Ung mellem anbringelse og eget hjem

I Bikubenfonden arbejder vi for at sikre anbragte unge den støtte, de har brug for i overgangen til eget hjem. Sammen med unge, kommuner, NGO’er og interesseorganisationer arbejder vi for at skabe systemisk forandring - både i policy og praksis.
Toggle text

Unge, der har været anbragt, står ofte alene, når de fylder 18 år. De har ofte ikke et stabilt netværk eller andre voksenrelationer, som kan støtte dem og hjælpe dem på vej. Derfor ender mange unge på kanten af samfundet uden netværk, job, uddannelse og bolig. Og for nogle unge resulterer det i misbrug, kriminalitet og hjemløshed. Sådan har det været i årtier. Det er et komplekst samfundsproblem, som endnu er uløst og som kræver et langsigtet og systemisk perspektiv.

Vi ved, at unge, der har været anbragt, efterspørger en støtte uden udløbsdato, som tilpasses deres livssituation – også når den ændrer sig. Derfor ønsker vi i Bikubenfonden at skabe systemisk forandring for og med unge. Det gør vi gennem længerevarende partnerskaber og tiltag, der både fokuserer på de unges møde med systemet i kommunerne og på at sikre politiske løsninger på nationalt plan. I vores arbejde står de unges erfaringer altid i centrum.

I Policy Lab er vi gået sammen med centrale aktører på feltet om at udvikle politiske anbefalinger målrettet unges overgang til voksenlivet. Policy Lab består af De Anbragtes Vilkår, Børns Vilkår, Dansk Socialrådgiverforening, Socialpædagogernes Landsforbund og FADD – Foreningen af Døgn og Dagtilbud.

Læs om Policy Lab her.

I Innovationsprocessen mødes NGO’er, kommuner og unge i et fælles udviklingsrum for at udvikle og afprøve nye løsninger, der kan styrke unge i den svære overgang til voksenlivet.  

Læs om Innovationsprocessen her.

TIDLIGERE ANBRAGTE UNGE I TAL
  • 2 ud af 5 hjemløse unge er tidligere anbragte unge
  • 24 % af de anbragte unge har gennemført en ungdomsuddannelse senest 6 år efter folkeskolen. For ikke anbragte unge er tallet 77 %
  • 44 % af anbragte unge født i 1995 har fået en psykiatrisk diagnose som 19-årig mod 7 % af alle unge generelt
MERE VIDEN

Læs rapporten 'Ung mellem anbringelse og eget hjem' her.
Læs publikationen 'Unge som erfaringseksperter' her.
Læs rapporten 'Unges vej ind i voksenlivet – en analyse af efterværnet' her

Vi indgår også i andre partnerskaber på tværs af aktører og sektorer, som har fokus på at styrke anbragte unges overgang til voksenlivet.

Længerevarende partnerskaber:

Lær for Livet UNG

Sammen med Lær for Livet vil vi fra 2023 til 2026 udvikle nye veje til at styrke anbragte unge i overgangen til voksenlivet, så de rustes til at gennemføre en ungdomsuddannelse og får fodfæste på arbejdsmarkedet. Vi vil udvikle løsninger, hvor ungdomsuddannelser og virksomheder spiller en langt mere central rolle i mellemrummet mellem folkeskole og ungdomsuddannelse. Det mellemrum skal være et potentialerum fremfor et fiaskorum, hvor vi sikrer unge støtte i både studievalg og livsmestring. 

De Anbragtes Vilkår

Sammen med De Anbragtes Vilkår har vi i 2022 indgået et 10-årigt strategisk partnerskab om at styrke og udvikle De Anbragtes Vilkår organisatorisk. Vores fælles mission er at styrke anbragte unges overgang til voksenlivet, så ingen anbragte oplever at blive sluppet, før de har adgang til job/uddannelse, fællesskaber og bolig.  

