Rapporter og udgivelser på socialområdet

Øvrige udgivelser på socialområdet
Rapport: Efterværn og overgange til voksenlivet
Ung mellem anbringelse og eget hjem
Hjem til Alle alliancen – evaluering
Unge på kanten uden job og uddannelse – debatoplæg
Natur til et godt liv
Evaluering af KBH+
Intensive læringsforløb – Effektevaluering af tre intensive læringsforløb
Rapport: Fra anbringelse til voksenliv
Innovation på Socialområdet - Læring i en krisetid
Når kunst gør en forskel
Børn og Unge i Danmark – Velfærd og trivsel 2018
Hjemløsebarometeret – dansk hjemløshed i nordisk perspektiv
Videngrundlag – Udsatte unge: Fra kanten til fællesskabet