 25 lektiecafeer hos Red Barnet Ungdom i perioden 1/7-31/12 2014 i overgangsfasen hen mod et evt. udvidet samarbejde med fonden omkring metodeudvikling af lektiecaféer på baggrund af folkeskolereformen.

Sociokulturel forretningsudvikling

20.000 kr.
Unge på kanten

Bikubenfonden støtter projektet Sociokulturel forretningsudvikling.

Socialisering af elever

10.000 kr.
Unge på kanten

Bikubenfonden støtter projektet 'Forsøg på socialisering af elever, der forlader Himmelbjerggården.'
Himmelbjerggårdens Seniorklub består af tidligere elever og personale fra børnehjemmet Himmelbjerggården. Himmelbjerggården er et børnehjem for hårdt socialt belastede børn. Ofte står de alene, når de i bliver myndige uden noget positivt socialt netværk.
Himmelbjerggårdens Seniorklub har til formål at arrangere socialt samvær for nuværende og tidligere elever fra Himmelbjerggården. Endvidere at tilvejebringe økonomiske midler til understøttelse af særlige begivenheder for nuværende elever. Desuden vil klubben støtte nuværende og tidligere elever socialt.

Heldagsudflugter for traumatiserede familier

38.720 kr.
Unge på kanten

Ombold AsylCup

26.500 kr.
Unge på kanten

Bikubenfonden støtter projektet Ombold AsylCup.
Ombold vil i samarbejde med Røde Kors afholde en gadefodboldturnering i forbindelse med AsylCup 2014. I tre dage vil ca. 200 asylansøgere fra hele landet, sammen med enkelte hold bestående udsatte borgere, mødes til socialt samvær og idræt i Lejre midtby.

Folkekirkens feriehjælp

11.928 kr.
Unge på kanten

Sommerfest og juletræsfest for indsatte

25.000 kr.
Unge på kanten

Kultur til et godt liv - C:NTACT partnerskab

4.000.000 kr.
Unge på kanten

Bikubenfonden har med Kultur til et godt liv iværksat et program, hvor fonden anvender sine mangeårige erfaringer inden for kulturlivet i en social indsats for udsatte børn og unge. Udgangspunktet er, at aktiv deltagelse i kulturelle aktiviteter som fx teater, musik og billedkunst kan hjælpe udsatte børn og unge til succesoplevelser og empowerment. Indsatsen skal desuden bidrage med ny viden om, hvordan kulturen kan spille en væsentlig rolle, når de unge skal vælge livsbane.
 

Julestøtte til familier via menighedsplejer

200.000 kr.
Unge på kanten

Bikubenfonden støtter Samvirkende Menighedsplejers julestøtte til familier, formidlet via kirker og menighedsplejer.
Samvirkende Menighedsplejer (SMP) vil med projektet fordele julestøtte landet over. Det har som primære mål at hjælpe sogne med at understøtte dårligt stillede børnefamilier med hjælp til familiens jul i hjemmet og/eller med et arrangement i kirken i julen. Det videre formål er en varig forbedring af familiernes situation. Julehjælpen er det første skridt i vejen til at hjælpe de socialt udsatte familier. Kontakten til dem skal herefter udbygges.

Mindre adm. omkostninger 2014 - social

100.000 kr.
Unge på kanten

Bevillingen dækker Bikubenfondens ressourceforbrug i forbindelse med arbejdet på det sociale område, herunder dækning af administrative omkostninger.

Operation Julegaveregn 2014

25.000 kr.
Unge på kanten

Bikubenfonden støtter Operation Julegaveregn - et velgørenhedsprojekt til fordel for anbragte børn i Danmark.
Operation Julegaveregn blev startet i 2007 som en velgørende og privat indsamling med det ene formål at samle penge ind til julegaver til anbragte børn på børnehjem og døgninsttutioner i Danmark.

Natur til et godt liv 2015

1.640.000 kr.
Unge på kanten

Bikubenfonden fortsætter programmet Natur til et godt liv 2015.
Se link til beskrivelsen her på hjemmesiden.
 

Julehjælp til enlige forsørgere og deres børn

50.000 kr.
Unge på kanten

Bikubenfonden støtter Børnesagens Fællesråds uddeling af julehjælp til enlige forsørgere og deres børn, der er særligt udsatte på grund af sygdom, handicap eller ledighed.
Med julehjælp vil Børnesagens Fællesråd støtte nogle af de allerdårligst stillede i Danmark: børn og unge af enlige forsørgere, der lever af et lavt rådighedsbeløb. Forældres langvarige fravær fra arbejdsmarkedet kombineret med kronisk/kritisk sygdom ekskluderer og betyder, at børnene lider afsavn.

Morgencafé for Hjemløses julehjælp 2014

25.000 kr.
Unge på kanten

Bikubenfonden støtter Morgencaféens julehjælp 2014 'Hilsen fra en hjemløs'.
Hjemløse er oftest ikke i kontakt med familie og tidligere venner. Fraværet af disse relationer er følelsesmæssigt ekstra vanskelig i juletiden, hvor netop familie og familieværdier er vigtige parametre for socialt samvær. Med projekt 'Hilsen fra en hjemløs' søges kontakten reetableret.

Julehjælp som efterværn, 2014

100.000 kr.
Unge på kanten

Bikubenfonden støtter projektet Julehjælp som efterværn, 2014.
For at nå tidligere, aktuelle og fremtidige brugere i Blå Kors målgrupper holdes julearrangementer og indstilles til gavekort til børnefamilier og individer. Der bydes på opfølgende social aktivitet der inkluderer et rådgivningstilbud. Julehjælpen integreres i forhold til efterværn og netværk.

Dansk Folkehjælps Julehjælp

100.000 kr.
Unge på kanten

Bikubenfonden støtter Dansk Folkehjælps Julehjælp.
Som opfølgning på årets Julehjælpskampagne tilbyder Dansk Folkehjælp udsatte familier, der modtager Julehjælp, en række netværksskabende aktiviteter inden for sport, natur, drama og musik. Fokus er på at flytte sig fra passivt til aktivt medborgerskab ved at engagere sig i lokale problemstillinger.

Julehjælp 2014

100.000 kr.
Unge på kanten

Bikubenfonden støtter Røde Kors' julehjælp 2014.
Røde Kors vil i 2014 dele julehjælp ud til 6.000 familier fordelt over hele landet. Hjælpen uddeles i form af gavekort til et lokalt supermarked. Sammen med gavekortet modtager familien en invitation til at deltage i Røde Kors netværksaktiviteter for familier i en socialt udsat position.

Alle børn fortjener en god jul og et godt nyt år

100.000 kr.
Unge på kanten

Bikubenfonden støtter Mødrehjælpens uddeling af julehjælp.
Julehjælpen går til at give udsatte børn en god jul, og forældre en hjælpende hånd til at skabe gode og trygge rammer for familien. Mødrehjælpen hjælper i form af penge kombineret med tilbud om rådgivning til børnefamilier, der er udsatte pga. økonomi, dårlig trivsel og/eller en ulykkelig hændelse i deres liv.

Forprojekt for Comeback Industries

1.337.870 kr.
Unge på kanten

Bikubenfonden støtter Comeback Industries.
Comeback Industries skal skabe arbejdspladser til og med unge der har været på kanten af samfundet. De unge har været gennem et grundigt socialiseringsprogram og er klar til at vælge en anden vej i deres liv. En vej der er i overensstemmelse med normerne i samfundet.

Fortsat støtte til Soldaterlegatets arbejde

5.000.000 kr.
Unge på kanten

Bikubenfonden støtter Soldaterlegatets arbejde. Soldaterlegatet hjælper tidligere civile og militære udsendte i internationale militære missioner, der efter en udsendelse har behov for økonomisk støtte grundet en fysisk eller psykisk skade, der er opstået under udsendelsen, samt deres efterladte.

Julefest for kvinder og børn på asylcenter

60.000 kr.
Unge på kanten

Bikubenfonden støtter foreningen 'Kvinde til kvindes' julefest for kvinder og børn på asylcenter.
For tredje år i træk ønsker 'Kvinde til kvinde' at at give et lysglimt af glæde til kvinderne og børnene som bor på asylcenter, men i år ønsker foreningen ikke kun at sprede glæde en gang årligt men at afholde 'kvindecaféaftener' to gange om måneden med start fra november 2014 på henholdsvis Avnstrup og Sandholm asylcenter.

Julehjælp - Frelsens Hær

100.000 kr.
Unge på kanten

Bikubenfonden støtter projektet Frelsens Hærs uddeling af julehjælp.
Støtten går til julearrangementer for ensomme og hjemløse samt julehjælp til fattige familier. Julehjælpen uddeles på baggrund af dokumenterede ansøgninger fra familierne, og hjælpen giver dem mulighed for at holde en jul, som den børnenes klassekammerarter holder.

Musikinstrumenter fra børn til børn k

150.000 kr.
Unge på kanten

Bikubenfonden støtter projektet 'Musikinstrumenter fra børn til børn'.
I samarbejde med de danske musikskoler i Danmark og hele Danmarks befolkning donerer DR brugte musikinstrumenter til musikskoler og to børnehjem i Grønland. Institutioner, der bruger musik som værktøj til at give udsatte børn følelsen af at kunne bidrage og tilhøre et fællesskab.

Julestøtte til udsatte og psykisk sårbare kvinder

33.000 kr.
Unge på kanten

Juleaften på Kofoeds Skole 2015

65.000 kr.
Unge på kanten

Morgencafé for Hjemløse 2015 -2018

2.000.000 kr.
Unge på kanten

Bikubenfonden støtter Morgencaféen for hjemløse i 2015-2018.

Natur til et godt liv - anskaffelser

220.000 kr.
Unge på kanten

CARL - en teaterkoncert om Carl Nielsen

300.000 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden støtter projektet CARL - en teaterkoncert om Carl Nielsen.
CARL er en teaterkoncert, der gennem Carl Nielsens musik, fejrer, undersøger og udfolder hans liv og kærligheden omkring ham.
 

Ekstra bevilling Årets Reumert. Cph Stage

2.155.000 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden fortsætter arbejdet med Årets Reumert, Cph Stage og Reumert-saloner i 2015.

