Årsrapporter og nøgletal

Bikubenfonden opnåede i 2017 et resultat på koncernniveau på 152,6 mio. kr. mod 147,6 mio. kr. året før. Af resultatet blev der bevilget 113,8 mio. kr. til fondsformål, hvilket er 23,1 mio. kr. højere end året før
Toggle text

Uddelingerne er fordelt på 48,2 mio. kr. til unge på kanten, 64,4 mio. kr. til aktuel scene- og billedkunst samt 3,2 mio. kr. til andre formål. Endvidere er der sket tilbageførsel af uddelinger foretaget i tidligere år for 2,0 mio. kr., hvilket resulterer i en nettouddeling på 113,8 mio. kr.

Fonden havde pr. 31. december 2017 en balance på koncernniveau på 1.616,4 mio. kr. mod 1.534,1 året før. Egenkapitalen udgjorde 1.103,9 mio. kr. mod 1.076,4 mio. kr. året før.

Vi opfordrer bevillingsansøgere til at læse vores strategi grundigt igennem, inden de sender en ansøgning. Vi er i disse år i gang med at implementere vores nuværende strategi, hvor der fokuseres mindre på donationer og mere på langsigtede indsatser og samarbejder. Det afspejler sig i niveauet af ansøgninger, der har resulteret i en bevilling. I 2017 har vi modtaget 1073 ansøgninger, hvoraf 978 har fået afslag.

Høbbet A/S

Bikubenfonden ejer datterselskabet Høbbet A/S, der i tilknytning til Svanninge Bjerge driver landbrug og en forskningsstation. Læs årsrapporter for 2017, 2016, 2015, 2014 og 2013 her

BIFI A/S 
Datterselskabet BIFI A/S er ejet af Bikubenfonden. Selskabet driver alle fondens investeringer i udenlandske Private Equity huse. Læs årsrapport for 2017 her