Om
Bikubenfonden

Bikubenfonden er en uafhængig, erhvervsdrivende fond, der arbejder for at nyskabe muligheder for unge på kanten af samfundet og for aktuel scene- og billedkunst.
Toggle text

I Bikubenfonden arbejder vi med flere filantropiske virkemidler end alene at give økonomisk støtte. Vi sætter undersøgelser og initiativer i gang for at skabe udvikling eller styrke et potentiale, og vi samler gerne flere parter om fælles indsatser og samarbejder for at skabe varige forandringer og gøre den størst mulige forskel. Vi ser det som Bikubenfondens rolle i samfundet at være med til at skabe plads til nytænkning, kvalitet og langsigtede løsninger. Vores arbejde foregår i Danmark og til dels Grønland.

DEBAT, KENDSKAB OG TRANSPARENS

Nøgleordene for vores kommunikation er at skabe debat, kendskab og transparens. Vi vil gerne dele den viden og de erfaringer, vi får gennem vores arbejde. Derfor kommunikerer vi åbent om vores arbejde, så vores samarbejdspartnere – og omverden i det hele taget – kan få indsigt i fondens aktiviteter. Se mere her. Vi deltager også aktivt i debatarrangementer og møder. Blandt andet arrangerer vi Kunstsalon VISION, der sætter emner inden for scenekunst og billedkunst til debat.

FN’S VERDENSMÅL 
Flere af vores aktiviteter understøtter FNs verdensmål vedr. sociale- økonomiske og miljømæssige forhold. På socialområdet har vi fokus på unge på kanten, hvor vi bl.a. arbejder med at bekæmpe hjemløshed blandt unge samt bane vejen for at flere udsatte unge kommer i job og uddannelse. På kunstområdet arbejder vi med at nyskabe muligheder for professionelle kunstnere og kunstinstitutioner, herunder bl.a. at hjælpe nyuddannede kunstnere godt videre i overgangen mellem uddannelse og arbejdsliv via vores atelierprogram. Læs mere om vores indsatser på socialområdet her og på kunstområdet her 

I Svanninge Bjerge – vores skovområde på sydfyn – har vi omlagt en stor del af skoven til vildskov. Med omlægningen understøtter vi verdensmålene om bæredygtig energi, genoprettelse af økosystemer samt standse tabet af biodiversitet. Solenergi og jordvarme dækker 100 % af varmeforbruget i Svanninge Bjerge.

Vi arbejder med ansvarlige investeringer. Vi tager hensyn til blandt andet menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption, når vi investerer, samt at vores investeringer ikke bidrager til aktiviteter, der er forbundet med konventionsstridige våben. 

Ved nye investeringer og afgivelse af investeringstilsagn til samarbejdspartnere ser vi på relevante forhold vedrørende miljø, klima, sociale forhold og god selskabsledelse. Der er for samarbejdspartnerne en forpligtelse til løbende at iagttage disse forhold. 

Historiske rødder i sparekassebevægelsen

Bikubenfonden har sine historiske rødder i sparekassebevægelsen. Den selvejende institution Sparekassen Bikuben blev oprettet i 1857 som reaktion på et behov for øget velfærd til den voksende arbejderklasse i København. I Bikubenfonden arbejder vi stadig ud fra sparekassens grundtanker om samfundsengagement, nytænkning og hjælp til selvhjælp.

I tidens løb er der sket sammenlægninger, fusioner og overtagelse af anden pengeinstitutvirksomhed, som har ændret Sparekassen Bikubens forhold og ejerskab. Mindre almennyttige fonde er udsprunget af disse aktiviteter og senere sammenlagt med andre lignende fonde. Senest blev BG Fonden i 2010 sammenlagt med Bikuben Fonden af 1989 under navnet Bikubenfonden. Bikubenfondens kapital stammer fra ejerandelen i Sparekassen Bikuben og efterfølgende BG Bank. 

Følg med i
Bikubenfondens
arbejde

I Bikubenfonden har vi en målsætning om at kommunikere åbent om vores arbejde og dele vores viden og erfaringer. Det gør vi dels her på siden og dels på Facebook, Linkedin og Instagram, hvor du løbende kan følge med i de indsatser, vi engagerer os i. Vi deltager aktivt i debatarrangementer og i den offentlige debat. Desuden arrangerer vi kunstsalonen VISION, der sætter aktuelle emner inden for scenekunst- og billedkunstområdet til debat.