Medarbejdere

Direktion

Direktør Søren Kaare-Andersen
SØREN KAARE-ANDERSEN
ADM. DIREKTØR
+45 40 11 32 72
ska@bikubenfonden.dk
Direktør Søren Kaare-Andersen
SØREN KAARE-ANDERSEN
Søren varetager det overordnede ansvar for fonden.

TILLIDSHVERV:
• BIFI A/S (bestyrelsesformand)
• Høbbet A/S (bestyrelsesformand)
• Bikuben Foundation New York inc. (bestyrelsesformand)
• Roskilde Kulturservice A/S (bestyrelsesformand)
• Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger (formand for revisions- og risikoudvalget)
• Arkitekternes pensionskasse (formand for revisions- og risikoudvalget)
• Enkotec A/S
• Nationalmuseets Museumsråd
• KAB – Københavns Almene Boligselskab
• NunaFonden
• H. P. Lorentzens Stiftelse
• Hjem til Alle alliancen

ØVRIGE:
• Nasdaq Københavns Rådgivende Udvalg (formand for det rådgivende udvalg)
Chef for kulturområdet Mette Marcus
METTE MARCUS
DIREKTØR
+45 23 83 07 80
mm@bikubenfonden.dk
Chef for kulturområdet Mette Marcus
METTE MARCUS
Mette er ansvarlig for Bikubenfondens overordnede strategi og udvikling med særligt fokus på udvikling af nye indsatser og samarbejdsrelationer på kunstområdet.

TILLIDSHVERV
Art Hub Copenhagen
BIFI A/S
Høbbet A/S

ØVRIGE
EFC Art and Culture Network
Del af censorkorpset på Kunsthistorie
Chef for socialområdet Sine Egede
SINE EGEDE
DIREKTØR
+45 27 29 47 47
se@bikubenfonden.dk
Chef for socialområdet Sine Egede
SINE EGEDE
Sine er ansvarlig for Bikubenfondens overordnede strategi og udvikling med særligt fokus på udvikling af nye indsatser og samarbejdsrelationer på det sociale område.

TILLIDSHVERV
Mind Your Own Business
BIFI A/S
Høbbet A/S

ØVRIGE
Frivilligrådet
Akademiet for Social Innovation

Særlige rådgivere

Finansdirektør Henning Skovlund Pedersen
HENNING SKOVLUND PEDERSEN
SÆRLIG RÅDGIVER
Ledelse, økonomi og natur
+45 24 26 62 63
hesk@bikubenfonden.dk
Finansdirektør Henning Skovlund Pedersen
HENNING SKOVLUND PEDERSEN
Henning er særlig rådgiver for Bikubenfonden og desuden ansvarlig for den naturfaglige udvikling af Svanninge Bjerge.
PA, bestyrelsessekretær og kommunikationsmedarbejder Mette Roer Sveigaard
METTE ROER SVEIGAARD
DIREKTIONSRÅDGIVER
+45 29 92 75 25
mr@bikubenfonden.dk
PA, bestyrelsessekretær og kommunikationsmedarbejder Mette Roer Sveigaard
METTE ROER SVEIGAARD
Mette arbejder med udviklingen af Bikubenfonden som organisation og har desuden ansvar for fondens arbejde med Academic Guest House.
Asbjørn
ASBJØRN KRISTENSEN HØGSBRO
COMMUNITY UDVIKLER
+45 61 24 63 69
akh@bikubenfonden.dk
Asbjørn
ASBJØRN KRISTENSEN HØGSBRO
Asbjørn arbejder med udviklingen af det community, Bikubenfonden ønsker at skabe sammen med andre aktører med formålet om at nyskabe muligheder for unge på kanten og aktuel scene- og billedkunst.

