Dialog:
Koncept:
Udvikling

Ønsker du eller din organisation en dialog med os om en udviklingsindsats? Er du en del af det professionelle scene- og billedkunstfelt? Så start her.
Toggle text

Arbejder du inden for scene- og billedkunstfeltet? Så kan du her på siden booke et kort møde med en af vores rådgivere. På mødet kan vi drøfte en idé, en udfordring eller et potentiale, du står med. Du kan få en hurtig afklaring på, om dit ærinde er inden for Bikubenfondens strategi og om mulighederne for at påbegynde et samarbejde er til stede.  

Her på siden finder du overblik over, hvordan du kan komme i kontakt med os og hvordan processen for DIALOG:KONCEPT:UDVIKLING er. 

Bemærk, at du ikke kan søge om støtte til produktion af kunstværker, udstillinger og forestillinger. Det skyldes, at vores strategiske fokus er på udvikling af kunstinstitutioner, teatre, organisationer, kompagnier og kuratorer indenfor scene- og billedkunstfeltet. 

Vi indgår heller ikke direkte i udviklingsforløb med enkeltstående kunstnere. Jeres udvikling understøtter vi gennem vores opbakning til og samarbejde med institutionerne Art Hub Copenhagen, Udviklingsplatformen for Scenekunst, Skitse og HAUT

DIALOG:KONCEPT:UDVIKLING
- sådan ser et forløb ud:
Toggle text

1. DIALOG 
Du kan indlede dialog, hvis du repræsenterer en kunstinstitution, et teater, en organisation, et kompagni eller er kurator indenfor scene- og/eller billedkunstfeltet. Desuden skal jeres organisation arbejde professionelt, have udgangspunkt i Danmark og opfylde følgende kriterier:

 • har et CVR-nummer
 • har behov for udvikling
 • har en nyskabende praksis eller en idé, der har nyskabende potentiale
 • har en idé, I gerne vil teste eller en udfordring, I gerne vil løse
 • ikke tidligere har henvendt dig med samme idé  

Hvis jeres organisation opfylder kriterierne, kan du starte dialogen og booke et møde.

Ved mødet, der varer 20 minutter, har du mulighed for kort at præsentere jeres udviklingsidé og få afklaring på, om det er relevant for os at modtage en konceptbeskrivelse fra jer. 

2. KONCEPT 
Hvis vi på dialogmødet ser et potentiale for samarbejde, vil vi bede dig om at indsende et koncept med mere information inden for 14 dage. 

I konceptet giver du en kort præsentation af idéen, udviklingspotentialet eller problemstillingen. Du indsender en konceptpræsentation på op til 1,5 side samt et budget via vores digitale platform - med mulighed for at linke til visuelt materiale, film og lyd. 

Vi gennemgår materialet inden for 4-6 uger. Vi giver skriftlig feedback samt afslag eller tilsagn om et videre udviklingsforløb. 

3. UDVIKLING 
På baggrund af koncept og budget, aftaler vi et udviklingsforløb, hvor vi bakker op om din idé. Forløbet kan fx indeholde økonomisk støtte, sparring, involvering af eksperter og tilbud om fysiske faciliteter.

Endelig støtter vi feedback-events som en del af udviklingsforløbet med en relevant gruppe af fagpersoner, rådgivere og konsulenter med henblik på yderligere sparring og udvikling. 

Vi giver støtte på op til 300.000 kr. og tilbyder cirka 20 udviklingsforløb om året.  

Hvis jeres organisation opfylder kriterierne, kan du starte dialogen og booke et møde.
Ofte stillede spørgsmål

Hvem kan få et dialogmøde?

Kunstinstitutioner, teatre, organisationer, kuratorer og kompagnier indenfor scene- og/eller billedkunstfeltet kan booke et møde med en af vores rådgivere, hvis man opfylder følgende kriterier:

 • har et CVR-nummer
 • har behov for udvikling
 • har en nyskabende praksis eller en idé, der har nyskabende potentiale
 • har en idé, I gerne vil teste eller en udfordring, I gerne vil løse
 • har udgangspunkt i Danmark
 • arbejder professionelt
 • ikke tidligere har henvendt jer med samme idé  

Hvor og hvornår kan jeg booke et møde?

Du kan booke et dialogmøde her, hvis du opfylder kriterierne. 

Hvis der ikke er flere ledige mødetidspunkter, opfordrer vi dig til at vende tilbage til mødebookningen på den sidste hverdag i måneden, hvor mødetidspunkter for den kommende måned bliver oprettet. Det er ikke muligt at booke dialogmøder i maj, juli, september og november måned.

