Vi styrker unge i naturen

At gå under trækronerne i stilhed, at holde en bille i håndfladen og opdage dens overlevelsesstrategi eller at komme i mål med at tænde sit eget knitrende bål kan have effekt for en ung her og nu – men også på længere sigt, når erfaringerne og indsigterne lever videre i hverdagen.
Toggle text

I dag kæmper mange unge med mistrivsel. De kan få styrket deres livsmestring og trivsel i naturen sammen med engagerede fagprofessionelle som for eksempel pædagoger, socialrådgivere og terapeuter. Det viser vores arbejde med unge i naturen siden 2014 og tilhørende forsknings- og evalueringsrapporter.

Natur til et godt liv – Laboratoriet er et partnerskab mellem Bikubenfonden, NGO’er og kommuner. Vores mål er, at alle unge på kanten mellem 13 og 30 år får mulighed for at blive styrket i naturen.

Hvert år har vi ca. 400 unge med ude i Svanninge Bjerges natur. Vi har arbejdet med unge i naturen i knap ti år, fordi vi hele tiden har troet på, at det kunne gøre en forskel. Den forskel kan vi ikke skabe alene, og derfor samarbejder vi med kommuner og organisationer. Sammen flytter vi naturen ind i den socialfaglige- og terapeutiske praksis, fordi vi tror på, at naturens rum og fænomener kan være med til at skabe nye muligheder for unge på kanten.

KOM SELV I GANG

Hvis du er fagprofessionel som for eksempel lærer, pædagog eller terapeut og selv vil i gang med at inddrage naturen i dit arbejde, kan du begynde her.

Spørgsmål vi tit får

Hvem er I?

Natur til et godt liv – Laboratoriet er et natursocialt program under Bikubenfonden. Vi er opbygget som et partnerskab, der består af Bikubenfonden, udvalgte kommuner og NGO’er, der sammen har indgået et fælles forpligtende udviklingssamarbejde. Sekretariatet holder til i naturområdet Svanninge Bjerge på Sydfyn, som ejes af Bikubenfonden. Området er en del af den danske naturkanon og forvaltes med biodiversitet for øje. Bikubenfonden har lavet naturformidling for unge i området siden 2014, og Natur til et godt liv – Laboratoriet har eksisteret siden 2019.  

Hvem er jeres målgruppe?

Vores målgruppe er unge på kanten mellem 13 og 30 år. Når vi siger unge på kanten, mener vi unge på kanten af samfundets fællesskaber. Fælles for de unge er, at de er ramt at komplekse problemstillinger og er udfordrede i forhold til relationer. De kæmper for eksempel med psykisk mistrivsel, har svært ved at tro på sig selv og har svært ved at mestre hverdagen. Nogle går i alternative tilbud til folkeskolen eller går måske slet ikke i skole. Andre er ældre, men kæmper for eksempel med psykisk sårbarhed eller misbrug.

Hvad gør I?

Vi udvikler og afprøver naturintegreret socialt arbejde (NISA). Det betyder, at vi sammen med fagprofessionelle som psykologer og socialpædagoger rykker det socialfaglige arbejde med unge ud under åben himmel og bruger naturens rum og fænomener til at øge livsmestringen hos dem.

Hvem er jeres partnere?

Vores partnere er kommuner og NGO’er, der arbejder med unge i målgruppen. I kommunerne samarbejder vi med forskellige afdelinger, for eksempel botilbud, familierådgivningsenheder og flere ungdomsskoler.  

Hvordan ser et forløb ud?

Unge, som er med i natursociale indsatser hos os, er oftest i enten et behandlingsforløb eller specialskoletilbud hos en af vores partnere. De fagprofessionelle arbejder naturintegreret med de unge i forløbene og supplerer med ture til Svanninge Bjerge. Når unge og fagprofessionelle er hos os på Sydfyn, arbejder vi tæt sammen om at bruge naturen og skoven til blandt andet at træne livsmestring, skabe nye erkendelser og styrke fællesskaber.

Hvad kan naturen i det sociale arbejde?

Naturintegreret socialt arbejde (NISA) kan bruges til at styrke livsmestring og trivsel hos unge, viser vores erfaringer, forskning og evalueringer. Det socialfaglige arbejde spirer på nye måder, når engagerede fagprofessionelle og unge aktivt integrerer naturen i deres forløb. Tæt skov og åbne vidder skaber nye arenaer for læring, som kan noget andet, end når den unge og den fagprofessionelle sidder sammen mellem fire hvide vægge.

Kan I dokumentere, at det virker?

Det er dokumenteret, at det at være i naturen har en positiv effekt på vores mentale, fysiske og sociale sundhed. Men naturen gør det ikke alene. Vellykket naturintegreret socialt arbejde kræver fagprofessionelle, der faciliterer arbejdet i naturen og formår at skabe transfer til den unges liv, altså at overføre de erfaringer, kompetencer og indsigter, den unge har fået i naturen, til hverdagen derhjemme. Det viser de forsknings- og evalueringsrapporter, der er lavet om Natur til et godt liv – Laboratoriet. 

Kan jeg som privatperson være med?

Vi arrangerer ikke ture for privatpersoner, men indgår partnerskaber med organisationer og kommuner, der udvikler og bringer nye perspektiver ind i arbejdet med unge på kanten.

Giver I økonomisk støtte til natursociale indsatser?

Vi støtter ikke indsatser udenfor partnerskabet økonomisk, men til vores partnere stiller vi blandt andet naturområde, faciliteter og personale til rådighed. Til partnere tilbyder vi også støtte til blandt andet udvikling, evaluering og formidling.