Mere viden

I vores arbejde for at nyskabe muligheder for unge på kanten af samfundet og for aktuel scene- og billedkunst indsamler vi viden om og dokumentation af vores samarbejder og aktiviteter. Derfor publicerer vi løbende analyser, evalueringer og andre udgivelser, vi håber, kan have interesse for andre, der arbejder inden for vores fokusområder.
Toggle text

Kerneprincippet for vores evalueringspraksis er, at det ikke er alle indsatser, vi støtter, der skal evalueres. Det er noget, vi løbende vurderer.

Når vi evaluerer, benytter vi forskellige metoder alt efter indsatsens karakter, og det er altid med det formål for øje, at evalueringen skal bidrage til viden og læring. Ikke kun for os, men også for den organisation, der står bag indsatsen og for feltet som helhed. Det betyder også, at vi offentliggør alle vores evalueringer.

For at understøtte generel læring og kritisk refleksion gennemfører alle bevillingsmodtagere en afrapportering til os, når de afslutter deres indsats. Afrapporteringerne bruger vi til at følge med i udviklingen af de indsatser, vi støtter, samt det felt, de er en del af.

Du kan læse evalueringerne herunder.

Aktuel scene- og billedkunst
Præsentation: Billedkunstens betydning 2022
Viden: Scenekunstneriske Udviklingsprocesser
Præsentation: Scenekunstens betydning 2022
Midtvejsevaluering 2022: Udviklingsplatformen for Scenekunst
Publikationer: Corpus på Det Kongelige Teater
Rapport: IMAGINARIUM
Formidling: Kunstpodcast VISION
Rapport: Billedkunstens Økonomiske Rum, Markedets samlede størrelse, CBS 2018
Midtvejsevaluering: Udviklingsplatformen for Scenekunst
Rapport (podcast): X and Beyond
Evaluering: Udstillingsprisen Vision
Evaluering: Årets Reumert
Publikation: HAUT - Kunstnerisk udviklingsarbejde
Rapport: Makropol – TRAVERSE og ANTHROPIA
Rapport: Primer
Rapport: Kunstens Rammer
Oxford Research er Trusted Advisor for det sociale område i Bikubenfonden
Toggle text

I en række af de indsatser, vi bevilliger midler til, har man forpligtelse til at gennemføre en evaluering. Tidligere havde vi en intern evalueringsrådgiver ansat, men denne funktion varetages nu af Oxford Research. De bistår med sparring og rådgivning og skal sikre, at evalueringerne gennemføres i overensstemmelse med vores retningslinjer og producerer den forventede og relevante viden om indsatserne.

Oxford Research har 25 års erfaring med evaluering på velfærdsområdet for kommuner, ministerier, styrelser, fonde og ngo’er, og konsulenterne fra Oxford Research er aktive i Dansk Evalueringsselskab og bidrager til den løbende udvikling af feltet. 

Unge på kanten
En Vej til Alle: Indspil til Reformkommissionen - Et samfund med uforløst potentiale
KBH+: Evaluering af relationsdannelse
Rapport: Hver tredje anbragte unge står alene, når de fylder 18
Rapport: Natur til et godt liv – Unges fortællinger om deres møder med naturen
Rapport: Efterværn og overgange til voksenlivet
Unge på kanten uden job og uddannelse – debatoplæg
Ung mellem anbringelse og eget hjem
Policy Lab: En god overgang fra anbringelse til voksenlivet
Rapport: Fra anbringelse til voksenliv
Innovation på Socialområdet - Læring i en krisetid
Hjem til Alle alliancen – evaluering
Natur til et godt liv
Evaluering af KBH+
Intensive læringsforløb – Effektevaluering af tre intensive læringsforløb
Når kunst gør en forskel
Børn og Unge i Danmark – Velfærd og trivsel 2018
Hjemløsebarometeret – dansk hjemløshed i nordisk perspektiv
Videngrundlag – Udsatte unge: Fra kanten til fællesskabet