Udstillingsprisen Vision

Med Udstillingsprisen Vision ønsker vi at skabe rum for nytænkning af udstillinger med kunsten i centrum. Hvert år inviterer vi museer, kunsthaller og andre udstillingsaktører til at deltage i konkurrencen om at få realiseret en visionær udstillingsidé, der tager afsæt i billedkunsten og har nutidig relevans. Ansøgningsrunden til Udstillingsprisen Vision 2022 er åben fra den 10-24. januar.
Toggle text

Hvad er den mest visionære udstilling lige nu? Det spørgsmål ønsker vi hvert år at få belyst og se konkrete svar på. En jury bestående af fagfolk fra relevante brancher vurderer alle indkomne idéoplæg i fortrolighed. I udvælgelsen af de bedste idéer har juryen fokus på den gode formidling, det banebrydende format og det indholdsmæssigt visionære koncept. 3 idéer bliver valgt ud til en kvalificeringsrunde, hvor deltagerne modtager 40.000 kr. til videreudvikling af deres idéer. I kvalificeringsrunden vurderer juryen også en realistisk budgetlægning og Bikubenfonden tilbyder både mødefaciliteter og økonomisk rådgivning, hvis der er behov for det til udviklingsarbejdet. Efter kvalificeringsrunden giver juryen tilbagemeldinger til hver af de tre deltagere og udpeger den endelige vinder. 

Idéer til både store og små udstillinger har mulighed for at vinde Udstillingsprisen Vision. Vinderen modtager op mod 5 mio. kr. til at realisere sin idé. Vinderen tilbydes desuden et workshopforløb, der afdækker koncept for kommunikation af vinderidéen frem mod realisering af udstillingen. Vinderidéen skal realiseres i Danmark.

Udstillingsprisen Vision

Med Udstillingsprisen Vision ønsker vi at kigge fremad og præmiere et visionært forslag i stedet for en overstået succes. Sådan skaber vi rum for nytænkning af udstillinger med kunsten i centrum.

I 2020 igangsatte vi en evaluering af Udstillingsprisen Vision. Formålet var at undersøge, om prisen stimulerer nytænkning af udstillinger som formidlingsformat. Evalueringen er udført af virksomheden White Cloud.

LÆS EVALUERINGEN HER

Her kan du se, hvordan tre tidligere vindere på hver deres måde har skabt udstillinger, der har rykket ved idéen om, hvad en udstilling kan være – og samtidig har udviklet den måde, de selv arbejder med kunst og udstillinger.
Ofte stillede spørgsmål

Hvem kan ansøge om Udstillingsprisen Vision?

Museer, kunsthaller, uafhængige kuratorer og andre udstillingsaktører kan ansøge med en visionær udstillingsidé, der tager afsæt i billedkunsten og har nutidig relevans.

Hvad består Udstillingsprisen Vision af?

Vinderen af prisen modtager op mod 5 mio. kr. til at realisere sin udstillingsidé afhængig af udstillingens størrelse. Desuden tilbydes vinderen et workshopforløb, der afdækker koncept for kommunikation af vinderidéen frem mod realisering af udstillingen.

Hvornår kan jeg søge?

Det er muligt at søge Visionsprisen én gang om året. Se ansøgningsfrist længere nede på siden.

Hvordan ansøger jeg?

Via Bikubenfondens ansøgningssystem sender du dit idéoplæg i en samlet pdf på max. 2 sider, som indeholder følgende:  

  • Beskrivelse af idéen samt overordnet info om projektets organisering, eventuelle samarbejdspartnere, budget og tidsplan med forventet tidspunkt for udstillingsåbning.
  • Navn og kontaktoplysninger på projektansvarlig 
  • Navn og kontaktoplysninger på øvrige kontaktpersoner 
  • Billedmateriale samt links til film og lyd, der formidler ideen kan indsættes i ansøgningen. Filmen/lydoptagelsen må maks. vare 3 min. 

Overordnet budget vedhæftes som bilag. 

