Rapporter

Rapporter
Ni principper for naturintegreret socialt arbejde (2024)
Unges fortællinger om deres møder med naturen (2021)
Unges anbefalinger og forslag til løbende ungeinvolvering (2022)
Analyse af de fagprofessionelles udbytte og erfaringer med naturintegreret socialt arbejde (2022)
Hvad ved vi om arbejdet med udsatte unge i naturen? (2018)
Rapport: Slutevaluering af Bikubenfondens natursociale indsats for udsatte børn og unge i Svanninge Bjerge (2016)
Poster: Natur til et godt liv – Laboratoriet (2019)