Dialog:
Koncept:
Udvikling

Ønsker du eller din organisation en dialog med os om en udviklingsindsats? Er du en del af det professionelle scene- og billedkunstfelt? Så start her.
Toggle text

Arbejder du inden for scene- og billedkunstfeltet? Så kan du her på siden booke et kort møde med en af vores rådgivere. På mødet kan vi drøfte en idé, en udfordring eller et potentiale, du står med. Du kan få en hurtig afklaring på, om dit ærinde er inden for Bikubenfondens strategi og om mulighederne for at påbegynde et samarbejde er til stede.  

Her på siden finder du overblik over, hvordan du kan komme i kontakt med os og hvordan processen for DIALOG:KONCEPT:UDVIKLING er. 

Bemærk, at du ikke kan søge om støtte til produktion af kunstværker, udstillinger og forestillinger. Det skyldes, at vores strategiske fokus er på udvikling af kunstinstitutioner, teatre, organisationer, kompagnier og kuratorer indenfor scene- og billedkunstfeltet. 

Vi indgår heller ikke direkte i udviklingsforløb med enkeltstående kunstnere. Jeres udvikling understøtter vi gennem vores opbakning til og samarbejde med institutionerne Art Hub Copenhagen, Udviklingsplatformen for Scenekunst, Skitse og HAUT

DIALOG:KONCEPT:UDVIKLING
- sådan ser et forløb ud:
Toggle text

1. DIALOG 
Du kan indlede dialog, hvis du repræsenterer en kunstinstitution, et teater, en organisation, et kompagni eller er kurator indenfor scene- og/eller billedkunstfeltet. Desuden skal jeres organisation arbejde professionelt, have udgangspunkt i Danmark og opfylde følgende kriterier:

 • har et CVR-nummer
 • har behov for udvikling
 • har en nyskabende praksis eller en idé, der har nyskabende potentiale
 • har en idé, I gerne vil teste eller en udfordring, I gerne vil løse
 • ikke tidligere har henvendt dig med samme idé  

Hvis jeres organisation opfylder kriterierne, kan du starte dialogen og booke et møde her.  

Ved mødet, der varer 20 minutter, har du mulighed for kort at præsentere jeres udviklingsidé og få afklaring på, om det er relevant for os at modtage en konceptbeskrivelse fra jer. 

2. KONCEPT 
Hvis vi på dialogmødet ser et potentiale for samarbejde, vil vi bede dig om at indsende et koncept med mere information inden for 14 dage. 

I konceptet giver du en kort præsentation af idéen, udviklingspotentialet eller problemstillingen. Du indsender en konceptpræsentation på op til 1,5 side samt et budget via vores digitale platform - med mulighed for at linke til visuelt materiale, film og lyd. 

Vi gennemgår materialet inden for 4-6 uger. Vi giver skriftlig feedback samt afslag eller tilsagn om et videre udviklingsforløb. 

3. UDVIKLING 
På baggrund af koncept og budget, aftaler vi et udviklingsforløb, hvor vi bakker op om din idé. Forløbet kan fx indeholde økonomisk støtte, sparring, involvering af eksperter og tilbud om fysiske faciliteter.

Endelig støtter vi feedback-events som en del af udviklingsforløbet med en relevant gruppe af fagpersoner, rådgivere og konsulenter med henblik på yderligere sparring og udvikling. 

Vi giver støtte på op til 300.000 kr. og tilbyder cirka 20 udviklingsforløb om året.  

Ofte stillede spørgsmål

Hvem kan få et dialogmøde?

Kunstinstitutioner, teatre, organisationer, kuratorer og kompagnier indenfor scene- og/eller billedkunstfeltet kan booke et møde med en af vores rådgivere, hvis man opfylder følgende kriterier:

 • har et CVR-nummer
 • har behov for udvikling
 • har en nyskabende praksis eller en idé, der har nyskabende potentiale
 • har en idé, I gerne vil teste eller en udfordring, I gerne vil løse
 • har udgangspunkt i Danmark
 • arbejder professionelt
 • ikke tidligere har henvendt jer med samme idé  

Hvor og hvornår kan jeg booke et møde?

Du kan booke et dialogmøde her, hvis du opfylder kriterierne. 

Hvis der ikke er flere ledige mødetidspunkter, opfordrer vi dig til at vende tilbage til mødebookningen på den sidste hverdag i måneden, hvor mødetidspunkter for den kommende måned bliver oprettet.

Hvordan kommer jeg i betragtning til et udviklingsforløb?

