Rapporter og udgivelser på kunstområdet

Øvrige udgivelser på kunstområdet
Publikation: HAUT – Residencies
Metodeguide: Betydningen af museumsoplevelser
Rapport: Kunstnermiljøer – udviklingen af den blandede by
Publikation: Koreografisk metode – TOOLBOX
Peripeti: Tidsskrift for dramaturgiske studier – Fix&Foxy
Viden: Scenekunstneriske Udviklingsprocesser
Billedkunstens betydning 2022
Podcast: Evaluering af LYT! på Glyptoteket
Scenekunstens betydning 2022
Midtvejsevaluering 2022: Udviklingsplatformen for Scenekunst
Publikationer: Corpus på Det Kongelige Teater
Rapport: IMAGINARIUM
Formidling: Kunstpodcast VISION
Rapport: Billedkunstens Økonomiske Rum, Markedets samlede størrelse, CBS 2018
Midtvejsevaluering: Udviklingsplatformen for Scenekunst
Rapport (podcast): X and Beyond
Evaluering: Udstillingsprisen Vision
Evaluering: Årets Reumert
Publikation: HAUT - Kunstnerisk udviklingsarbejde
Rapport: Makropol – TRAVERSE og ANTHROPIA
Rapport: Primer
Rapport: Kunstens Rammer