Mere viden

I vores arbejde for at nyskabe muligheder for unge på kanten af samfundet og for aktuel scene- og billedkunst indsamler vi viden om og dokumentation af vores samarbejder og aktiviteter. Derfor publicerer vi løbende analyser, evalueringer og andre udgivelser, vi håber, kan have interesse for andre, der arbejder inden for vores fokusområder.
Toggle text

Kerneprincippet for vores evalueringspraksis er, at det ikke er alle indsatser, vi støtter, der skal evalueres. Det er noget, vi løbende vurderer.

Når vi evaluerer, benytter vi forskellige metoder alt efter indsatsens karakter, og det er altid med det formål for øje, at evalueringen skal bidrage til viden og læring. Ikke kun for os, men også for den organisation, der står bag indsatsen og for feltet som helhed. Det betyder også, at vi offentliggør alle vores evalueringer.

For at understøtte generel læring og kritisk refleksion gennemfører alle bevillingsmodtagere en afrapportering til os, når de afslutter deres indsats. Afrapporteringerne bruger vi til at følge med i udviklingen af de indsatser, vi støtter, samt det felt, de er en del af.

Du kan læse evalueringerne herunder.

Filantropisk udvikling
Interessent- og udviklingspartneranalyse, 2024
Aktuel scene- og billedkunst
Publikation: HAUT – Residencies
Metodeguide: Betydningen af museumsoplevelser
Rapport: Kunstnermiljøer – udviklingen af den blandede by
Publikation: Koreografisk metode – TOOLBOX
Peripeti: Tidsskrift for dramaturgiske studier – Fix&Foxy
Viden: Scenekunstneriske Udviklingsprocesser
Billedkunstens betydning 2022
Podcast: Evaluering af LYT! på Glyptoteket
Scenekunstens betydning 2022
Midtvejsevaluering 2022: Udviklingsplatformen for Scenekunst
Publikationer: Corpus på Det Kongelige Teater
Rapport: IMAGINARIUM
Formidling: Kunstpodcast VISION
Rapport: Billedkunstens Økonomiske Rum, Markedets samlede størrelse, CBS 2018
Midtvejsevaluering: Udviklingsplatformen for Scenekunst
Rapport (podcast): X and Beyond
Evaluering: Udstillingsprisen Vision
Evaluering: Årets Reumert
Publikation: HAUT - Kunstnerisk udviklingsarbejde
Rapport: Makropol – TRAVERSE og ANTHROPIA
Rapport: Primer
Rapport: Kunstens Rammer
Unge på kanten
Rapport: Børn og unge i Danmark - Velfærd og trivsel 2022
KBH+: Evaluering af relationsdannelse
En Vej til Alle: Indspil til Reformkommissionen - Et samfund med uforløst potentiale
Rapport: Hver tredje anbragte unge står alene, når de fylder 18
Rapport: Natur til et godt liv – Unges fortællinger om deres møder med naturen
Unge på kanten uden job og uddannelse – debatoplæg
Rapport: Efterværn og overgange til voksenlivet
Ung mellem anbringelse og eget hjem
Policy Lab: En god overgang fra anbringelse til voksenlivet
Rapport: Fra anbringelse til voksenliv
Innovation på Socialområdet - Læring i en krisetid
Hjem til Alle alliancen – evaluering
Natur til et godt liv
Evaluering af KBH+
Intensive læringsforløb – Effektevaluering af tre intensive læringsforløb
Når kunst gør en forskel
Børn og Unge i Danmark – Velfærd og trivsel 2018
Hjemløsebarometeret – dansk hjemløshed i nordisk perspektiv
Videngrundlag – Udsatte unge: Fra kanten til fællesskabet