Kommunikation

Kommunikationschef Iben Haugaard
IBEN HAUGAARD
KOMMUNIKATIONSCHEF
+45 26 22 09 26
ih@bikubenfonden.dk
Kommunikationschef Iben Haugaard
IBEN HAUGAARD
Iben har det overordnede ansvar for drift og udvikling af fondens kommunikationsindsats på alle medieplatforme.
Sarah Fandt
SARAH FANDT
KOMMUNIKATIONSMEDARBEJDER, PROJEKTLEDER OG FONDSRÅDGIVER
Kronprinsparrets Priser
+45 60 87 91 31
sfa@bikubenfonden.dk
Sarah Fandt
SARAH FANDT
Sarah er kommunikationsmedarbejder for Bikubenfonden og er desuden fondskoordinator og varetager administrationen for Jacob gades Legat og Danmark-Amerika Fondet, samt andre fondsrelaterede opgaver.
Kommunikationsmedarbejder Maja Bundgaard Hjorth
MAJA BUNDGAARD HJORTH
KOMMUNIKATIONSMEDARBEJDER
Visuel kommunikation
+45 29 82 08 52
mbh@bikubenfonden.dk
Kommunikationsmedarbejder Maja Bundgaard Hjorth
MAJA BUNDGAARD HJORTH
Maja er ansvarlig for fondens visuelle kommunikation, herunder opdatering af hjemmesider og sociale medier samt udarbejdelse af grafisk materiale. Desuden er Maja fondens arbejdsmiljørepræsentant.

Kunstområdet

Chef for kulturområdet Mette Marcus
METTE MARCUS
DIREKTØR
+45 23 83 07 80
mm@bikubenfonden.dk
Chef for kulturområdet Mette Marcus
METTE MARCUS
Mette er ansvarlig for Bikubenfondens overordnede strategi og udvikling med særligt fokus på udvikling af nye indsatser og samarbejdsrelationer på kunstområdet.

TILLIDSHVERV
Art Hub Copenhagen
BIFI A/S
Høbbet A/S

ØVRIGE
EFC Art and Culture Network
Del af censorkorpset på Kunsthistorie
Senior projektleder Peter Kirkhoff Eriksen
PETER KIRKHOFF ERIKSEN
SENIORRÅDGIVER
Udstillingsprisen Vision
+45 50 60 54 86
pke@bikubenfonden.dk
Senior projektleder Peter Kirkhoff Eriksen
PETER KIRKHOFF ERIKSEN
Peter er ansvarlig for analysearbejde, monitorering og løbende evalueringer af Bikubenfondens indsatser på kulturområdet. Peter er blandt andet rådgiver på Udstillingsprisen Vision. Derudover arbejder Peter med uddelinger og udvikling af kulturelle indsatser.
Koordinator og tilrettelægger Karina Lykkesborg
KARINA LYKKESBORG
SALONREDAKTØR OG TILRETTELÆGGER
Visionssaloner
+45 28 93 06 16
kl@bikubenfonden.dk
Koordinator og tilrettelægger Karina Lykkesborg
KARINA LYKKESBORG
Karina er konsulent, og tilrettelægger og koordinerer Bikubenfondens Visionsaloner, der sætter hhv. billedkunsten og scenekunsten til debat.
Emilie Kjær
EMILIE KJÆR
PROJEKTLEDER
Skitse
+45 81 77 50 57
info@skitse.nu
Emilie Kjær
EMILIE KJÆR
Emilie er ansvarlig for den daglige drift af SKITSE
Mia Christiansen
MIA TINE BOWDEN CHRISTIANSEN
PROJEKTLEDER
+45 31 47 80 88
mic@bikubenfonden.dk
Mia Christiansen
MIA TINE BOWDEN CHRISTIANSEN
Mia Tine Bowden Christiansen er tovholder på et udviklingsforløb med fokus på Bikubenfondens ansøgningsrunder på kunstområdet.
Josefine Thorsteinsson
JOSEFINE THORSTEINSSON
STUDENTERMEDHJÆLPER
+45 31 47 66 85
jft@bikubenfonden.dk
Josefine Thorsteinsson
JOSEFINE THORSTEINSSON
Josefine hjælper med administration af fondens ansøgningssystem. Desuden er Josefine kontaktperson for henvendelser.

Socialområdet

Chef for socialområdet Sine Egede
SINE EGEDE
DIREKTØR
+45 27 29 47 47
se@bikubenfonden.dk
Chef for socialområdet Sine Egede
SINE EGEDE
Sine er ansvarlig for Bikubenfondens overordnede strategi og udvikling med særligt fokus på udvikling af nye indsatser og samarbejdsrelationer på det sociale område.

