Natur til et godt liv

I den natursociale indsats Natur til et godt liv Laboratoriet stiller vi i Bikubenfonden naturområdet Svanninge Bjerge, naturfagligt personale og en række faciliteter til rådighed for organisationer og kommunale tilbud, der arbejder med at fremme unge på kantens livsmestring.
Toggle text

Siden 2005 har vi arbejdet med naturudvikling og -oplevelser i Svanninge Bjerge på Sydfyn. Gennem årene fik vi øjnene op for naturens potentiale i arbejdet medunge på kanten, men erfarede også at det forskningsmæssigt var et uudforsket område. I 2019 satte vi os sammen med Skovskolen og seks partnere for at afprøve og udvikle metoder og nye veje til at fremme livsmestringen hos unge på kanten ved at inddrage forløb i naturen i udviklingsindsatsen Natur til et godt liv – Laboratoriet.

I dag er Natur til et godt liv en forankret del af vores arbejde i Svanninge Bjerge, hvor vi sammen med seks partnere arbejder med unge på kanten fra hele landet.

De unge kæmper ofte med komplekse sociale problemer som mangel på relationer og fællesskab, at have styr på hverdagen eller manglende selvværd og handlekraft. For mange af de unge kan det lede til problemer med misbrug, kriminalitet, hjemløshed, manglende uddannelse, ledighed og/eller psykisk sårbarhed – og ofte i en kombination af flere problemer.

Hvordan arbejder vi i Natur til et godt liv?
Naturen i Svanninge Bjerge danner rammerne for de ture og forløb, som vi arrangerer i Natur til et godt liv. Naturen er varieret og rummer mange muligheder, der alle lægger op til refleksion og styrkelse af livsmestring.

Vores seks partnere deltager i Natur til et godt liv med 11 udviklingsforløb, hvor medarbejdere på tværs af organisationen sammen udvikler, afprøver og konceptualiserer livsmestrings- og/eller behandlingstilbud til unge på kanten med naturen som centralt element.

Ud over de fysiske rammer stiller vi naturformidlere til rådighed – både til selve opholdene og til de praksisudviklingsforløb, vi arrangerer sammen med vores partnere. Vores partnere kan også komme på ophold i det tidligere skovløberhus Knagelbjerghus. Knagelbjerghus er indrettet med moderne faciliteter og overnatningsmuligheder for op til 20 personer.

Ture og ophold indgår i det naturintegrerede sociale arbejde, som indsatsen har fokus på. Sammen med vores partnere arbejder vi med at overføre de indsigter, som der opstår ude i naturen til de unges egen hverdag. Vi er også optagede af at evaluere og formidle vores arbejde, for at sikre viden om, hvordan naturen virker, når den inddrages i arbejdet med unge på kanten og for hvilke målgrupper.

MERE VIDEN
  • Plakat: Natur til et godt liv – Laboratoriet, 2019: LÆS POSTERPRÆSENTATION
  • Rapport: Hvad ved vi om arbejdet med udsatte unge i naturen? LÆS HELE RAPPORTEN HER
  • Rapport: Unge på kanten af samfundet kan potentielt få stor gavn af mødet med naturen. Men potentialet forløses langt fra altid. Det viser rapporten fra CeFU, Center for Ungdomsforskning, ved Aalborg Universitet, som har undersøgt sociale indsatser i ’Natur til et godt liv – Laboratoriet’ og identificeret seks principper for den videre udvikling af det natursociale felt. LÆS HELE RAPPORTEN HER
  • Analyse: Fagprofessionelles udbytte og erfaringer med naturintegreret socialt arbejde, 2022. LÆS HELE ANALYSEN HER
  • Rapport: Natur til et godt liv – Unges anbefalinger og forslag til løbende ungeinvolvering, 2022. LÆS HELE RAPPORTEN HER
  • Evalueringsrapport: Fra opstarten i 2014 og indtil foråret 2016, hvor indsatsen var målrettet både børn og unge, fulgte analyse -og rådgivningsvirksomheden Rådgivende Sociologer Natur til et godt liv, 2016. LÆS EVALUERINGSRAPPORTEN HER
Ofte stillede spørgsmål

Kan jeg som privatperson deltage i Natur til et godt liv?

Vi arrangerer ikke ture for privatpersoner i Natur til et godt liv-regi, men indgår partnerskaber med organisationer og kommuner, der bruger naturen som element i pædagogiske eller terapeutiske forløb med unge på kanten. På Svanninge Bjerges facebookside annoncerer vi løbende de ture og arrangementer, som vi laver for privatpersoner. Heriblandt er der også sansevandringer, hvor vi inddrager nogle af de samme elementer som vi arbejder med i Natur til et godt liv.

Kan vi få en smagsprøve på, hvad I tilbyder?

Ja, hvis I er en organisation, der arbejder med unge på kanten, kan vi tilbyde halvdagsture eller ophold i Knagelbjerghus. Vores faciliteter kan også danne ramme om praksisudviklingsforløb målrettet jeres personale.

Kan vi få økonomisk støtte til natursociale indsatser?

Vi støtter ikke denne type indsatser økonomisk, men stiller naturområde, faciliteter og personale til rådighed i forbindelse med indgåelse af samarbejder.

Kontakt
Caroline
CAROLINE-MARIE VANDT MADSEN
LEDER AF SVANNINGE BJERGE
+45 31 37 56 82
cmvm@bikubenfonden.dk
Caroline
CAROLINE-MARIE VANDT MADSEN
Caroline er leder af Svanninge Bjerge. Hun arbejder med naturforvaltning, formidling og udvikling af området. Desuden er Caroline ansvarlig for den natursociale indsats 'Natur til et godt liv'.
Vil du være partner i
Natur til et godt liv?

Vi modtager gerne henvendelser om partnerskaber fra organisationer og kommuner, der er interesseret i at være med til at udvikle forløb i naturen i arbejdet med unge på kanten og som gerne vil dele deres viden på området. Kontakt os med en beskrivelse af jeres målgruppe og ønsker at få mere information.