Mere beslutningskraft til unge på kanten

Bikubenfonden indgår i 2024-2026 i et udviklingspartnerskab sammen med Københavns Kommune, Roskilde Kommune og Ballerup Kommune.
Toggle text

Sammen med Københavns Kommune, Ballerup Kommune og Roskilde Kommune, undersøger vi, hvad der sker, når udsatte unge i højere grad træffer egne beslutninger. Det gør vi med et fælles ønske om at finde svar på, hvordan vi kan blive bedre til at hjælpe de unge, der har brug for støtte.

Mere konkret undersøger vi, hvad der skal til for at de unge oplever at have mere beslutningskraft? Hvordan påvirker det mødet mellem den unge og de fagprofessionelle? Og kan øget beslutningskraft være en tilgang som kan styrke de unges vej ind i voksenlivet?

De tre kommuner indgår i udviklingspartnerskabet med hver deres erfaringer med at arbejde med udsatte unges beslutningskraft og Bikubenfonden bidrager fagligt og finansielt.

Sammen vil vi invitere udsatte unge, organisationer, beslutningstagere m.fl. til fælles videns- og idéudvikling om muligheder og udfordringer ved at styrke udsatte unges beslutningskraft.

KAN ØGET BESLUTNINGSKRAFT GØRE EN FORSKEL? 
Vi har i Bikubenfonden indledningsvist indhentet viden om, hvilke nye tilgange til arbejdet med udsatte unge, der kunne være mere potentiale i at undersøge nærmere. Her har arbejdet med udsatte unges beslutningskraft vist et særligt potentiale.

Med det nye udviklingspartnerskab håber vi at samle og skabe ny læring og erfaring på tværs. Under hele forløbet lægger vi stor vægt på at involvere de unge, det hele drejer sig om, så vi sikrer at deres levede erfaringer sætter aftryk på de konkrete indsatser.

Det er samtidig vigtigt for os, at vi er i løbende dialog med faglige repræsentanter, beslutningstagere mv. og bidrage til den nationale debat om, hvordan vi arbejder med udsatte unge. 

Københavns Kommune, Roskilde Kommune og Ballerup Kommune indgår sammen med Bikubenfonden i et udviklingspartnerskab, der kører i 2024-2026 med finansiel støtte på 15,8 mio. kr. til den samlede indsats fra Bikubenfonden.

De tre partnerskaber:

Københavns Kommune

Københavns Kommune er gået sammen med en række organisationer om at finde nye veje i arbejdet med udsatte unge. I forbindelse hermed undersøges forskellige greb til at skabe nye rammer for de unges møde med systemet og systemets tilgang til de unge og muligheder for at møde de unge på nye måder. Organisationerne der er gået sammen i København, er Team Mod På Livet, Konsulenthuset for Socialøkonomi, Fjerde Sektor og Fishtank.

Ballerup Kommune

Ballerup Kommune tilbyder alle borgere, der har et behov og som ønsker det, et Sammenhængende Borgerforløb. De vil nu bruge den erfaring til at undersøge, hvordan udsatte unges beslutningskraft kan fremmes yderligere ved at reducere de økonomiske barrierer der kan være, når der skal udvikles tværfaglige løsninger.

Roskilde Kommune

Roskilde Kommune har arbejdet målrettet med, hvordan børn og unge systematisk kan inddrages før, under og efter et møde, så den enkelte indsats tilpasses barnets eller den unges behov. Kommunen har desuden erfaring med at inddrage unge i et ungebyråd, som hvert år arbejder med forskellige mærkesager på børne- og ungeområdet. Kommunen vil gerne undersøge, hvad der skal til for, at de fagprofessionelle kan blive sparringspartnere – i stedet for beslutningstagere - for de unge.

Kontakt:
Pernille Bird
PERNILLE BIRD
PROGRAMCHEF & UDVIKLINGSPARTNER
+45 28 92 34 17
pbd@bikubenfonden.dk
Pernille Bird
PERNILLE BIRD
Pernille arbejder med at skabe systemiske forandringer i samarbejde med visionære aktører på socialområdet og har bl.a. ansvar for fondens arbejde med sociale investeringer.