Min vej hjem

'Min vej hjem' skal udvikle nye løsninger, så alle unge sikres den støtte, de har brug for i overgangen mellem anbringelse og eget hjem. Sammen vil Dansk Design Center, Bikubenfonden og samarbejdende kommuner nyskabe løsninger for de unge – sammen med de unge.
Toggle text

I Danmark bruger vi årligt omkring 14 mia. kr. på anbragte børn og unge. Alligevel mister alt for mange fodfæste, når de fylder 18 år og anbringelsen for manges vedkommende ophører: For eksempel er mere end hver tredje hjemløse ung tidligere anbragt.

Sammen med Aarhus, Rudersdal, Holstebro, Horsens og Nordfyns Kommuner vil Dansk Design Center og Bikubenfonden i løbet af det kommende år udvikle innovative løsninger på anbringelsesområdet. Med innovationsprocessen Min vej hjem stiller vi et forløb til rådighed for 3-5 kommuner, som bygger på designdrevne metoder, input fra eksperter og internationale aktører og ikke mindst involvering af civilsamfundet og de unge selv.

I samarbejde med kommunerne skal vi vende den nuværende praksis på hovedet og producere og afprøve konkrete løsninger med særligt fokus på varige relationer og positive fællesskaber. Og ved afslutning af forløbet er det formålet, at der er udviklet virkningsfulde og holdbare løsninger for de unge, der kan integreres i kommunernes lokale kontekst.

Alle fem kommuner er p.t. på udkig efter mulige partnere, der kan spille en rolle i nyskabelsen af overgangen fra anbringelse til eget hjem. Er du interesseret i at drøfte samarbejdsmuligheder med kommunerne, er du velkommen til at kontakte projektlederne:

Innovationsprocessen strækker sig over ti måneder og indebærer bl.a. aktiviteter som workshops, feltarbejde og symposier. Aktiviteterne foregår både lokalt i de enkelte kommuner og sammen i større fora for at dele viden, innovation og erfaring på tværs.

Bikubenfonden har i alt afsat 30 mio. kr. til fondens fokus på anbragte unge i overgangen til eget hjem. Læs mere om indsatsen her.

Om 'Min vej hjem'

I februar 2020 inviterede vi alle kommuner til at nytænke indsatsen for unge i overgangen mellem anbringelse og eget hjem. 

LÆS INVITATIONEN HER

De unge i tal
  •  2 ud af 5 hjemløse unge er tidligere anbragte unge
  •  24 % af de anbragte unge har gennemført en ungdomsuddannelse senest 6 år efter folkeskolen. For ikke anbragte unge er tallet 77 %
  • 44 % af anbragte unge født i 1995 har fået en psykiatrisk diagnose som 19-årig mod 7 % af alle unge generelt

Det siger borgmestrene:

Aarhus Kommune

”Mange anbragte børn og unge får en svær start på voksenlivet, og for nogle bliver det til et liv med hjemløshed og sociale problemer,” siger social- og beskæftigelsesrådmand i Aarhus Kommune, Kristian Würtz, og fortsætter:
”Det har vi et brændende ønske om at lave om på, og det betyder blandt andet, at vi har brug for at udvikle nye tilgange og metoder i et tæt samarbejde med de unge selv. ’Min vej hjem’ er en ambitiøs indsats med netop det sigte, og vi glæder og meget over at være en af de fem kommuner, der har mulighed for at deltage.”

Rudersdal Kommune

”Vi er meget stolte af at være udvalgt som en af fem kommuner, der skal udvikle nye løsninger for anbragte unge i overgangen til eget hjem. I Rudersdal Kommune er vi meget optagede af at inddrage borgerne, og vi ser det som helt centralt, at vi inddrager de unge i en proces, hvor vi udvikler nye løsninger til dem og deres særlige udfordringer,” siger borgmester i Rudersdal Kommune, Jens Ive.

Holstebro Kommune

H.C. Østerby, borgmester i Holstebro Kommune, udtaler:
”I Holstebro – som på landsplan – er det en udfordring, at mange anbragte unge har forringede vilkår. Vi har flere eksempler på, at vi har haft succes med at få anbragte unge ud på en god bane, men vi kan ikke altid sige, hvorfor vi lykkes rigtig godt med nogle og knap så godt med andre. Vi forventer os meget af dette projekt, hvor de unge bliver inddraget og vi kan få noget evidens, så vi kan sikre, at langt flere unge kommer til at stå på egne ben.”

Horsens Kommune

Borgmester i Horsens Kommune, Peter Sørensen, ser et stort potentiale i at være med til at skabe ny indsigt i de anbragte børn og unges virkelighed og i at inddrage de anbragte unge i at skabe løsninger, som er meningsfulde i deres verden.
”I Horsens Kommune har vi stor fokus på, at alle børn og unge får en god start på livet. Hvis vi bliver nødt til at anbringe børn og unge, må vi ikke betragte det som en endestation, men som et skridt på vejen til at give dem lige muligheder med deres jævnaldrende. Vi skal sikre, at de anbragte børn får en god overgang til voksenlivet, når de kommer til at skulle skal stå på egne ben. Det har vi både en forpligtelse og en stor lyst til at lykkes med i Horsens Kommune,” siger Peter Sørensen.

Nordfyns Kommune

Ifølge borgmester i Nordfyns Kommune, Morten Andersen, ”vil vi gerne sikre, at unge får en god overgang til voksentilværelsen. Uddannelse og job er i høj grad adgangsbilletten til en god og meningsfuld tilværelse. Når vi samtidig kan se, at der er en overrepræsentation af tidligere anbragte i gruppen af unge, der ikke får en uddannelse eller kommer i job, er vi selvfølgelig meget interesserede i at få det mønster brudt.”

'Min vej hjem' er en innovationsproces, der bygger på viden fra vores publikation 'Ung mellem anbringelse og eget hjem'.
Kontakt
Jakob Schjørring
JAKOB SCHJØRRING
SENIORRÅDGIVER OG KONCEPTUDVIKLER
+45 31 26 35 06
jasc@bikubenfonden.dk
Jakob Schjørring
JAKOB SCHJØRRING
Jakob samarbejder med eksisterende og potentielle bevillingsmodtagere om at skabe og udvikle bæredygtige innovative løsninger på det sociale område.
Følg med

Du kan følge med i udviklingen af 'Min vej hjem' her på siden, som vi løbende opdaterer med indhold, cases og viden på området