Vildskov i Svanninge Bjerge

I Svanninge Bjerge har vi siden 2016 arbejdet på at få omlagt en stor del af skoven fra driftskov til vildskov
Toggle text

Formålet med at omlægge en stor del af vores skovområde til vildskov er at bidrage til at øge biodiversiteten i Danmark og samtidig give besøgende mere autentiske naturoplevelser. Den måde vi mennesker gennem tiden har påvirket vores omgivelser, er gået ud over variationen af naturen. En måde at forsøge at bremse tilbagegangen af dyre- og plantearter er at omlægge forstligt drevet skov til vild og selvforvaltende skov. I vildskoven har vi valgt at kickstarte de naturlige processer med en række indgreb. Vi har blandt andet udtaget træ for at skabe rum mellem stammerne og få mere lys ned i skovbunden. På den måde får nye træer og planter mulighed for at vokse, så vi får skov med forskellige arter, der har forskellig højde og alder.

En skov uden kommerciel skovdrift giver mulighed for en stor variation og mere naturligt forfald, end vi er vant til at se i vores danske skove. I en vildskov er der lysninger med spirende planter og tæt krat. Træer faldet i storm eller på grund af alder ligger som skulpturer i skovens bund. Det skaber mulighed for, at dyr og planter, der ikke har været tilstede på grund af kommerciel skovdrift, får de levesteder, de har behov for.

I vildskovområdet i Svanninge Bjerge har vi desuden sat Welsh Black-kvæg ud, da der generelt mangler store græssere i den danske natur, og de spiller en betydningsfuld rolle i forhold til dynamikken i skoven. Læs mere om kvæget i Svanninge Bjerge her.

Vil du vide mere?

I juni 2018 udgav vi rapporten Vildskov i Svanninge Bjerge – mod øget biodiversitet og autentiske oplevelser. Her har vi samlet det arbejde, der ligger til grund for udviklingen af vildskovsområdet.
LÆS RAPPORTEN HER

Vi stiller gerne viden, overvejelser og erfaringer til rådighed for alle, der er interesserede i arbejdet med vildskov. Du er velkommen til at kontakte vores MEDARBEJDERE I SVANNINGE BJERGE

Vildskov kan hjælpe truede dyre- og plantearter
Toggle text

I dag har vi omlagt 447 ha i Svanninge Bjerge til vild natur. Mange truede dyre- og plantearter er afhængige af de levesteder, vildskovsområdet kan tilbyde. På længere sigt er det planen, at hele området i Svanninge Bjerge skal være vildskov. Med omlægningen understøtter vi FNs verdensmål nr. 15 om at genoprette økosystemer og standse tabet af biodiversitet.

Ofte stillede spørgsmål

Er alle skove ikke vilde?

Nej, de fleste skovområder i Danmark er det, man kalder driftsskov, hvor der er et kommercielt mål for øje i den måde, man driver skovdriften på.

Hvad betyder vildskov?

Vildskov betyder, at vi lader planter og dyr have deres naturlige processer. Hvis et træ f.eks. vælter i en storm, vil træet blive liggende og kan blive hjemsted for nye arter af svampe og biller.

Er der adgang for alle i vildskoven?

Ja, der er adgang for alle i hele området i Svanninge Bjerge fra kl. 06.00 til solnedgang. 

Hvor kan jeg finde information, hvis jeg har en faglig interesse i vildskovsprojektet?

I rapporten Vildskov i Svanninge Bjerge – mod øget biodiversitet og autentiske oplevelser har vi samlet overvejelser, erfaringer og handleplan for vildskovprojektet i Svanninge Bjerge. Læs den her.

Følg os på Facebook

Her kan du følge med i dagligdagen i naturområdet. Det er også her, vi informerer om ture og arrangementer i Svanninge Bjerge, som du kan deltage i.