Natur til et godt liv

I den natursociale indsats Natur til et godt liv stiller Bikubenfonden naturområdet Svanninge Bjerge, naturfagligt personale og en række faciliteter til rådighed for organisationer og kommunale tilbud, der bruger naturen som element i pædagogiske og/eller terapeutiske forløb med unge på kanten, der har svært ved at mestre livet og kæmper med sociale problemer. Sammen indgår vi et samarbejde eller partnerskab, hvor vi udvikler den natursociale praksis og deler viden på området.
Toggle text

Siden 2005 har Bikubenfonden arbejdet med naturudvikling og -oplevelser i Svanninge Bjerge på Sydfyn. Gennem årene har vi fået stadigt større fokus på naturens potentiale i forhold til socialt udsatte. Dette fokus har udviklet sig til den natursociale indsats, Natur til et godt liv, som er specifikt målrettet unge på kanten fra hele Danmark. Det kan være unge med komplekse sociale problemer indenfor fire kerneproblemstillinger:

1. Relationer og fællesskab
2. Styr på hverdagen
3. Læringsrum
4. Selvværd og handlekraft

Det kan fx udmønte sig i problemer med misbrug, kriminalitet, hjemløshed, manglende uddannelse, ledighed og/eller psykisk sårbarhed – ofte i en kombination af flere problemer. 

Hvad er det naturen kan?

Naturen er et unikt sted for både socialt samvær, kropslig udfoldelse, stimulering af nysgerrighed og kreativitet. Der findes desuden forskningsbaserede undersøgelser, der viser, at naturen kan være et helende rum, hvor man kan afstresse kroppen og finde ro. Vi mangler dog mere viden for at kunne sige præcis, hvornår naturen kan gøre en forskel for at understøtte livsmestring hos unge på kanten.

Naturens positive virkninger hos mennesket er efterhånden veldokumenterede, og der findes i dag en del forskellige indsatser, hvor naturen indgår som virkemiddel i forløb med unge på kanten. Men dokumentations- og forskningsmæssigt er effekten af at integrere naturoplevelser i en samlet indsats med interventioner i flere miljøer et ungt og uudforsket område. Derfor har vi sammen med Skovskolen, Københavns Universitet udviklet programmet Natur til et godt liv – Laboratoriet

Laboratoriets udviklingsarbejde sigter mod at eksperimentere, afprøve og udvikle metoder og nye veje i at fremme livsmestringen hos unge på kanten ved at inddrage forløb i naturen. For at stille skarpt på praksisudviklingen har vi indgået tætte samarbejder med en række organisationer og kommuner. Her udvikler vi sammen velbegrundet praksis, opsamler viden og faciliterer et netværk partnerne imellem.

I Natur til et godt liv – Laboratoriet er der 6 partnere, der samlet indgår med 11 forskellige indsatser. En indsats er her defineret som et udviklingsforløb, hvor flere medarbejdere på tværs af organisationen sammen udvikler, afprøver og konceptualiserer livsmestrings- og/eller behandlingstilbud til unge på kanten, hvor naturen er et centralt element. Det er et vilkår for indsatsens deltagelse, at naturen indgår med en intensitet, der gør det muligt løbende at følge og evaluere specifikt på naturens betydning. 

Natur til et godt liv – Laboratoriet er således et fælles samarbejde omkring udvikling, afprøvning, dokumentation, evaluering og formidling af arbejdet med unge i naturen, hvor vi får en mere sikker viden om, hvordan det virker, når naturen inddrages i arbejdet med unge på kanten, og hvad der mere specifikt virker for hvilke målgrupper.

Natur til et godt liv – Laboratoriet
Evalueringsrapport fra 2016

Fra opstarten i 2014 og indtil foråret 2016, hvor indsatsen var målrettet både børn og unge, fulgte analyse -og rådgivningsvirksomheden Rådgivende Sociologer Natur til et godt liv.

LÆS DERES EVALUERINGSRAPPORT FRA MAJ 2016 HER

Rapport: Natur til et godt liv – Unges fortællinger om deres møder med naturen, 2022

Unge på kanten af samfundet kan potentielt få stor gavn af mødet med naturen. Men potentialet forløses langt fra altid. Det viser rapporten fra CeFU, Center for Ungdomsforskning, ved Aalborg Universitet, som har undersøgt sociale indsatser i ’Natur til et godt liv – Laboratoriet’ og identificeret seks principper for den videre udvikling af det natursociale felt.

