Særlige udviklingsindsatser

Hvert år tildeler vi udvalgte kulturinstitutioner bevillinger til formidlings- og udviklingsindsatser, der strækker sig over en årrække. Med disse bevillinger ønsker vi at skabe mulighed for, at institutionerne kan tænke nyt, udforske, eksperimentere og skabe en udvikling, der kan være til inspiration for hele feltet
Toggle text

Som uafhængig fond har vi en unik mulighed for at skabe rum for, at nye metoder bliver afprøvet, alternative veje bliver udforsket og eksperimenter bliver sat i gang. Det rum mener vi er uundværligt for, at danske kulturinstitutioner kan blive ved med at kvalificere arbejdet med kunsten og formidlingen af den. Derfor giver vi særlige bevillinger til nogle af de danske kulturinstitutioner, der har et stærkt fokus på udvikling og er i stand til at rykke egen institution og skabe en udvikling, der kan være til gavn og inspiration for hele scene- eller billedkunstfeltet.

Bevillingerne går blandt andet til, at kulturinstitutionerne kan udvikle deres praksis, eller formidlingen af kunsten. Forud for en bevilling af denne type ligger der altid en dialog om, hvilke behov, udfordringer eller uudnyttede potentialer, der ligger på området, så vi er enige om, hvad det er for en udvikling, der ønskes. Det kan tage tid at undersøge, om udviklingsindsatser har den ønskede virkning eller betydning. Derfor strækker bevillingerne sig som oftest over en årrække.

FOKUS PÅ DANS OG PERFORMANCE

Gennem en række dialogmøder med aktører inden for dans og performance har vi sporet os ind på, at der findes potentiale for udvikling inden for international udveksling samt netværk og vidensdeling på området. Derfor har vi de seneste år også støttet institutioner, der arbejder med disse mål for øje.

Ofte stillede spørgsmål

Hvem kan få denne type bevillinger?

Kulturinstitutioner der har stærk fokus på udvikling og kan skabe en væsentlig betydning inden for scene- eller billedkunstområdet.

Hvilke typer af indsatser kan man ansøge om?

Vi giver typisk bevillinger til indsatser, der afsøger nye formidlingsformater, arbejder med at udvikle nye typer af samarbejder eller kvalificerer eksisterende indsatser på nyskabende vis.

Hvilke kriterier skal være opfyldt?

Indsatsen skal være nyskabende og bibringe ny viden til institutionen eller feltet, styrke fagligheden eller skabe udvikling for institutionen eller den kunstneriske praksis. Desuden skal indsatsen være baseret på et højt fagligt niveau og gerne være forankret i institutionens samlede strategi.

Hvordan bliver disse udviklingsindsatser evalueret?

Kerneprincippet for vores evalueringspraksis er, at det ikke nødvendigvis er alt, der skal evalueres. Vi vurderer løbende, hvilke indsatser der skal evalueres. Når der evalueres skal det bidrage til viden og læring – for Bikubenfonden, for den organisation, der står bag indsatsen og for feltet. Det betyder også, at vi offentliggør alle vores evalueringer.

Eksempler på særlige udviklingsindsatser, vi har støttet

Teater Sort/Hvid

Teater Sort/Hvid modtog i 2016 en bevilling på 3.375.000 kr. til indsatsen All the world's a stage.

Gennem tre tematiske spor arbejder Sort/Hvid i en femårig periode med at skabe ekstraordinære scenekunstværker, der sætter den politiske utopi, Mellemøsten og dannelse på dagsordenen. Indsatsen udbygger de metoder, som Sort/Hvid har udviklet i de forudgående tre år, herunder en fortsat skærpelse af samarbejdet med kunstnere fra andre genrer, styrkelse og forfinelse af den politiske scenekunst, og en yderligere indsats i inddragelsen af videnspersoner og kompetencer i udviklingen af Sort/Hvids kunstneriske koncepter.

Desuden modtog Sort/Hvid i 2018 en bevilling på 500.000 kr. til indsatsen Fra crowdfunding til crowdsurfing.

I 2017 åbnede Sort/Hvid i en nyrestaureret slagtehal i Kødbyen – bl.a. med hjælp fra op mod 400 private personer og virksomheder, der bidrog med næsten 370.000 kr. til anlægsprojektet gennem en vellykket crowdfundingkampagne. Kampagnens succes afslørede et særligt engagement hos Sort/Hvids publikum og et potentiale for at udvikle stærkere relationer mellem teatret og dets publikum. Indsatsen Fra crowdfunding til crowdsurfing har til formål undersøge, udvikle og udvide Teater Sort/Hvids publikumsrelation til gavn for organisationens forretning og til inspiration for scenekunstbranchen.