Herredsvang Familielejr 2014

31.500 kr.
Unge på kanten

MOST TRUTHS ARE SO NAKED - sidste del af trilogi

75.000 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden støtter forestillingen 'Most truths are so naked' - sidste del af trilogi.
'Most truths are so naked' - om sekter og kulter - sidste del af trilogi om liv, død, eksistens, fællesskaber og religion. Nu stiller koreograf Kasper Ravnhøj skarpt på mennesket i fællesskabet med fokus på hvor langt vi går, når en absolut sandhed har sat sig som et konstant ekko for vores verden.

Hvor er kvinderne i dansk møbeldesign?

150.000 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden støtter udstillingen 'Hvor er kvinderne i dansk møbeldesign?' på Trapholt.
I over 100 år har kvindelige designere haft samme muligheder som mænd, men hvem er kvinderne og hvorfor mangler de i historieskrivningen, museumssamlingerne og i produktionen? Skyldes deres fravær strukturelle vilkår eller et særligt kvindeligt formsprog, der ikke er godt nok?

MARTYRIET

125.000 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden støtter forestillingen 'Martyriet' - en opera om mennesket og myten Kaj Munk.
Støtten går til produktionen og seks opførelser af 'Martyriet' - en opera om mennesket og myten Kaj Munk. Komponist John Frandsen, tekst Vilhelm Topsøe. Operaen tænkes opført i et kirkerum og vil efter de første seks opførelser tilbydes som turné til landets kirker

Turister

41.100 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden støtter forestillingen 'Turister' af Magnus Dahlström.
Forestillingen har danmarkspremiere i februar 2015 på Teater Får302 og drager herefter på danmarksturné.

BLISS POINT

70.000 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden støtter forestillingen 'Bliss Point'.
'Bliss Point' er en pågående og grænsesøgende teaterperformance om øjeblikkets tilfredsstillelse, afhængighed og manipulation. Forestillingen handler om, hvordan vi kynisk bliver manipuleret via produkter, som er omhyggeligt designet med det ene formål at gøre os afhængige og give os lyst til mere.

Future Roads - veje ud af kriminalitet

352.000 kr.
Unge på kanten

Bikubenfonden støtter projektet Future Roads - veje ud af kriminalitet. Freestyle Phanatix ønsker at gennemføre den livsbekræftende teaterforestilling 'Future Roads', støttet af Statens Kunstråd, for indsatte i landets fængsler og arresthuse i samarbejde med Roland Møller (foredragsholder, skuespiller og tidligere indsat), Kriminalforsorgen og lokale fritidsklubber. Projektet løber over 5 måneder fra februar til juni 2014.

Englene Fra Gentofte

140.000 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden støtter forestilingen 'Englene Fra Gentofte'.
Meridiano Teatret og scenekunstens magiker, Giacomo Ravicchio, har sammen skabt en utraditionel juleforestilling ’Englene fra Gentofte’ til det nystartede Filiorum (spillested i Gentofte for professionel scenekunst for børn og unge).

FJENDE og NABO - Hanstholm besat

200.000 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden støtter projektet FJENDE og NABO - Hanstholm besat.
Der er tale om et nyt udstillingskoncept på Museumscenter Hanstholm, som sætter fokus på forholdet mellem danskerne og de tyske soldater under besættelsen, herunder med personlige genstande fra tyske soldater, jævne danske Hanstholmborgere og tyske ofre for nazismen, der mødte deres endeligt ved fæstningen.

Babel

150.000 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden støtter projektet Babel.
Babel er en moderne kammeropera, der skabes  udfra Jorge Luis Borges´ Biblioteket i Babel. Et nykomponeret værk med interaktiv videokunst som visuelt grundlag, hvor vi leger med uendeligheden som besnærende, men også fængslende.
Med Babel sættes nye højder for, hvad opera som kunstart kan.

ArtSongTelevision

75.000 kr.
Aktuel kunst

Men lever man

80.000 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden støtter projektet Men lever man.
Inspireret af Shakespeares ”Stormen” er seks mennesker strandet et ukendt sted efter en voldsom storm. De er fanget midt i livet og i en febrilsk søgen efter ”lykken”. Det ligger dybt i os at søge lykken. Men hvis vi oplever lykken som livets mening, og lykken udebliver, føles livet hurtigt meningsløst

Jernring

80.000 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden støtter projektet Jernring.
Jernring” er et billeddigt af belejringen og hungersnøden i Leningrad under Anden Verdenskrig, den begivenhed som Shostakovitchs, Leningrad Symfoni, handler om. En poetisk og visuel rejse igennem et tonalt flammehav, igennem fortissimo og bombardement, adagio og lidelse.

Musikken i Abstraxgade

100.000 kr.
Aktuel kunst

En håndfuld støv

50.000 kr.
Aktuel kunst

Umælende kræ

100.000 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden støtter projektet Umælende kræ.
Umælende kræ er ny dramatik af forfatteren Kaspar Colling Nielsen, der her debuterer som dramatiker for teatret Von Baden med en sort komedie om skæbne, økologi, dumme dyr og om hvad mennesker kan finde på at gøre mod andre, når den kulturelle fernis forsvinder og kun den rå natur er tilbage.

Hvad skal vi med teaterhistorien?

40.000 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden støtter projektet Hvad skal vi med teaterhistorien? Selskabet for Dansk Teaterhistorie Årbog 2014.
Hvad skal vi med teaterhistorien? er en debatbog, som sætter fokus på teaterhistorien som et værktøj i den kunstneriske proces. En lang række kunstnere og teoretikere, som står centralt i dansk teater efter årtusindeskiftet giver hver deres kontroversielle og nytænkende bud

'Ferieprojekt for socialt udsatte børnefamilier'

25.000 kr.
Unge på kanten

Fest!

100.000 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden støtter projektet Fest!. En danseforestilling for børn om livets mærkværdige fest med 4 dansere, en musiker og en tuba. FEST!!! vil gennem dansen tilbyde børnene en suggestiv oplevelse, der taler forbi rationalet og direkte til sanserne. Tonen er magisk realisme, og sværmer for det arketypiske i billeder og figurer.

NTGL - transportudgifter campophold

180.000 kr.
Unge på kanten

Natur til et godt liv - effektmåling

496.875 kr.
Unge på kanten

NTGL - train-the-trainer-uddannelse

966.863 kr.
Unge på kanten

Efterværn - 10 stærke historier

51.625 kr.
Unge på kanten

Bikubenfonden støtter projektet Efterværn - 10 stærke historier.
Der ansøges om støtte til udgivelsen af et hæfte med 10 gode historier om, hvad det var, der sikrede 10 anbragte unge en god overgang til voksenlivet. Hæftet skal styrke fokus på værdien af efterværn til anbragte unge.

Sommeroplevelser for udsatte familier

10.000 kr.
Unge på kanten

Rådgivningsindsats for danske veteraner

200.000 kr.
Unge på kanten

Bikubenfonden støtter projektet Soldaterlegatets fremadrettede rådgivningsindsats for danske veteraner med støttebehov. Soldaterlegatet ønsker at videreudvikle sin indsats til gavn for tilskadekomne veteraner. I de kommende tre år skal der udvikles og implementeres en rådgivnings- og formidlingsindsats for veteranerne.

Projekt Familiestuen

192.000 kr.
Unge på kanten

Bikubenfonden støtter Projekt Familiestuen.
Udviklingsprojektet retter sig mod overgangen mellem børnehaven og skolen. Denne overgang er problematisk for særligt børn fra svagt stillede familier, som har vanskeligt ved at møde forventninger og krav fra deres børns institutioner og i overgangene mellem disse.

NTGL - kapacitetsudvidelse

118.800 kr.
Unge på kanten

HEARTdesign

700.000 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden støtter HEARTdesign til udvikling af museets udstillingskategori fra 2014-2016. Modstand er den første af udstillingerne, der undersøger dialogen mellem ikoniske modkulturer og samtidens kritiske modeskabere. Udstillingen kurateres i samarbejde med Phd Ane Lynge Jorlén. Udstillingen afholdes i foråret 2014.

LivaRehab: Julehjælp

10.000 kr.
Unge på kanten

Bikubenfonden støtter foreningen LIVas julestøtte til udsatte og psykisk sårbare kvinder og deres familie.
Foreningen støtter mennesker, der har fået skader af prostitution, incest, vold, seksuelle overgreb ved at yde tværfaglig behandling. Grundet deres spinkle økonomiske ressourcer ønsker foreningen at give julehjælp til minimum 30 kvinder og deres børn,så de får mulighed for at holde jul.

1755 Udstillingssted for katastrofekunst

475.000 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden støtter projektet 1755. Udstillingssted for katastrofekunst og -kultur.
1755 er et eksperimenterende og tværfagligt udstillingssted for samtidskunst dedikeret til undersøgelsen af nutidig katastrofekultur. En væsentlig del af programmet vil være en række på fem udstillinger plus en serie arrangementer med udenlandske kunstnere, hvilket er det, der søges støtte til.

Aktivering af socialt truede unge på Nørrebro

100.000 kr.
Unge på kanten

Bikubenfonden støtter aktivering af socialt udsatte børn og unge på Nørrebro.
Formålet med projektet er over en 2½-årig projektperiode at få mindst 300 børn og unge fra København Nord og Nordvest kvarterer til at dyrke organiseret foreningsidræt med de positive effekter det vil have på individet og samfundet og positivt hjælpe dem væk fra en udsat tilværelse.

Seminaret "Scenen er Åben"

100.000 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden støtter seminaret "Scenen er Åben".
Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Sceenkunst afholdte den 22. oktober 2014 et seminar med titlen "Scenen er Åben" med henblik på at fremstille mulige læsninger på åben scene problematikken i Københavnsområdet.

The Future Belongs to Us (fase 1)

350.000 kr.
Unge på kanten

Bikubenfonden støtter projektet The Future Belongs to Us (fase 1). Projektet vil styrke de menneskelige ressourcer blandt børn og unge (12-18 år) i Grønlands mindre byer igennem træning og anvendelse af deres rettigheder i henhold til FNs børnekonvention. Natur, kunst og kultur bruges i udfoldelsen af aktiviteterne. Projektet afvikles i Grønland.

