Medarbejdere

Direktion

Direktør Søren Kaare-Andersen
SØREN KAARE-ANDERSEN
ADM. DIREKTØR
+45 40 11 32 72
ska@bikubenfonden.dk
Direktør Søren Kaare-Andersen
SØREN KAARE-ANDERSEN
Søren varetager det overordnede ansvar for fonden.

TILLIDSHVERV:
• BIFI A/S (bestyrelsesformand)
• Høbbet A/S (bestyrelsesformand)
• Bikuben Foundation New York inc. (bestyrelsesformand)
• Roskilde Kulturservice A/S (bestyrelsesformand)
• Hjem til Alle alliancen (fungerende bestyrelsesformand)
• Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger (formand for revisions- og risikoudvalget)
• Arkitekternes pensionskasse (formand for revisions- og risikoudvalget)
• Enkotec A/S
• Nationalmuseets Museumsråd
• KAB – Københavns Almene Boligselskab
• NunaFonden
• H. P. Lorentzens Stiftelse

ØVRIGE:
• Nasdaq Københavns Rådgivende Udvalg (formand for det rådgivende udvalg)
Chef for kulturområdet Mette Marcus
METTE MARCUS
DIREKTØR
+45 23 83 07 80
mm@bikubenfonden.dk
Chef for kulturområdet Mette Marcus
METTE MARCUS
Mette er ansvarlig for Bikubenfondens overordnede strategi og udvikling med særligt fokus på udvikling af nye indsatser og samarbejdsrelationer på kunstområdet.

TILLIDSHVERV
Art Hub Copenhagen
BIFI A/S
Høbbet A/S

ØVRIGE
EFC Art and Culture Network
Del af censorkorpset på Kunsthistorie
Chef for socialområdet Sine Egede
SINE EGEDE ESKESEN
DIREKTØR
+45 27 29 47 47
se@bikubenfonden.dk
Chef for socialområdet Sine Egede
SINE EGEDE ESKESEN
Sine er ansvarlig for Bikubenfondens overordnede strategi og udvikling med særligt fokus på udvikling af nye indsatser og samarbejdsrelationer på det sociale område.

TILLIDSHVERV
Mind Your Own Business
BIFI A/S
Høbbet A/S

ØVRIGE
Frivilligrådet
Akademiet for Social Innovation

Særlige rådgivere

Finansdirektør Henning Skovlund Pedersen
HENNING SKOVLUND PEDERSEN
SÆRLIG RÅDGIVER
+45 24 26 62 63
hesk@bikubenfonden.dk
Finansdirektør Henning Skovlund Pedersen
HENNING SKOVLUND PEDERSEN
Henning er særlig rådgiver for Bikubenfondens ledelse og økonomi. Desuden er han ansvarlig for den naturfaglige udvikling af Svanninge Bjerge.
Asbjørn
ASBJØRN KRISTENSEN HØGSBRO
COMMUNITY UDVIKLER
+45 61 24 63 69
akh@bikubenfonden.dk
Asbjørn
ASBJØRN KRISTENSEN HØGSBRO
Asbjørn arbejder med udviklingen af det community, Bikubenfonden ønsker at skabe sammen med andre aktører med formålet om at nyskabe muligheder for unge på kanten og aktuel scene- og billedkunst.

Ledelsessekretariat

PA, bestyrelsessekretær og kommunikationsmedarbejder Mette Roer Sveigaard
METTE ROER SVEIGAARD
CHEF FOR LEDELSESSEKRETARIATET
+45 29 92 75 25
mr@bikubenfonden.dk
PA, bestyrelsessekretær og kommunikationsmedarbejder Mette Roer Sveigaard
METTE ROER SVEIGAARD
Mette arbejder med udviklingen af Bikubenfonden som organisation og har desuden ansvar for fondens arbejde med Academic Guest House.
Merete Dam Bredsdorff
MERETE DAM BREDSDORFF
OFFICE MANAGER
+45 50 60 54 81
mdb@bikubenfonden.dk
Merete Dam Bredsdorff
MERETE DAM BREDSDORFF
Merete assisterer Mette Roer i administrative og praktiske opgaver samt planlægning af møder og seminarer. Desuden er Merete programassistent vedr. Academic Guest House og har ansvaret for den overordnede kontordrift.

