Ung mellem anbringelse og eget hjem

På baggrund af vores strategi om at nyskabe muligheder for unge mellem 13-30 år, så de kan mestre deres eget liv, er målet at sikre alle anbragte unge den støtte, de har brug for i overgangen til eget hjem
Toggle text

Vi vil over den næste periode arbejde med tre forskellige indsatsområder, der samlet skal udgøre et stærkt fundament for at skabe reelle forandringer for unge på kanten ved at understøtte anbragte unge i overgangen til eget hjem. Vi vil: 

 • Iværksætte en innovationsproces med fokus på brede samarbejder på tværs af aktører, der vil udvikle nyskabende løsninger for at styrke anbragte unges netværk og relationer. 
 • Undersøge muligheden for at etablere strategiske partnerskaber med udvalgte organisationer på området, som vurderes at spille en afgørende rolle for at styrke unge anbragte i overgangen til eget hjem. 
 • Give de unge en stemme for at styrke fokus på strukturelle udfordringer i systemet og løsninger heraf – så unge fremover sikres en god overgang fra anbringelse til eget hjem.

Bikubenfonden øremærker konkret 30 millioner kroner til de tre indsatsområder.

Mål for anbringelsesområdet
 • Alle anbragte unge har stabile relationer og netværk, når de forlader deres anbringelse
 • Alle anbragte unge oplever et system, som tager udgangspunkt i den unges behov og situation
I Bikubenfonden har vi i en årrække haft et særligt fokus på hjemløshed blandt unge samt en målsætning om at påtage os en proaktiv rolle i forhold til forebyggelse af selv samme. Da vi fra forskningen ved, at knap 40 procent af unge hjemløse er tidligere anbragte, har vi valgt at fokusere på anbragte unges overgang til eget hjem
Toggle text

Bikubenfonden har i samarbejde med Socialt Udviklingscenter SUS udarbejdet en rapport, der stiller skarpt på de vigtigste temaer, når det kommer til at skabe en positiv forandring for anbragte unge i overgangen til eget hjem. Rapporten Ung mellem anbringelse og eget hjem er skrevet med udgangspunkt i 18 unges erfaringer med at gå fra at være anbragt til at bo i eget hjem. Den viden er suppleret og diskuteret med forskere og fagfolk på området.  Hvis du vil vide mere om ungeinddragelse og -involvering, kan du læse mere her. I rapporten peger de unge på fire hovedtemaer, der er særlig kritiske, når det kommer til at skabe bedre forhold for anbragte unges overgang til eget hjem. Det er:

 • Netværk og relationer
 • Systemskabte forhindringer
 • Psykiske eftervirkninger
 • Forberedelse til voksenlivet
DE UNGE I TAL
 • 2 ud af 5 hjemløse unge er tidligere anbragte unge
 • 24 % af de anbragte unge har gennemført en ungdomsuddannelse senest 6 år efter folkeskolen. For ikke anbragte unge er tallet 77 %
 • 44 % af anbragte unge født i 1995 har fået en psykiatrisk diagnose som 19-årig mod 7 % af alle unge generelt
Læs rapporten 'Ung mellem anbringelse og eget hjem'
Temaerne og problemområderne skal ses i sammenhæng. Alligevel har vi i første omgang valgt at fokusere særligt på temaerne ’netværk og relationer’ og ’systemskabte forhindringer’
Toggle text

De unge peger i rapporten på, at netværk og relationer er helt afgørende i forhold til at skabe en god overgang til eget hjem – og i det hele taget at opleve at lykkes. Vi kan se, at der altid er relationer på spil i de situationer, hvor de unge har oplevet at lykkes. De har ikke gjort det alene. De beskriver, at det har været vigtigt, at de har haft adgang til et positivt og ressourcestærk netværk, der har hjulpet dem i kritiske perioder. Hvis ikke hjælpen er bundet op på menneskelige relationer, der kan træde til, rådgive, trøste og opmuntre, når der er behov for det – så er det svært at klare sig godt, når anbringelsen ophører. 

Samtidig mener vi, at temaet systemskabte forhindringer er helt centralt, hvis vi skal skabe varige forandringer ved at udfordre og løse de strukturelle problemer, der er på området. De unge peger særligt på, at systemet har betydning for deres muligheder for at klare sig godt i overgangen til eget hjem. Vi kan se, at systemet er en afgørende del af de unges opvækst, og dem, som de unge vender blikket imod, når de leder efter hjælp. Systemet har en betydningsfuld rolle i forhold til de valg og muligheder, de unge får stillet til rådighed. Samtidig er det i rapporten tydeligt, at der er nogle strukturelle barrierer, som er vigtigt at stille skarpt på, hvis vi skal udvikle bæredygtige løsninger på den lange bane. 

Hvad gør vi nu?
Toggle text

Hvis vi skal lykkes med at sikre, at alle anbragte unge får den støtte, de har brug for, så skal flere aktører arbejde sammen om problemstillingen. I første omgang vil vi invitere kommunerne til at starte et samarbejde med os, lokale aktører og de unge selv. Vi inviterer ind til en innovationsproces, hvor der bliver mulighed for at nytænke indsatsen for unge anbragte, så vi sikrer dem en vej til at finde varige og stabile netværk i overgangen til eget hjem. 

Hvis du er interesseret i at følge med i processen, så hold øje med hjemmesiden, som løbende opdateres med ny information og viden herom. 

Vi indleder også en dialog med organisationer på området for at undersøge, hvem der kan være med til for alvor at udvikle og drive indsatser, der hjælper anbragte unge i overgangen til eget hjem – og som samtidig insisterer på at løfte, understøtte og involvere de unges egne stemmer. Hvis du er en organisationen, der arbejder på feltet og gerne vil i dialog med os, så skriv eller ring, så tager vi en indledende og afklarende snak.

Kontakt
Projektleder Christina Diekhöner
CHRISTINA DIEKHöNER
SENIORRÅDGIVER
+45 50 60 98 20
cd@bikubenfonden.dk
Projektleder Christina Diekhöner
CHRISTINA DIEKHöNER
Christina er tilknyttet det sociale område og er i samarbejde med Sine ansvarlig for uddelinger og udvikling af de sociale indsatser.
Få mere information om Bikubenfondens satsning på unge på kanten