Task Force & Partnerskaber

Task Force har til formål at styrke danske scene- og billedkunstinstitutioner og skabe rammer, der kan sikre kunstnerisk udvikling, langsigtet strategi, højere grad af økonomisk bæredygtighed samt evt. internationalt virke.
Toggle text

I samarbejde med Nordisk Kulturfond tilbyder vi hvert år Task Force til ca. 3 scene- eller billedkunstinstitutioner med særligt potentiale for nyskabelse. Task Force er et udviklingsforløb, der strækker sig op til et år. Fondene deltager aktivt i forløbet og bidrager med viden, netværk og økonomi.  

Gennem en række indledende workshops afdækkes institutionens udfordringer og potentialer. Herefter diskuterer institution og fonde sammen med eventuelle eksterne eksperter mulighederne, og der lægges en plan med konkrete aktiviteter, der kan være med til at sikre institutionen den ønskede udvikling. Her på siden finder du et overblik over de institutioner, vi indtil videre har samarbejdet med og hvilket fokus de enkelte samarbejder har haft. 

Følgende institutioner er i gang med eller har været i et Task Force forløb:

Nuuk Kunstmuseum

I 2022 har Nuuk Kunstmuseum påbegyndt et Task Force forløb med fokus på organisations- og forretningsudvikling.

Teatret Bora Bora

I 2022 har teatret Bora Bora påbegyndt et Task Force forløb med fokus på organisations- og forretningsudvikling.
 

Performancegruppen Sisters Hope

I foråret 2022 påbegyndte Sisters Hope et Task Force forløb. På baggrund af forløbet er en række udviklingsaktiviteter igangsat med fokus på:

 • Internationalisering
 • Organisationsudvikling
 • Styrkelse af forretningsmodel
 • Opdatering af grafisk identitet og hjemmeside

Projektorganisationen SMK Fridays på SMK

I foråret 2021 gik SMK Fridays i gang med et Task Force forløb, som foreløbig har ført til udviklingsaktiviteter med fokus på: 

 • eksperimenterende kunstformidling med fokus på diversitet 
 • øget fokus på institutionel læring
 • strategiske partnerskaber med kulturelle og kommercielle aktører 

Scenekunstorganisationen HAUT

I 2021 gennemførte Haut et Task Force forløb, der førte til følgende udviklingsaktiviteter: 

 • sammensætning af professionel bestyrelse med hjælp fra konsulent 
 • udvikling af organisation og ledelse for at opnå en mere klar rolle- og ansvarsfordeling med hjælp fra erhvervspsykolog 
 • tydeliggørelse af institutionens brand med hjælp fra et kommunikationsbureau. 

Task Force forløbet har efterfølgende ført til et flerårigt partnerskab med Bikubenfonden med fokus på udvikling af et residency center.

Teaterkompagniet fix+foxy

I 2020 gennemførte fix+foxy et Task Force forløb som førte til følgende udviklingsaktiviteter: 

 • organisationsudvikling med fokus på ledelse og organisation med hjælp fra erhvervspsykolog 
 • ny grafisk identitet og website med hjælp fra design- og kommunikationsbureau. 

Task Force forløbet har efterfølgende ført til et flerårigt partnerskab med Bikubenfonden med internationalt sigte.   

Festivalsekretariatet CPH Stage

I 2020 gennemgik CPH Stage et Task Force forløb, som førte til en ’purposeworkshop’ samt et bestyrelseseftersyn med henblik på etablering af en professionel bestyrelse. 

Udstillingsplatformen ARIEL - Feminismer i det Æstetiske

I 2021 påbegyndte Ariel et Task Force forløb med formålet om at styrke ARIEL som platform for udstillinger og samtaler om ’feminismer i det æstetiske’. Konkrete udviklingsaktiviteter fastlægges i efteråret 2022.

Bikubenfondens Partnerskaber
Toggle text

Et flerårigt partnerskab mellem Bikubenfonden og en kunstinstitution kan etableres på baggrund af et Task Force forløb, når både fond og institution kan se, at der er særlige muligheder for at indfri større strategiske ambitioner. I et partnerskab vil Bikubenfonden bidrage med mange forskellige kompetencer og ressourcer, der kan være relevante for at indfri ambitionerne. Ud over økonomi kan det være kommunikativ eller økonomisk rådgivning, tilbud om fysiske lokaler eller etablering af kontakt til udenlandske eksperter, fonde eller institutioner. Bikubenfonden vil som udviklingspartner være tæt involveret i partnerskabets indsatser og deltager som fast medlem af det team, der arbejder for at indfri målene.

Bikubenfondens strategiske partnerskab med teaterkompagniet fix+foxy blev etableret i april 2022 med den fælles ambition at udvikle “fix+foxy international performance company” - et nyskabende, internationalt samarbejdende scenekunstkompagni med base i København. Det er hensigten at etablere et 10-årigt partnerskab, som i de første 3,5 år understøttes med en bevilling på kr. 10.356.000. Med det strategiske partnerskab kan fix+foxy udvide og styrke organisationen og dermed få større rum til at kunne arbejde langsigtet, udvikle internationale forestillinger og arbejde med nye formater inden for scenekunst. 

