Velkommen
til Svanninge
Bjerge

Svanninge Bjerge ligger på Sydfyn og udgør en del af De Fynske Alper. Alle er velkomne til at gå en tur i området og opleve det rige plante- og dyreliv
Toggle text

I Svanninge Bjerge kan du opleve det særlige kuperede landskab, som er skabt af fortidens ismasser. Du kan møde de sorte Welsh Black-køer, som går frit omkring i skoven, og du kan besøge vildskovområdet, hvor dyr og planter får lov til at vokse og udvikle sig på egne præmisser.

Svanninge Bjerge er sammen med Svanninge Bakker i 2018 udpeget til Danmarks Naturkanon som et af landets unikke natursteder. I foråret 2024 blev Svanninge Bjerge sammen med resten af Geopark Det Sydfynske Øhav udpeget som UNESCO Global Geopark.

Bikubenfonden ejer og forvalter Svanninge Bjerge, der også bliver brugt til den natursociale indsats 
Natur til et godt liv.

I Svanninge Bjerge har vi en forskningsstation, der ligger midt i vores naturområde. Det giver os et vigtigt grundlag for at kvalificere vores arbejde med naturen
Svanninge Bjerge er certificeret for biodiversitet
Toggle text

I Svanninge Bjerge arbejder vi målrettet for at fremme betingelserne for en mere mangfoldig natur. Det har vi gjort gennem en årrække, og vi har bl.a. genoprettet vådområder, indsat kvæg og heste, som med deres adfærd er med til at give en større variation og dermed øger potentialet for en højere biodiversitet i området, samt arbejdet med at skabe lysåbne arealer og fremme naturlige karakteristika for skov. Vores arbejde har været fulgt tæt af forskere og eksperter undervejs, og du kan finde de forskellige undersøgelser, som vi har fået lavet gennem årene her.

For at kvalitetssikre og dokumentere indsatsen har vi sammen med HedeDanmark arbejdet for at opnå en såkaldt økosystemtjenestecertificering for biodiversitet. En økosystemtjeneste er elementer, som vi mennesker har gavn af i et økosystem, fx optag og lagring af CO2, biodiversitet, grundvandsikring og friluftsliv. Svanninge Bjerges certificering er rettet mod biodiversitet med fokus på disse tre områder:

  1. Bevarelse og forbedring af naturnetværk, fx ved at sikre og skabe flere sammenhængende, åbne arealer i skoven, hvor fx flagermus kan flyve.
  2. Genskabelse af arters diversitet med fokus på at forbedre levestederne for den truede hasselmus, der lever i Svanninge Bjerge.
  3. Genskabelse af naturlige skovkarakteristika, fx ved at accelerere ældningen af træer og skabe mere dødt ved.
Certificering af biodiversitet

Certificeringen er en tillægscertificering til FSC’s skovcertificering, der sikrer ansvarligt skovbrug. I 2023 havde vi besøg af auditøren, WSP, der validerede vores indsats, og senere på året opnåede vi en certificering. For at bibeholde certificeringen skal vi dokumentere vores arbejde og effekten heraf, ligesom indsatsen løbende blåstemples af tredjepart. 

Følg os på Facebook

Her kan du følge med i dagligdagen i skoven. Det er også her, vi informerer om ture og arrangementer i Svanninge Bjerge, som du kan deltage i.