Hvad betyder kunst for dig?

Vil man have en nuanceret samtale om, hvorfor og hvordan kunsten skal prioriteres politisk i et lokalområde eller i vores samfund generelt, er det ikke nok at have et grundlag af kvantitative data som billetindtægter eller besøgstal at tale ud fra. Man må også vide, hvad kunsten betyder for den enkelte.
Toggle text

Derfor har vi udviklet en metode til at undersøge de tanker, følelser, dannelse og inspiration, der opstår i mødet med billedkunsten og scenekunsten.

Metoden er inspireret af forskning fra Centre for Cultural Value i England, og vi har udviklet metoden i samarbejde med rådgivningsvirksomheden Seismonaut, som har udført undersøgelserne. I 2020 blev undersøgelserne af billedkunstens betydning sat i gang som et pilotprojekt i Odense, Vejle og Aalborg Kommune. Siden er undersøgelserne blevet gennemført i Bornholms regionskommune samt Esbjerg, Holstebro, Ishøj, Viborg og Aarhus Kommune. Datamaterialet er baseret på observationer, interviews og samtaler med i alt 200 besøgende på billedkunstinstitutioner i de ni kommuner.

Desuden er metoden blevet tilpasset scenekunsten, som er blevet undersøgt i Odense, Vejle og Aalborg Kommune. Undersøgelsen af scenekunstens betydning er baseret på observationer, interviews og samtaler med i alt 65 personer.

Undersøgelserne viser blandt andet, at kunsten kan give os nye erkendelser eller udvide vores horisont i forhold til samfundsmæssige eller etiske forhold. Den kan være en ventil for vores følelser og give rum for fordybelse og refleksion. Og den kan anspore til samtaler og samvær mellem mennesker.

Her på siden kan du dykke ned i rapporterne om henholdsvis billedkunstens og scenekunstens betydning. Du kan også hente præsentationer og metoderedskab, hvis du vil bringe resultater og metode videre i dit eget arbejde med kunsten.

Citater fra undersøgelsen af billedkunstens betydning:
Rapporter og præsentationer af billedkunstens betydning
Billedkunstens betydning 2022
Citater fra undersøgelsen af scenekunstens betydning:
Rapporter og præsentationer af scenekunstens betydning
Scenekunstens betydning 2022
Kunstens betydning for den enkelte kan forstås med afsæt i betydningskompasset. Undersøgelserne viser, at billedkunst og scenekunst påvirker følelser, tanker, inspiration og dannelse hos dem, der oplever den.
Download citater og betydningskompas på engelsk herunder
I kan selv undersøge kunstens betydning
Toggle text

I de to metoderedskaber herunder deler vi spørgeguides, gode tips samt anbefalinger til indsamling og bearbejdning af kvalitative data om henholdsvis billedkunst og scenekunst. Ved at gentage undersøgelsen lokalt, kan I selv være med til at styrke det vidensgrundlag, der ligger til grund for jeres samtale om kunstens betydning. Vi hører meget gerne om jeres indsigter og refleksioner.

Undersøgelsens kvalitative tilgang er inspireret af det anerkendte britiske forskningscenter Centre for Cultural Value. Med afsæt i forskningen på området har vi udviklet et betydningskompas, der udfolder kunstens fire betydningsdimensioner: Følelser, tanker, inspiration og dannelse. Data opsamles gennem observationer og korte interviews, såkaldte walk-along interviews i udstillinger og følgeskab til forestillinger samt samtalesaloner.

Kontakt
Sigrid
SIGRID WILDE ABRAHAMSEN
SENIOR UDVIKLINGSPARTNER
+45 31 76 57 21
swa@bikubenfonden.dk
Sigrid
SIGRID WILDE ABRAHAMSEN
Sigrid arbejder med ”Dialog:Koncept:Udvikling”, udviklingsforløbet Task Force, samt partnerskaber på kunstområdet.
Aktuel scene- og
billedkunst

Læs mere om Bikubenfondens arbejde med at nyskabe muligheder for professionelle kunstnere og kunstinstitutioner.