Dialog:
Koncept:
Udvikling

Ønsker du dialog med os om en udviklingsindsats? Er du en del af det professionelle scene- og billedkunstfelt? Og kan din idé skabe forandringer for fagfelt og samfund? Så start her.
Toggle text

Arbejder du inden for scene- og billedkunstfeltet? Her på siden kan du booke et kort møde med en af vores udviklingspartnere. 

På mødet kan vi drøfte en idé, en udfordring eller et potentiale, du står med. Det kan fx være en udviklingsindsats, der vil nyskabe muligheder for aktuel scene- og billedkunst, løse et problem i kunstfeltet eller skabe forandringer i vores samfund – samtidig med, at indsatsen bidrager til at udvikle jer selv. 

Du kan få en hurtig afklaring på, om dit ærinde er inden for Bikubenfondens strategi og om mulighederne for at påbegynde et samarbejde er til stede. 

Her på siden finder du overblik over, hvordan du kan komme i kontakt med os og hvordan processen for DIALOG:KONCEPT:UDVIKLING er.

Vores strategiske fokus er på udvikling af kunstinstitutioner, teatre, organisationer, kompagnier og kuratorer indenfor scene- og billedkunstfeltet, der vil samarbejde om at skabe forandringer i fagfeltet og samfundet, og samtidig udvikle deres egen praksis og organisation.

Bemærk, at du ikke kan søge om støtte til produktion af kunstværker, udstillinger og forestillinger. Vi indgår heller ikke direkte i udviklingsforløb med enkeltstående kunstnere. Denne type udvikling understøtter vi blandt andet gennem vores samarbejde med institutionerne Art Hub Copenhagen, Udviklingsplatformen for Scenekunst, Skitse og HAUT

DIALOG:KONCEPT:UDVIKLING
- sådan ser et forløb ud:
Toggle text

1. DIALOG
Du kan indlede dialog, hvis du repræsenterer en kunstinstitution, et teater, en organisation, et kompagni eller er kurator indenfor scene- og/eller billedkunstfeltet. Desuden skal jeres organisation arbejde professionelt, have udgangspunkt i Danmark og opfylde følgende kriterier:

 • har et CVR-nummer
 • har behov for udvikling
 • har en nyskabende praksis eller en idé, der har nyskabende potentiale
 • har en idé, I gerne vil teste eller en udfordring, I gerne vil løse
 • har fokus på at skabe forandringer for fagfeltet og/eller samfundet
 • ikke tidligere har henvendt dig med samme idé 

Hvis jeres organisation opfylder kriterierne, kan du starte dialogen og booke et møde her.

Ved mødet, der varer 20 minutter, har du mulighed for kort at præsentere jeres udviklingsidé og få afklaring på, om det er relevant for os at modtage en konceptbeskrivelse fra jer.

2. KONCEPT
Hvis vi på dialogmødet ser et potentiale for samarbejde, vil vi bede dig om at indsende et koncept med mere information inden for 14 dage.

I konceptet giver du en kort præsentation af idéen, udviklingspotentialet eller problemstillingen. Du indsender en konceptpræsentation på op til 2 sider samt et budget via vores digitale platform - med mulighed for at linke til visuelt materiale, film og lyd. Konceptet skal også indeholde en kort profiltekst om jeres institution eller praksis på maks. 10 linjer.

Vi gennemgår materialet inden for to måneder. Vi giver skriftlig feedback samt afslag eller tilsagn om et videre udviklingsforløb.

3. UDVIKLING
På baggrund af koncept og budget, bakker vi op om din idé. Forløbet indeholder økonomisk støtte og kan desuden indeholde sparring fra os, eksperter samt fysiske faciliteter.

Vi giver støtte på op til 500.000 kr. og tilbyder cirka 20 udviklingsforløb om året. 

Ofte stillede spørgsmål

Hvem kan få et dialogmøde?

Kunstinstitutioner, teatre, organisationer, platforme, partnerskaber, kuratorer og kompagnier inden for scene- og/ eller billedkunstfeltet kan booke et møde med en af vores udviklingspartnere, hvis man opfylder følgende kriterier:

 • har et CVR-nummer
 • har behov for udvikling
 • har en nyskabende praksis eller en idé, der har nyskabende potentiale
 • har en idé, I gerne vil teste eller en udfordring, I gerne vil løse
 • har fokus på at skabe forandringer for fagfeltet og/eller samfundet
 • har udgangspunkt i Danmark
 • arbejder professionelt
 • ikke tidligere har henvendt jer med samme idé

Hvor og hvornår kan jeg booke et møde?

Du kan booke et dialogmøde her, hvis du opfylder kriterierne. 

Hvis der ikke er flere ledige mødetidspunkter, opfordrer vi dig til at vende tilbage til mødebookningen på den sidste hverdag i måneden, hvor mødetidspunkter for den kommende måned bliver oprettet.