Nordfyns Kommune (Min Vej Hjem)

I processen Min Vej Hjem nytænker vi løsninger for anbragte unge i overgangen til voksenlivet i processen sammen med Dansk Design Center og tre kommuner, der hver især arbejder med et koncept.

Nordfyns Kommunes koncept er et opgør med et anbringelsessystem, som i dag primært har et problemfokus på de unge. Visionen med konceptet er at gøre identifikation og aktivering af anbragte unges styrker til et centralt formål for kommunens samarbejde med de unge. Nordfyns Kommune har en langsigtet målsætning om en overgang fra anbringelse til voksenliv med uddannelse/arbejde, bolig, og stabile sociale relationer. Konceptvision indebærer en tro på, at identifikation og løbende aktivering af de unges styrker allerede fra 14–15-årsalderen er den bedste måde til, at kommunen kan realisere sine langsigtede mål.

Skanderborg Kommune, KFUM og Center for Digital Pædagogik (Min Vej Hjem)

I processen Min Vej Hjem nytænker vi løsninger for anbragte unge i overgangen til voksenlivet i processen sammen med Dansk Design Center og tre kommuner, der hver især arbejder med et koncept.

Skanderborg Kommune, KFUM og Center for Digital Pædagogiks koncept er at muliggøre nye former for frivilligbidrag ind i kommunens samarbejde med de unge. Det indebærer bl.a. at gøre det muligt for frivillige at bidrage med aktiviteter og støtte, som frivilligsektoren p.t. ikke organiserer og at være frivillig på en mere fleksibel måde, end det typisk er tilfældet i dag. Desuden er visionen at gøre det lettere og mere naturligt for kommunens fagprofessionelle at tænke frivilligbidrag sammen med kommunens eget arbejde. Visionen muliggøres af en platform, hvor fagprofessionelle og frivillige matcher støttebehov med frivilligbidrag (appen ”NyBy”). Platformen anvendes p.t. på ældreområdet i Norge.

Horsens Kommune (Min Vej Hjem)

I processen Min Vej Hjem nytænker vi løsninger for anbragte unge i overgangen til voksenlivet i processen sammen med Dansk Design Center og tre kommuner, der hver især arbejder med et koncept.

Horsens Kommunes koncept er et opgør med et system, som i dag primært har et problemfokus på de unge, og hvor den unge ikke inddrages og involveres i deres egen sag og beslutninger. Horsens Kommune vil styrke den unges adgang til positive relationer, så den unge har et stærkt og bæredygtigt netværk, der kan støtte op, når kommunens (betalte) relationer ophører. Adgang til positive relationer og netværk skal tage udgangspunkt i de unges egne ønsker og motivation.

Hver tredje anbragte unge står alene, når de fylder 18 år
Toggle text

For 1 ud af 3 anbragte unge i Danmark er der ingen hjælp at hente i efterværnet, når de fylder 18 år. Det viser en ny undersøgelse, som PwC og arbejdsgruppen Policy Lab har udarbejdet. Undersøgelsen viser også, at støtten er kortvarig for de unge, som faktisk får den. 6 ud af 10 unge er sluppet af systemet, inden de fylder 20 år, og kun 1 ud af 10 får støtte, indtil de fylder 23 år, sådan som loven ellers muliggør. Analysen dokumenterer, at det betaler sig – ikke alene menneskeligt – men også økonomisk – at investere i efterværnet.

Læs rapporten her og se andre udgivelser om anbragte unge her.

Kontakt
Jens
JENS KUEHN BJERK
PROGRAMCHEF & UDVIKLINGSPARTNER
+45 31 50 57 27
jkb@bikubenfonden.dk
Jens
JENS KUEHN BJERK
Jens arbejder med at skabe systemiske forandringer i samarbejde med visionære aktører på socialområdet. Han har bl.a. ansvaret for centrale innovationsprocesser i Bikubenfonden.
Få mere information om vores satsning Unge på kanten