Aktuel scene-
og billedkunst

I Bikubenfonden har vi særligt fokus på scenekunst og billedkunst. Inden for disse to områder arbejder vi med at nyskabe muligheder for professionelle kunstnere og kulturinstitutioner
Toggle text

Vi arbejder ud fra en stærk overbevisning om kunstens betydning: Kunsten skal ikke nødvendigvis bruges til noget. Vi tror, at kunst kan skabe nye erkendelser og refleksion over eget liv og omverden. Kunst kan være rum for sansning, fortælle historier eller skabe debat. Kunsten har ikke ét defineret formål, men mange. Vi ønsker at bakke op om den idérigdom og kvalitet, der findes på kunstscenen, skabe rum for eksperimenter og nytænkning og bane vejen for kunstnerisk udvikling inden for billedkunsten og scenekunsten. Det gør vi blandt andet ved at støtte nyskabende forestillinger, udstillinger og særlige formidlings- og udviklingsindsatser inden for de to områder.

Proaktiv tilgang

Vi bidrager dog ikke med økonomi alene, men arbejder også proaktivt med at sætte undersøgelser og initiativer i gang dér, hvor vi kan se, at hele eller dele af scene- eller billedkunstfeltet kan styrkes. Vi prioriterer samarbejde og går gerne sammen med eksempelvis kulturinstitutioner, kommuner, private aktører eller andre fonde om at skabe rum for kunstnerisk udvikling og nye muligheder på den professionelle kunstscene.

Herunder kan du se de større indsatser og særlige fokusområder, vi arbejder med i øjeblikket, samt vores faste ansøgningsrunder inden for scenekunst og billedkunst.

Hvad er aktuel scene- og billedkunst?

Aktuel scene- og billedkunst indbefatter al kunst, der præsenteres og sættes i en sammenhæng med nutidig relevans. Den historiske billedkunst og klassiske værker inden for scenekunsten betragter vi altså også som aktuelle, såfremt de formidles eller iscenesættes med samtiden for øje.  

Rapporter og udgivelser
Artistic Practice
Kunstpodcast VISION
Billedkunstens Økonomiske Rum, Markedets samlede størrelse, CBS 2018
Midtvejsevaluering af Udviklingsplatformen for Scenekunst
Årets Reumert
X and Beyond
Makropol – TRAVERSE og ANTHROPIA
Primer
Art Hub Copenhagen
Kunstens Rammer
Ofte stillede spørgsmål

Hvilke kriterier lægger I vægt på i ansøgninger?

Generelt interesserer vi os for at skabe rum for eksperimenter og nytænkning inden for professionel scenekunst og billedkunst. Vi ønsker at styrke feltets potentialer og interesserer os for, hvordan nye strukturer, rammer eller samarbejder kan løse udfordringer inden for de to områder.

Giver Bikubenfonden støtte til enkeltpersoner?

Vi støtter som udgangspunkt ikke enkeltpersoner i form af legater eller lignende. Men man kan som enkeltperson godt henvende sig med en god og nyskabende ide. Det er dog vigtigt at bemærke, at du skal have et CVR-nummer for at ansøge i vores system. Eneste undtagelse er vores atelierprogram.
Læs mere her

Støtter I kulturhistorie?

Nej. Bikubenfonden har tidligere støttet det kulturhistoriske område, men gør det ikke længere.

Støtter I værkproduktion?

Inden for billedkunsten støtter vi formidlingen af kunsten, men ikke selve produktionen af værket. Inden for scenekunst støtter vi både udviklingen af ny dramatik og opsætningen af en forestilling.

Sådan kommer du
i dialog

Vi hører gerne fra dig, hvis du har nyskabende idéer, viden eller input inden for de områder, vi arbejder med. Send en kortfattet mail så giver vi svar på, om et møde eller en egentlig ansøgning vil være relevant.