Udenfor Sæsonen på Bornholm

400.000 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden støtter projektet Udenfor Sæsonen på Bornholm.
Projektet ønsker at fremme kunstneriske samarbejdsmuligheder mellem unge og etablerede kunstnerne indenfor en bred vifte af kunstneriske genrer i et såkaldt cross-over samarbejde. Projektet præsenteres under titlen "Udenfor Sæsonen" på Bornholm og afvikles 3 gange i perioden 20015 - 2017.

DFUNK Sommer 2014

70.000 kr.
Unge på kanten

KUNSTEN to go

565.000 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden støtter projektet "KUNSTEN to go".
I perioden 1. juni 2014 – 1. september 2015 lukker KUNSTEN sin museumsbygning for at restaurere den. Denne lukkeperiode giver anledning til et ambitiøst og eksperimenterende program med titlen ”KUNSTEN to go”, hvor KUNSTEN gentænker sin rolle som kunstmuseum ved at opstå i nye, overraskende former.

STRINGS

75.000 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden støtter projektet STRINGS.
STRINGS er et internationalt projekt bygget over Bach Cello suiter. Kunstnerisk leder Jens Bjerregaard vil i 2014 og 15 skabe en danseforestilling til hver af suiterne. Forestillingerne skabes på kompagnier/dansere fra 5 lande og vil efterfølgende blive præsenteret i Danmark som en minifestival

PapirFabrikken

60.000 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden støtter juleaften på Kofoeds Skole.
Kofoeds Skole holder juleaften d. 24 december for skolens elever og deres familier samt en lille gruppe tidligere elever og ensomme ældre uden netværk i lokalområdet. Det forventes, at omkring 320 personer vil fejre juleaften på Kofoeds Skole i år.

Græsset er altid grønnere – Kikhuller og drømmesyn

80.000 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden støtter projektet Græsset er altid grønnere – Kikhuller og drømmesyn.
Udstillingen handler med afsæt i kulturgeografien om temaer som naboskab og længsel. Værkerne er valgt ud fra kulturgeografiske konceptuelle forbindelser, som på forskellig vis tematiserer det at se efter noget på den anden side af hækken. Udstillingen inviterer til udsyn og aktiv forestillelse.

KropUmulig

40.000 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden støtter projektet KropUmulig.
Krop Umulig er et samarbejde med FIGURA Ensemble om at skabe en semi-scenisk musikfortælling om kvinders ambivalente relation til sin krop.
Otte nordiske kvindelige kunstnere har givet sit bidrag til mosaikken og arbejdet er delt op i et to-trins-forløb under to år - for et højt kunstnerisk resultat.

LIBERTAD

50.000 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden støtter projektet LIBERTAD.
LIBERTAD - en danseforestilling af Selene Muñoz om FRIHED
Hvad betyder frihed for moderne mennesker i den vestlige verden? Tre dansere og tre musikere sætter hinanden stævne på scenen og udforsker de konventioner, fordomme, påduttede og selvskabte rammer og forventninger, som former vores liv.

'Bind mig. elsk mig''

78.624 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden støtter forestillingen ''Bind mig, elsk mig''.
Eks-pornostjernen Maria forsvinder sporløst! Bundet fast til sin seng med tape for munden, kidnappes hun af den psykisk syge Ricky – i kærlighedens navn. Maria er fanget og betaget. Maria har flere gange muligheden for at flygte, men bliver. Hun drages af smerten, det er sygt, men uendeligt menneskeligt. Må vi krænke hinanden hvis målet er ægte kærlighed? Forestillingen ’Bind mig, elsk mig’ er et paradoksalt erotisk kidnapningsdrama, som gør ondt og godt.
Forestillingen er en co-produktion mellem Teaterkompagniet clapclap og Betty Nansen og skal spille i foråret 2015.

Not at Home

289.000 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden støtter udstillingen Not at Home.
Not at Home er en udstilling med 27 kunstnere/kunstnergrupper, der arbejder stedspecifikt med beboelige skulpturer. Værkerne installeres i hele kunsthallen samt den tilhørende have og kan opleves af tilfældige forbipasserende såvel som kunsthallens gæster.

traditionen TRO

75.000 kr.
Aktuel kunst

Verdensbilleder

100.000 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden støtter projektet "Verdensbilleder".
“Verdensbilleder” er en teaterforestilling for de mindste der vil føre publikum på en rejse fra storbyens puls med metroer, der får skinnerne til at synge, til kridhvide saltørkener, der får alt til at tørre ind.
Forestillingen vil turnere i Danmark og Internationalt fra april 2015.

Einstein of Sex

80.000 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden støtter forestillingen 'Einstein of Sex' - doku-musikteater om homoseksualitetens historie gennem de sidste hundrede år.
Med afsæt i lægen og forfatteren Magnus Hirschfeld, der kæmpede for seksuel frigørelse og homoseksuelles rettigheder i slutningen af 1800-tallets Tyskland, fejrer forestillingen seksuelle orienteringers mangfoldighed.

Fra kunde til gæst - publikumsadfærd og vidensdeling

3.300.000 kr.
Aktuel kunst

OVERGADEN Lectures

400.000 kr.
Aktuel kunst

Udstilling: "Lige ved Næsten"

80.000 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden støtter Museet for Religiøs Kunst med projektet Udstilling: "Lige ved Næsten".
I udstillingen "Lige ved Næsten” har Museet for Religiøs Kunst udvalgt en række værker, som giver udtryk for en ny samfundsengagaret tendens i samtidens kunst, og de har sat sig for at undersøge forholdet mellem disse værker og begreber som næstekærlighed og barmhjertighed.

Spis Brød til

75.000 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden støtter projektet Spis Brød til, som er en danseforestilling med seks performere på BaggårdTeatrets tre scener. Spis Brød til er anden forestilling i sART Danseteaters trilogi om Det Moderne menneske og MAD, hvilket er en hyldest til vildskaben i natur og mennesket. Forestillingen har premiere den 9. september 2014.
 

DRAMAFRONTEN april 2014 - april 2017

1.505.000 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden støtter projektet DRAMAFRONTEN 2014-2017. DRAMAFRONTEN vil fortsætte deres dybe engagement i udviklingen af dramatiske værker og den måde, hvorpå disse værker bliver præsenteret. Dramafronten er et netværk bestående af professionelle teaterfolk med særligt fokus på dramatikere og dramatik.

Et mobilt dukkehjem - en Københavnerturné

100.000 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden støtter projektet Et mobilt dukkehjem - en Københavnerturné, men er en nyskabende stedsspecifik iscenesættelse over Ibsens Et dukkehjem. Sydhavn Teaters mobile version består af ingredienserne: 1 campingvogn, 4 skuespillere, 8 publikummer, 1 internationalt instruktionsteam. Målet er nyskabende, ambitiøs, involverende og stærk scenekunst med samtidsrelevans på 12m2.

På dybt vand

75.000 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden støtter projektet På Dybt Vand. Forestillingen På Dybt Vand er en musikalsk teateroplevelse for børn fra 3-7 år, baseret på Erik Trigger Olesens anmelderroste fiskerim, som vises på Teater Lille Hest. Forestillingen har premiere den 4. oktober 2014.

Mit Livs Historie

100.000 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden støtter projektet Mit Livs Historie - en nyskabende musikforestilling. Teaterproduktionsselskabet Newsicals udvider musikteater-repertoiret med Mit livs historie på Hippodromen, Folketeatret. En kammer-musical uden glitter og glamour, men med fokus på den gode historie fortalt af to skuespillere og tre musikere. En gribende fortælling der viser, hvad musical også kan. Mit livs historie bliver opført i januar 2015.

Atelierlegat (arbejdstitel)

1.900.000 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden støtter projektet Kunstneratelierer. Bikubenfonden vil etablere atelierpladser i kælderen i Fondenes hus til afgangselever fra Det Kongelige Kunstakademi. Atelierpladserne er á 11 måneders varighed, derudover tilbydes der rådgivning til de enkelte kunstnere.

Mosters Monster

50.000 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden støtter projektet Mosters Monster.
En morsom maskeforestilling for børn 5-9 år om angst, af landets eneste professionelle masketeater - et unikt bidrag til dansk teater. Der gives støtte til to udviklende samarbejder:1)Forfatter Mads Storgaard Jensen, 2) Komponist Loz Kaye (UK) - begge vil kunne forny og styrke teatrets udtryk.

Kunstnerisk program 2014-2017 for DIAS

1.000.000 kr.
Aktuel kunst

Kulturmødet 2014 - oplevelse og samtale

250.000 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden støtter projektet Kulturmødet 2014 - oplevelse og samtale.
Kulturmødet er et folkeligt og demokratisk projekt, der skal give et bud på, hvordan kunst og kultur kommer mere i fokus og bidrager til bedre livskvalitet og sammenhængskraft i en tid præget af stærkt øgede krav til mennesket. Alle indbydes til at deltage i arrangementet med debat og oplevelse

Roskilde i historien. En national fortælling

1.000.000 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden støtter projektet Roskilde i historien - En national fortælling.
Roskilde er en ikonografisk by i dansk historie, central i skabelsen af det danske rige og landets nyorientering mod en kristen europæisk kultur. Den fortælling har ikke tidligere været formidlet.
Museet vil nytænke det traditionelle udstillingskoncept og udvikle en ny model for brugerinddragelse.

HANS PETER KUHN "HAUSMUSIK"

100.000 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden støtter projektet HANS PETER KUHN "HAUSMUSIK".
Hans Peter Kuhns audio-visuelle udstilling "Hausmusik" er en serie installationer i det kommende Henning Christiansen Arkiv på Kunsthal 44 Møen. Bygningen er et gammelt landhus med en række små rum. Udstillingen fører den besøgende gennem alle disse værelser.

PARADIS

100.000 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden støtter forestillingen PARADIS, som skal turné rundt i landet. Målgruppen er 6 til 12 år, samt voksne. Forestillingen dramatiseres af Claus Mandøe efter en historie af Kim Fupz Aakeson. Instruktør Bjarne Sandborg. Scenograf og dukkemager Mariann Aagaard.

Udstillingsprisen VISION

3.450.000 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden støtter projektet Udstillingsprisen VISION.
Udstillingsprisen VISION bliver Bikubenfondens nye fyrtårn på det kulturelle område. Udstillingsprisen bliver en konkurrence for museer og udstillingssteder om at få realiseret et drømmeprojekt, der skal give den danske offentlighed større kulturel og kunstnerisk indsigt. Udstillingsprisen skal træde i stedet for Bikubenfondens Museumspriser.