Hvordan kommer jeg i betragtning til et udviklingsforløb?

På det indledende dialogmøde afklarer vi, om det er relevant at modtage et koncept med afsæt i din udviklingsidé. Ønsker vi at fortsætte dialogen, indsender du et koncept med mere information, som Bikubenfondens rådgivere gennemgår. Vi tilbyder cirka 20 udviklingsforløb årligt. 

Hvad kan et udviklingsforløb indeholde?

Vi finder i fællesskab ud af, hvad et udviklingsforløb skal fokusere på og hvilke ressourcer, vi sætter i spil på baggrund af de behov og potentialer, jeres organisation har. Der vil for eksempel være mulighed for yderligere sparring omkring videreudvikling af jeres idé. 

I kan også få økonomisk støtte til konceptudvikling, kommunikationsstrategi eller til at afsøge jeres internationale potentiale. Vi kan støtte med rådgivning, netværk eller fysisk arbejdsplads. Desuden kan vi støtte feedback-events, hvor du fremlægger en indsats, idé eller problematik for en relevant gruppe af fagpersoner, rådgivere og konsulenter med henblik på yderligere sparring og udvikling.

Hvor lang tid varer et udviklingsforløb?

Et udviklingsforløb varer typisk omkring tre måneder. Enkelte udviklingsforløb kan potentielt fortsætte med et længerevarende samarbejde gennem ”Task Force” – se mere her.

Hvor henvender jeg mig, hvis jeg er billed- eller scenekunstner og ønsker at udvikle min praksis?

Vi understøtter kunstnerisk udvikling gennem økonomisk opbakning til og samarbejde med institutionerne Art Hub Copenhagen, HAUT, Udviklingsplatformen for Scenekunst og Skitse – læs mere på de respektive organisationers hjemmesider. 

Bikubenfonden indgår ikke direkte samarbejde med enkeltstående kunstnere inden for scene- og billedkunstfeltet – om fx kunstnerisk udvikling. 

Kan jeg samarbejde med Bikubenfonden på andre måder?

Ja. Vi arbejder for at stimulere politiske samtaler om kunstens betydning og understøtte vidensdeling blandt kunstnere og kunstinstitutioner, teatre, organisationer, kuratorer og kompagnier. 

Det gør vi gennem kampagner, kommunikation, arrangementer, rapporter, netværk, metodeudvikling og meget andet. 

Du er altid velkommen til at kontakte os i den forbindelse. Find en relevant medarbejder her.  

Kan jeg få økonomisk støtte til produktion af kunstværker, udstillinger og forestillinger?

Nej, ikke direkte gennem Bikubenfonden. Vi støtter ikke produktion af kunstværker, forestillinger og udstillinger, da vores strategiske fokus er udvikling og nyskabelse af institutioner og organisationer. Undtagelserne er Udstillingsprisen Vision og i forbindelse med længerevarende partnerskaber.

Deltagere i udviklingsforløb:

Kunsthal 44Møen

Kunsthal 44Møen har modtaget støtte til udvikling af institutionens strategi, identitet og forretningsplan for at etablere et bæredygtigt grundlag for Kunsthallens fremtidige virke.

ART 2030

ART 2030 har modtaget støtte til udvikling af foreningens arbejde med bæredygtighed med en international ambition.

Sir Grand Lear

Det scenekunstneriske kompagni Sir Grand Lear har modtaget støtte til udvikling af ny formidlingsstrategi baseret på en gennemarbejdet samskabelsesmetode.

MØR Collective

MØR Collective er et internationalt kunstnerfællesskab, som arbejder med socialt engagerede og normkritiske kunstprojekter. De modtager støtte til strategisk udvikling af deres kollektiv med henblik på at finde balancen mellem kunstnerisk udvikling, produktion og et projekts levetid samt en strategi for en bæredygtig økonomi. Herudover gives tid til at dokumentere kollektivets kunstneriske metode.

UKK – Organisation for Kunstnere, Kuratorer og Kunstformidlere

UKK – Organisation for Kunstnere, Kuratorer og Kunstformidlere modtager støtte til igangsættelse af en indsats for at kortlægge adgangsmulighederne for kunstarbejdere med funktionsnedsættelser i kunstmiljøets institutioner, organisationer, venues og mødesteder. Indsatsen er ledet af en arbejdsgruppe i UKK som en første fase i udviklingen af partnerskaber og samarbejder på tværs af feltet.