TILLIDSHVERV
Mind Your Own Business
BIFI A/S
Høbbet A/S

ØVRIGE
Frivilligrådet
Akademiet for Social Innovation
Projektleder Christina Diekhöner
CHRISTINA DIEKHöNER
SENIORRÅDGIVER
+45 50 60 98 20
cd@bikubenfonden.dk
Projektleder Christina Diekhöner
CHRISTINA DIEKHöNER
Christina er tilknyttet det sociale område og er i samarbejde med Sine ansvarlig for uddelinger og udvikling af de sociale indsatser.
Jakob Schjørring
JAKOB SCHJØRRING
SENIORRÅDGIVER OG KONCEPTUDVIKLER
+45 31 26 35 06
jasc@bikubenfonden.dk
Jakob Schjørring
JAKOB SCHJØRRING
Jakob samarbejder med eksisterende og potentielle bevillingsmodtagere om at skabe og udvikle bæredygtige innovative løsninger på det sociale område.
Josefine Thorsteinsson
JOSEFINE THORSTEINSSON
STUDENTERMEDHJÆLPER
+45 31 47 66 85
jft@bikubenfonden.dk
Josefine Thorsteinsson
JOSEFINE THORSTEINSSON
Josefine hjælper med administration af fondens ansøgningssystem. Desuden er Josefine kontaktperson for henvendelser.

Økonomi og finans

Kollegier og Fondenes Hus

Ejendomsinspektør Michael Dahlmann Pedersen
MICHAEL DAHLMANN PEDERSEN
EJENDOMSINSPEKTØR
Bikuben Kollegiet, Ørestad og Fondenes Hus
+45 23 83 08 10
mdp@bikubenfonden.dk
Ejendomsinspektør Michael Dahlmann Pedersen
MICHAEL DAHLMANN PEDERSEN
Michael er ansvarlig for driften i Fondenes Hus og Bikuben Kollegiet i Ørestad.
Merete Dam Bredsdorff
MERETE DAM BREDSDORFF
RECEPTIONIST
+45 50 60 54 81
mdb@bikubenfonden.dk
Merete Dam Bredsdorff
MERETE DAM BREDSDORFF
Merete arbejder i receptionen og hjælper til i forbindelse med mødeafholdelse. Merete hjælper i øvrigt også med andre større eller mindre praktiske ting i huset.

Svanninge Bjerge

Foto kommer snart
CAROLINE-MARIE VANDT MADSEN
LEDER AF SVANNINGE BJERGE
Biolog, naturformidler og projektleder 'Natur til et godt liv'
+45 31 37 56 82
cmvm@bikubenfonden.dk
Foto kommer snart
CAROLINE-MARIE VANDT MADSEN
Caroline er den daglige leder af Svanninge Bjerge. Hun er biolog og arbejder med naturformidling og udvikling af området. Desuden er Caroline projektleder på indsatsen 'Natur til et godt liv'.
Driftleder Anders Pedersen
ANDERS PEDERSEN
DRIFTSLEDER
Høbbet A/S og Svanninge Bjerge
+45 21 43 09 55
ap@bikubenfonden.dk
Driftleder Anders Pedersen
ANDERS PEDERSEN
Anders varetager den daglige drift af området og de tilknyttede ejendomme i Svanninge Bjerge.
Foto kommer snart
DORTE ALGREN PEDERSEN
SERVICE- OG KOORDINERINGSMEDARBEJDER
'Natur til et godt liv' og Høbbet
+45 61 34 98 49
dap@bikubenfonden.dk
Foto kommer snart
DORTE ALGREN PEDERSEN
Dorte hjælper til ved de møder og arrangementer, der er tilknyttet aktiviteter og skovdrift i Høbbet A/S og Svanninge Bjerge.
Foto kommer snart
TOBIAS GRUNDTVIG JUUL
LANDBRUGSMEDARBEJDER
Høbbet A/S
+45 31 27 47 52
tgj@bikubenfonden.dk
Foto kommer snart
TOBIAS GRUNDTVIG JUUL
Tobias hjælper til med den daglige drift af Høbbet A/S og Svanninge Bjerge.