Det siger unge

”Udenfor kan man smide dårlige ting ud, og de forsvinder opad og væk – hvor det indenfor i et lokale, bliver i lokalet. De dårlige vibes er stadig i rummet.”
Toggle text

Sådan fortæller en ung i en undersøgelse, som Socialt Udviklingscenter (SUS) har lavet. I rapporten fortæller unge, der har været en del af forløb i Natur til et godt liv – Laboratoriet, hvad de mener, at forløbene har bidraget med for dem. Undersøgelsen bygger på workshops og interviews med unge selv.

De fortæller, at indsatsen og omgivelserne giver mulighed for både at være sig selv, men også at være sammen med andre. De oplever, at de får mulighed for at afprøve nye sider af sig selv, og oplever at de i naturen kan forbinde sig til noget, der er større end dem selv.  Mange unge oplever, at de gennem naturen får metaforer, de kan bruge til at sætte ord på det, der er svært.

”At bruge naturen, som vi gør, har åbnet mine horisonter, og jeg kan nikke til de ting. Personligt har jeg udviklet mig enormt meget. Jeg er blevet bedre til at sige fra, og jeg har lært om mine grænser. At træde tilbage, og at det er okay at gøre. Det er okay at gå ud i naturen og finde ro,” siger en anden ung.

Læs hele rapporten

Hvad mener unge selv, de får ud af at være en del af Natur til et godt liv – Laboratoriet? Det har Socialt Udviklingscenter SUS undersøgt gennem en ungeinvolveringsproces, hvor 10 unge, der alle havde været i forløb hos partnere i Natur til et godt liv – Laboratoriet, blev inviteret på ungecamp i Svanninge Bjerge, hvor de fik mulighed for at dele erfaringer og viden.

Find rapporten her.