Mere viden

Her finder du meget mere viden om naturintegreret socialt arbejde med unge. Du kan læse evalueringer og rapporter og dykke ned i, hvad unge og fagprofessionelle får ud af indsatserne i Natur til et godt liv – Laboratoriet.
Toggle text

Nedenfor finder du alt fra en forskningsrapport og evalueringer til artikler og podcasts, som giver dig mere viden om naturintegreret socialt arbejde og Natur til et godt liv – Laboratoriet.

Rapporter
Ni principper for naturintegreret socialt arbejde (2024)
Unges fortællinger om deres møder med naturen (2021)
Unges anbefalinger og forslag til løbende ungeinvolvering (2022)
Analyse af de fagprofessionelles udbytte og erfaringer med naturintegreret socialt arbejde (2022)
Hvad ved vi om arbejdet med udsatte unge i naturen? (2018)
Rapport: Slutevaluering af Bikubenfondens natursociale indsats for udsatte børn og unge i Svanninge Bjerge (2016)
Poster: Natur til et godt liv – Laboratoriet (2019)
Artikler og andre udgivelser
Laboratorium i Svanninge Bjerge udvikler nye metoder til at hjælpe udsatte unge i naturen, Socialt Indblik (2023)
Vi styrker unge i naturen, Bikubenfonden (2023)
Kan jeg klatre i træer, kan jeg også klare skolen, Natur og miljø (2023)
Pædagoger kan forløse naturmødets potentialer, BUPL 2022
Naturen som medterapeut, Tidsskrift for psykoterapi nr. 3, s. 17-22 (2021)
Kvaliteter ved naturpædagogik: Mere end bålhygge og skumfiduser (2023)
Når natur gør en forskel i det socialpædagogiske arbejde, Tidsskrift for Socialpædagogik 24. årg. nr. 1 (2021)