Augustiana Kunstpark & Kunsthal

Augustiana Kunstpark & Kunsthal har modtaget støtte til udvikling af ny masterplan med et skærpet fokus på nye indsatsområder, inddragende formidlingskoncepter og fremtidig forretningsmodel. 

Foreningen Kunst og Mental Sundhed

Foreningen Kunst og Mental Sundhed har modtaget støtte til udvikling og skærpelse af den kuratoriske indsats og ledelse.

Dansk Komponistforening

Dansk Komponistforening har sammen med UKK modtaget støtte til udvikling af deres ambitioner for bæredygtighed i kunstbranchen.

Softer

Softer Digital Futures: Softer er et netværk i feltet mellem tech og kunst, som arbejder for at omskrive fortællinger om at tech er "hård". Gennem community opbygning, æstetiske praksisser og feministiske strategier arbejder Softer for at gøre fremtiden for kunst, design og teknologi mere blød.

Fonden Værtskabsteatret - København Danser - Co-existence

Kernen i konceptet for Co-existence er emnets kompleksitet og følsomhed. Med ambitionen om fire koreografer som kommer fra forskellige kulturer og religioner og skal løse en opgave sammen, så hver og en bliver respekteret og repræsenteret samtidig med, at der skabes et fælles værk, der fortæller historien om samhørighed, er der brug for et meget bevidst fokus på proces, dialog og feedback.

Det Lille Teater & Marionet Teatret

Det lille Teater og Marionet Teatret står overfor en udvikling af deres virke, der kalder på en gentænkning ikke blot af målgruppe, men også at de historier der fortælles, hvordan de fortælles, og hvordan de researches. Udviklingen kan styrkes i 2023 bl.a. gennem udvikling af dialogværktøjet ”The Parliament of Things” der har afsæt i teorier af Bruno Latour. Bikubenfonden bakker op om at organisationen uddanner sig i brugen af metoden og afprøver den i Tingbjerg, Smedetoften og kvarteret omkring Lundtoftegade i København.

TOASTER

TOASTER ved Husets Teater er en eksperimenterende platform for krydsfeltet mellem teater, performance og billedkunst. De modtager støtte til et udviklingsforløb finansieret med hensigten om at skærpe og forny Toasters strategiske mål efter organisationens første 1,5 års virke. Indsatsen indbefatter organisationsudvikling, undersøgelse af procesdesigns for kunstnerisk udvikling og researchrejser.

Institute of Interconnected Realities

Institute of Interconnected Realities er et kunstnerisk projekt, der beskæftiger sig med konceptet decentraliseret koreografi. Instituttet har modtaget støtte til et strategisk udviklingsforløb med fokus på at udvikle vision, bæredygtig organisation og internationale netværk.

Heirloom – Center for Art and Archives

Heirloom - Center for Art and Archives har modtaget støtte til et kapacitetsforløb, der skal sikre en fremadrettet strategisk, bæredygtig udvikling for centret i et internationalt perspektiv.

Kontakt
Sanna Albjørk
SANNA ALBJØRK
UDVIKLINGSPARTNER
+45 26 56 63 76
sa@bikubenfonden.dk
Sanna Albjørk
SANNA ALBJØRK
Sanna arbejder med ”Dialog:Koncept:Udvikling”, udviklingsforløbet Task Force samt partnerskaber på kunstområdet. Hun er desuden arbejdsmiljørepræsentant i Bikubenfonden.
Senior projektleder Peter Kirkhoff Eriksen
PETER KIRKHOFF ERIKSEN
SENIOR UDVIKLINGSPARTNER
+45 50 60 54 86
pke@bikubenfonden.dk
Senior projektleder Peter Kirkhoff Eriksen
PETER KIRKHOFF ERIKSEN
Peter arbejder med ”Dialog:koncept:udvikling”, udviklingsforløbet Task Force samt partnerskaber på kunstområdet. Desuden arbejder han med at styrke den politiske samtale om kunstens betydning og koordinerer fondens arbejde med læring, evaluering og impact.

TILLIDSHVERV:
Medlem af Kulturministeriets rådgivende udvalg for kulturstatistik
Klaus Ib Jørgensen
KLAUS IB JØRGENSEN
SENIOR UDVIKLINGSPARTNER
+45 31 47 64 95
kij@bikubenfonden.dk
Klaus Ib Jørgensen
KLAUS IB JØRGENSEN
Klaus arbejder med ”Dialog:koncept:udvikling”, udviklingsforløbet Task Force samt partnerskaber på kunstområdet. Desuden er han ansvarlig for Udstillingsprisen Vision.

TILLIDSHVERV:
Philea (medlem af styregruppe)