Alle unge på kanten mellem 13 og 30 år skal have mulighed for at blive styrket i naturen.
Toggle text

Det er vores vision i Natur til et godt liv – Laboratoriet. Derfor arbejder vi for at udbrede vores metode, som hedder naturintegreret socialt arbejde (NISA). Det gør vi ved at dele vores viden og erfaringer og mobilisere samarbejdspartnere.

Vi har siden 2019 arbejdet med at udvikle NISA gennem vores partnerskaber med kommuner og organisationer. Vi arbejder grundlæggende i tre spor:

  • Vi udvikler, afprøver og beskriver NISA, som styrker unges livsmestring og trivsel.
  • Vi indgår i samarbejder med aktører, der har lyst til at udvikle NISA sammen med os.
  • Vi deler viden om NISA blandt andet ved at deltage i netværk, konferencer og workshops.

Vi arbejder hele tiden på at gøre vores redskaber og resultater tilgængelige for så mange som muligt og afsøger løbende nye samarbejdsmuligheder. For vi tror, at vi kan bidrage til at hjælpe nogle af de mange unge, der kæmper med mistrivsel.

Vi vil gerne skabe bedre rammer for at udbrede NISA, og vi arbejder på at mobilisere andre fonde, uddannelsesinstitutioner og organisationer til at gøre det sammen med os. 

Hvis du har idéer, spændende projekter eller rapporter, vi skal kende til, så skriv gerne til info@naturtiletgodtliv.dk. Vi vil meget gerne i dialog med dig. 

Kom selv i gang

Naturintegreret socialt arbejde (NISA) bidrager med værktøjer til at tage det sociale arbejde med ud i naturen og bruge de elementer, der er dér, til at skabe nye erkendelser. Du kan læse mere om vores metode og finde vores metodekort her.