Naturen og landskabet

Besøger du Svanninge Bjerge venter der dig en masse spændende naturoplevelser
Toggle text

Oplev bl.a. det bakkede landskab, der er formet tilbage i istiden, og de historiske spor, der stadig præger området. Dyrelivet, med bl.a. levesteder for den sjældne hasselmus. Vildskovsområdet, der rummer et væld af forskellige levesteder til gavn for dyre- og plantelivet. Her kan du dykke ned i mere viden omkring områdets natur og historie.

I Svanninge Bjerge har vi fokus på at øge biodiversiteten. Derfor forvalter vi området efter principper, der skaber plads og forhold til, at naturen kan trives
Følg os på Facebook

Her kan du følge med i dagligdagen i naturområdet. Det er også her, vi informerer om ture og arrangementer i Svanninge Bjerge, som du kan deltage i.