Naturforvaltning

I Svanninge Bjerge har vi fokus på at øge biodiversiteten. Derfor forvalter vi området efter principper, der skaber plads og forhold til, at naturen kan trives
Toggle text

En varieret natur med et rigt dyre- og planteliv skaber mulighed for autentiske naturoplevelser og giver os bedre viden om den danske natur. Siden vi overtog området i 2005, har vi sideløbende med naturforvaltningen arbejdet med at styrke naturoplevelserne og formidlingen for besøgende i Svanninge Bjerge.

De tre mest markante forvaltningstiltag, som i dag kendetegner Svanninge Bjerge kan du læse om herunder:

Åbne områder i skoven

Som en del af naturudviklingen har vi skabt åbne arealer til græssende kvæg. For flere tusind år siden var området i Svanninge Bjerge totalt dækket af skov, men skoven forsvandt, da vi mennesker begyndte at fælde træer til brænde og byggematerialer. De store åbne områder, der opstod, hvor træet var blevet fældet, blev brugt til, at dyr kunne græsse. På den måde opstod en særlig naturtype: græsningsoverdrev. I starten af 1800-tallet begyndte man igen at plante skov i Svanninge Bjerge, og græsningsoverdrevene forsvandt. Store dele af skoven væltede under orkanen i 1999. Særligt området omkring Lerbjerg blev hårdt medtaget og et forsøg på at genplante træer dér, blev ikke en succes. Derfor var det blandt andet disse områder, der blev omlagt til overdrev. De åbne arealer og græsningsområder skaber levesteder for den specielle flora og fauna, som man kan finde på overdrev. De åbne arealer udgør nu ca. 20 pct. af Svanninge Bjerge. Da vi skabte overdrev, fik vi også de sorte Welsh Black-kvæg til området. Læs mere om kvæget her

Vigtige vådområder

Spredt rundt i Svanninge Bjerges kuperede terræn ligger ca. 50 mindre søer, vandfyldte lavninger og moser. I løbet af 1900-tallet blev mange våde områder drænet for at optimere skovdriften. Vi har derfor gennemført et gennemgribende arbejde med at genetablere de naturlige vandforhold ved at fjerne dræn og grøfter. Vådområderne er vigtige for både den landskabsmæssige og biologiske forskellighed og har høj prioritet for den måde, vi forvalter Svanninge Bjerge fordi det er leveområder for særlige planter og dyr.

Vild skov

I starten drev vi området efter princippet om naturnær skovdrift. Denne praksis har vi gradvist erstattet med en omlægning til vildskov uden skovdriftsformål. Formålet med at omlægge en stor del af vores skovområde til vildskov er at bidrage til at øge biodiversiteten i Danmark og samtidig give besøgende mere autentiske naturoplevelser. Du kan læse mere om vildskoven her

Vigtige vådområder

Vådområderne blev genoprettet i 2012.
DU KAN LÆSE HANDLEPLANEN HER

Vi deler meget gerne de erfaringer, vi gør os i forbindelse med naturforvaltningen af Svanninge Bjerge og de oplevelsesmuligheder, det giver
Ofte stillede spørgsmål

Hvem passer skoven og dyrene?

I Svanninge Bjerge har vi fem fastansatte, der dagligt varetager opgaverne med at drive og udvikle området. De arbejder også med den natursociale indsats Natur til et godt liv, der har base i Svanninge Bjerge.

Følg os på Facebook

Her kan du følge med i dagligdagen i skoven. Det er også her, vi informerer om ture og arrangementer i Svanninge Bjerge, som du kan deltage i.