Min vej hjem

'Min vej hjem' udvikler nye løsninger, så alle unge sikres den støtte, de har brug for i overgangen mellem anbringelse og eget hjem. Dansk Design Center, Bikubenfonden og samarbejdende kommuner nyskaber sammen løsninger for de unge – sammen med de unge.
Toggle text

I Danmark bruger vi årligt omkring 14 mia. kr. på anbragte børn og unge. Alligevel mister alt for mange fodfæste, når de fylder 18 år og anbringelsen for manges vedkommende ophører: For eksempel er mere end hver tredje hjemløse ung tidligere anbragt.

Sammen med Aarhus, Horsens og Nordfyns Kommuner har Dansk Design Center og Bikubenfonden i løbet af 2020 udviklet innovative løsninger på anbringelsesområdet. De tre kommuner har deltaget i en innovationsproces, som bygger på designdrevne metoder og input fra eksperter. Her har de afprøvet potentielle nyskabelser, som de nu vil afprøve frem til sommeren 2021.

I samarbejde med kommunerne vender vi den nuværende praksis på hovedet og producere og afprøver konkrete løsninger med særligt fokus på varige relationer og positive fællesskaber. Og ved afslutning af forløbet er det formålet, at der er udviklet virkningsfulde og holdbare løsninger for de unge, der kan integreres i kommunernes lokale kontekst.

Du er velkommen til at kontakte Bikubenfonden, hvis du har input eller erfaringer, der kan spille en rolle i nyskabelsen af overgangen fra anbringelse til eget hjem.

Bikubenfonden har i alt afsat 30 mio. kr. til fondens fokus på anbragte unge i overgangen til eget hjem. Læs mere om indsatsen her.

De unge i tal
  •  2 ud af 5 hjemløse unge er tidligere anbragte unge
  •  24 % af de anbragte unge har gennemført en ungdomsuddannelse senest 6 år efter folkeskolen. For ikke anbragte unge er tallet 77 %
  • 44 % af anbragte unge født i 1995 har fået en psykiatrisk diagnose som 19-årig mod 7 % af alle unge generelt
Her kan du se, hvordan de tre kommuner i Min Vej Hjem arbejder med at nytænke deres praksis på anbringelsesområdet og sikre, at anbragte unge får den støtte, de har behov for i overgangen til voksenlivet.
Toggle text

Det siger borgmestrene:

Aarhus Kommune

”Mange anbragte børn og unge får en svær start på voksenlivet, og for nogle bliver det til et liv med hjemløshed og sociale problemer,” siger social- og beskæftigelsesrådmand i Aarhus Kommune, Kristian Würtz, og fortsætter:
”Det har vi et brændende ønske om at lave om på, og det betyder blandt andet, at vi har brug for at udvikle nye tilgange og metoder i et tæt samarbejde med de unge selv. ’Min vej hjem’ er en ambitiøs indsats med netop det sigte, og vi glæder og meget over at være en af de fem kommuner, der har mulighed for at deltage.”

Horsens Kommune

Borgmester i Horsens Kommune, Peter Sørensen, ser et stort potentiale i at være med til at skabe ny indsigt i de anbragte børn og unges virkelighed og i at inddrage de anbragte unge i at skabe løsninger, som er meningsfulde i deres verden.
”I Horsens Kommune har vi stor fokus på, at alle børn og unge får en god start på livet. Hvis vi bliver nødt til at anbringe børn og unge, må vi ikke betragte det som en endestation, men som et skridt på vejen til at give dem lige muligheder med deres jævnaldrende. Vi skal sikre, at de anbragte børn får en god overgang til voksenlivet, når de kommer til at skulle skal stå på egne ben. Det har vi både en forpligtelse og en stor lyst til at lykkes med i Horsens Kommune,” siger Peter Sørensen.

Nordfyns Kommune

Ifølge borgmester i Nordfyns Kommune, Morten Andersen, ”vil vi gerne sikre, at unge får en god overgang til voksentilværelsen. Uddannelse og job er i høj grad adgangsbilletten til en god og meningsfuld tilværelse. Når vi samtidig kan se, at der er en overrepræsentation af tidligere anbragte i gruppen af unge, der ikke får en uddannelse eller kommer i job, er vi selvfølgelig meget interesserede i at få det mønster brudt.”

'Min vej hjem' er en innovationsproces, der bygger på viden fra vores publikation 'Ung mellem anbringelse og eget hjem'.
Kontakt
Jakob Schjørring
JAKOB SCHJØRRING
SENIORRÅDGIVER OG KONCEPTUDVIKLER
+45 31 26 35 06
jasc@bikubenfonden.dk
Jakob Schjørring
JAKOB SCHJØRRING
Jakob samarbejder med eksisterende og potentielle bevillingsmodtagere om at skabe og udvikle bæredygtige innovative løsninger på det sociale område.
Følg med

Du kan følge med i udviklingen af 'Min vej hjem' her på siden, som vi løbende opdaterer med indhold, cases og viden på området