Medarbejdere

Natur til et godt liv – Laboratoriet

Caroline
CAROLINE-MARIE VANDT MADSEN
LEDER AF SVANNINGE BJERGE OG NATUR TIL ET GODT LIV – LABORATORIET
+45 31 37 56 82
cmvm@bikubenfonden.dk
Caroline
CAROLINE-MARIE VANDT MADSEN
Caroline er leder af Svanninge Bjerge. Hun arbejder med naturforvaltning, formidling og udvikling af området. Desuden er Caroline ansvarlig for den natursociale indsats 'Natur til et godt liv'.
Dorte
DORTE ALGREN PEDERSEN
SERVICE- OG KOORDINERINGSMEDARBEJDER
+45 61 34 98 49
dap@bikubenfonden.dk
Dorte
DORTE ALGREN PEDERSEN
Dorte arbejder med at koordinere camps for vores målgruppe i den natursociale indsats ’Natur til et godt liv’ samt arrangere events, møder og andre aktiviteter tilknyttet denne indsats samt Svanninge Bjerge og Høbbet A/S.
Katrine
KATRINE HULGARD
BIOLOG OG UDVIKLINGSMEDARBEJDER
+45 31 22 38 11
khd@bikubenfonden.dk
Katrine
KATRINE HULGARD
Katrine arbejder med formidling og udvikling i Svanninge Bjerge. Hun har bl.a. fokus på udvikling af indsatser og metoder i den natursociale indsats ’Natur til et godt liv’.
Marie Hohnen_1
MARIE HOHNEN
KOMMUNIKATIONSMEDARBEJDER (SYGEMELDT)
+45 53 55 22 12
mhn@bikubenfonden.dk
Marie Hohnen_1
MARIE HOHNEN
Marie arbejder med kommunikation af den natursociale indsats ’Natur til et godt liv’ i Svanninge Bjerge.

Direktion og ledelse

Direktør Søren Kaare-Andersen
SØREN KAARE-ANDERSEN
ADM. DIREKTØR
+45 40 11 32 72
ska@bikubenfonden.dk
Direktør Søren Kaare-Andersen
SØREN KAARE-ANDERSEN
Søren har det overordnede ansvar for Bikubenfonden – herunder fondens investeringer inkl. Enkotec A/S.

TILLIDSHVERV
BIFI A/S (bestyrelsesformand)
Høbbet A/S (bestyrelsesformand)
Bikuben Foundation New York inc. (bestyrelsesformand)
Roskilde Kulturservice A/S (bestyrelsesformand)
Hjem til Alle alliancen (næstformand)
Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger (bestyrelsesmedlem og formand for revisions- og risikoudvalget)
Pensionskassen Arkitekter & Designere (bestyrelsesmedlem og formand for revisions- og risikoudvalget)
Enkotec A/S (næstformand)
KAB – Københavns Almene Boligselskab (bestyrelsesmedlem)
NunaFonden (bestyrelsesmedlem)
H. P. Lorentzens Stiftelse (bestyrelsesmedlem)

ØVRIGE:
Nasdaq Københavns Rådgivende Udvalg (formand for det rådgivende udvalg)
Chef for socialområdet Sine Egede
SINE EGEDE ESKESEN
UDVIKLINGSDIREKTØR
+45 27 29 47 47
se@bikubenfonden.dk
Chef for socialområdet Sine Egede
SINE EGEDE ESKESEN
Sine er overordnet ansvarlig for udvikling af Bikubenfondens filantropiske strategier, metoder og kompetencer på tværs af social- og kunstområdet.

TILLIDSHVERV
Mind Your Own Business (bestyrelsesmedlem)
BIFI A/S (bestyrelsesmedlem)
Høbbet A/S (bestyrelsesmedlem)
Foreningen Thoravej 29 (bestyrelsesmedlem)
INVI - Institut for vilde problemer (bestyrelsesmedlem)
En Barndom uden Vold i Familien (bestyrelsesmedlem)
Jakob Schjørring
JAKOB SCHJØRRING
CHEF FOR DET SOCIALE OMRÅDE
+45 31 26 35 06
jasc@bikubenfonden.dk
Jakob Schjørring
JAKOB SCHJØRRING
Jakob er overordnet ansvarlig for Bikubenfondens arbejde med missioner og systemforandring på socialområdet.