Hvordan kommer jeg i betragtning til et udviklingsforløb?

På det indledende dialogmøde afklarer vi, om det er relevant at modtage et koncept med afsæt i din udviklingsidé. Ønsker vi at fortsætte dialogen, indsender du et koncept med mere information, som Bikubenfondens rådgivere gennemgår. Vi tilbyder cirka 20 udviklingsforløb årligt.

Hvad kan et udviklingsforløb indeholde?

Vi kan i fællesskab finde ud af, hvad et udviklingsforløb skal fokusere på og hvilke ressourcer, vi sætter i spil på baggrund af de behov og potentialer, jeres organisation, partnere, fagfeltet eller samfundet har. Der vil fx være mulighed for yderligere sparring omkring videreudvikling af jeres idé.

I kan også få økonomisk støtte til fx konceptudvikling, kommunikationsstrategi eller til at afsøge jeres internationale potentiale. Vi kan støtte med rådgivning, netværk eller fysisk arbejdsplads. Desuden kan vi støtte feedback-events, hvor du fremlægger en indsats, idé eller problematik for en relevant gruppe af fagpersoner, rådgivere og konsulenter med henblik på yderligere sparring og udvikling.

Hvor lang tid varer et udviklingsforløb?

Et udviklingsforløb varer typisk omkring 3-6 måneder.

Hvor henvender jeg mig, hvis jeg er billed- eller scenekunstner og ønsker at udvikle min praksis?

Vi understøtter blandt andet kunstnerisk udvikling gennem økonomisk opbakning til og samarbejde med institutionerne Art Hub Copenhagen, HAUT, Udviklingsplatformen for Scenekunst og Skitse – læs mere på de respektive organisationers hjemmesider.

Bikubenfonden indgår ikke direkte samarbejde med enkeltstående kunstnere inden for scene- og billedkunstfeltet – om fx kunstnerisk udvikling.

Kan jeg samarbejde med Bikubenfonden på andre måder?

Ja. Vi arbejder for at stimulere politiske samtaler om kunstens betydning og understøtte vidensdeling blandt kunstnere og kunstinstitutioner, teatre, organisationer, kuratorer og kompagnier.

Det gør vi gennem kampagner, kommunikation, arrangementer, rapporter, netværk, metodeudvikling og meget andet.

Du er altid velkommen til at kontakte os i den forbindelse. Find en relevant medarbejder her.

Kan jeg få økonomisk støtte til produktion af kunstværker, udstillinger og forestillinger?

Nej, ikke direkte gennem Bikubenfonden. Vi støtter ikke produktion af kunstværker, forestillinger og udstillinger, da vores strategiske fokus er udvikling og nyskabelse af institutioner og organisationer, der fx også kan udvikle fagfeltet og samfundet. Undtagelserne er Udstillingsprisen Vision og i forbindelse med længerevarende partnerskaber.

Deltagere i udviklingsforløb:

Teater Jævn

Med afsæt i udviklingsprojektet Folkets Lykke-Per vil Teater Jævn skabe et nyt metodisk, strategisk og organisatorisk grundlag for sin praksis som egnsteater og dermed bidrage til udvikling af landdistrikterne. 

Limfjordsteatret

Limfjordsteatret videreudvikler på erfaringerne fra sit Værksted for Scenekunst for at styrke sin kunstneriske metode og praksis.

Juxtapose Art Fair

Juxtapose Art Fair er en kunstmesse for kunstnerdrevne udstillingssteder og -projektrum. Juxtapose modtager støtte til et forretningsudviklingsforløb.

NuQi Dance

NuQi Dance modtager strategisk udviklingsstøtte, der skal styrke platformen til som organisation at kunne understøtte professionaliseringen af dans i Nuuk.

Toaspern/Møller

Toaspern/Møller har modtaget midler til at professionalisere deres infrastruktur som et internationalt kompagni, der arbejder inden for forskellige lovmæssige og støttemæssige strukturer i hhv. Danmark og Tyskland. Den opstået viden deles med Udviklingsplatformen for Scenekunst.

Skovgaard Museet i Viborg

Skovgaard Museet i Viborg modtager støtte til at teste nye formidlingsideer, der kan informere museets strategiske udviklingsplaner.

PRFRM – Produktion og formidling af scenekunst

PRFRM – Produktion og formidling af scenekunst er gået sammen med Danmarks Teaterforeninger om et nyt initiativ, der skal styrke udvalgte teaterforeninger i at præsentere og kommunikere smal scenekunst. Initiativet er til gavn for både de turnerende kompagnier, teaterforeningerne og deres publikum.

Skagens Kunstmuseer

Skagens Kunstmuseer har fået støtte til en udviklingsindsats målrettet udvikling af ung-til-ung-metoder i kunstformidling.