Bikubenfondens strategiske partnerskab med scenekunstorganisationen HAUT blev etableret i januar 2022 med en fælles ambition om at udvikle og teste residency-formater de næste to år. Herefter er det hensigten at etablere et længerevarende samarbejde om realiseringen af et internationalt residency center for scenekunst i København. Som en del af partnerskabet med Bikubenfonden vil HAUT fremadrettet administrere en del af de aktiviteter, som knytter sig til udvikling af kunst og kunstnerisk praksis, herunder arbejdet med at udvikle forestillinger. Til de første 2 års udviklingsforløb er der givet en bevilling på kr. 5.168.600. Forløbet vil indeholde en opkvalificering af HAUT, hvilket blandt andet vil bestå af en organisationsopbygning.

Bikubenfondens strategiske partnerskab med SMK Fridays blev etableret i 2023 med en fælles ambition om at udvikle SMK Fridays og understøtte SMK’s ønske om at være mødested for flere og flere forskellige mennesker. SMK Fridays skal være en læringsmotor for hele SMK og sætte nye standarder for værts- og fællesskaber med kunsten i centrum. Der er etableret et 9-årigt partnerskab, som understøttes med en bevilling på 13 mio. kr. i de første tre år. Med det langsigtede samarbejde kan SMK Fridays udfolde potentialet for diversitet, det digitale, det internationale samt læring og vidensdeling.

Ofte stillede spørgsmål

Hvem kan få et Task Force forløb?

Forløbene er målrettet særligt talentfulde kunstinstitutioner, organisationer eller platforme, der arbejder professionelt med scene- eller billedkunst. Det er først og fremmest kunstinstitutioner med potentiale for udvikling og som samtidig har et erkendt udviklingsbehov, men som mangler rum til strategisk udvikling.  Forløbene kan tilpasse institutioner af alle typer – fra de uafhængige i det frie felt til offentlige institutioner.

Hvilke aktiviteter består et Task Force forløb af?

Aktiviteterne i et Task Force forløb afhænger af institutionens behov og potentialer. En række workshops kortlægger mulighederne, og fonde og institution tilrettelægger i fællesskab forløbet. Aktiviteterne kan eksempelvis fokusere på at styrke institutionens økonomiske eller organisatoriske bæredygtighed, kommunikationsstrategi eller internationale virke.

Hvordan kommer man i betragtning til et Task Force forløb?

Man bliver udpeget til Task Force af Bikubenfondens sekretariat i samarbejde med Nordisk Kulturfond. Sekretariatet i Bikubenfonden er løbende i dialog med kunstinstitutioner gennem mange forskellige aktiviteter. Ønsker du eller din organisation at samarbejde med os om en udviklingsindsats? Er du en del af det professionelle scene- og billedkunstfelt? Kunstinstitutioner, teatre, organisationer, kuratorer og kompagnier indenfor scene- og/eller billedkunstfeltet kan kontakte os gennem DIALOG:KONCEPT:UDVIKLING. Læs mere her

Hvor mange Task Force forløb udbydes årligt?

Der udbydes ca. tre Task Force forløb årligt.

Hvem kan indgå i længerevarende partnerskaber?

Længerevarende partnerskaber bygger altid på et Task Force forløb.

Kontakt
Klaus Ib Jørgensen
KLAUS IB JØRGENSEN
SENIOR UDVIKLINGSPARTNER
+45 31 47 64 95
kij@bikubenfonden.dk
Klaus Ib Jørgensen
KLAUS IB JØRGENSEN
Klaus arbejder med ”Dialog:Koncept:Udvikling”, udviklingsforløbet Task Force, samt partnerskaber på kunstområdet. Desuden er han ansvarlig for Udstillingsprisen Vision.
Sanna Albjørk
SANNA ALBJØRK
UDVIKLINGSPARTNER
+45 26 56 63 76
sa@bikubenfonden.dk
Sanna Albjørk
SANNA ALBJØRK
Sanna arbejder med ”Dialog:Koncept:Udvikling”, udviklingsforløbet Task Force, samt partnerskaber på kunstområdet. Hun er desuden arbejdsmiljørepræsentant i Bikubenfonden.
Dina 1
DINA VESTER FEILBERG
KUNSTCHEF
+45 26 84 93 48
dvf@bikubenfonden.dk
Dina 1
DINA VESTER FEILBERG
Dina er overordnet ansvarlig for Bikubenfondens arbejde med indsatser og systemforandring på kunstområdet.

TILLIDSHVERV
Foreningen Thoravej 29 (bestyrelsesmedlem)
Art Music Denmark (bestyrelsesmedlem)
Fonden af 28. februar 1970 (bestyrelsesmedlem)
Holbæk Kunsthøjskole (medlem af skolerådet)
Teatercentrum (bestyrelsesmedlem, udpeget af Kulturministeren)
Philea (medlem af styregruppe)
Art Hub Copenhagen (bestyrelsesmedlem)