Copenhagen Art Week

100.000 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden støtter projektet Copenhagen Art Week. Gennem en artikelserie og en række kunstsaloner vil Kunsten.nu sætte fokus på processerne bag kunsten og på kunstens livtag med samfundet. Salonerne vil blive holdt som optakt til Art Weekend Aarhus og Copenhagen Art Week samt indgå i programmet for disse under den fælles titel: The Making.

Askovfonden KBH+

223.000 kr.
Unge på kanten

Bikubenfonden støtter projektet KBH+
KBH+ er Askovfondens sociale innovationszone med fokus på social bæredygtighed.
KBH+’s vision er at være frontløber på den sociale innovation inden for udviklingen af nye metoder for social inklusion af unge. KBH+ tror på, at alternative metoder skaber alternative løsninger, og deres særlige fokus er unge, uddannelse og beskæftigelse.
 

Carsten og Lisette

50.000 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden støtter projektet Carsten og Lisette - en cabaret om at være sig selv for de 5-9-årige.
 

Min Farfars Guitar

31.000 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden støtter forestillingen 'Min Farfars Guitar'.
'Min Farfars Guitar' er målrettet de 3-8 årige og deres bedsteforældre. Det er en kærlighedserklæring og hyldest til bedsteforældre. Og en dybt personlig fortælling om, hvorfor den ældre generation er så væsentlig for os og om hvilke gaver, de gamle giver os med på vores videre færd i livet.

Stig Brøgger: Kunstnerbøger/Artists' Books

30.000 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden støtter projektet Stig Brøgger: Kunstnerbøger/Artists' Books.
Udgivelse af en bog (dansk-engelsk) om den danske kunstner Stig Brøggers (f. 1941) kunstnerbøger samt små publikationer som Brøgger tilrettelagde i 1960erne, men aldrig fik udgivet.

Et Dukkehjem

100.000 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden støtter forestillingen "Et Dukkehjem" to akts opera af John Frandsen.
Ibsens klassiske værk " Et Dukkehjem" genskabes som opera i uropførelse af komponisten John Frandsen via et spektakulært samarbejde mellem 5 selvstændige institutioner: Copenhagen Chamber Performance, Den Fynske Opera, Den Anden Opera i Esbjerg, Esbjerg Ensemble og Teater Republique i København.

De Vises Sten

50.000 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden støtter billetsalget til projektet Eventyrteatrets forestilling "De Vises Sten i Glassalen i Tivoli, hvorved anbragte børn vil få muligheden for at gå i teatret i efterårsferien. Foruden en forrygende teateroplevelse giver billetten gratis adgang til Tivoli og dets populære Halloween.

Udvikling af CPH STAGE 2014

300.000 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden støtter projektet CPH STAGE 2014, herunder til det centrale formidlingsmæssige udvidelser af festivalen: Videreførsel af et tekstningsapp-projekt, en egen billetportal og et formidlings og oplevelsescentrum på rådhuspladsen i festivalperioden. Bikubenfonden stiller desuden kontorfaciliteter tilrådighed til CPH STAGE i Fondenes Hus.

At falde - til og fra

50.000 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden støtter forestillingen 'At falde - til og fra'.
'At falde - til og fra' tager udgangspunkt i identitet og tilhørsforhold og skabes i krydsfeltet mellem dans og skuespil, således medvirker to dansere og en skuespiller/danser. Målgruppen er teenagere, og forestillingen spiller stationært i Dansehallerne i januar 2015, hvorefter den udbydes til turné.

Udsmykning i Fondenes Hus

2.500.000 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden støtter projektet Udsmykning i Fondenes Hus.
Udsmykning af Fondenes Hus udføres af kunstneren Malene Landgreen, hvis praksis er kendetegnet af kontrastfulde og dynamiske farvesammensætninger og en særlig rumlig forståelse.

Fattigdommens stemmer

483.746 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden støtter projektet Fattigdommens stemmer, som skal aktualisere Danmarks eneste fredede fattiggård, der nu huser Forsorgsmuseet. Projektet vil perspektivere den igangværende fattigdomsdebat og inddrage brugerne og nutidens udsatte i formidlingen af fattigdommens kulturhistorie. Indsigt og refleksion er hovedformålet.

IR sociale projekter 2014

1.290.000 kr.
Unge på kanten

Bevillingen dækker Bikubenfondens ressourceforbrug i forbindelse med arbejdet på det sociale uddelingsområde.
I Bikubenfondens almennyttige virke arbejder fonden for at fremme indsigt og udsyn ved at støtte og udvikle nyskabende projekter af høj kvalitet inden for kultur og det sociale område. Bikubenfonden er en faciliterende fond og en aktiv aktør i samfundet. At facilitere er at hjælpe en gruppe til at nå et fælles mål. Fonden vil både på eget initiativ og sammen med andre bidrage med økonomiske, fysiske, virtuelle og processuelle rammer, der muliggør og skaber ny udvikling og sætter nye dagsordener. Det kan eksempelvis være rådgivning, viden, netværk, projektsparring, og konsulenthjælp.

Julearrangement for Hjemløse

5.000 kr.
Unge på kanten

Med en bevilling på 12 mio. kroner fortsættes samarbejdet mellem Bikubenfonden og Det Kongelige Teater i perioden fra sæson 2014/15 til sæson 2017/18. Bikubenfondens støtte skal primært bruges til dels at styrke internationaliseringsprojekter i skuespilafdelingen og dels til udvikling og realisering af projekter i skuespilkompagniet Eventministeriet og balletkompagniet Corpus - to emsembler, der har til formål at bringe kunsten i øjenhøjde med et nyt publikum, eksperimentere med udtryksformer og udforske rammerne for deres kunstarter.

OuterVision 2015 PANTO!

350.000 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden støtter projektet OuterVision 2015 PANTO! .
OuterVision er en nordisk dansefestival med forankring i Grønland for både amatører og professionelle. Der tilbydes gratis workshops til børn og unge i 4 forskellige byer i Grønland og nordiske dansere inviteres til en kulturel udveksling hvor bl.a. pantomime møder grønlandsk maskedans.

Humanitært Folkemøde

1.300.000 kr.
Unge på kanten

Bikubenfonden støtter projektet Humanitært Folkemøde.
Gennem fire humanitære folkemøder rundt i landet forsøger Røde Kors sammen med danskerne, kommuner, erhvervslivet og flygtninge, selv at besvare det store spørgsmål: Hvordan kan vi sammen og bedre hjælpe de flygtninge, der er i Danmark? Projektet afsluttes med en efterfølgende konference i København.

Absolutes

75.000 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden støtter projektet Absolutes, som er et nyt forestillingsprojekt med tre nye soli skabt i samarbejde med internationale dansere. Parallelt med forestillingen afholder Mancopy en serie workshops i hhv Libanon og Cuba. Projektet har Danmarkspremiere i januar 2014.

SOM I HIMLEN

100.000 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden støtter projektet SOM I HIMLEN, som er en bred, folkelig fortælling med et en konflikt og et udsagn, som er genkendeligt for - stort set - alle! Forestilling vil have premiere i Århus i efteråret 2014.

4 årigt tilskud til program under CPH ART WEEK

600.000 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden støtter programmet under Copenhagen Art Week / Art Weekend Aarhus i en fireårig periode.
Formålet med programmet er at styrke den danske kunstscene ved at skabe møder på tværs og synliggøre det høje faglige niveau i Danmark over for publikum og faglige netværk.

ON/VOLT

50.000 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden støtter projektet ON/VOLT. ON/VOLT - en danseforestilling af recoil’s prisvindende koreograf Tina Tarpgaard. Her bliver selve måden recoil performance group iscenesætte dans gentænkt med ambitionen om at skabe en bæredygtig forestilling. Publikum inviteres på en sensorisk og visuel oplevelse af selve kraften i danserens bevægelser.

Soloudstilling i Den Frie Udstillingsbygning

50.000 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden støtter projektet Soloudstilling i Den Frie Udstillingsbygning. A Kassen (Christian Bretton-Meyer, Morten Steen Hebsgaard, Søren Petersen og Tommy Petersen) er inviteret af Den Frie Udstillingsbygning til at lave en soloudstilling, som bliver deres første større solopræsentation nogensinde.

Facilitering af workshop ang. Scenen er åben

20.000 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden støtter seminar 'Scenen er åben'. Bevillingen går til facilitering, workshopledere, udvikling af skabeloner og rådgivning.
Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst afholder den 22. okotber 2014 seminaret 'Scenen er Åben' med henblik på at fremstille mulige l'sninger på åben scene problematikken i Københavnsområdet.

Bogprojekt

75.000 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden støtter bogprojektet, som er en hybrid mellem en kunstnerbog og en uortodoks monografi, et nyt format, der kan vise mere af den flerstemmighed, som gør sig gældende i billedkunstneren Martin Erik Andersens arbejde, både i hans praksisformer og i de vidensområder, han læner sig op ad. Bogen bliver udgivet i foråret 2014.

Ny dramatik af Astrid Saalbach. "Frisørerne"

100.000 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden støtter projektet Ny dramatik af Astrid Saalbach, "Frisørerne", som har premiere på Teater Får 302 i midten af oktober 2014.

ABC-bog af Knud Romer og John Kørner

100.000 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden støtter projektet ABC-bog af Knud Romer og John Kørner, som både er en børne- og voksenbog. ABC’en vil være skrevet på vers af Knud Romer og illustreret af et kæmpeværk af John Kørner. Der vil være tale om en billedbog af høj kunstnerisk og litterær kvalitet, som genskaber 29 helstøbte værker med forskellige dyr, hvor Knud Romers tekst på en og samme tid samler John Kørners værk og gentænker det på hver eneste side.

Svanninge Bjerge 2015

1.825.000 kr.
Andre formål

Bikubenfonden har bevilget 1.825.000 kr. til at dække formidling og drift af fondens naturområde Svanninge Bjerge.

