Unge på kanten uden job og uddannelse

I Bikubenfonden vil vi styrke unges livsmestring og dermed bygge bro mellem uddannelse, job og fællesskab. Det gør vi igennem ’En Vej til Alle – et partnerskab for unges fremtid’.
Toggle text

En Vej til Alle

47.000 unge står uden for job og uddannelse. Sådan har det været i årtier på trods af adskillige reformer. Det er ikke de unges problem – det er et samfundsproblem, som vi kun kan løse sammen med unge og på tværs af det offentlige system, civilsamfund og erhvervsliv. 

Det er netop dét, vi har sat os for i partnerskabet ’En Vej til Alle’. Vores første skridt er et indspil til Reformkommissionen med løsninger, der gør en forskel.

Bag ’En Vej til Alle’ står i dag Modstrøm Foreningen for FGU-elever og unge omkring FGUAkademiet for Social InnovationSocialt Udviklingscenter SUSBikubenfondenCopenhagen Dome - Videnscenter for Socialøkonomi og Tuborgfondet – og forhåbentlig bliver vi mange flere med tiden.

Læs hele pressemeddelelsen her

Som resultat af en ansøgnings- og udviklingsproces udvalgte og igangsatte vi i 2019 tre koncepter, der alle repræsenterer nyskabende bud på samarbejder og løsninger til, hvordan vi styrker unges livsmestring og dermed bygger bro mellem uddannelse, job og fællesskab.

De tre koncepter er 'Højskole uden mure', 'Sportucation' og 'Stemmer fra Blokken', som hver modtager 8-10 mio. kr. fordelt over de næste op til fem år. 

Stemmer fra Blokken er udviklet af Turning Tables Danmark i samarbejde med de boligsociale sekretariater i Brøndby Strand og Æblehaven/Rønnebærparken (Roskilde), Brøndby Boligselskab, Boligselskabet Sjælland, Red Barnet, Roskilde Festival, Copenhagen Photo Festival, Cinemateket, Johan Borups Højskole, Teleselskabet 3, Arcgency samt BL (Danmarks Almene Boliger).  

Parterne ønsker at skabe ungedrevne kulturlaboratorier, hvor unge får mulighed for at deltage i kunst- og kulturproduktion, dér hvor de bor. Det er vores vurdering, at  Stemmer fra Blokken er nyskabende i den måde, parterne vil arbejde med brobygning, samarbejde og forankring på i og uden for de udsatte boligområder.  

Sportucation er udviklet af DGI Sydøstjylland i samarbejde med Undervisningsministeriet, Fredericia Kommune, Vejle Kommune, Vejle Boldklub, FC Fredericia og Jan Tønnesvang, professor på Aarhus Universitet.  

Sportucation tilbyder de unge et fællesskab med fodbold som omdrejningspunkt og professionelle trænere, som agerer rollemodeller. Vi mener, at konceptets parter har et stærkt og nyskabende pædagogisk fokus på de unges udvikling og læreprocesser, bl.a. fordi de samarbejder med både skolen, hvor de unge går og kommunen, hvor de bor. Samtidig arbejder parterne med brobygningsforløb til både fritids- og foreningslivet og fritidsjob. 

Højskole uden mure er udviklet af Meyers Madhus, den private aktør A2B, Professionshøjskolen Absalon og Hotel- og Restaurantskolen.  

Konceptet vil med mad som omdrejningspunkt opbygge et støttende og forpligtende læringsfællesskab for udsatte unge. I hvert forløb vil de unge deltage i en række kvalificerende aktiviteter, herunder praktikforløb. Hvert forløb afsluttes med afvikling af et madfagligt event – fx folkekøkken eller pop-up café. Vi vurderer, at parterne har et vigtigt og nyskabende fokus på fællesskabet som virkemiddel til at inspirere og fastholde de unge i deres udvikling. Herudover vægter det positivt, at afslutningen af et forløb ikke nødvendigvis betyder, at den enkelte unges deltagelse slutter. I stedet er fokus på fastholdelse i fællesskabet på "højskolen" med udgangspunkt i den enkelte unges behov. 

Læs mere i vores pressemeddelelse her

Vi følger udviklingen af disse indsatser hen over en årrække og står derfor ikke på spring med en ny ansøgningsrunde. 

SÅDAN ARBEJDER BIKUBENFONDEN

De tre koncepter er et eksempel på, hvordan Bikubenfonden er gået fra at støtte enkeltstående projekter til at arbejde med langsigtede indsatser, der involverer flere samarbejdspartnere, hvor de unges stemme er i fokus i udviklingen – og hvor der fra start er opmærksomhed på forankringen af indsatserne på sigt.

Du kan læse mere om Bikubenfondens strategi på det sociale område her

Vi støtter også andre indsatser, som har fokus på at styrke unges livsmestring i retning af job og uddannelse og som repræsenterer nyskabende samarbejder på tværs af aktører og sektorer.

KBH+

Den kultursociale institution KBH+ hjælper udsatte unge videre i livet. I et forløb hos KBH+ er det primære mål ikke i første omgang at finde et job eller en uddannelse. I stedet er det første mål at lære den unge at kende, vinde vedkommendes tillid og være til stede for at give hjælp, støtte og sparring, når der er behov for det. KBH+ blev etableret i 2015 i et samarbejde mellem Bikubenfonden og Askovfonden.

Mind Your Own Business

Hos Mind Your Own Business engagere de drenge i alderen 13 til 19 år fra udsatte boligområder i hele landet. 

Omdrejningspunktet er iværksætteri. I samarbejde med frivillige venturepiloter fra civilsamfundet og erhvervspartnere fra erhvervslivet giver MYOB drenge mulighed for at etablere deres egen mikrovirksomhed. I arbejdet styrker drengene deres faglige og sociale kompetencer og de får en stærkere tilknytning til uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet. 

Progressionsmålingsnetværk
Toggle text

Bikubenfonden og vores samarbejdspartnere på det sociale område har oprettet et videndelingsnetværk som faciliteres af Oxford Research. Udgangspunktet for os er at social værdi kan opgøres på forskellige måder. Ambitionen er at finde nye måder at måle værdien på progressionen hos de unge, som bidrager til nytænkning på det sociale felt.

Få mere information om vores
satsning Unge på kanten