Organisation og historie

Natur til et godt liv – Laboratoriet har siden 2014 arbejdet med at blive klogere på, hvordan naturintegreret socialt arbejde virker. Det gør vi med base i Svanninge Bjerge på Sydfyn.
Toggle text

Vi er bygget op som et partnerskab mellem sekretariatet, der er en del af Bikubenfonden, og kommuner og NGO’er i hele landet.

Naturen i Svanninge Bjerge danner rammerne om mange af de forløb, vi arrangerer i Natur til et godt liv – Laboratoriet. Naturen her er varieret og rummer mange muligheder, der alle lægger op til refleksion og styrkelse af livsmestring.

Vores partnere har en lang række forløb, som både foregår hos os i Svanninge Bjerge og hos partnerne selv i kommuner og organisationer fordelt over hele landet. Ud over de fysiske rammer stiller vi i sekretariatet naturformidlere til rådighed og fungerer som sparringspartner. Det sker både under selve opholdene og i forbindelse med de forløb, vi arrangerer sammen med vores partnere.

Vores partnere kan også komme på ophold i det tidligere skovløberhus Knagelbjerghus, hvor vi afholder kurser og hjælper med at udvikle naturintegrerede sociale indsatser. Knagelbjerghus er indrettet med moderne faciliteter og overnatningsmuligheder for op til 20 personer.

Opholdene er en del af det naturintegrerede sociale arbejde (NISA). Sammen med vores partnere arbejder vi med at overføre de indsigter, som opstår ude i naturen, til de unges egen hverdag.

Vores vision

Alle unge på kanten mellem 13 og 30 år skal have mulighed for at blive styrket i naturen. Det er vores vision i Natur til et godt liv – Laboratoriet. Derfor arbejder vi for at udbrede vores metode, som hedder naturintegreret socialt arbejde (NISA). Det gør vi bl.a. ved at dele vores viden og erfaringer og mobilisere samarbejdspartnere. Du kan læse mere her.

Vores historie
Toggle text

I 2014 fik Bikubenfonden øje på, at naturen har et potentiale i forhold til unge, der kæmper med fx misbrug, kriminalitet eller mental trivsel. Det blev til partnerskabet Natur til et godt liv, og i årene 2014-18 blev faciliteterne i Svanninge Bjerge blandt andet brugt til at lave formidlingsture og overnatningsophold for udsatte børn og unge.

Bikubenfonden kunne se et stort potentiale i natursocialt arbejde. Men der manglede en fælles ramme for den viden, der var. I 2018 fik fonden hjælp af Københavns Universitet til at lave vidensoversigten: Hvad ved vi om arbejdet med udsatte unge i naturen?

Rapporten viser, at socialt arbejde i naturen har potentiale. Canadiske og amerikanske undersøgelser af Wilderness- og Adventure Therapy viser positive resultater med unge, der er i misbrugsbehandling, har lavt selvværd og har svært ved at mestre livet. Forskningen viser, at indsatser i naturen blandt andet kan hjælpe unge med at styrke relationer.

Med rapporten i hånden stod det klart for Bikubenfonden, at der manglede et forum for udvikling af socialt arbejde i naturen i en nordisk kontekst.

I 2019 stiftede Bikubenfonden derfor sammen med bl.a. Skovskolen på Københavns Universitet Natur til et godt liv – Laboratoriet. Det skulle i tæt samarbejde med de fagprofessionelle og unge hos partnerne arbejde videre med det, der blev efterspurgt i rapporten: Klare målgruppebeskrivelser, rige beskrivelser af arbejdet i naturen, fokus på transfer mellem de unges hverdagsliv og forløb i naturen - og beskrivelser af god praksis.

I 2021 blev Natur til et godt liv – Laboratoriet gjort permanent som et program under Bikubenfonden i Svanninge Bjerge. I dag er vi et partnerskab mellem Bikubenfonden, kommuner og NGO’er, der tester, udvikler og dokumenterer naturintegreret socialt arbejde.

”Vi bruger redskaberne fra Natur til et godt liv på mange forskellige måder i ungdomsskole og heltidsundervisning og kan se, at det virker. Derfor er der også på sigt en idé om at udbrede det til det almene skoleområde.”

– Kim Stendorf, afdelingsleder, UngSlagelse.