Hjem til Alle alliancen

Vil du være med til at stoppe hjemløshed blandt unge i Danmark?
Toggle text

Antallet af unge hjemløse har været stærkt stigende i Danmark de seneste år. Den udvikling har vi sat os som mål at bremse.  Som en del af Hjem til Alle alliancen arbejder vi med at skabe hjem til unge hjemløse. Det gør vi ved at udvikle nye boligløsninger, etablere støtteordninger og sætte hjemløshed på dagsordenen. Har din organisation mulighed for at byde ind med viden, koncepter, manpower eller økonomi, hører vi meget gerne fra dig.

Hjemløshed blandt unge er en kompleks problemstilling, som kræver, at flere parter arbejder sammen om løsninger. Sammen med Hjem til Alle alliancen arbejder vi med at stoppe hjemløshed blandt unge ved at udvikle nye løsninger på tværs af civilsamfund, myndigheder, virksomheder og investorer. Vi løser ikke problemet i morgen eller næste år. Men sammen med Hjem til Alle alliancen gav vi i 2016 os selv ti år til at knække den stigende kurve og udvikle nyskabende løsninger, som kan føre til vedvarende forandringer på området. Vil din organisation bidrage til at nå målsætningen om at knække kurven, hører vi meget gerne fra dig – uanset om I vil bidrage med viden, koncepter, manpower, finansiering eller blot ønsker at indgå i dialog om, hvordan vi sammen stopper hjemløshed blandt unge.

Anbragte unges overgang til eget hjem

Ifølge VIVE (Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd) har ca. 40 % af de unge, som bliver hjemløse, været anbragt uden for hjemmet som barn. Vi er i øjeblikket i gang med at undersøge denne problemstilling for at afklare, hvordan vi skal arbejde med den svære overgang fra anbringelse til eget hjem.

Evalueringsrapport 2018

Hjem til Alle alliancen er i 2018 blevet evalueret. Evalueringen viser, at alliancen er lykkedes med at skabe fælles fodslag om mission og strategi.

LÆS RAPPORTEN HER

Fakta om unge hjemløse i Danmark
Toggle text
 • Der er ca. 2.300 hjemløse unge i Danmark. Tallet er steget med 104 % siden 2009.
 • Halvdelen af hjemløse unge har en psykisk sygdom.
 • Halvdelen af hjemløse unge har mindst et misbrug af alkohol eller stoffer.
 • En tredjedel af de hjemløse unge har både en psykisk sygdom og et misbrug af enten alkohol og/eller stoffer.
 • Over halvdelen af hjemløse unge under 23 år kommer fra et middelklassehjem, hvor hverken mor eller far har et misbrug eller en psykisk sygdom.
 • Op mod halvdelen af de hjemløse unge der har boet på herberg, har været anbragt som børn.
 • Næsten en fjerdedel af de hjemløse unge er enten indvandrere eller efterkommere.

Fakta er baseret på ’Kortlægning af hjemløshed i Danmark 2017’ og rapporten ’Veje ud og ind af hjemløshed’ (2017) fra VIVE.

Hvad er Hjem til Alle alliancen?
Toggle text

I 2015 fik vi sammen med Realdania, Helsefonden og Københavns Kommune lavet en analyse af hjemløshed blandt unge i Danmark. Analysen viste, at problemet er både komplekst og stigende. Det fik initiativgruppen til sammen at lancere Hjem til Alle alliancen i foråret 2016, hvor der også blev afholdt en udviklingsarena for både initiativtagere og andre bidragydere. Her trak 80 engagerede mennesker i arbejdstøjet for at udvikle idéer og koncepter, der skal hjælpe unge hjemløse med at få et hjem. Det kom der en række forskellige boligkoncepter ud af. Alle boligkoncepter skal kobles til det sociale koncept 24/7, som handler om at skabe fællesskaber, hjælpe de unge i job eller uddannelse og arbejde med deres sundhed.

Hjem til Alle alliancen består af en række aktører, der har forpligtet sig til at bidrage til at nå målet om at bremse stigningen af unge hjemløse. Alliancen omfatter først og fremmest repræsentanter for:

 • De myndigheder, som har ansvaret for at garantere sociale ydelser og støtte til de unge, herunder nogle af de kommuner, som oplever problemerne mest markant; Aarhus og København.
 • Den almene boligsektor, der er en nøgleaktør, når det handler om at skabe billige boliger.
 • Pensionskasser, der har muligheden for at investere i nye løsninger.
 • Frivillige organisationer, der har erfaring med at skabe netværk, relationer og ligeværdige fællesskaber med de unge.
 • En række fonde bakker op.

Dertil kommer en lang række andre aktører, der bl.a. beskæftiger sig med forskning, vidensformidling og undervisning.

