Aktuel scene-
og billedkunst

I Bikubenfonden har vi særligt fokus på scenekunst og billedkunst. Inden for disse to områder arbejder vi med at nyskabe muligheder for professionelle kunstnere og kunstinstitutioner.
Toggle text

Vi arbejder ud fra en stærk overbevisning om kunstens betydning: Kunsten skal ikke nødvendigvis bruges til noget. Kunst kan skabe nye erkendelser og refleksion over eget liv og omverden. Kunst kan være rum for sansning, fortælle historier eller skabe debat. Kunsten har ikke ét defineret formål, men mange. Vi ønsker at bakke op om den idérigdom og kvalitet, der findes på kunstscenen, skabe rum for eksperimenter og nytænkning og bane vejen for kunstnerisk udvikling inden for billedkunsten og scenekunsten.

Det gør vi ved at indgå samarbejder med danske kunstinstitutioner om deres udvikling med fokus på strategi, organisationsopbygning, ledelse og kunstnerisk udvikling. Desuden etablerer vi længerevarende partnerskaber med udvalgte kunstinstitutioner, når både vi og institutionen kan se, at der er særlige muligheder for at indfri større strategiske ambitioner.

FOKUS PÅ SAMARBEJDE OG DIALOG

I Bikubenfonden bidrager vi ikke med økonomi alene, men fungerer som aktiv udviklingspartner i de samarbejder, vi indgår i. Det betyder, at vi er tæt involveret i både kortere udviklingsforløb og længerevarende partnerskaber og kan bidrage med kommunikativ eller økonomisk rådgivning, tilbud om fysiske lokaler eller etablering af kontakt til danske eller udenlandske eksperter, fonde eller institutioner.

Desuden arbejder vi med at producere ny viden, skabe videndeling og dialog blandt kunstnere og kunstinstitutioner gennem formidlings- og debatformater samt med at stimulere bevidsthed og samtale om kunstens betydning blandt politikere og andre beslutningstagere.

Hvordan kan jeg engagere mig i Bikubenfondens indsatser på kunstområdet?

Vil du samarbejde med Bikubenfonden om udviklingen af aktuel scene- og billedkunst? Så kan du læse mere her.

Vi indgår ikke direkte i udviklingsforløb med enkeltstående kunstnere inden for scene- og billedkunstfeltet. Deres udvikling understøtter vi gennem vores opbakning til og samarbejde med institutionerne Art Hub Copenhagen, Udviklingsplatformen for Scenekunst, Skitse og HAUT.

Indsatser og samarbejdsmuligheder på kunstområdet:
Sådan kommer du i dialog
Toggle text

Har du viden og idéer, der vedrører de strategiske fokusområder, vi arbejder med på kunstområdet, eller kan du byde ind som samarbejdspartner, hører vi gerne fra dig.

Ønsker du eller din organisation at samarbejde med os om en specifik udviklingsindsats? Er du en del af det professionelle scene- og billedkunstfelt? Kunstinstitutioner, teatre, organisationer, kuratorer og kompagnier indenfor scene- og/eller billedkunstfeltet kan kontakte os gennem DIALOG:KONCEPT:UDVIKLING. Læs mere her

Mere viden
Publikation: HAUT – Residencies
Metodeguide: Betydningen af museumsoplevelser
Rapport: Kunstnermiljøer – udviklingen af den blandede by
Publikation: Koreografisk metode – TOOLBOX
Peripeti: Tidsskrift for dramaturgiske studier – Fix&Foxy
Viden: Scenekunstneriske Udviklingsprocesser
Billedkunstens betydning 2022
Podcast: Evaluering af LYT! på Glyptoteket
Scenekunstens betydning 2022
Midtvejsevaluering 2022: Udviklingsplatformen for Scenekunst
Publikationer: Corpus på Det Kongelige Teater
Rapport: IMAGINARIUM
Formidling: Kunstpodcast VISION
Rapport: Billedkunstens Økonomiske Rum, Markedets samlede størrelse, CBS 2018
Midtvejsevaluering: Udviklingsplatformen for Scenekunst
Rapport (podcast): X and Beyond
Evaluering: Udstillingsprisen Vision
Evaluering: Årets Reumert
Publikation: HAUT - Kunstnerisk udviklingsarbejde
Rapport: Makropol – TRAVERSE og ANTHROPIA
Rapport: Primer
Rapport: Kunstens Rammer
Ofte stillede spørgsmål

Giver Bikubenfonden støtte til enkeltpersoner?

Vi støtter som udgangspunkt ikke enkeltpersoner i form af legater eller lignende. Men man kan som enkelt person godt henvende sig med en god og nyskabende idé. 

Støtter I kulturhistorie?

Nej. Bikubenfonden har tidligere støttet det kulturhistoriske område, men gør det ikke længere.

Støtter I værkproduktion?

Nej, vi har fokus på udvikling inden for strategi, organisationsopbygning og ledelse samt kunstnerisk udvikling og støtter ikke værkproduktion.

Hvordan evaluerer Bikubenfonden?

Kerneprincippet for vores evalueringspraksis er, at det ikke nødvendigvis er alt, der skal evalueres. Vi vurderer løbende, hvilke indsatser der skal evalueres. Når der evalueres, skal det bidrage til viden og læring – for Bikubenfonden, for den organisation, der står bag indsatsen og for feltet. Det betyder også, at vi offentliggør alle vores evalueringer. Se mere her.

Hvad ligger I begrebet ‘aktuel kunst’?

Aktuel scene- og billedkunst indbefatter al kunst, der præsenteres og sættes i en sammenhæng med nutidig relevans. Den historiske billedkunst og klassiske værker inden for scenekunsten betragter vi altså også som aktuelle, såfremt de formidles eller iscenesættes med samtiden for øje.