Policy Lab

I regi af Policy Lab, et politisk laboratorium, har vi samlet centrale aktører på feltet med om politiske anbefalinger til at forbedre anbragte unges overgang til voksenlivet.
Toggle text

Med Policy Lab er vi drevet af at skabe systemisk forandring for anbragte unge i overgangen til voksenlivet. Bikubenfonden har siden 2019 drevet og udviklet Policy Lab, som har opnået flere markante milepæle undervejs – både med konkret aftryk i politiske aftaler og samling af de vigtigste aktører på feltet. 

Visionen for Policy Lab er både at stå i en position, der kan påvirke de strukturelle rammer i lovgivningen – samtidig med at parterne bidrager med udvikling af praksis. Policy Lab bliver dermed et forum, der både sætter politisk retning, og selv tager ansvar for at medudvikle feltet.

Læs rapporten 'Unges vej ind i voksenlivet – en analyse af efterværnet' her.
Læs rapporten 'Ung mellem anbringelse og eget hjem' her.

3 DOGMER FOR EN GOD OVERGANG TIL VOKSENLIVET

1. Anbringelse som trædesten til et godt liv
En anbringelse kan være akut og livsnødvendig for at sikre et barns sikkerhed, tryghed og trivsel. Men en anbringelse må ikke blive et mål i sig selv – den skal også være trædesten til et godt liv. Det kræver, at vi har målsætninger om et selvstændigt voksenliv med netværk, job/uddannelse og bolig – og sammen med den unge tager skridtene på vejen ind i voksenlivet. Den enkelte unge kan regne med os som samfund, indtil målsætningerne er opfyldt.

2. Dynamisk overgangsperiode
Overgangsperioden skal ikke være et separat ’efterværn’ i forlængelse af anbringelsen, men tænkes som en dynamisk overgang, der starter allerede fra det 15. år og først slutter, når den unge er klar til det – helt frem til det 25. år. Tilbud og tiltag udvikles, så de skræddersys den enkelte unges behov i samarbejde med den unge og hele tiden med de overordnede målsætninger for et selvstændigt voksenliv for øje. Det betyder, at efterværnet, som vi kender det i dag, vil udgå.

3. Den unge i centrum
Handleplaner på vejen mod et selvstændigt voksenliv skal formuleres af og med den unge selv – og justeres løbende, som den unge udvikler sig. Han/hun skal ikke bare inddrages, men understøttes i at være styrende i forhold til at nå målene for et selvstændigt voksenliv. Dette sker i et samarbejde med myndighed og fagprofessionelle.

Policy Lab udgøres af:
  • Socialpædagogerne
  • Dansk Socialrådgiverforening
  • De Anbragtes Vilkår
  • Børns Vilkår
  • Foreningen af Døgn- og Dagtilbud
  • Bikubenfonden
Paragraffer gør det ikke alene

En radikal ændring kræver rette værdier, kultur, faglighed og rammer for at have den ønskede effekt i praksis. Derfor har vi udviklet en række konkrete anbefalinger til at hjælpe udviklingen på vej. Desuden forpligter deltagerne i Policy Lab sig på – sammen og hver for sig – at arbejde for at skubbe på ændringen.

Læs anbefalingerne 'En god overgang mellem anbringelse og voksenlivet' her
Kontakt
Marie Andergren
MARIE LOUISE ANDERGREN ANDERSEN
CHEF FOR PUBLIC AFFAIRS OG KOMMUNIKATION PÅ SOCIALOMRÅDET
+45 24 91 56 52
maa@bikubenfonden.dk
Marie Andergren
MARIE LOUISE ANDERGREN ANDERSEN
Marie har ansvaret for public affairs og kommunikation på socialområdet. Hun er blandt andet ansvarlig for Policy Lab, hvor centrale aktører på anbringelsesområdet er gået sammen om at nyskabe politiske løsninger for anbragte unge i overgangen til voksenlivet. Ingen anbragt ung må stå 18 år og alene.

TILLIDSHVERV:
Aftagerpanelet for Studienævnet for Kommunikation og Digitale Medier, Aalborg Universitet
Få mere information om vores
satsning Unge på kanten