UKK – Diversity Commons

UKK vil med indsatsen Diversity Commons skabe en eksplorativ platform, der kan styrke udviklingen af en agenda for diversitet med en bred koalition af partnerinstitutioner, forskere og venues.

Kollektivet

Kollektivet modtager som tværkunstnerisk, internationalt kompagni støtte til at udvikle brand, arbejdsmetode og international strategi. 

Teatret C:NTACT

Teatret C:NTACT støttes i en metodisk undersøgelse med henblik på at udvikle en ny socialkunstnerisk afdeling. 

Sjællands Teater

Sjællands Teater vil i samarbejde med Seismonaut, Teatercentrum og Bikubenfonden udvikle en metode til at undersøge og dokumentere betydningen af børns og unges møde med scenekunst i Holbæk Kommune.

Kunsthal 44Møen

Kunsthal 44Møen har modtaget støtte til udvikling af institutionens strategi, identitet og forretningsplan for at etablere et bæredygtigt grundlag for Kunsthallens fremtidige virke.

ART 2030

ART 2030 har modtaget støtte til udvikling af foreningens arbejde med bæredygtighed med en international ambition.

Sir Grand Lear

Det scenekunstneriske kompagni Sir Grand Lear har modtaget støtte til udvikling af ny formidlingsstrategi baseret på en gennemarbejdet samskabelsesmetode.

MØR Collective

MØR Collective er et internationalt kunstnerfællesskab, som arbejder med socialt engagerede og normkritiske kunstprojekter. De modtager støtte til strategisk udvikling af deres kollektiv med henblik på at finde balancen mellem kunstnerisk udvikling, produktion og et projekts levetid samt en strategi for en bæredygtig økonomi. Herudover gives tid til at dokumentere kollektivets kunstneriske metode.

UKK – Organisation for Kunstnere, Kuratorer og Kunstformidlere

UKK – Organisation for Kunstnere, Kuratorer og Kunstformidlere modtager støtte til igangsættelse af en indsats for at kortlægge adgangsmulighederne for kunstarbejdere med funktionsnedsættelser i kunstmiljøets institutioner, organisationer, venues og mødesteder. Indsatsen er ledet af en arbejdsgruppe i UKK som en første fase i udviklingen af partnerskaber og samarbejder på tværs af feltet.

Augustiana Kunstpark & Kunsthal

Augustiana Kunstpark & Kunsthal har modtaget støtte til udvikling af ny masterplan med et skærpet fokus på nye indsatsområder, inddragende formidlingskoncepter og fremtidig forretningsmodel. 

Foreningen Kunst og Mental Sundhed

Foreningen Kunst og Mental Sundhed har modtaget støtte til udvikling og skærpelse af den kuratoriske indsats og ledelse.

Dansk Komponistforening

Dansk Komponistforening har sammen med UKK modtaget støtte til udvikling af deres ambitioner for bæredygtighed i kunstbranchen.

Softer

Softer Digital Futures: Softer er et netværk i feltet mellem tech og kunst, som arbejder for at omskrive fortællinger om at tech er "hård". Gennem community opbygning, æstetiske praksisser og feministiske strategier arbejder Softer for at gøre fremtiden for kunst, design og teknologi mere blød.

Fonden Værtskabsteatret - København Danser - Co-existence

Kernen i konceptet for Co-existence er emnets kompleksitet og følsomhed. Med ambitionen om fire koreografer som kommer fra forskellige kulturer og religioner og skal løse en opgave sammen, så hver og en bliver respekteret og repræsenteret samtidig med, at der skabes et fælles værk, der fortæller historien om samhørighed, er der brug for et meget bevidst fokus på proces, dialog og feedback.

Det Lille Teater & Marionet Teatret

Det lille Teater og Marionet Teatret står overfor en udvikling af deres virke, der kalder på en gentænkning ikke blot af målgruppe, men også at de historier der fortælles, hvordan de fortælles, og hvordan de researches. Udviklingen kan styrkes i 2023 bl.a. gennem udvikling af dialogværktøjet ”The Parliament of Things” der har afsæt i teorier af Bruno Latour. Bikubenfonden bakker op om at organisationen uddanner sig i brugen af metoden og afprøver den i Tingbjerg, Smedetoften og kvarteret omkring Lundtoftegade i København.

TOASTER

TOASTER ved Husets Teater er en eksperimenterende platform for krydsfeltet mellem teater, performance og billedkunst. De modtager støtte til et udviklingsforløb finansieret med hensigten om at skærpe og forny Toasters strategiske mål efter organisationens første 1,5 års virke. Indsatsen indbefatter organisationsudvikling, undersøgelse af procesdesigns for kunstnerisk udvikling og researchrejser.