På det indledende dialogmøde afklarer vi, om det er relevant at modtage et koncept med afsæt i din udviklingsidé. Ønsker vi at fortsætte dialogen, indsender du et koncept med mere information, som Bikubenfondens rådgivere gennemgår. Vi tilbyder cirka 20 udviklingsforløb årligt. 

Hvad kan et udviklingsforløb indeholde?

Vi finder i fællesskab ud af, hvad et udviklingsforløb skal fokusere på og hvilke ressourcer, vi sætter i spil på baggrund af de behov og potentialer, jeres organisation har. Der vil for eksempel være mulighed for yderligere sparring omkring videreudvikling af jeres idé. 

I kan også få økonomisk støtte til konceptudvikling, kommunikationsstrategi eller til at afsøge jeres internationale potentiale. Vi kan støtte med rådgivning, netværk eller fysisk arbejdsplads. Desuden kan vi støtte feedback-events, hvor du fremlægger en indsats, idé eller problematik for en relevant gruppe af fagpersoner, rådgivere og konsulenter med henblik på yderligere sparring og udvikling.

Hvor lang tid varer et udviklingsforløb?

Et udviklingsforløb varer typisk omkring tre måneder. Enkelte udviklingsforløb kan potentielt fortsætte med et længerevarende samarbejde gennem ”Task Force” – se mere her.

Hvor henvender jeg mig, hvis jeg er billed- eller scenekunstner og ønsker at udvikle min praksis?

Vi understøtter kunstnerisk udvikling gennem økonomisk opbakning til og samarbejde med institutionerne Art Hub Copenhagen, HAUT, Udviklingsplatformen for Scenekunst og Skitse – læs mere på de respektive organisationers hjemmesider. 

Bikubenfonden indgår ikke direkte samarbejde med enkeltstående kunstnere inden for scene- og billedkunstfeltet – om fx kunstnerisk udvikling. 

Kan jeg samarbejde med Bikubenfonden på andre måder?

Ja. Vi arbejder for at stimulere politiske samtaler om kunstens betydning og understøtte vidensdeling blandt kunstnere og kunstinstitutioner, teatre, organisationer, kuratorer og kompagnier. 

Det gør vi gennem kampagner, kommunikation, arrangementer, rapporter, netværk, metodeudvikling og meget andet. 

Du er altid velkommen til at kontakte os i den forbindelse. Find en relevant medarbejder her.  

Kan jeg få økonomisk støtte til produktion af kunstværker, udstillinger og forestillinger?

Nej, ikke direkte gennem Bikubenfonden. Vi støtter ikke produktion af kunstværker, forestillinger og udstillinger, da vores strategiske fokus er udvikling og nyskabelse af institutioner og organisationer. Undtagelserne er Udstillingsprisen Vision og i forbindelse med længerevarende partnerskaber.

Deltagere i udviklingsforløb:

Kunsthal 44Møn

Kunsthal 44Møen. Foto: Thomas Gunnar Bagge

UKK – Organisation for Kunstnere, Kuratorer og Kunstformidlere

UKK – Organisation for Kunstnere, Kuratorer og Kunstformidlere

Augustiana Kunstpark & Kunsthal

Sønderborg Musikskole/ Als Performance Akademi

Foreningen Kunst og Mental Sundhed

Foreningen Kunst og Mental Sundhed

Dansk Komponistforening

Dansk Komponistforening

Softer

Softer Digital Futures

Coexistence

Fonden Værtskabsteatret - København Danser

Det Lille Teater & Marionet Teatret

Det Lille Teater & Marionet Teatret

Kontakt
Senior projektleder Peter Kirkhoff Eriksen
PETER KIRKHOFF ERIKSEN
SENIOR UDVIKLINGSPARTNER
+45 50 60 54 86
pke@bikubenfonden.dk
Senior projektleder Peter Kirkhoff Eriksen
PETER KIRKHOFF ERIKSEN
Peter er ansvarlig for analysearbejde, monitorering og løbende evalueringer af Bikubenfondens indsatser på kulturområdet. Derudover arbejder Peter med uddelinger og udvikling af kulturelle indsatser.
Klaus Ib Jørgensen
KLAUS IB JØRGENSEN
SENIOR UDVIKLINGSPARTNER
+45 31 47 64 95
kij@bikubenfonden.dk
Klaus Ib Jørgensen
KLAUS IB JØRGENSEN
Klaus arbejder for, at kunstinstitutioner og scenekunstkompagnier kan realisere deres fulde potentiale.
Han arbejder blandt andet med udviklingsforløbet Task Force og Partnerskaber.