Kronprinsparrets Priser 2015

3.000.000 kr.
Andre formål

Bikubenfonden har bevilget 3.000.000 kr. til afholdelse af Kronprinsparrets Priser

En kritisk komedie om frihedens fristelser

100.000 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden støtter projektet En kritisk komedie om frihedens fristelser og byrder.
To kvinder og to mænd – i to generationer lever deres liv, så godt som de nu kan. Alle leder efter noget andet. Hvis ikke penge og mening så i det mindste et alternativ til et liv, der har lukket sig omkring dem. Hvor skal de gå hen og vinde deres frihed tilbage?

IR kulturelle projekter 2014

1.470.000 kr.
Aktuel kunst

Bevillingen dækker Bikubenfondens ressourceforbrug i forbindelse med arbejdet på det kulturelle uddelingsområde.
I Bikubenfondens almennyttige virke arbejder fonden for at fremme indsigt og udsyn ved at støtte og udvikle nyskabende projekter af høj kvalitet inden for kultur og det sociale område.
Bikubenfonden er en faciliterende fond og en aktiv aktør i samfundet. At facilitere er at hjælpe en gruppe til at nå et fælles mål. Fonden vil både på eget initiativ og sammen med andre bidrage med økonomiske, fysiske, virtuelle og processuelle rammer, der muliggør og skaber ny udvikling og sætter nye dagsordener. Det kan eksempelvis være rådgivning, viden, netværk, projektsparring, og konsulenthjælp.

Mindre adm. omkostninger 2014 - kultur

50.000 kr.
Aktuel kunst

Bevillingen dækker Bikubenfondens ressourceforbrug i forbindelse med arbejdet på det kulturelle uddelingsområde.
I Bikubenfondens almennyttige virke arbejder fonden for at fremme indsigt og udsyn ved at støtte og udvikle nyskabende projekter af høj kvalitet inden for kultur og det sociale område.
Bikubenfonden er en faciliterende fond og en aktiv aktør i samfundet. At facilitere er at hjælpe en gruppe til at nå et fælles mål. Fonden vil både på eget initiativ og sammen med andre bidrage med økonomiske, fysiske, virtuelle og processuelle rammer, der muliggør og skaber ny udvikling og sætter nye dagsordener. Det kan eksempelvis være rådgivning, viden, netværk, projektsparring, og konsulenthjælp.

Kunststafetten

756.400 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden støtter projektet Kunststafetten.
"Kunststafetten" er et udstillingsprojekt, der er baseret på ideen om en stafet, hvor kunstnere selv inviterer hinanden. Stafetten gives desuden videre i en lyrikstafet, en "One night only", en kronikstafet og under folkemødet på Bornholm i et samlet projekt under overskrifterne dialog og udveksling

Svanninge Bjerge 2014

1.440.000 kr.
Andre formål

Bikubenfonden har bevilget 1.440.000 kr. til at dække projektomkostninger vedrørende fondens naturområde Svanninge Bjerge.

3 x BAROK

950.000 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden støtter projektet 3 x BAROK +.
Projektet er en treårig udstillingsrække med fokus på integration af samtidskunst og klassisk barok. Til de tre udstillinger nyproducerer kunstneren en totalinstallation, skabt alene til Gl. Holtegaards barokke stil og ånd. Projektet formidler hvordan ny kunst spiller sammen med ældre - og omvendt.

Revyernes Revy 2013

10.000 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden støtter Skuespillerforeningen af 1879. Bevillingen går til uddelingen af prisen Årets Æreskunstner ved Revyernes Revy i 2013. Revyernes Revy er en årlig tilbagevendende begivenhed, hvor alle landets revyer mødes. Her præsenteres nogle af årets bedste numre fra de forskellige revyer. Arrangementet har igennem alle årene været afholdt af Skuespillerforeningen af 1879 til fordel for foreningens humanitære arbejde. Bevillingen hører til Bikubenfondens pulje til små scenekunstbevillinger 2013.

CPH:STAGE - Københavns nye Scenekunstfestival

500.000 kr.
Aktuel kunst

Bikunfonden støtter 'CPH:STAGE', som er Københavns nye Scenekunstfestival, hvor teatre og scenekunstproducenter kommer med deres bud på årets forestilling. CPH:STAGE afholdes fra 5.-16. juni 2013.

Sociale organisationer til Ulvedalene 2013

75.000 kr.
Unge på kanten

Ferieture for socialt udsatte børn og unge

700.000 kr.
Unge på kanten

Bikubenfonden støtter 'Ferieture for socialt udsatte og sårbare børn og unge'. Formålet er at gøre det muligt for en række institutioner og organisationer at afholde koloni- og ferieture i sommeren og efteråret 2013 for socialt udsatte og sårbare børn og unge. For disse børn og unge har en kolonitur eller en mindre ferietur på en campingplads stor betydning, fordi de her både får mulighed for en oplevelse sammen med andre børn og en oplevelse uden for deres daglige miljø.

Transmogriffen

30.000 kr.
Unge på kanten

Bikubenfonden har bevilget støtte til Transmogriffen, som er et værested for udsatte unge mellem 15 og 30 år med problemer som f.eks. ensomhed, studievanskeligheder, misbrug af forskellig art, spiseforstyrrelser, depression, skizofreni, alvorlig sygdom eller dødsfald i familien, incest og selvmordstanker.

Sommerlejr - socialt dårligt stillede danske børn

10.000 kr.
Unge på kanten

Vi Løfter En Generation

1.666.890 kr.
Unge på kanten

Bikubenfonden støtter projektet 'Vi løfter en generation', der har til formål at omsætte succesoplevelser til positive livsbaner og fremtidsdrømme for udsatte børn og unge.

Musikstarter

1.100.000 kr.
Unge på kanten

Bikubenfonden støtter udviklingen af platformen 'Musikstarter'. 'Musikstarter' er et projekt, der har til formål at opbygge et fællesskabende netværk mellem unge - et netværk, der kan bidrage til, at flere unge vil spille eller bruge musik. Platformen rækker hånden ud til børn og unge med henblik på at sætte Flid og Fællesskab i musikken i centrum.

Ferieophold i Jesperhus Feriepark for psykisk syge traumatiserede familier - Juli 2013

28.704 kr.
Unge på kanten

CFSA projekter

4.050.000 kr.
Unge på kanten

Bikubenfonden har givet en bevilling til Center for Socialt Ansvar til udvikling og styrkelse af en række projekter. I CFSA er der behov for at stabilisere og udbygge Natteravnene i Danmark og Grønland samt Bydelsmødrene i Danmark, samt inddrage og professionalisere organisationen GirlTalk.

Your GAM3

1.000.000 kr.
Unge på kanten

Bikubenfonden har bevilget støtte til aktivitetsprogrammet "Your GAM3". "Your GAM3" er gadeidrætsaktiviteter målrettet socialt udsatte børn og unge fra 32 udvalgte boligområder i hele landet. Programmet inspirerer deltagerne til at være fysisk aktive, danne fællesskaber og tage ansvar.

Hjemløselandshold kvinder

298.400 kr.
Unge på kanten

Bikubenfonden støtter Ombolds projekt "Hjemløselandsholdet for kvinder". Projektet har til formål at få flere udsatte og hjemløse kvinder til at spille fodbold samt italesætte og skabe fokus på vigtigheden af, at der findes målrettede idrætstilbud til udsatte kvinder.

Ansættelse af medarbejder til Projekt Helhed

100.000 kr.
Unge på kanten

Bikubenfonden har bevilget 100.000 kr. til boldklubben B1909 til at styrke "Projekt Helhed" og færdiggøre den videnskabelige evaluering af projektet. "Projekt Helhed" er iværksat af B1909, støttet af Bikubenfonden, og er et 3-årigt indskolingsprojekt i samarbejde med skolerne i Vollsmose. Evalueringen ønskes gennemført mhp. at tilvejebringe grundig viden om projektets metoder og effekter, som kan formidles til andre kommuner og ministerier.

DAS UNHEIMLICHE

100.000 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden støtter produktionen af teater-gyseren "DAS UNHEIMLICHE". I forestillingen slår det hjemlige sind revner, og vi kigger ned i den afgrund, mennesket har bygget sig selv ovenpå; er vores egen tankegang og eget sind er den største hindring i at nå nye steder hen? Har vi mistet forbindelsen? Og kan det proppede sind ligefrem gøre os syge? Bevillingen hører til Bikubenfondens pulje til små scenekunstbevillinger 2013.

Folkekirkens feriehjælp 2014

15.160 kr.
Unge på kanten

Nye Horisonter

2.800.000 kr.
Unge på kanten

Projektet "Nye Horisonter" bliver støttet af Bikubenfonden. "Nye Horisonter" udnytter debatteatret som drivkraft for de unges egne kreative produktioner. Projektets mål er at stimulere unges egenproduktion af teater, film, tegneserier, computerspil m.m., der formidler refleksion om og tolkning af livsdilemmaer, -udfordringer og –drømme.
 

Aktivitetslejr for anbragte børn og unge

57.000 kr.
Unge på kanten

Kød og Blod

100.000 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden støtter produktionen af "KØD OG BLOD", en dokumentarisk dukketeaterperformance med fokus på kroppen som identitetsskabende objekt. "KØD OG BLOD" omhandler de vanskelige aspekter ved den indre kamp mod den ydre krop. Forestillingen sætter fokus på menneskets mulighed for at være sin egen "skaber" og reflekterer over kroppen som udløser af lykke og ulykke i dannelsen af selvværd og selvbillede. Bevillingen hører til Bikubenfondens pulje til små scenekunstbevillinger 2013.

Madame Butterfly

30.000 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden støtter Opera Hedelands opsætning af Puccinis 'Madame Butterfly'. Blandt ingredienserne til årets udendørs operaoplevelse er danske Collegium Musicum, maestro Poliansichko og Tobias Theorell som iscenesætter - sammen med internationalt cast med Maria-José Siri i spidsen. Bevillingen hører til Bikubenfondens pulje til små scenekunstbevillinger 2013.

Frøken Mærkværdig

50.000 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden har bevilget støtte til forestillingen 'Frøken Mærkværdig' - en anarkistisk poetisk musikperformance for de 12-17-årige om perfektionisme, indre mørkemonstre og glæden ved at være ingen. Målet med 'Frøken Mærkværdig' er at gøre op med præstationsangsten; at få børn og unge til at overveje, at det kan føles befriende godt ikke at skulle være alt for perfekt, og at det ikke altid giver et godt liv at leve op til alle de mange forventninger. Bevillingen hører til Bikubenfondens pulje til små scenekunstbevillinger 2013.

