Vi nyskaber
muligheder

I Bikubenfonden arbejder vi med at nyskabe muligheder for unge på kanten og for aktuel scene- og billedkunst.
Toggle text

Vores strategiske fokusområder er adskilte. På det sociale område har vi fokus på unge i aldersgruppen 13-30 år med komplekse sociale problemer og arbejder med at styrke deres evne til at mestre livet. På kunstområdet har vi fokus på scene- og billedkunst og bistår professionelle kunstnere og kulturinstitutioner med at gå nye veje.

Selvom vores fokusområder er forskellige er vores tilgang den samme: Vi ønsker at udvikle og afprøve nyskabende idéer, strukturer og arbejdsformer med det formål at skabe mest mulig social værdi og kunstnerisk betydning. Vi tror på, at samarbejde er en god måde at skabe nye muligheder og varig forandring på. Derfor samler vi ofte mange parter om fælles indsatser, der ofte strækker sig over mange år.

Vi ser det som Bikubenfondens rolle i samfundet at være med til at skabe plads til nytænkning, kvalitet og langsigtede løsninger.