Det siger fagprofessionelle

Fagprofessionelle får nye redskaber og øget arbejdsglæde
Toggle text

Nye måder at arbejde socialfagligt på, bedre mulighed for at styrke relationsarbejdet til unge og en øget arbejdsglæde. Det er nogle af de ting, som fagprofessionelle fremhæver, de har fået ud af at være en del af Natur til et godt liv – Laboratoriet. Det viser en analyse, som Oxford Research har lavet.

De fagprofessionelle fremhæver blandt andet, at der opstår nye muligheder for at hjælpe unge, og at det er lettere at skabe relationer, når man arbejder i naturen.

Men det er ikke kun positivt. Analysen viser også, at de fagprofessionelle oplever nogle barrierer for det naturintegrerede sociale arbejde. En af de største barrierer er naturen i sig selv. Hvis det for eksempel er meget koldt eller regner, kan det afholde de unge fra at dukke op.

En anden barriere er organisatorisk. For at naturintegrerede sociale indsatser skal lykkes, skal der være opbakning fra ledelsen, og der kan være udfordringer med at finde tid og ressourcer til fx planlægning og transport.

Arbejde med unge i naturen forbedrer relationsarbejdet med unge og øger de fagprofessionelles egen arbejdsglæde og trivsel, lyder nogle af konklusionerne i rapporten, som du kan finde her.

Læs hele rapporten

Hvad får de fagprofessionelle ud af at være en del af Natur til et godt liv – Laboratoriet? Det har Oxford Research lavet en undersøgelse af, som er baseret interviews med fagprofessionelle fra vores partnerkommuner og -organisationer. Læs hele rapporten her.