Leder: Natur er en genvejstast til trivsel

At arbejde med unge i naturen er en god investering for både kommunekassen, skolerne og mest af alt for de unge selv. Kim Stendorf er leder af Slagelse Kommunes heltidsundervisning, hvor metoderne fra Natur til et godt liv – Laboratoriet er en del af det pædagogiske fundament.
Toggle text

En kæmpe genvejstast. Sådan kalder afdelingsleder i Slagelse Kommune Kim Stendorf de metoder og redskaber fra Natur til et godt liv – Laboratoriet, som han og hans personale de sidste seks år har brugt i arbejdet med kommunens unge. Metoderne er en del af indsatserne til en meget bred gruppe unge med faglige, personlige eller sociale udfordringer, som går i kommunens specialtilbud og heltidsundervisning. 

”Vi har haft natursociale indsatser på hjernen i UngSlagelse de sidste seks-syv år, for vi kan se, at de rammer plet. Metoderne fra Natur til et godt liv er en kæmpe genvejstast i arbejdet med unge. Vi kan så tydeligt se, at vores unge udvikler sig og vokser, når vi arbejder pædagogisk med dem i naturen. Her når de unge de mål, vi sammen sætter, langt hurtigere og klarere, end med alle andre indsatser vi har prøvet,” siger Kim Stendorf. 

Naturintegreret socialt arbejde med en bred målgruppe af unge
Toggle text

Slagelse Kommune er partner i Natur til et godt liv – Laboratoriet, og UngSlagelse har arbejdet med naturintegreret socialt arbejde siden 2016. Kommunen bruger metoderne til mange forskellige målgrupper af unge – fra folkeskoleelever, der har brug for et positivt selvtillidsboost på en femdages robusthedscamp til unge med flere diagnoser og massiv skolevægring, som går i heltidsundervisning med naturintegreret socialt arbejde som omdrejningspunkt.  

Fælles for indsatserne er, at de stræber mod at gøre eleverne til selvstændige mennesker, som kan tage beslutninger i deres eget liv. 

”Det kræver, at vi som professionelle bruger lige så mange kræfter, kalorier og tid på elevernes personlige og sociale kompetenceudvikling som på det faglige. Og her bruger vi Natur til et godt liv. Når vi er udenfor og arbejder med de her metoder og redskaber, ser vi nye sider af de unge. Flere af deres kompetencer kommer i spil, og det er nemmere at få øje på succeserne,” forklarer Kim Stendorf. 

Men den allervigtigste ingrediens er ikke selve naturen, understreger han. Det er de fagprofessionelles evner og lyst til at brugen naturen. 

”Vi kommer kun i mål, hvis der er personale, som vil det her, kan skabe et trygt miljø og er gode til at skabe relationer – både mellem eleverne indbyrdes og mellem lærere og elever.” 

Naturen bliver en vigtig løftestang
Toggle text

I Slagelse oplever man, at arbejdet med metoder og redskaber fra Natur til et godt liv – Laboratoriet kan være livsforandrende.  

”Det er en løftestang for mange unge til at få adgang til en masse kompetencer, som de har, men som ellers har været pakket godt væk i kufferten. Det er unge, som får blik for hinandens styrker, finder selvværd, blomstrer og tør meget mere end før. Og unge, der udvikler sig positivt, hurtigere end vi ellers havde turdet håbet på,” siger Kim Stendorf, som understreger, at resultaterne gælder mange forskellige typer unge, også dem der har det sværest. 

”Vi bruger redskaberne fra Natur til et godt liv på mange forskellige måder i ungdomsskole og heltidsundervisning og kan se, at det virker. Derfor er der også på sigt en idé om at udbrede det til det almene skoleområde. En af kommunens folkeskoler har allerede valgt at gøre ideerne og teorierne til en del af deres inklusionsindsats,” fortæller Kim Stendorf. 

Det skaber plus på både unges og kommunens konto
Toggle text

I en tid, hvor kommunerne skal spare, må Kim Stendorf løbende tage stilling til, om det naturintegrerede sociale arbejde er pengene værd. 

”Jeg har arbejdet med heltidsundervisningen siden 1987, og jeg har ikke oplevet nogen indsats, som er så effektiv til at styrke social og personlig kompetenceudvikling hos unge som Natur til et godt liv. Det er vores opgave at nå i mål med vores elever, så de kan fungere personligt og socialt frem ad banen. Og hvis vi kan få hjulpet vores elever hurtigere og sikrere i land, er det jo også penge direkte ind på kontoen – både kommunens, skolens og ikke mindst elevens egen personlige konto. Og det kan vi med de her metoder,” siger Kim Stendorf. 

Han vurderer, at arbejdet med det naturintegrerede sociale arbejde ikke er dyrere end andre indsatser. 

”Både på skolerne og i kommunerne slås vi med at få de økonomiske ender til at nå sammen. Ressourcemæssigt står vi et sted, hvor der er mange ting, vi ikke kan. Men vi har opdaget, at vi kan få betydeligt mere for pengene end ellers, når vi bevæger os ind i det pædagogiske landskab omkring Natur til et godt liv,” siger Kim Stendorf.  

En bred gruppe unge
har glæde af metoderne

UngSlagelse, der både rummer ungdomsskole med heltidsundervisning og 10. klassecentret Xclass, er partner i Natur til et godt liv – Laboratoriet. I UngSlagelse bruger man naturintegreret socialt arbejde i arbejdet med mange forskellige typer unge: 

  • På robusthedscamps og læringscamps for grupper af unge med faglige, personlige eller sociale udfordringer. Deltagerne på camps går i kommunens folkeskoler og bliver visiteret til tilbuddet. 
     
  • I arbejdet med sent ankomne flygtninge- og indvandrerbørn og -unge. 
     
  • I heltidsundervisning i specialskoleafdelingen Eventen for unge med faglige, personlige og sociale udfordringer. Mange af de unge her har skolevægring og været i massiv mistrivsel i skolen. 
     
  • I arbejdet med unge i heltidsundervisningen i tilbuddet Kulturhuset for unge med typisk flere diagnoser og mange udfordringer både personligt, fagligt og socialt.