LOVE TRIP

50.000 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden støtter realiseringen af dokumentarfilmen 'LOVE TRIP'. Filmen følger Dansk Danseteaters succesforestilling 'Love Songs' på turné rundt i Danmark, og resultatet er en tæt og personlig skildring af, hvad det vil sige at være danser. Bevillingen hører til Bikubenfondens pulje til små scenekunstbevillinger 2013.

GAIA

90.000 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden har bevilget støtte til realisering af "GAIA", et værk skabt i samarbejde mellem Lydenskab, performance- og billedkunstner Lilibeth Cuenca Rasmussen og komponist Pete Drungle. Med "GAIA" ønskes gennem et opsigtsvækkende værk at bringe fokus på kvindens rolle i samfundet i dag. "GAIA" åbner WUNDERGRUND festival den 27. oktober på Skuespilhuset. Bevillingen hører til Bikubenfondens pulje til små scenekunstbevillinger 2013.

Forvandlinger

75.000 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden støtter særudstilling med tilhørende publikation og aktivitetsprogram om den danske landskabsarkitekt Torben Schønherr, der fylder 70 år i 2013. Med udstilling på Fuglsang Kunstmuseum og Ribe Kunstmuseum samt tilhørende publikation og aktiviteter belyses et udvalg af Torben Schønherrs bedste arbejder, ligesom der stilles skarpt på hans særlige inspiration, arbejdsmetoder og proces. Udstillingen illustrerer den mangfoldighed og bredde som landskabsarkitekturen i dag rummer, ligesom det udfolder et mindre kendt emne for et større publikum, der dagligt møder landskabsarkitekturen uden nødvendigvis at være bevidst om dens påvirkning.

På kanten af krig – Danmark 1914-18

1.100.000 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden støtter Greve Museums nye udstilling 'På kanten af krig' i kasematten på Mosede Fort. 'På kanten af krig' er en scenografisk og dramaturgisk museumsudstilling, og åbner den 6. august 2014, på 100-året for indkaldelse af den store sikringsstyrke, som skulle forsvare hele Danmark fra Københavns Befæstning, der også omfattede Mosede Fort.

Frygt & Bæven

100.000 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden støtter produktionen af "Frygt & Bæven", et skuespil efter motiver i Søren Kierkegaards værk af samme navn. Forestillingen har til formål at placere de centrale temaer i Kierkegaards værk i en samtidig og vedkommende kontekst, der henvender sig til både et ungt publikum og det interesserede teaterpublikum. "Frygt & Bæven", skrevet af Roland Schimmelpfennig, er en del af den officielle markering af Søren Kierkegaards 200-års fødselsdag. Bevillingen hører til Bikubenfondens pulje til små scenekunstbevillinger 2013.

HJEM

300.000 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden støtter udstilling 'HJEM' - en særudstilling om eftervirkninger af krig og forfølgelse. 'HJEM' rummer den store historie om, hvordan det danske samfund imødekom de hjemvendte og gjorde en stor indsats for at reintegrere de danske jøder. Men udstillingen giver også ordet til de mennesker, der selv var i centrum af begivenhederne. Gennem de personlige historier bliver det tydligt, at konsekvenserne af flugt, eksil og deportation trækker lange spor ind i nutiden.  

I AM

100.000 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden støtter danseforestillingen "I AM". "I AM" er et kaleidoskopisk overvågningseventyr, hvor figurerne fra "Alice i Eventyrland" udsættes for vor tids overvågning. Sammen med scenograf Kirsten Lind, komponist Lawand Othmann og Uppercuts sprællevende ensemble graver koreograf Mark Mouritzen sig ind i eventyret om Alice, der falder ned gennem hullet i lang tid og havner i et mystisk land, hvor alt kan ske. Og hvor alt er overvåget. Bevillingen hører til Bikubenfondens pulje til små scenekunstbevillinger 2013.

European Ceramic Context 2014

500.000 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden støtter 'European Ceramic Context 2014', som er et led i den bornholmske biennale for henholdsvis moderne europæisk glas og keramik. Biennalen vil gennem omfattende udstillinger, foredrag, debat og kurser tage pulsen på den moderne europæiske keramikscene.

Formidlingsaktiviteter på SMK 2013-15

4.415.808 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden har for en treårig periode bevilget Statens Museum for Kunst 4,4 mio. kr. til at realisere en række helt nye formidlingsaktiviteter på museet. Donationen imødekommer museets ønske om at nytænke sine formidlingstilbud med henblik på at åbne nye og overraskende veje ind i kunsten.

Mindre adm. omkostninger 2013 - kultur

50.000 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden har bevilget 50.000 kr. til at dække mindre projektomkostninger på det kulturelle område i Bikubenfonden.

BUILD WHAT HERE 2013

100.000 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden støtter arbejdet med og realiseringen af Dansk Arkitektur Centers 'BUILD WHAT HERE 2013', en platform for udvikling af og fokus på potentialerne ved midlertidig arkitektur. 'BUILD WHAT HERE' er delt i tre spor: en konkurrence, hvor et kreativt publikum inviteres til at deltage og komme med bud på innovative arkitektoniske løsninger på nogle af Roskilde Festivalens udfordringer, en realisering på Roskilde Festivalen, som engagerer og involverer festivalpublikummet, samt et formidlingsspor. Formålet med projektet er at undersøge, hvordan der kan skabes midlertidig arkitektur, som er fleksibel, effektiv og bæredygtig – og samtidig brugergenereret.
 
 

Udvikling af evalueringsmodeller

100.000 kr.
Andre formål

Bikubenfonden har bevilget kr. 100.000 til udvikling af forskellige modeller for evaluering af fondens projekter inden for det kulturelle område. Bikubenfonden ønsker at udvikle en god model for henholdsvis publikums- og selvevaluering af mindre projekter og ekstern evaluering af fondens store projekter med det formål at synliggøre, hvordan bevillinger bliver brugt, samt hvad der kommer ud af dem.  

Christianshavn - kunst i kvarteret

70.000 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden har bevilget støtte til samarbejdsprojektet "Christianshavn - kunst i kvarteret", et samarbejde iværksat mellem Overgaden - Institut for Samtidskunst og studerende fra de tre danske kunstakademier. Sammen skaber parterne kunst i det offentlige rum på Christianshavn og Holmen i sommeren 2013. Formålet med udstillingen er at styrke tilknytningen til lokalmiljøet samt stimulere debatten og interessen for samtidskunst blandt det publikum, som ellers ikke færdes på kunstinstitutionerne.

Den Lille Prins

50.000 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden har beviliget støtte til nycirkuskompagniet Cikaros' version af Saint-Exuperys 'Den Lille Prins'. Forestillingen, som er for de 10-13-årige, udforsker den lille prins i os alle, og minder os om, hvor vigtigt det er at bevare umiddelbarheden og fantasien i overgangen mellem barn og voksen. Bevillingen hører til Bikubenfondens pulje til små scenekunstbevillinger 2013.

Svanninge Bjerge 2013

1.160.000 kr.
Andre formål

Bikubenfonden har bevilget 1.160.000 kr. til at dække projektomkostninger vedrørende fondens naturområde Svanninge Bjerge.

Udvikling - NTGL og KTGL

2.193.040 kr.
Unge på kanten

Bikubenfonden har bevilget penge til uarbejdelse af to fyrtårsprojekter på det sociale område i fonden. Fyrtårsprojekterne med tiltlerne "Kultur til et godt liv" og "Natur til et godt liv" fokuserer på at give empowerment hos udsatte børn og unge, ved hjælp af de alternative arenaer kultur og natur som driver i det sociale arbejde. Ambitionen med begge fyrtårnsprogrammer er at skabe alternative arenaer for udsatte børn og unge, som giver dem succesoplevelser og empowerment, der vil være et afgørende element til på sigt at bringe dem godt videre i livet.

Sports Camp for flygtninge børn i efterårs ferie.

125.000 kr.
Unge på kanten

Lille juleaften

3.000 kr.
Unge på kanten

Projekt Helhed - Samskabelse

600.000 kr.
Unge på kanten

Bikubenfonden har bevilget støtte til projektet "Samskabelse". Baggrunden for projektet er det tidligere projekt "Projekt Helhed", hvis formål har været at skabe større trivsel, læringsparathed og forbedre de faglige effekter hos børnene. Metodeudviklingen er nu afsluttet, og de indlæringsmæssige resultater har været særdeles gode: Projektet gør en positiv forskel på alle disse fronter. Skolerne kan bruge projektet som et pædagogisk redskab, hvor børnene kan få en pause i løbet af skoledagen. Men projektet kan også sikre, at skolens elever opnår et grundlæggende kendskab til eksempelvis dansk og matematik. Tilbage står derfor nu arbejdet med implementeringen af projektet i hverdagen - både på det pædagogiske, samarbejdsmæssige og ledelsesmæssige plan, og her mangler der samskabelse og sammenhængskraft, så projektet kan blive en legitim bestanddel af det fælles pædagogiske koncept.
 

Hjælp til økonomiske trængte familier

10.000 kr.
Unge på kanten

Julehjælp - Børnesagens Fællesråd

20.000 kr.
Unge på kanten

IR sociale projekter 2013

1.445.000 kr.
Unge på kanten

Bikubenfonden har bevilget 1.445.000 kr. til at udvikle fyrtårnsprojekter under arbejdstitlerne 'Natur til et godt liv' og 'Kultur til et godt liv'.
De to fyrtårnsprojekter fokuserer på at give empowerment hos udsatte børn og unge ved hjælp af de alternative arenaer kultur og natur som driver i det sociale arbejde.

Latter i mørket

150.000 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden støtter produktionen af forestillingen "LATTER I MØRKET". Hotel Pro Forma iscenesætter Nabokovs klassiske fortælling om længsel, kærlighed og bedrag i en helt ny dramatisk form inden for scenekunst. Stykket er delt op i tre akter: Mørket, lyset og musikken, og har verdenspremiere på Teater Republique d. 3. maj 2014.

