Policy Lab

I regi af Policy Lab, et politisk laboratorium, har vi samlet centrale aktører på feltet med om politiske anbefalinger til at forbedre anbragte unges overgang til voksenlivet.
Toggle text

I forlængelse af regeringens varslede udspil til et løft af anbringelsesområdet er vi i regi af initiativet Policy Lab gået sammen med Dansk Socialrådgiverforening, Socialpædagogerne, Børns Vilkår, De Anbragtes Vilkår samt Foreningen af Døgn- og Dagtilbud om at udvikle politiske anbefalinger rettet mod unge i overgangen mellem anbringelse og voksenlivet. Arbejdet er baseret på viden om, hvad (tidligere) anbragte unge efterspørger i overgangen. Deres stemmer er nemlig helt afgørende, hvis vi skal sætte ind de rigtige steder. Læs rapporten 'Ung mellem anbringelse og eget hjem' her.

Vi har indset, at hvis vi for alvor skal ændre livsbaner og levere på det, de unge efterspørger, duer det ikke med lappeløsninger. Derfor anbefaler vi, at vi ikke bare ændrer efterværnet radikalt – men hele tænkningen på anbringelsesområdet. Vi deler en vision om, at ændringen bygger på tre dogmer, der skal sikres gennem ungeparagraffer i Barnets Lov. Et vigtigt signal i forhold til at ændre tænkningen på området og dermed praksis radikalt.

3 DOGMER FOR EN GOD OVERGANG TIL VOKSENLIVET

1. Anbringelse som trædesten til et godt liv
En anbringelse kan være akut og livsnødvendig for at sikre et barns sikkerhed, tryghed og trivsel. Men en anbringelse må ikke blive et mål i sig selv – den skal også være trædesten til et godt liv. Det kræver, at vi har målsætninger om et selvstændigt voksenliv med netværk, job/uddannelse og bolig – og sammen med den unge tager skridtene på vejen ind i voksenlivet. Den enkelte unge kan regne med os som samfund, indtil målsætningerne er opfyldt.

2. Dynamisk overgangsperiode
Overgangsperioden skal ikke være et separat ’efterværn’ i forlængelse af anbringelsen, men tænkes som en dynamisk overgang, der starter allerede fra det 15. år og først slutter, når den unge er klar til det – helt frem til det 25. år. Tilbud og tiltag udvikles, så de skræddersys den enkelte unges behov i samarbejde med den unge og hele tiden med de overordnede målsætninger for et selvstændigt voksenliv for øje. Det betyder, at efterværnet, som vi kender det i dag, vil udgå.

3. Den unge i centrum
Handleplaner på vejen mod et selvstændigt voksenliv skal formuleres af og med den unge selv – og justeres løbende, som den unge udvikler sig. Han/hun skal ikke bare inddrages, men understøttes i at være styrende i forhold til at nå målene for et selvstændigt voksenliv. Dette sker i et samarbejde med myndighed og fagprofessionelle.

Policy Lab udgøres af:
  • Socialpædagogerne
  • Dansk Socialrådgiverforening
  • De Anbragtes Vilkår
  • Børns Vilkår
  • Foreningen af Døgn- og Dagtilbud
  • Bikubenfonden
Paragraffer gør det ikke alene

En radikal ændring kræver rette værdier, kultur, faglighed og rammer for at have den ønskede effekt i praksis. Derfor har vi udviklet en række konkrete anbefalinger til at hjælpe udviklingen på vej. Desuden forpligter deltagerne i Policy Lab sig på – sammen og hver for sig – at arbejde for at skubbe på ændringen.

Læs anbefalingerne 'En god overgang mellem anbringelse og voksenlivet' her
Kontakt
Projektleder Christina Diekhöner
CHRISTINA DIEKHöNER
SENIORRÅDGIVER
+45 50 60 98 20
cd@bikubenfonden.dk
Projektleder Christina Diekhöner
CHRISTINA DIEKHöNER
Christina er tilknyttet det sociale område og er i samarbejde med Sine ansvarlig for uddelinger og udvikling af de sociale indsatser.
Få mere information om vores
satsning Unge på kanten