Strategi

I Bikubenfonden arbejder vi med at nyskabe muligheder på to forskellige områder: På det sociale område har vi fokus på unge på kanten defineret som unge i aldersgruppen 13-30 år med komplekse sociale problemer og ønsker at styrke de unges livsmestring. På kunstområdet har vi fokus på scenekunst og billedkunst og bistår professionelle kunstnere og kulturinstitutioner med at gå nye veje.
Toggle text

Som uafhængig fond har vi en unik mulighed for at afprøve nye metoder og igangsætte eksperimenter, der ikke nødvendigvis skal lykkes i første forsøg, men som giver mulighed for at udforske alternative veje og løsninger. I Bikubenfonden har vi derfor fokus på at udvikle og afprøve nyskabende idéer, strukturer og arbejdsformer med det formål at skabe mest mulig social værdi og kunstnerisk betydning. Vi har som fond også mulighed for at tænke langsigtet og være med til at sikre finansiering af initiativer og koncepter, der har stort potentiale, men hvis reelle betydning først kan ses om mange år. 

Initiativ, viden og samarbejde

Men Bikubenfonden er ikke økonomi alene. Vi anvender også andre filantropiske virkemidler. Vi prioriterer at deltage i både danske og internationale netværk for at hente viden og inspiration, og vi sætter gerne undersøgelser i gang for at få et bedre overblik og vidensgrundlag på de områder, vi arbejder med. Vi er i høj grad selv med til at igangsætte, udvikle og drive indsatser, og vi tror på, at nye muligheder, udvikling og varig forandring ofte bliver skabt gennem samarbejde. Derfor samler vi gerne flere parter om fælles indsatser og indgår eksempelvis samarbejder med stat, kommuner, private aktører, andre fonde – eller på socialområdet også civilsamfundet – for at gøre den størst mulige forskel.

Bikubenfondens arbejdsmetode

Vores filosofi er, at der inden for både det sociale og det kunstneriske område findes et behov for forandring og nybrud, som ikke altid kan ske med enkeltstående projekter. Derfor har vi en proaktiv tilgang til filantropi. Vores arbejdsmetode vil ofte være den samme på tværs af de to områder. Først identificerer vi nye og relevante fokusområder eller problemstillinger i samspil med det faglige felt. Derefter samler og producerer vi ny viden, der kan ligge til grund for fremadrettede beslutninger. Dernæst indgår vi i samarbejder med omverdenen om udformningen af nye løsninger og indsatser. 

Fokusområder

Bikubenfondens strategiske fokusområder
Toggle text

Aktuel scene- og billedkunst

På kunstområdet arbejder vi ud fra en stærk overbevisning om kunstens betydning. Vi bistår professionelle kunstnere og kulturinstitutioner med at gå nye veje og realisere deres potentiale, og vores strategiske fokus er aktuel scene- og billedkunst.

Aktuel scene- og billedkunst indbefatter al kunst, der præsenteres og sættes i en sammenhæng med nutidig relevans. Den historiske billedkunst og klassiske værker inden for scenekunsten betragter vi altså også som aktuelle, såfremt de formidles eller iscenesættes med samtiden for øje.  

Læs mere om, hvordan vi arbejder på kunstområdet her

Unge på kanten

På det sociale område arbejder vi ud fra en stærk tro på det enkelte menneskes ressourcer og ønsker at styrke unge på kanten af samfundet i at mestre deres eget liv. Vores fokus er at nyskabe muligheder for udsatte unge mellem 13 og 30 år ramt af komplekse problemstillinger. Fælles for de unge er, at de er udfordret i forhold til relationer og fællesskaber, de kan have svært ved at håndtere hverdagen, de har ofte en svag tilknytning til uddannelse og job og så har de ringe tro på sig selv.

Læs mere om, hvordan vi arbejder på det sociale område her

Ofte stillede spørgsmål

Hvordan kommer man i dialog med Bikubenfonden?

Har du viden og idéer, der vedrører de områder, vi arbejder med, hører vi gerne fra dig. Du finder kontaktinfo på medarbejdere, der arbejder med de forskellige områder og indsatser her på hjemmesiden.

Hvordan evaluerer Bikubenfonden?

Kerneprincippet for vores evalueringspraksis er, at det ikke nødvendigvis er alt, der skal evalueres. Vi vurderer løbende, hvilke indsatser der skal evalueres. Når der evalueres skal det bidrage til viden og læring – for Bikubenfonden, for den organisation, der står bag indsatsen og for feltet. Det betyder også, at vi offentliggør alle vores evalueringer. Se mere her

Sådan kommer du
i dialog

Har du viden og idéer, der vedrører de områder og problemstillinger, vi arbejder med, hører vi gerne fra dig. Du finder relevante kontaktpersoner under de forskellige indsatser.