Hjemløse unge

I Bikubenfonden arbejder vi for at stoppe hjemløshed blandt unge. Det gør vi i regi af Hjem til Alle alliancen, der består af mere end 20 partnere på tværs af civilsamfund, kommuner, private aktører og fonde.
Toggle text

I 2016 var vi med til at starte Hjem til Alle alliancen. I regi af alliancen arbejder vi for at stoppe hjemløshed blandt unge. Det gør vi både ved at bidrage aktivt til løsninger, der kan sikre flere unge adgang til bolig, støtte og fællesskaber lokalt, men også ved at sætte problemet på den politiske dagsorden.

Sammen med Hjem til Alle alliancen fokuserer vi på at ændre det system, der er med til at fastholde unge i hjemløshed. Vi mener, at der med hjemløseaftalen fra november 2021, er et bedre fundament for at komme i mål med at stoppe hjemløshed blandt unge. Sammen med alliancen arbejder vi for at udbrede en Housing First baseret tilgang til hjemløshed, hvor en egnet bolig og god social støtte går hånd i hånd. Der venter et langt sejt træk, hvor vi sammen skal gøre ambitioner til lokal virkelighed. Sammen med alliancen følger vi det politiske tæt og understøtter både nationale og lokale tiltag for at stoppe hjemløshed.

Vi støtter fortsat Hjem til Alle alliancen for at understøtte rammerne for det langsigtede arbejde.

LÆS MERE OM HJEM TIL ALLE ALLIANCEN

På Hjem til Alle alliancens hjemmeside kan du læse mere om alliancens arbejde med at stoppe hjemløshed blandt unge. Læs med her

Housing first

Hjem til alle har udviklet en konkret guide til, hvordan kommunerne implementerer Housing First tilgangen i deres arbejde med hjemløse, den finder du her.

Vi indgår også i andre partnerskaber med fokus på hjemløse unge.

Længerevarende partnerskaber:

Hjem til dig

Hjem til Dig er et samarbejde mellem Hjem til Alle alliancen, Røde Kors og Bikubenfonden, som afsøger, hvordan nye former for frivillighed kan være med til at forebygge og stoppe hjemløshed. Løsningerne kan se forskellige ud og afhænger af den enkelte unges konkrete situation. Indtil videre har der været gode erfaringer med at tilbyde unge et midlertidigt værelse hos en frivillig vært i 3-6 måneder, og samtidig tilbyde den unge en frivillig boligmentor, som kan hjælpe med boligsøgningen. I projektets første fase fra 2018 til 2021 lykkedes det for 21 ud af 23 unge at komme i egen bolig efter kun få måneder hos en vært.

Målet er at hjælpe så mange unge som muligt til en stabil boligsituation. De unge i projektet kommer ofte fra konfliktfyldte hjem og overnatter eksempelvis på sofaer hos venner og bekendte. Fælles for unge i Hjem til Dig er dog, at de alle står med et akut behov for hjælp til en stabil boligsituation.

Hjem til Dig bygger ovenpå de gode erfaringer med værtsophold og boligmentorer, men med en åben og eksperimenterende tilgang til endnu flere måder at tænke frivillighed på.

Hjem til Dig er en dansk version af Depaul UKs velafprøvede britiske koncept Nightstop. Hjem til Alle alliancen, Dansk Røde Kors og Ungdommens Røde Kors samarbejder med Aarhus, København og Roskilde Kommune om at udvikle den danske version. De første matches mellem familie og ung skete i 2018. 

Bo-Sammen/ Kollegiemodellen

Bo-Sammen/ Kollegiemodellen bygger på grundtanken om, at vejen ud af hjemløshed handler om andet end en bolig. Det handler også om at få adgang til venskaber, fællesskaber og netværk med andre unge – og få en uddannelse. Vi har reserveret 10 % af værelserne på Bikuben Kollegiet i København og på vores kollegium i Odense til unge mellem 17-30 år, som er hjemløse eller er i risiko for at blive det, og som enten allerede er studerende eller har planer om at blive det inden for et år. Desuden har vi etableret et tæt samarbejde med de respektive kommuner. Bo-Sammen tager højde for, at mange af de unge hjemløse har psykiske eller sociale problemer, som kræver en særlig indsats. Derfor følger der intensiv kommunal bostøtte med før, under og efter indflytningen. Det er kommunen, der henviser de unge, de vurderer som et godt match for kollegiet. Kollegiet bidrager med en aktiv indsats for at skabe gode fællesskaber for alle de unge, der bor på kollegiet. Vi fortæller meget gerne om, hvordan dit kollegie kan blive en del af en moderne kollegiemodel med fokus på fællesskab, som stadigt flere unge efterspørger. I 2019 blev Bo-Sammen/ Kollegiemodellen udvalgt som 1 ud af de 50 mest innovative boligløsninger på hjemløseområdet i Europa.

Bedre løsninger for unge i hjemløshed

Hjem til Alle er sammen med København Kommune, Aarhus Kommune, Roskilde Kommune, Faaborg-Midtfyn Kommune, Aalborg Kommune, Realdania, Socialstyrelsen, VELUX FONDEN og Bikubenfonden ved at udforske nye og bæredygtige måder at tilvejebringe flere betalelige boliger og sikre intensiv, fleksibel og individuelt tilrettelagt social støtte og adgang til fællesskaber for unge, der ikke har et hjem. Bikubenfonden har støttet indsatsen med 3 mio. kr.

Kontakt
Jakob Schjørring
JAKOB SCHJØRRING
CHEF FOR DET SOCIALE OMRÅDE
+45 31 26 35 06
jasc@bikubenfonden.dk
Jakob Schjørring
JAKOB SCHJØRRING
Jakob er overordnet ansvarlig for Bikubenfondens arbejde med missioner og systemforandring på socialområdet.
Få mere information om vores satsning Unge på kanten