Rapporter og udgivelser på socialområdet

Øvrige udgivelser på socialområdet
Rapport: Børn og unge i Danmark - Velfærd og trivsel 2022
KBH+: Evaluering af relationsdannelse
En Vej til Alle: Indspil til Reformkommissionen - Et samfund med uforløst potentiale
Rapport: Hver tredje anbragte unge står alene, når de fylder 18
Rapport: Natur til et godt liv – Unges fortællinger om deres møder med naturen
Unge på kanten uden job og uddannelse – debatoplæg
Rapport: Efterværn og overgange til voksenlivet
Ung mellem anbringelse og eget hjem
Policy Lab: En god overgang fra anbringelse til voksenlivet
Rapport: Fra anbringelse til voksenliv
Innovation på Socialområdet - Læring i en krisetid
Hjem til Alle alliancen – evaluering
Natur til et godt liv
Evaluering af KBH+
Intensive læringsforløb – Effektevaluering af tre intensive læringsforløb
Når kunst gør en forskel
Børn og Unge i Danmark – Velfærd og trivsel 2018
Hjemløsebarometeret – dansk hjemløshed i nordisk perspektiv
Videngrundlag – Udsatte unge: Fra kanten til fællesskabet