Persondatapolitik

Når du opretter en profil og sender en ansøgning om støtte fra Bikubenfonden, sender du samtidig en række personoplysninger til os
Toggle text

Sådan behandler vi dine oplysninger

Som ansøger giver du et frivilligt og oplyst samtykke til, at vi må behandle de personoplysninger, du sender til os. Du giver også samtykke til, at vi kan kontakte dig, hvis vi mangler information for at kunne færdigbehandle din ansøgning eller i forbindelse med svar på din ansøgning.

Du skal være opmærksom på, at hvis du videregiver personoplysninger om andre personer til os, skal du være sikker på, at disse personer har givet samtykke til, at vi må behandle oplysningerne.

Din ansøgning og de personoplysninger, som du vælger at oplyse os om, vil blive gennemset af vores ansatte og bestyrelse og for ansøgninger til Academic Guest House af vores selection committee. Formålet med behandlingen af personoplysningerne i den forbindelse er:

  • at oprette en profil i vores ansøgningssystem, således at du kan sende en ansøgning til os, og
  • at vurdere, om ansøgningen opfylder betingelserne for at modtage den ansøgte bevilling eller legat

Vi sørger selvfølgelig for, at dine personlige oplysninger til enhver tid bliver behandlet fortroligt og på sikre servere i hele denne proces.

Vi behandler personoplysningerne internt og overdrager i den forbindelse ikke oplysningerne til tredjeparter uden forudgående at indhente dit samtykke til videregivelsen.

* Senest opdateret 24. maj 2018

Vedr. ansøgning om ophold i Academic Guest House
Toggle text

For at kunne behandle din ansøgning har vi hverken brug for dit CPR-nummer eller andre såkaldte ”følsomme personoplysninger” om dig. Dette er f.eks. oplysninger om din oprindelse eller dit helbred, som ikke har direkte betydning for dit ophold i Academic Guest House. Vi vil derfor bede dig om ikke at sende sådanne oplysninger til os, når du sender din ansøgning. Det betyder blandt andet, at hvis du sender karakterudskrifter, eksamensbeviser, økonomiske oplysninger eller lignende dokumenter til os, skal du huske at slette dit CPR-nummer fra dokumenterne ved f.eks. at strege det over, så vi ikke kan læse det.

Ofte stillede spørgsmål

Er det nu sikkert?

Alle de oplysninger, du giver os i forbindelse med din profil og ansøgningen, opbevares fortroligt og sikkert. Vi anvender sædvanlige databehandlere, som vi har sikret, alle er beliggende inden for EU, og som tilbyder den samme sikkerhed, som vi gør.

Vi gemmer og opbevarer dine profiloplysninger og ansøgningen og dermed dine personoplysninger i vores system, også selvom du ikke modtager det ansøgte legat. Perioden for opbevaring vil som udgangspunkt maksimalt være to år, fra du sender ansøgningen, medmindre du specifikt beder os om at slette oplysningerne inden. Hvis du modtager den bevilling eller det legat, ansøgningen vedrører, opbevarer vi dine oplysninger i fem år efter, at du har modtaget støtten eller den indsats, du har søgt støtte til, er ophørt.

Du kan tage kontakt til regnskabschef Julie Fredskov Pedersen her vedrørende ændringer til eller sletning af personoplysningerne. Her kan du også få oplyst hvilke oplysninger, vi konkret har registreret om dig.

Kan jeg ombestemme mig?

Du har til enhver tid ret til at få indsigt i de personoplysninger om dig, som vi behandler hos os. Du kan også bede om berigtigelser eller blokering af oplysninger, som er urigtige. Hvis du gerne vil have indsigt, bede om berigtigelse eller blokering, skal du kontakte regnskabschef Julie Fredskov Pedersen her

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage og få slettet dine oplysninger før, der er gået to år. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, skal du være opmærksom på, at vi vil slette din profil fra vores systemer, og at du ikke længere kan deltage i ansøgningsprocessen, da vores behandling af ansøgningen kræver dit samtykke. Hvis du vil trække dit samtykke tilbage, kan du kontakte regnskabschef Julie Fredskov Pedersen her 

Kan jeg klage?

Hvis du ønsker at klage over vores behandling af dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte regnskabschef Julie Fredskov Pedersen her

Du kan også tage kontakt til Datatilsynet, som du kan finde her:

Borgergade 28
1300 København K
Tlf.: 33193200
E-mail: dt@datatilsynet.dk