Årsrapporter og nøgletal

Bikubenfonden opnåede i 2018 et resultat på koncernniveau på 73,2 mio. kr. mod 152,6 mio. kr. året før. Af resultatet blev der bevilget 73 mio. kr. til fondsformål mod 113,8 mio. kr. året før
Toggle text

Uddelingerne er fordelt på 30 mio. kr. til unge på kanten, 43,9 mio. kr. til aktuel scene- og billedkunst samt 2,3 mio. kr. til andre formål. Endvidere er der sket tilbageførsel af uddelinger foretaget i tidligere år for 3,2 mio. kr., hvilket resulterer i en nettouddeling på 73 mio. kr.

Fonden havde pr. 31. december 2018 en balance på koncernniveau på 1.629,9 mio. kr. mod 1.615,2 året før. Egenkapitalen udgjorde 1.095,2 mio. kr. mod 1.103,9 mio. kr. året før.

Vi opfordrer bevillingsansøgere til at læse vores strategi grundigt igennem, inden de sender en ansøgning. Vi fokuserer hovedsageligt på langsigtede indsatser og samarbejder og mindre på enkeltdonationer. Det afspejler sig i niveauet af ansøgninger, der har resulteret i en bevilling. I 2018 har vi modtaget 641 ansøgninger, hvoraf 551 har fået afslag.

Høbbet A/S

Bikubenfonden ejer datterselskabet Høbbet A/S, der i tilknytning til Svanninge Bjerge driver landbrug og en forskningsstation. Læs årsrapporter for 20182017, 2016, 2015 og 2014 her

BIFI A/S 
Datterselskabet BIFI A/S er ejet af Bikubenfonden. Selskabet driver alle fondens investeringer i udenlandske Private Equity huse. Læs årsrapporter for 2018 og 2017 her