Jeg er ikke mine egne snørebånd værd

100.000 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden har bevilget støtte til "Jeg er ikke mine egne snørrebånd værd". "Jeg er ikke mine egne snørebånd værd" er et musikalsk scenedigt sammensat af Henrik Nordbrandts vidtfavnende forfatterskab, der skaber et samlet billede af hans humørfulde og melankolske karakter, hvor Furesøens skønne naturomgivelser danner kulissen og underbygger forestillingens tematikker. Bevillingen hører til Bikubenfondens pulje til små scenekunstbevillinger 2013.

Skribøserne

100.000 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden støtter "SKRIBØSERNE". En forestilling om to forfatterinder, Tove Ditlevsen og Esther Nagel, og deres 30 år lange brevveksling, hvor de deler alle deres glæder, problemer og frustrationer. To kvinder, der er rollemønsterbrydere, og som før det blev moderne, forsøger at kombinere det at være husmor med at have en karriere. Bevillingen hører til Bikubenfondens pulje til små scenekunstbevillinger 2013.

Rammeaftale 2014-2018

12.000.000 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden støtter udstillingerne på det nye Moesgård Museum. Med det nye Moesgård Museum ønskes et nyt og tidssvarende kulturhistorisk museum, og formålet med udstillingerne er en ny måde at præsentere kulturhistorie på.

Museumsudstillingen som medie

400.000 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden støtter etableringen af et midlertidigt, tværæstetisk og eksperimenterende udstillingslaboratorium, der skal bidrage til at forny Designmuseum Danmarks udstillings- og formidlingspraksis. Udstillingslaboratoriet er et led i museets udvikling mod at blive et mere åbent og engagerende hus. Målet er at skabe en række tværæstetiske scenarier gennem to udstillingsprojekter, der kan stimulere til en fortsat diskussion om, hvad der virker i en museumsudstilling, samt bidrage til at skærpe brugernes opmærksomhed overfor museumsudstillingen som genre og medie.

DET 6. KONTINENT

2.448.200 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden støtter realiseringen af "DET 6. KONTINENT" over en 3-årig periode. "DET 6. KONTINENT" er et teaterprojekt, der kortlægger dansk identitet og kultur i globaliseringens tidsalder. Gennem 6 nyskrevne og sammenhængende forestillinger følger vi et dansk fællesskab på fremmed grund; både de komiske og tragiske udfordringer, der følger med at være væk fra det velkendte. "DET 6. KONTINENT" starter i efteråret 2013 og strækker sig over 3 sæsoner, og det samlede værk opføres som et teatermaraton i 2017.

[SITREP] fra Hjemmefronten

100.000 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden støtter realiseringen af forestillingen 'I AFGHANISTAN SKYDER MAN MED VANDPISTOLER'. Forestillingen sætter fokus på, hvordan krigen ikke blot påvirker de soldater, der udsendes, men i høj grad også de pårørende, som, tit ufrivilligt, får krigen helt tæt på og ind i deres privatsfærer. 'I AFGHANISTAN SKYDER MAN MED VANDPISTOLER' bygger på reelle hændelser og erfaringer fra danske soldaterkærester, der rørende, troværdigt og komisk præsenterer de udfordringer, der opstår i et langdistanceforhold, med en krig som afstandens afgrund. Bevillingen hører til Bikubenfondens pulje til små scenekunstbevillinger 2013.

Naturformidling og drift af Svanninge Bjerge 2014

1.900.000 kr.
Andre formål

Bikubenfonden har bevilget 1.900.000 kr. til at dække formidling og drift af fondens naturområde Svanninge Bjerge.

Operation Julegaveregn

20.000 kr.
Unge på kanten

MADE by the Opera House – a Multidisciplinary Australian Danish Exchange.

1.100.000 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden støtter realiseringen af 'MADE by the Opera House – a Multidisciplinary Australian Danish Exchange' - et udvekslingsprogram mellem danske og australske arkitektstuderende, hvor fem australske og fem danske studerende deltager i et 6 ugers praktikforløb hvert år fra Sydney Operahusets 40 års fødselsdag i 2013 til dets 50 års fødselsdag i 2023. Formålet med 'MADE by the Opera House' er blandt andet at give de studerende mulighed for at arbejde på et projekt i et team med andre studerende fra forskellige fag. Forløbet giver en unik mulighed for at arbejde tværfagligt og på tværs af studerende og professionelle.

Formidling af Svanninge Bjerge 2013-2014

1.250.000 kr.
Andre formål

I forbindelse med fondens overtagelse af Høbbet samt lanceringen af ny hjemmeside for Svanninge Bjerge, er der bevilget 1.250.000 kr. til at udvikle en række ambitiøse formidlingstiltag i 2013-2014 – både i selve området og på hjemmesiden. Formidlingstiltagene indeholder: Opførelse af fire udsigtsposter på Høbbet og Lerbjerget, udvikling og produktion af nye skilte og kort over Svanninge Bjerge inkl. Høbbet, udarbejdelse af naturfaglige tekster til den nye hjemmeside for Svanninge Bjerge samt produktion af webfilm til hjemmesiden.

Nedrivning af Sandbjerggaard

450.000 kr.
Andre formål

Den nye Forsknings- og feltstation i Svanninge Bjerge skal placeres på den grund, hvor ejendommen Sandbjerggaard ligger. Derfor skal ejendommen rives ned, og grunden skal gøres klar til, at den nye bygning kan opføres, hvorfor der er blevet bevilget et rammebeløb på 450.000 kr. til dette arbejde.

Reumert-saloner

240.000 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden ønsker i forlængelse af arbejdet med at udvikle Årets Reumert at iværksætte et nyt tiltag – Reumert-saloner. Målet er at etablere en større bevidsthed om scenekunstens betydning og at tiltrække og samle både fagfolk og et bredere teaterinteresseret publikum omkring aktuelle og samfundsrelevante debatter.

Evalueringsdesign med Mungo Park som case

180.000 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden har bevilget kr. 180.000 til at gennemføre en projektevaluering, der kan fungere som model for fremtidige evalueringer af Bikubenfondens bevillinger. Evalueringen tager udgangspunkt i Mungo Parks internationaliseringsprojekt, som gennemføres i 2013 og 2014 og har til formål at etablere nye internationale kontakter og udveksle både danske og internationale teaterforestillinger. Bikubenfonden støtter Mungo Parks projekt med en bevilling på kr. 1.200.000 til at gennemføre projektets aktiviteter. I den forbindelse ønsker Bikubenfonden, at projektet evalueres for at vurdere aktiviteternes gennemførelse samt de resultater og effekter, projektet skaber. Evalueringen af Mungo Parks projekt skal efterfølgende også fungere som grundlag for fremtidige projektevalueringer af Bikubenfondens bevillinger.

#bitch#kælling#backstabber

100.000 kr.
Aktuel kunst

BIkubenfonden har bevilget støtte til produktionen af forestillingen '#bitch#kælling#backstabber', som er en antimobningsforestilling, der behandler unges brug af og konflikter på digitale platforme som Facebook, Instagram, Twitter. Forestillingen sætter fokus på de sociale spilleregler, kommunikationen, når man ikke står ansigt til ansigt, og hvordan vi omgås hinanden i ’Digitalistan’. '#bitch#kælling#backstabber' har urpremiere i marts 2014.
Bevillingen hører til Bikubenfondens pulje til små scenekunstbevillinger 2013.

Uropførsel af Kgl. Ballet

50.000 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden har bevilget støtte til uropførelsen af en ballet ved receptionen for Danmark-Amerika Fondets 100-års jubilæum i 2014.

IR kulturelle projekter 2013

1.290.000 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden har bevilget 1.290.000 kr. til at dække projektomkostninger på fondens kulturelle uddelingsområde.

PHOENIX - en interaktiv. sanselig opdagelsesrejse

100.000 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden støtter forestillingen PHOENIX - en interaktiv, sanselig opdagelsesrejse.
Phoenix er en interaktiv, sanselig forestilling på havnen. Publikum bliver ført igennem oplevelsen én og én, guidet af et interaktivt lydsystem, der arbejder via GPS - samt gennem møder med performere.
Programlagt af Bora Bora i Aarhus og LIS LAB, ved Lago Maggiore/Milano.

PLUMWINE. HIGHWAY. LEMON - en rejse i efterlivet

70.000 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden støtter forestillingen "PLUMWINE, HIGHWAY, LEMON". Forestillingen tager fat om et af livets største mysterier: Hvad sker der, når vi dør, og hvad venter os bag døden? Inspirationen til forestillingen er fundet i fortolkninger, billeder og ord af efterlivet, som de fremstilles i religioner, mytologier, ritualer og i beskrivelser af nærdødsoplevelser.

Aggersborg

100.000 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden støtter projektet Aggersborg - landbebyggelse og verdens største vikingeborg. Slutpublikation på dansk & engelsk af udgravninger 1945-54.

SKAMMEKROGEN

100.000 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden støtter forestillingen 'Skammekrogen'.
Teatret ønsker at skabe den ultimative indlevelse i et filmisk narrativ med en virtual reality installation, der sætter tilskueren i karakterernes point of view, både visuelt og auditivt.

Feinschmecker

57.000 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden støtter forestillingen 'Feinschmecker'.
I Feinschmecker iscenesættes tre ekstraordinært realistiske kvindedukker i fuld menneskestørrelse. De føres af mandlige tjenere omkring et måltid. Dukkernes magi bliver rendyrket i en spektakulær teaterform, hvor dukkeføring og musikkomposition gensidigt understøtter hinanden i et ordknapt univers.

Drengen og træet

100.000 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden har bevilget støtte til "Drengen og træet", som er en forestilling for børn i alderen 3-6 år og deres forældre. Forestillingen afspejler de betydningsfulde faser i et menneskes liv, lige fra den første kærlighed og til de store og små livs behov. Formålet med forestilling er at vende børns såvel som voksnes opmærksomhed mod de sociale kompetencer, der hylder næstekærligheden og omsorgen for hinanden.

Copenhagen Opera Festival 2014-15 / Another Life

600.000 kr.
Aktuel kunst

Bikubenfonden har bevilget støtte til uropførelsen af forestillingen 'Leaves - The Colour Of Falling', som er Copenhagen Opera Festivals første egenproduktion. 'Leaves - The Colour Of Falling' er et tværkunstnerisk og nyskabende projekt, som blander indie-rock med opera samt inddrager film og holografi i scenografien. Projektet har til formål at bryde de gængse rammer for musikdramatik, og derigennem give intime og stærke oplevelser til særligt det opera-uvante publikum. 'Leaves - The Colour Of Falling' uropføres i sommeren 2015.