Bora Bora

Bora Bora har i 2018 modtaget en bevilling til Bora Bora Residency Centre, som i 2018-2022 arrangerer 35 internationale residencies for talentfulde koreografer eller teaterfolk med en markant koreografisk ide. Tre af de deltagende residenter vil desuden få realiseret værker i co-produktioner med danske scener og teatre. Bevillingen er 4-årig og på 3.100.000 kr.

Det Kongelige Teater

Det Kongelige Teater modtog i 2017 en bevilling på 22.860.000 kr. til Visionsplan for Det Kongelige Laboratorium. Projektet, der løber frem til 2023 har til formål at udvikle det kunstneriske niveau på Det Kongelige Teater via fire initiativer: 

  • Skuespillets KGL Dansk, som er et forløb, hvor ny dansk dramatik udvikles.
  • KGL Akut, der i pop-up-format dramatiserer aktuelle begivenheder, mens de stadig er relevante.
  • Corpus, ballettens eksperimenterende kompagni og laboratorium, hvor bl.a. andre kunstarters muligheder afprøves i dansen.
  • Internationale tiltag, der blandt andet giver mulighed for at særlige internationale fagligheder kan hentes til København.

Politikens Kunstkritikerskole

Politiken modtog i 2017 en bevilling på 1.784.500 kr. til et års udviklingsarbejde med en Kunstkritikerskole, der skal løbe over de næste par år. Skolen er tænkt som et udviklingsforløb for talentfulde unge, der vil kvalificere deres evner som kritikere. Kunstkritikerskolen skal bidrage til at løfte kritikken af billed- og scenekunsten ind i en ny tid, både hvad angår genrer, faglighed og formater.

I 2018 modtog Politiken en bevilling på 296.000 kr. til videreudvikling af Kunstkritikerskolen i en version 2.0. Kunstkritikerskolen skal fortsat bidrage til at løfte kritikken af billed- og scenekunsten.

Sydhavn Teater

Sydhavn Teater modtog i 2017 en bevilling på 1.500.000 kr. til Mod til overmod!. Projektet vil over et treårigt forløb vitalisere publikums rolle i teatret gennem tre iscenesættelsesnedslag: et analogt, et virtuelt og et immersivt. For at vitalisere publikums rolle lader Sydhavn Teater sig inspirere af spilverdenens principper om interaktion, og målet er at få så stor diversitet i forestillingernes udtryk og dermed publikums tilstedeværelse i værkerne som muligt. Sydhavn Teaters ambition for iscenesættelsernes modtagelse har et lige dele lokalt, nationalt og internationalt sigte. 

Det Olske Orkester

Det Olske Orkester modtog i 2017 en bevilling på 1.500.000 kr. til etablering af et fast kompagni samt til at udvikle metoden ’konkret/abstrakt’, en poetisk fortælling og koreografi. På den baggrund vil de over de næste tre sæsoner fra 2017-2020 skabe en trilogi om Danmarks selvforståelse gennem de sidste 300 år til præsentation i Danmark og på international turné. 

Copenhagen Opera Festival

Copenhagen Opera Festival modtog i 2017 en bevilling på 6.530.420 kr. til et nyt programspor kaldet EDGE. Aktiviteterne i dette spor vil over en treårig periode udfolde sig i et krydsfelt mellem ny musikdramatik og formater, der på forskellig vis udfordrer og nytænker operagenren. EDGE skal imødekomme det store publikum, der ønsker at opleve det nyeste og mest banebrydende inden for international og national musikdramatik. Desuden skal det henvende sig til det yngre publikum, der vælger musikoplevelser på baggrund af kvalitet, relevans og nybrud. 

SMK (Statens Museum for Kunst)

SMK modtog i 2016 endnu en bevilling på 6.000.000 kr. til nye publikumsrettede formidlingsaktiviteter på SMK i perioden 2016-2019. Formidlingsaktiviteterne indbefatter SMK Fridays, 9x9x9 samt SMK Onsdag.

Sådan kommer du
i dialog

Vi hører gerne fra dig, hvis du har idéer til nyskabende formidlings- eller udviklingsindsatser, der kan være med til at rykke din organisation og feltet som helhed inden for scenekunst- og billedkunstområdet. Men da vi giver forholdsvis få bevillinger i denne størrelsesorden, anbefaler vi dig at sende en kortfattet mail, inden du går i gang med et stort ansøgningsarbejde. Så sender vi dig svar på, om et møde eller en egentlig ansøgning vil være relevant.