Kommunikation og Public Affairs

Kommunikationschef Iben Haugaard
IBEN HAUGAARD
KOMMUNIKATIONSCHEF
+45 26 22 09 26
ih@bikubenfonden.dk
Kommunikationschef Iben Haugaard
IBEN HAUGAARD
Iben har det overordnede ansvar for drift og udvikling af fondens kommunikationsindsats på alle medieplatforme.
Jeppe Bo Rasmussen
JEPPE BO RASMUSSEN
CHEF FOR PUBLIC AFFAIRS OG KOMMUNIKATION PÅ KUNSTOMRÅDET
+45 24 40 18 97
jbr@bikubenfonden.dk
Jeppe Bo Rasmussen
JEPPE BO RASMUSSEN
Jeppe er ansvarlig for at kommunikere fondens indsatser på kunstområdet og stimulere den politiske samtale om scene- og billedkunsten.
Sarah Fandt
SARAH FANDT
KOMMUNIKATIONSMEDARBEJDER & PROJEKTLEDER
+45 60 87 91 31
sf@bikubenfonden.dk
Sarah Fandt
SARAH FANDT
Sarah er kommunikationsmedarbejder for Bikubenfonden og er desuden ansvarlig for Kronprinsparrets Priser.
Derudover varetager hun administrationen for Jacob gades Legat og Danmark-Amerika Fondet.
Emilie Beck Vestergaard
EMILIE BECK VESTERGAARD
CONTENT MANAGER
+45 20 95 22 70
ebv@bikubenfonden.dk
Emilie Beck Vestergaard
EMILIE BECK VESTERGAARD
Emilie er content manager. Hun står for Bikubenfondens digitale platforme og visuelle kommunikation.

Kunstområdet

Chef for kulturområdet Mette Marcus
METTE MARCUS
DIREKTØR
+45 23 83 07 80
mm@bikubenfonden.dk
Chef for kulturområdet Mette Marcus
METTE MARCUS
Mette er ansvarlig for Bikubenfondens overordnede strategi og udvikling med særligt fokus på udvikling af nye indsatser og samarbejdsrelationer på kunstområdet.

TILLIDSHVERV
Art Hub Copenhagen
BIFI A/S
Høbbet A/S

ØVRIGE
EFC Art and Culture Network
Del af censorkorpset på Kunsthistorie
Senior projektleder Peter Kirkhoff Eriksen
PETER KIRKHOFF ERIKSEN
SENIOR UDVIKLINGSPARTNER
+45 50 60 54 86
pke@bikubenfonden.dk
Senior projektleder Peter Kirkhoff Eriksen
PETER KIRKHOFF ERIKSEN
Peter er ansvarlig for analysearbejde, monitorering og løbende evalueringer af Bikubenfondens indsatser på kulturområdet. Derudover arbejder Peter med uddelinger og udvikling af kulturelle indsatser.
Klaus Ib Jørgensen
KLAUS IB JØRGENSEN
SENIOR UDVIKLINGSPARTNER
+45 31 47 64 95
kij@bikubenfonden.dk
Klaus Ib Jørgensen
KLAUS IB JØRGENSEN
Klaus arbejder for, at kunstinstitutioner og scenekunstkompagnier kan realisere deres fulde potentiale.
Han arbejder blandt andet med udviklingsforløbet Task Force og Partnerskaber.
Koordinator og tilrettelægger Karina Lykkesborg
KARINA LYKKESBORG
REDAKTØR OG TILRETTELÆGGER
+45 28 93 06 16
kl@bikubenfonden.dk
Koordinator og tilrettelægger Karina Lykkesborg
KARINA LYKKESBORG
Karina er redaktør og tilrettelægger for Bikubenfondens Visionsaloner, der sætter hhv. billedkunsten og scenekunsten til debat.
Josefine Thorsteinsson
JOSEFINE THORSTEINSSON
STUDENTERMEDHJÆLPER
+45 31 47 66 85
jft@bikubenfonden.dk
Josefine Thorsteinsson
JOSEFINE THORSTEINSSON
Josefine hjælper med administration af fondens ansøgningssystem. Desuden er Josefine kontaktperson for henvendelser.
Siri K. Aagenæs
SIRI KATHARINA AAGENÆS
STUDENTERMEDHJÆLPER OG PROJEKTASSISTENT
+45 31 76 83 77
sika@bikubenfonden.dk
Siri K. Aagenæs
SIRI KATHARINA AAGENÆS
På socialområdet er Siri tilknyttet innovationsprocessen med fokus på anbragte unges overgang til voksenlivet.
På kunstområdet er hun tilknyttet Task Force og danseområdet.

Socialområdet

Chef for socialområdet Sine Egede
SINE EGEDE ESKESEN
DIREKTØR
+45 27 29 47 47
se@bikubenfonden.dk
Chef for socialområdet Sine Egede
SINE EGEDE ESKESEN
Sine er ansvarlig for Bikubenfondens overordnede strategi og udvikling med særligt fokus på udvikling af nye indsatser og samarbejdsrelationer på det sociale område.