Institute of Interconnected Realities

Institute of Interconnected Realities er et kunstnerisk projekt, der beskæftiger sig med konceptet decentraliseret koreografi. Instituttet har modtaget støtte til et strategisk udviklingsforløb med fokus på at udvikle vision, bæredygtig organisation og internationale netværk.

Heirloom – Center for Art and Archives

Heirloom - Center for Art and Archives har modtaget støtte til et kapacitetsforløb, der skal sikre en fremadrettet strategisk, bæredygtig udvikling for centret i et internationalt perspektiv.

Diakron

Siden 2016 har Primer arbejdet med at forny relationer mellem kunst, teknologiudvikling, iværksætteri og forskning. Primer har haft base i vandteknologivirksomheden Aquaporin og har derfra gennemført kunstneriske udviklingsprocesser med en lang række danske og internationale samarbejdspartnere, herunder særligt billedkunstnere og kuratorer. Bikubenfonden støtter Primer i transformation fra en stedsspecifik organisation mod en ny type af kunstnerdrevet organisation. I udviklingsperioden tilknyttes Primer til Communitiet Thoravej 29.

Naive Studio

Kristoffer Tjalve og Naive Studio modtager ressourcer til at teste en prototypen på en årlig konference der kan være et samlingspunkt for kunstnere og alle, der anerkender og udforsker internettet som et kreativt medium. Prototypen skal teste form, antagelser, ideer og relevans, og undersøge hvordan konferencen fremadrettet forankres i bærende partnerskaber.

Sydhavn Teater

Sydhavn Teater har modtaget støtte til udvikling af teatrets organisation, strategi, profil og forretningsmodel.

Nationalt turnénetværk

Udvikling og test af nationalt co-produktionsnetværk for dans og koreografi. Bora Bora, Dansehallerne, Teater Momentum og AABEN DANS er gået sammen for at etablere et nationalt co-produktionsnetværk for dans og koreografi. Hensigten med netværket er at sikre tidlig og substantiel opbakning til samt bæredygtig turné for to produktioner om året. Testen fokuserer på at udvikle en model for fælles kuratering og koordineret co-produktion.

Til Vægs

Udstillingsplatformen Til Vægs - platform for kunst i det offentlige rum, arkitektur og sociale byrumsløsninger - har modtaget støtte til udvikling og skalering af sin kuratoriske praksis og metode, der folder sig ud i særlige bymiljøer og bebyggelser.

Aveny T

Aveny T har modtaget støtte til at udvikle og afprøve en model for, hvordan potentielle, relevante samarbejdspartnere kan involveres i kunstneriske udviklingsprocesser med henblik på at styrke den kunstneriske kvalitet og skærpe mulighederne for co-produktionssamarbejder.

Kontakt
Sanna Albjørk
SANNA ALBJØRK
UDVIKLINGSPARTNER
+45 26 56 63 76
sa@bikubenfonden.dk
Sanna Albjørk
SANNA ALBJØRK
Sanna arbejder med ”Dialog:Koncept:Udvikling”, udviklingsforløbet Task Force, samt partnerskaber på kunstområdet. Hun er desuden arbejdsmiljørepræsentant i Bikubenfonden.
Klaus Ib Jørgensen
KLAUS IB JØRGENSEN
SENIOR UDVIKLINGSPARTNER
+45 31 47 64 95
kij@bikubenfonden.dk
Klaus Ib Jørgensen
KLAUS IB JØRGENSEN
Klaus arbejder med ”Dialog:Koncept:Udvikling”, udviklingsforløbet Task Force, samt partnerskaber på kunstområdet. Desuden er han ansvarlig for Udstillingsprisen Vision.
Dina Vester
DINA VESTER FEILBERG
KUNSTCHEF
+45 26 84 93 48
dvf@bikubenfonden.dk
Dina Vester
DINA VESTER FEILBERG
Dina er overordnet ansvarlig for Bikubenfondens arbejde med indsatser og systemforandring på kunstområdet.

TILLIDSHVERV
Foreningen Thoravej 29 (bestyrelsesmedlem)
Art Music Denmark (bestyrelsesmedlem)
Fonden af 28. februar 1970 (bestyrelsesmedlem)
Holbæk Kunsthøjskole (medlem af skolerådet)
Teatercentrum (bestyrelsesmedlem, udpeget af Kulturministeren)
Philea (medlem af styregruppe)
Art Hub Copenhagen (bestyrelsesmedlem)
Foto kommer snart
SIGRID WILDE ABRAHAMSEN
SENIOR UDVIKLINGSPARTNER
+45 31 76 57 21
swa@bikubenfonden.dk
Foto kommer snart
SIGRID WILDE ABRAHAMSEN
Sigrid arbejder med ”Dialog:Koncept:Udvikling”, udviklingsforløbet Task Force, samt partnerskaber på kunstområdet.