Hjem til Alle alliancen dannede i 2017 foreningen Hjem til Alle og valgte en bestyrelse, som i dag leder alliancens arbejde. Bekæmpelsen af hjemløshed blandt unge foregår på mange sideløbende spor og forskellige niveauer. Et sekretariat driver arbejdet med at samle aktører, identificere og påvirke strukturelle og lovmæssige barrierer, udvikle koncepter og sprede modeller, der virker, til hele landet.

Læs mere om Hjem til Alle alliancen her

Bikubenfondens bidrag til alliancens arbejde

Hjem til Alle alliancens sekretariat

I 2014 bevilgede Bikubenfonden i første omgang 300.000 kr. til en foranalyse af hjemløshed blandt unge. Siden har vi fra 2015 til 2019 støttet Hjem til Alle alliancen med 9 mio. kr. og har i 2018 yderligere bevilliget 3,5 mio. kr. årligt til og med 2021 for at understøtte rammerne for det langsigtede arbejde.

Dem vi taler om skal tale selv – medieskole for unge hjemløse

Selvom mere end 2.000 unge lever som hjemløse i Danmark, er deres stemme stort set fraværende i den offentlige debat. Derfor gik Dagbladet Information og Hjem til Alle alliancen med en bevilling på 195.000 kr. fra Bikubenfonden sammen om at udvikle og afholde en medieskole for unge, der lever som hjemløse eller på anden måde har erfaring med hjemløshed. Målet var at kvalificere den offentlige samtale ved at bringe de unges egne perspektiver og erfaringer ind i debatten. Medieskolen havde til formål at give de unge redskaber til at samarbejde med medierne, deltage i debatten og bruge deres egne historier til at nuancere billedet af, hvad det vil sige at være ung og hjemløs. Bikubenfonden og Hjem til Alle er fortsat nysgerrige på, hvordan vi kan give de unge en stemme i debatten.

Hjem til dig

I Hjem til Dig hjælper velfungerende familier unge på kanten af hjemløshed. Familierne åbner deres eget hjem i en periode på tre til seks måneder og lader den unge indgå i dagligdagen. Den unge bor ikke blot hos familien, men er også en del af familien og får en oplevelse af sammenhæng, sociale spilleregler, struktur, ro, omsorg og følelsen af at høre til i et velfungerende hjem. I Bikubenfonden har vi i 2017 bevilget 2,6 mio. kr. til etableringen af Hjem til dig, som er en dansk version af Depaul UKs velafprøvede britiske koncept Nightstop. Hjem til Alle alliancen, Dansk Røde Kors og Ungdommens Røde Kors samarbejder med Aarhus, København og Roskilde Kommune om at udvikle den danske version. De første match mellem familie og ung vil ske i løbet af 2018. 

Kollegiemodellen

Kollegiemodellen bygger på grundtanken om, at vejen ud af hjemløshed handler om andet end en bolig. Det handler også om at få adgang til venskaber, fællesskaber og netværk med andre unge – og få en uddannelse. Siden september 2016 har vi reserveret ti pladser på Bikuben Kollegiet i København, og fra 2017 har vi afsat otte pladser på vores kollegium i Odense til hjemløse unge mellem 17-30 år, som enten allerede er studerende eller har planer om at blive det inden for et år. Desuden har vi etableret et tæt samarbejde med de respektive kommuner. Kollegiemodellen tager højde for, at mange af de unge hjemløse har psykiske eller sociale problemer, som kræver en særlig indsats. Derfor følger der intensiv kommunal bostøtte med før, under og efter indflytningen. Det er kommunen, der henviser de unge, de vurderer som et godt match for kollegiet. Kollegiet bidrager med en aktiv indsats for at skabe gode fællesskaber for alle de unge, der bor på kollegiet. Vi fortæller meget gerne om, hvordan dit kollegie kan blive en del af en moderne kollegiemodel med fokus på fællesskab, som stadigt flere unge efterspørger.

Kontakt
Projektleder Christina Diekhöner
CHRISTINA DIEKHöNER
SENIORRÅDGIVER
+45 50 60 98 20
cd@bikubenfonden.dk
Projektleder Christina Diekhöner
CHRISTINA DIEKHöNER
Christina er tilknyttet det sociale område og er i samarbejde med Sine ansvarlig for uddelinger og udvikling af de sociale indsatser.
Sådan kommer du
i dialog

Vi hører gerne fra dig, hvis din organisation kan bidrage med viden, koncepter, manpower, finansiering eller blot ønsker at indgå i dialog om, hvordan vi sammen stopper hjemløshed blandt unge. Send en kortfattet mail til os, så giver vi svar på, om et møde eller en ansøgning vil være relevant.