TILLIDSHVERV
Mind Your Own Business
BIFI A/S
Høbbet A/S

ØVRIGE
Frivilligrådet
Akademiet for Social Innovation
Jakob Schjørring
JAKOB SCHJØRRING
PROGRAMCHEF & UDVIKLINGSPARTNER
+45 31 26 35 06
jasc@bikubenfonden.dk
Jakob Schjørring
JAKOB SCHJØRRING
Jakob samarbejder med eksisterende og potentielle bevillingsmodtagere om at skabe og udvikle bæredygtige innovative løsninger på det sociale område.
Jesper Christiansen
JESPER CHRISTIANSEN
PROGRAMCHEF & UDVIKLINGSPARTNER
+45 50 60 54 84
jcn@bikubenfonden.dk
Jesper Christiansen
JESPER CHRISTIANSEN
Jesper er seniorrådgiver på socialområdet. Han er med til at skabe systemiske forandringer sammen med fondens samarbejdspartnere samt spotte og udvikle innovative løsninger, der kan skabe nye veje for unge på kanten af samfundet.
Josefine Thorsteinsson
JOSEFINE THORSTEINSSON
STUDENTERMEDHJÆLPER
+45 31 47 66 85
jft@bikubenfonden.dk
Josefine Thorsteinsson
JOSEFINE THORSTEINSSON
Josefine hjælper med administration af fondens ansøgningssystem. Desuden er Josefine kontaktperson for henvendelser.
Siri K. Aagenæs
SIRI KATHARINA AAGENÆS
STUDENTERMEDHJÆLPER OG PROJEKTASSISTENT
+45 31 76 83 77
sika@bikubenfonden.dk
Siri K. Aagenæs
SIRI KATHARINA AAGENÆS
På socialområdet er Siri tilknyttet innovationsprocessen med fokus på anbragte unges overgang til voksenlivet.
På kunstområdet er hun tilknyttet Task Force og danseområdet.

Fondsservice

Regnskabschef Julie Fredskov Pedersen
JULIE FREDSKOV PEDERSEN
ØKONOMI- OG REGNSKABSCHEF
+45 81 77 87 87
jfp@bikubenfonden.dk
Regnskabschef Julie Fredskov Pedersen
JULIE FREDSKOV PEDERSEN
Julie har det overordnede ansvar for økonomien og driften af administrationen i fonden.
Marie Kielsholm
MARIE KIELSHOLM
REGNSKABSANSVARLIG
+45 42 83 93 97
mak@bikubenfonden.dk
Marie Kielsholm
MARIE KIELSHOLM
Marie er regnskabsansvarlig for Bikubenfonden og er desuden ansvarlig for en række andre fondes regnskaber, samt registreringer i de offentlige systemer.
Fondskoordinator Anja Bruun Kristensen
ANJA BRUUN KRISTENSEN
FONDSKOORDINATOR
+45 26 14 28 11
abk@bikubenfonden.dk
Fondskoordinator Anja Bruun Kristensen
ANJA BRUUN KRISTENSEN
Godfred Birkedal Hartmanns Familiefond og Simon Fougner Hartmanns Familiefond
Ejendomsinspektør Michael Dahlmann Pedersen
MICHAEL DAHLMANN PEDERSEN
EJENDOMSINSPEKTØR
Bikuben Kollegiet, Ørestad og Enigheden
+45 23 83 08 10
mdp@bikubenfonden.dk
Ejendomsinspektør Michael Dahlmann Pedersen
MICHAEL DAHLMANN PEDERSEN
Michael er ansvarlig for driften i Enigheden og Bikuben Kollegiet i Ørestad.

Svanninge Bjerge

Caroline
CAROLINE-MARIE VANDT MADSEN
LEDER AF SVANNINGE BJERGE
+45 31 37 56 82
cmvm@bikubenfonden.dk
Caroline
CAROLINE-MARIE VANDT MADSEN
Caroline er den daglige leder af Svanninge Bjerge. Hun er biolog og arbejder med naturformidling og udvikling af området. Desuden er Caroline projektleder på indsatsen 'Natur til et godt liv'.
Anders
ANDERS PEDERSEN
DRIFTSLEDER
+45 21 43 09 55
ap@bikubenfonden.dk
Anders
ANDERS PEDERSEN
Anders varetager den daglige drift af området og de tilknyttede ejendomme i Svanninge Bjerge og Høbbet A/S.
Dorte
DORTE ALGREN PEDERSEN
SERVICE- OG KOORDINERINGSMEDARBEJDER
+45 61 34 98 49
dap@bikubenfonden.dk
Dorte
DORTE ALGREN PEDERSEN
Dorte står for møder og arrangementer, der er tilknyttet aktiviteter og skovdrift i 'Natur til et godt liv' og Høbbet A/S og Svanninge Bjerge.
Tobias
TOBIAS GRUNDTVIG JUUL
LANDBRUGSMEDARBEJDER
+45 31 27 47 52
tgj@bikubenfonden.dk
Tobias
TOBIAS GRUNDTVIG JUUL
Tobias hjælper til med den daglige drift af Høbbet A/S og Svanninge Bjerge.