Juleaften for socialt udsatte

30.000 kr.
Unge på kanten

Projekt nye fortællinger

62.000 kr.
Unge på kanten

Bikubenfonden har bevilget 62.000 kr. til projektet "Nye fortællinger". Projektet har fokus på socialt udsatte mænd i alderen 18-25, og har til formål at sætte de unge mænd i et fysisk, socialt og mentalt udfordrende forløb over 2 måneder for at se, om det kan ændre deres egen fortælling om dem selv i en mere positiv retning. Som et led i projektet "Nye fortællinger" sendes 10-15 frivillige i alderen 18-25 på kursus i ledelse af mennesker i en humanitær organisation. På kurset planlægges forskellige fysiske og sociale udfordringer for 20 asylansøgere i målgruppen. Asylansøgerne deltager i forløbet med de frivillige samtidig med at ansatte i Røde Kors Asyl arbejder med asylansøgernes fortælling om dem selv i gennem vejledning og fysisk træning i et længere sideløbende forløb.

Halmøhus - De dømtes børn

4.315.100 kr.
Unge på kanten

Bikubenfonden støtter Halmøhus' projekt "De dømtes børn". Projektet tilbyder familiebehandling til afsonere og deres familier for at forebygge sociale problemer og bryde den negative sociale arv hos de dømtes børn. Ligeledes støttes familierne i inklusion i samfundet. Projektet har til formål at forebygge marginalisering af, bryde den sociale arv hos, og forandre livsbetingelserne for de dømtes børn.

Udvikling af værestedet Muhabet Aarhus

1.000.000 kr.
Unge på kanten

Bikubenfonden har bevilget op til 1 mio. kr. til udvikling af det multikulturelle værested Muhabet i Aarhus. Værestedet Muhabet Aarhus har et særligt fokus på psykisk syge og sårbare kvinder og mænd med anden etnisk baggrund end dansk, en indsats som Bikubenfonden ønsker at bakke op om og give mulighed for at videreudvikle.

Let´s Rap - Hiphop at Spoken Word festival `13

95.000 kr.
Unge på kanten

Bikubenfonden støtter projektet "Let's Rap - Hiphop at Spoken Word Festival '13", et projekt for otte socialt udsatte, men talentfulde og ambitiøse unge rapkunstnere fra odenseanske ghettoer. Disse otte unge mennesker bruger rap og hiphop til at udtrykke deres inderste tanker og følelser om det liv, de lever i et ghettomiljø på godt og ondt. Den positive opmærksomhed, de unge får gennem projektet, skal ses som en konstruktiv modvægt til mediernes ofte ensidige fokusering på kriminalitet og radikalisering blandt visse unge i Vollsmose, der kan have en selvforstærkende effekt. Målet med projektets aktiviteter er at give de unge en succesoplevelse, der kan igangsætte en konstruktiv proces, der fremmer integrationen samt modvirker kriminalitet og radikalisering.

Cool sommer i Kalmargade

21.681 kr.
Unge på kanten

Ambitiøst udviklingssamarbejde med URK

2.005.000 kr.
Unge på kanten

Bikubenfonden har bevilget kr. 2.005.000 til et udviklingssamarbejde med den humanitære ungdomsorganisation Ungdommens Røde Kors. Ungdommens Røde Kors arbejder for at mobilisere unge frivillige i målrettede aktivitetsindsatser for udsatte børn og unge. Ambitionen er at flytte det enkelte barn fra rodløs marginaliseret til ressourcestærk medborger. Med samarbejdet mellem Ungdommens Røde Kors og Bikubenfonden er formålet at adressere nogle af de udfordringer og behov, som udsatte børn og unge i Danmark står overfor ifølge SFIs rapport "Børn og Unge i Danmark 2010".

Børnekoloni for børn der lever med vold i familien

59.140 kr.
Unge på kanten

Gabriel Jensens Ferieudflugters sommeraktiviteter

30.000 kr.
Unge på kanten

Madfritidsordning for 'nydanske' og danske børn

80.500 kr.
Unge på kanten

Bikubenfonden har bevilget støtte til etableringen af en madfritidsordning for ca. 60 ’nydanske’ og danske børn (9 - 12 år) på Nørrebro i København – til fremme af integrationen. Formålet med madfritidsordningen er at give 'nydanske' og danske børn fra Nørrebro mulighed for at møde hinanden og arbejde sammen om madlavning. Gennem projektet får børnene øjnene op for madkulturer fra hele verden, for hinandens kulturer, og der opstår mulighed for at knytte bånd på tværs af skoler og miljøer på Nørrebro.

Djurs Sommerland Tur

15.000 kr.
Unge på kanten

Julehjælpen Hillerød

5.000 kr.
Unge på kanten

Det kan godt nytte noget

37.000 kr.
Unge på kanten

Bikubenfonden har bevilget støtte til projektet "Det kan godt nytte noget", som er et tilbud til unge kursister på VUC Djursland. Fælles for målgruppen er, at de hverken har stor tillid til sig selv, andre eller fremtiden, og det kan derfor have svære udsigter at gennemføre en uddannelse og komme i arbejde. Formålet med projektet er at få de unge interesseret i foreningslivet, for derigennem at vise dem, at det godt kan nytte noget.

Mindre adm. omkostninger 2013 - social

50.000 kr.
Unge på kanten

Bikubenfonden har bevilget 50.000 kr. til at dække mindre projektomkostninger på det sociale område i Bikubenfonden.

Lektiecafetopmødet 2013

100.000 kr.
Unge på kanten

Bikubenfonden har bevilget støtte til at gennemføre et lektiecafetopmøde for de centrale aktører på Folkeskoleområdet. Formålet er at skabe fælles løsninger på de faglige og sociale udfordringer for udsatte børn og unge. Lektiecafetopmødet skal samle organisationers og foreningers erfaringer med lektiecaféer og læringsindsatser og sætte fokus på, hvad der skal til for, at civilsamfundet kan gennemføre stadigt mere effektive læringsindsatser på folkeskoleområdet set i lyset af den nye folkeskolereform. På lektietopmødet udvikles en række fælles anbefalinger til, hvordan folkeskolen bedst muligt drager nytte af de i forvejen eksisterende erfaringer med lektiecaféer, som det frivillige Danmark har oparbejdet gennem en årrække.

Stemmer på kanten

100.000 kr.
Unge på kanten

Bikubenfonden støtter projektet 'Stemmer På Kanten'. Formålet med projektet er at motivere socialt udsatte til at gøre brug af deres stemme i forbindelse med kommunalvalget i november 2013, så de som vælgergruppe bliver hørt og får demokratisk indflydelse.

Julekasser til udsatte familier

10.000 kr.
Unge på kanten

Jule Event "Party of the light"

25.000 kr.
Unge på kanten

Julen nærmer sig med hast

5.000 kr.
Unge på kanten

Julearrangement eller julegaver til indsattes børn

2.200 kr.
Unge på kanten

Oplevelser for udsatte borgere i Lyngby-Taarbæk

1.200 kr.
Unge på kanten

Skomagerhuset - jule/nytårs arrangement

5.000 kr.
Unge på kanten

Julegaver/julefest

3.000 kr.
Unge på kanten

Resocialisering igennem musikprojekter

20.000 kr.
Unge på kanten

Bikubenfonden støtter Fangekoret v. Vridløselille Statsfængsel, som har til formål at resocialisere de indsatte vha. musikprojekter.

Julehjælp - Roskilde kommune

5.000 kr.
Unge på kanten

Webrådgivning 3 årigt projekt - "Chat 7-9-13"

588.000 kr.
Unge på kanten

Bikubenfonden har bevilget støtte til udviklingen af webrådgivningsplatformen "Chat 7-9-13". Webrådgivningen målretter sig til unge og voksne, som er ved at udvikle eller har et aktivt misbrug, samt deres pårørende. "Chat 7-9-13" er et 3-årigt socialt udviklingsprojekt.

Julehjælp til socialt udsatte børnefamilier

20.000 kr.
Unge på kanten

Julehjælp til 150 enlige forsørgere

3.000 kr.
Unge på kanten

Julehjælp 2013

1.000.000 kr.
Unge på kanten

Bikubenfonden har bevilget støtte på 1.000.000 kr. til en række frivillige foreninger og kirker. Bevillingerne gives til kirkernes julehjælp til socialt udsatte og økonomisk dårligt stillede familier. Bevillinger gives desuden til en række humanitære foreninger og organisationer, som afholder julearrangementer for eller uddeler julehjælp til socialt og økonomisk dårligt stillede børnefamilier.

Tilskud til juleaktiviteter,juleaften og julekurve

5.000 kr.
Unge på kanten

KVINFOs Mentornetværk

242.500 kr.
Unge på kanten

Bikubenfonden støtter videreførelsen af KVINFOs Mentornetværk i 2014. KVINFOs Mentornetværk er et netværk, der matcher flygtninge- og indvandrerkvinder med kvinder på det danske arbejdsmarked. Gennem netværket vises der vej ind i det danske samfund og til det danske arbejdsmarked ved at tage udgangspunkt i den enkelte kvindes behov og ønsker.

Naturformidling og drift for Svanninge Bjerge 2013

4.450.000 kr.
Andre formål

Bikubenfonden har bevilget 4,45 mio. kr. til naturformidling og drift af Svanninge Bjerge 2013 på Fyn. Bikubenfonden ejer og driver naturområdet.

Svanninge Bjerge 2014

1.924.921 kr.
Andre formål

Bikubenfonden har bevilget 1.924.921 kr. til at dække formidling og drift af fondens naturområde Svanninge Bjerge.

Bikubenfondens socialområde 2012

767.609 kr.
Unge på kanten

Bevillingen dækker Bikubenfondens ressourceforbrug i forbindelse med arbejdet på det sociale uddelingsområde.

IR kulturelle projekter 2012

1.241.066 kr.
Aktuel kunst

Bevillingen dækker Bikubenfondens ressourceforbrug i forbindelse med arbejdet på det kulturelle uddelingsområde.

Art Hub Copenhagen Kulturmødet Mors 2023

400.000 kr.
Aktuel kunst