Heste fremmer biodiversiteten i Svanninge Bjerge

Hestene i Svanninge Bjerge bidrager gennem deres græsning til at bevare områdets åbne vidder. Dermed sikrer de levesteder for lyskrævende plantearter.
Toggle text

Naturens store planteædere er med til at præge landskabet. Gennem deres græsning og slid på træer og jordbund skaber de et afvekslende landskab, der rummer både tæt skov og lysåben natur. Derved opstår mange forskellige slags levesteder for dyr og insekter, og der skabes et større grundlag for biologisk mangfoldighed. En stor del af de ca. 18.000 insektarter, der lever i Danmark, er tilknyttet den såkaldt lysåbne naturtype, overdrev, som vi ønsker at fremme i Svanninge Bjerge. Men de arter, som er tilknyttet overdrevet, er i dag trængte. Det samme er desværre de store, vilde planteædere, der skaber fundamentet for deres levesteder. Derfor har vi valgt at indsætte kvæg og heste i Svanninge Bjerge for at fremme udviklingen af vores natur og landskab. Når hestene spiser, bider de planterne af tæt ved jorden, mens kvæget river planterne af højere oppe. Deres græsning supplerer derfor hinanden godt i forhold til at skabe gode betingelser for et mangfoldigt dyreliv.

Hestene, der blev indsat i området i december 2021, er af racen Dülmener og stammer fra Lüneberger Heide i Tyskland. I Tyskland lever hestene semivildt på heder og i åben skov. De små Dülmener-heste er velegnede til at leve i Svanninge Bjerge, fordi de er robuste og omgængelige.

Hestenes påvirkning af naturen

Hestenes flokstørrelser er små og indhegningerne store, så der er foder nok til dyrene hele året rundt uden behov for tilskudsfodring. Sammen med bark og grene fra birk, pil, bøg og hassel, foretrækker hestene oftest græs frem for blomstrende urter. De græsser varieret ved nogle steder at gnave helt i bund, mens de efterlader andre steder med høj vegetation og skaber derved grundlag for mange forskellige insekter og andre dyr. Når de skraber hul i plantedækket, skaber de levesteder for jordboende insekter, spirebede for planter og solpladser til insekter og krybdyr.

Hestene græsser ikke omkring deres gødning, og hestepærerne i sig selv tiltrækker forskellige insekter. Ligeledes giver de mange blomster, som hestene ikke spiser, gode forhold for insekter. De mange forskellige insekter giver føde til insektædende fugle, pindsvin og andre dyr. Så langsomt indfinder nye og mere specielle arter af planter og dyr sig, men det tager mange år, hvor dyrene skal græsse kontinuerligt.

Dülmener-racen er som udgangspunkt omgængelig, men da det er semivilde dyr, skal du være opmærksom, når du færdes omkring dem.

  • Hold altid minimum 25 meters afstand til dyrene
  • Gå aldrig mellem et moderdyr og dens unge
  • Hold hund i snor og hold minimum 50 meters afstand til dyrene, hvis du har hund med
  • Dyrene må ikke få godbidder! Hvis dyrene får godbidder, kan de i værste fald blive opsøgende, og det betyder, at der kan opstå uønskede situationer
  • Al færdsel sker på eget ansvar
Dyrevelfærd i Svanninge Bjerge
Toggle text

For at skabe leveforhold, der matcher hestenes natur bedst muligt, blander vi os kun højst nødvendigt i deres færden. Men vi har stadig et ansvar over for dem. For at leve op til den gældende lovgivning og sikre god dyrevelfærd, tager vi derfor en række forholdsregler i Svanninge Bjerge. Hestene har fx altid adgang til frisk vand, mineraler og et tørt leje. Foldene i Svanninge Bjerge er så store, at hestene året rundt kan finde arealer med græs, der ikke er trådt op. Hvis det i perioder med hård frost eller tørke bliver nødvendigt, nødfodres hestene af dyrevelfærdsmæssige grunde. Vores kyndige medarbejdere holder øje med hestene hver dag året rundt for at sikre dyrenes trivsel.

Du kan læse mere om rammerne for vores heste i linket herunder
Kontakt
Katrine
KATRINE HULGARD
BIOLOG OG UDVIKLINGSMEDARBEJDER
+45 31 22 38 11
khd@bikubenfonden.dk
Katrine
KATRINE HULGARD
Katrine arbejder med formidling og udvikling i Svanninge Bjerge. Hun har bl.a. fokus på udvikling af indsatser og metoder i den natursociale indsats ’Natur til et godt liv’.
Dyrelivet i
Svanninge Bjerge

I Svanninge Bjerge kan du opleve et rigt dyreliv. Har du øjnene med dig, kan du være heldig at spotte nogle af områdets vilde dyr eller sporene fra dem