Skal min udstillingside kunne realiseres alene for de midler, jeg modtager som vinder af Udstillingsprisen Vision?

Nej, vinderen af Udstillingsprisen Vision modtager op til 5 mio. kr. til realisering af ideen, men kan sagtens have et budget, der er større og kræver yderligere finansiering af andre.

Hvornår får jeg svar på, om jeg er gået videre til 2. runde?

Går I videre, får I typisk besked i slutningen af februar. I får otte uger til at udvikle en mere detaljeret beskrivelse af koncept, budget, tidsplan osv. I får også svar, hvis I ikke er gået videre til 2. runde.

Hvornår bliver vinderen annonceret?

Vinderen bliver som regel annonceret i løbet af juni måned. 

Juryen

Visionsjuryen behandler de indkomne idéoplæg og afgør, hvem der skal inviteres til en kvalifikationsrunde og herefter, hvem den endelige vinder af prisen er.
Toggle text

DEN RÅDGIVENDE JURY FOR UDSTILLINGSPRISEN VISION 2021 

  • Helga Just Christoffersen – Kurator, Albright-Knox Art Gallery, Buffalo NY.
  • Julian Juhlin – Scenograf
  • David Zahle – Arkitekt og partner i BIG Bjarke Ingels Group
  • Gitte Ørskou – Direktør, Moderna Museet
  • Mette Marcus – Direktør, Bikubenfonden
  • Søren Kaare-Andersen – Adm. direktør, Bikubenfonden

Det sidste medlem af juryen udmeldes snart.

Tidligere vindere af Udstillingsprisen Vision

2021 – Copenhagen Contemporary med udstillingen 'Yet, it Moves!.'

Yet, it Moves!

Yet, it Moves! er en visionær totalinstallation, der i et samspil mellem billedkunsten og videnskaben undersøger temaet bevægelse gennem video, performance og kunstinstallationer. Udstillingen udfolder sig gennem værkerne og gør os bevidste om de komplekse mønstre af bevægelse, vi alle er en del af.

Udstillingens inviterede internationale kunstnere vil undersøge bevægelse som allesteds-nærværende fænomen sammen med førende forskere fra Niels Bohr Instituttet, CERN - Det Europæiske Center for Højenergifysik og The UC Davis Digital Humanities Laboratory på University of California.

2020 – Kunsthal Rønnebæksholm med udstillingen 'Soil. Sickness. Society.'

SOIL. SICKNESS. SOCIETY.

Kunsthal Rønnebæksholm vinder med udstillingsideen Soil. Sickness. Society. Udstillingsprisen Vision 2020, idet udstillingen ifølge juryen rækker ud over en klassisk udstilling med et højaktuelt emne og en aktivistisk tilgang til at gøre kunsten til katalysator for sundhed og fællesskaber. Udstillingen vil på tværs af lokaliteter omkring Kunsthal Rønnebæksholm udforske ubalancer i forholdet mellem jord, menneske og samfund og vil med kunsten ikke blot dokumentere, men på aktivistisk vis støtte op om at helbrede psykisk mistrivsel og sygdom gennem kunsten. Udstillingsidéen har været undervejs længe, men temaerne synes i lyset af Corona-krisen mere relevante end nogensinde.

2019 – Kunsthal Aarhus med udstillingen 'Go Extreme'

GO EXTREME

Med ideen til udstillingen Go Extreme vinder kurator Peter Ole Pedersen og Kunsthal Aarhus Udstillingsprisen Vision 2019. Ekstremsport er et vildt og vidtfavnende univers, som både byder på dyb spiritualitet og dedikeret indlevelse, men også kamp og total udmattelse. Det handler om krop og sind, og hvad den menneskelige fysik er i stand til under ekstreme forhold og radikale udfordringer. Udstillingen Go Extreme tager afsæt, der hvor billedkunst og ekstremsport mødes, og ud over kunsthallen inddrages Aarhus’ byrum til publikums møder med blandt andet BASE jumping og Mixed Martial Arts (MMA).

2018 – KUNSTEN i Aalborg med udstillingen 'Work it out!'