LÆS HELE RAPPORTEN HER

Analyse af de fagprofessionelles udbytte og erfaringer med naturintegreret socialt arbejde, 2022

Analysen viser, at anvendelsen af naturen som rum og redskab i arbejdet med de unge i høj grad skaber en værdi for de fagprofessionelle. Det gør sig særligt gældende i forhold til to forhold:

  • Relationen til de unge
  • Samspillet med det terapeutiske arbejde eller anden praksis

LÆS HELE ANALYSEN HER

Naturintegreret socialt arbejde
Toggle text

Vi definerer naturintegreret socialt arbejde som ”Indsatser, hvor oplevelser og øvelser i naturen integreres i terapeutiske, behandlingsmæssige og pædagogiske forløb, med henblik på at understøtte bedre trivsel hos den enkelte person. For unge på kanten er der en særlig opmærksomhed på træning af kompetencer inden for livsmestring, som kan komme i anvendelse i et ofte udfordrende og besværligt miljø, hvor de kan understøtte og fremme en bedre trivsel.”

Toggle text

OPHOLD I SVANNINGE BJERGE
Svanninge Bjerge byder på en meget varieret natur og dertil knyttede oplevelsesmuligheder i form af mange forskellige rum i naturen, naturfænomener og aktivitetsmuligheder, der alle lægger op til egenrefleksion og styrkelse af livsmestring. Ud over de fysiske rammer stiller vi naturformidlere til rådighed – både til selve opholdene og til de praksisudviklingsforløb, vi arrangerer sammen med vores partnere.

Naturen i Svanninge Bjerge danner rammerne for de ture og forløb, som vi arrangerer i Natur til et godt liv. Vores partnere kan også komme på ophold i det tidligere skovløberhus Knagelbjerghus. Knagelbjerghus er indrettet med moderne faciliteter og overnatningsmuligheder for op til 20 personer, og der er opført en bålhytte lige i nærheden.

Ture og ophold indgår i det naturintegrerede sociale arbejde, som indsatsen har fokus på, og sammen med indsatserne arbejder vi med at overføre de indsigter, som der opstår ude i naturen til de unges egen hverdag.

Ofte stillede spørgsmål

Kan jeg som privatperson deltage i Natur til et godt liv?

Vi arrangerer ikke ture for privatpersoner i Natur til et godt liv-regi, men indgår partnerskaber med organisationer og kommuner, der bruger naturen som element i pædagogiske eller terapeutiske forløb med unge i udsatte positioner. På Svanninge Bjerges facebookside annoncerer vi løbende de ture og arrangementer, som vi laver for privatpersoner. Heriblandt er der også sansevandringer, hvor vi inddrager nogle af de samme elementer som vi arbejder med i Natur til et godt liv.

Kan vi få en smagsprøve på, hvad I tilbyder?

Ja, hvis I er en organisation, der arbejder med unge i udsatte positioner, kan vi tilbyde halvdagsture eller ophold i Knagelbjerghus. Vores faciliteter kan også danne ramme om praksisudviklingsforløb målrettet jeres personale.

Kan vi få økonomisk støtte til natursociale indsatser?

Vi støtter ikke denne type indsatser økonomisk, men stiller naturområde, faciliteter og personale til rådighed i forbindelse med indgåelse af samarbejder

Kontakt
Caroline
CAROLINE-MARIE VANDT MADSEN
LEDER AF SVANNINGE BJERGE
+45 31 37 56 82
cmvm@bikubenfonden.dk
Caroline
CAROLINE-MARIE VANDT MADSEN
Caroline er leder af Svanninge Bjerge. Hun arbejder med naturforvaltning, formidling og udvikling af området. Desuden er Caroline ansvarlig for den natursociale indsats 'Natur til et godt liv'.
Vil du være partner i
Natur til et godt liv?

Vi modtager gerne henvendelser om partnerskaber fra organisationer og kommuner, der er interesseret i at være med til at udvikle forløb i naturen i arbejdet med unge i udsatte positioner og som gerne vil dele deres viden på området. Kontakt os med en beskrivelse af jeres målgruppe og ønsker at få mere information.