Vores partnere

I Natur til et godt liv – Laboratoriet arbejder vi tæt sammen med kommuner og NGO’er i udviklingspartnerskaber. Sammen tester, udvikler og udbreder vi naturintegreret socialt arbejde.
Toggle text

Partnerne i Natur til et godt liv – Laboratoriet er kommuner og NGO’er, som arbejder med unge på kanten. Partnerne er nerven i udviklingen af det naturintegrerede sociale arbejde. Og de er linket til de unge, som det hele handler om. De unge går måske på en specialskole eller er tilknyttet et jobcenter i en partnerkommune. Det kan også være, at den unge er i et terapiforløb hos en tilknyttet NGO.

Partnerne fordeler sig geografisk i hele landet og laver forløb med naturintegreret socialt arbejde med unge, dér hvor de er. Forløbene bliver suppleret med besøg i Svanninge Bjerge. Her har fagprofessionelle og unge mulighed for at bruge faciliteter og overnatningsmuligheder i skoven. Vi giver også sparring til at integrere naturen i arbejdet med unge. Og så tilbyder vi ture med naturformidlere, der hjælper med at koble naturen og den socialfaglige praksis.

Nye partnere starter med at sætte sig mål for både partnerskabet, de fagprofessionelle og de unge. Som ny partner skal du have idéer til anderledes måder at arbejde i naturen på. Vi indgår ikke i partnerskaber for at gøre mere af det, vi allerede gør, men vi vil gerne i dialog om at prøve noget nyt.

Har du idéer, kender du til spændende projekter eller rapporter, vi skal kende til, så skriv gerne til info@naturtiletgodtliv.dk. Vi vil meget gerne i dialog med dig. 

Virker det?

Vi har udvalgt to centrale undersøgelser og en forskningsrapport, der fremhæver erfaringer og effekter af naturintegreret socialt arbejde. Læs de tre rapporter her.