WORK IT OUT!

Hvilket potentiale besidder kunsten og museet i en tid, hvor den enkelte bliver stillet over for konstante krav om selvoptimering, omstillingsparathed og robusthed? Dette centrale spørgsmål danner udgangspunkt for udstillingsprojektet Work it out!, der sætter fokus på mennesket i det moderne arbejdsliv. Kunstmuseet KUNSTEN vil blandt andet invitere byens arbejdspladser ind på museet for at blive en aktiv del af udstillingen, ligesom de vil flytte museumsaktiviteter ud på arbejdspladserne i Aalborg. Udstillingen forventes at åbne i efteråret 2021.

2017 – Esbjerg Kunstmuseum med udstillingskonceptet 'Wunderkammer'

WUNDERKAMMER

På de fleste kunstudstillinger møder publikum kunstværker, som er ophængt efter forskellige kunstvidenskabelige principper – såsom kronologi eller genrer. Men hvad sker der med publikums kunstoplevelse, når værkerne er organiseret med afsæt i fysikerens, kunstnerens eller biologens blik i et wunderkammer, hvor kunstværkerne indgår i et mylder af genstande fra et miljø uden for museet? Det undersøger Esbjerg Kunstmuseum med tre wunderkammer-udstillinger, der alle tager afsæt i billedkunst fra det 20. og 21. århundrede. Projektet strækker sig over tre år, og det er tanken, at de tre deludstillinger til sidst skal ende som et nyt format for præsentation af museets faste samling. Første udstilling åbner i efteråret 2018.

2016 – Kunstnergruppen Sisters Hope og Den Frie Udstillingsbygning med udstillingen 'Sisters Academy – The Boarding School'

SISTERS ACADEMY – THE BOARDING SCHOOL

På Sisters Academy – The Boarding School blev publikum inviteret på et kostskoleophold, der havde skiftet den traditionelle vidensbaserede skole ud med æstetik, poesi og sanselighed. Den Frie Udstillingsbygning var gennem kunstinstallationer, lyd- og lysdesign transformeret til en anderledes udstillings- og skoleoplevelse, hvor 20 performere udgjorde lærerstaben. Det var kun muligt at få adgang til skolen ved at indskrive sig som elev i 24 timer ad gangen. Opholdet talte således minimum én overnatning i skolens sovesal. Udstillingen løb fra den 19. september til den 18. oktober 2017.

2015 – Medicinsk Museion med udstillingsprojektet 'Mind the Gut'

MIND THE GUT

Mind the Gut kombinerer kunst, kulturarv og den nyeste biomedicinske forskning om tarmbakteriers samspil med hjernen. I udstillingen er dugfrisk forskning og videnskabelige opdagelser sat ind i en større kulturel, historisk og æstetisk sammenhæng og er dermed genstand for en kritisk refleksion over, hvad det hele betyder for vores forståelse af os selv som mennesker. Mind the Gut åbnede den 6. oktober 2017 og er nu en del af den permanente udstilling på Medicinsk Museion. 

Ansøgningsrunden til Udstillingsprisen Vision 2022 er åben fra den 10-24. januar.
Kontakt
Senior projektleder Peter Kirkhoff Eriksen
PETER KIRKHOFF ERIKSEN
SENIORRÅDGIVER
Udstillingsprisen Vision
+45 50 60 54 86
pke@bikubenfonden.dk
Senior projektleder Peter Kirkhoff Eriksen
PETER KIRKHOFF ERIKSEN
Peter er ansvarlig for analysearbejde, monitorering og løbende evalueringer af Bikubenfondens indsatser på kulturområdet. Peter er blandt andet rådgiver på Udstillingsprisen Vision. Derudover arbejder Peter med uddelinger og udvikling af kulturelle indsatser.
Kunstsalon VISION

Interesserer du dig for nyskabende kunstnerisk praksis og kunstens betydning i samfundet, så deltag i vores Kunstsaloner VISION. Salonerne tager udgangspunkt i aktuelle temaer inden for både scenekunst og billedkunst.