Unge på kanten uden job og uddannelse

I Bikubenfonden arbejder vi for, at ingen ung skal stå uden for job, uddannelse, bolig og stærke fællesskaber. Det gør vi igennem koalitionen En Vej til Alle og en række andre stærke samarbejder.
Toggle text

Næsten 45.000 unge står på kanten af samfundets fællesskaber uden hverken job eller uddannelse. Sådan har det været i årtier trods talrige reformer. Og det har store konsekvenser både for den enkelte ung og for samfundet. Vi ved, at unge uden job, uddannelse og skrøbeligt netværk er stillet langt ringere end deres jævnaldrende. Og som samfund kan vi ikke leve med, at 45.000 mennesker er ekskluderet. Det koster mange milliarder og strider mod grundlæggende værdier i vores demokrati og velfærdssamfund. Derfor har vi sammen med en række organisationer startet koalitionen En Vej til Alle.

EN VEJ TIL ALLE
Koalitionen En Vej til Alle mobiliserer nøgleaktører på tværs af civilsamfund, erhvervsliv og den offentlige sektor. Sammen sætter vi spot på det, der virker, og finder nye veje til job, uddannelse og fællesskaber i tæt samspil med unge selv. 

Bag En Vej til Alle står i dag Modstrøm - Foreningen for FGU-elever og unge omkring FGUAkademiet for Social InnovationSUS - Socialt UdviklingscenterMobilize Strategy Consulting og Bikubenfonden  – og forhåbentlig bliver vi mange flere med tiden.

Læs mere om EN VEJ TIL ALLE

På En Vej til Alles hjemmeside kan du læse mere om koalitionens arbejde og se publikationer, policy paper og vores indspil til Reformkommissionen.

Læs med her

Aktuelt indgår vi også økonomisk i andre partnerskaber, som har fokus på at styrke unges livsmestring i retning af job og uddannelse, og som repræsenterer nyskabende samarbejder på tværs af aktører og sektorer.

Andre partnerskaber:

KBH+

Den kultursociale institution KBH+ hjælper udsatte unge videre i livet. I et forløb hos KBH+ er det primære mål ikke i første omgang at finde et job eller en uddannelse. I stedet er det første mål at lære den unge at kende, vinde vedkommendes tillid og være til stede for at give hjælp, støtte og sparring, når der er behov for det. KBH+ blev etableret i 2015 i et samarbejde mellem Bikubenfonden og Askovfonden.

Mind Your Own Business

Hos Mind Your Own Business engagere de drenge i alderen 13 til 19 år fra udsatte boligområder i hele landet. 

Omdrejningspunktet er iværksætteri. I samarbejde med frivillige venturepiloter fra civilsamfundet og erhvervspartnere fra erhvervslivet giver MYOB drenge mulighed for at etablere deres egen mikrovirksomhed. I arbejdet styrker drengene deres faglige og sociale kompetencer og de får en stærkere tilknytning til uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet. 

Stemmer fra Blokken

Stemmer fra Blokken er udviklet af Turning Tables Danmark i samarbejde med de boligsociale sekretariater i Brøndby Strand og Æblehaven/Rønnebærparken (Roskilde), Brøndby Boligselskab, Boligselskabet Sjælland, Red Barnet, Roskilde Festival, Copenhagen Photo Festival, Cinemateket, Johan Borups Højskole, Teleselskabet 3, Arcgency samt BL (Danmarks Almene Boliger).  

Parterne ønsker at skabe ungedrevne kulturlaboratorier, hvor unge får mulighed for at deltage i kunst- og kulturproduktion, dér hvor de bor. Det er vores vurdering, at Stemmer fra Blokken er nyskabende i den måde, parterne vil arbejde med brobygning, samarbejde og forankring på i og uden for de udsatte boligområder.  

Sportucation

Sportucation er udviklet af DGI Sydøstjylland i samarbejde med Undervisningsministeriet, Fredericia Kommune, Vejle Kommune, Vejle Boldklub, FC Fredericia og Jan Tønnesvang, professor på Aarhus Universitet.  

Sportucation tilbyder de unge et fællesskab med fodbold som omdrejningspunkt og professionelle trænere, som agerer rollemodeller. Vi mener, at konceptets parter har et stærkt og nyskabende pædagogisk fokus på de unges udvikling og læreprocesser, bl.a. fordi de samarbejder med både skolen, hvor de unge går og kommunen, hvor de bor. Samtidig arbejder parterne med brobygningsforløb til både fritids- og foreningslivet og fritidsjob. 

Højskole uden Mure

Højskole uden Mure er udviklet af Meyers Madhus, den private aktør A2B, Professionshøjskolen Absalon og Hotel- og Restaurantskolen.  

Konceptet vil med mad som omdrejningspunkt opbygge et støttende og forpligtende læringsfællesskab for udsatte unge. I hvert forløb vil de unge deltage i en række kvalificerende aktiviteter, herunder praktikforløb. Hvert forløb afsluttes med afvikling af et madfagligt event – fx folkekøkken eller pop-up café. Vi vurderer, at parterne har et vigtigt og nyskabende fokus på fællesskabet som virkemiddel til at inspirere og fastholde de unge i deres udvikling. Herudover vægter det positivt, at afslutningen af et forløb ikke nødvendigvis betyder, at den enkelte unges deltagelse slutter. I stedet er fokus på fastholdelse i fællesskabet på "højskolen" med udgangspunkt i den enkelte unges behov.

SIU-TSIU

SIU-TSIU er en socialøkonomisk virksomhed, der støtter grønlandske unge med særlige behov til et liv med uddannelse, job og kolleger. De etablerer sig i Tasiilaq med en række socialøkonomiske virksomheder, hvor unge kan uddanne og udvikle sig. De samarbejder desuden med grønlandsk erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner og civilsamfundsorganisationer om erhvervspraktikker og vidensdeling.

Kontakt
Jesper Christiansen
JESPER CHRISTIANSEN
PROGRAMCHEF & UDVIKLINGSPARTNER
+45 50 60 54 84
jcn@bikubenfonden.dk
Jesper Christiansen
JESPER CHRISTIANSEN
Jesper arbejder med at skabe systemiske forandringer i samarbejde med visionære aktører på socialområdet og har bl.a. ansvar for partnerskabet ’En Vej til Alle’, der arbejder for at finde nye løsninger på den udfordring, at 45.000 unge står uden job og uddannelse.

TILLIDSHVERV:
States of Change (bestyrelsesmedlem)
Få mere information om vores
satsning Unge på kanten