Medarbejderne i Svanninge Bjerge

Caroline
CAROLINE-MARIE VANDT MADSEN
LEDER AF SVANNINGE BJERGE OG NATUR TIL ET GODT LIV – LABORATORIET
+45 31 37 56 82
cmvm@bikubenfonden.dk
Caroline
CAROLINE-MARIE VANDT MADSEN
Caroline er leder af Svanninge Bjerge. Hun arbejder med naturforvaltning, formidling og udvikling af området. Desuden er Caroline ansvarlig for den natursociale indsats 'Natur til et godt liv'.
Anders
ANDERS PEDERSEN
DRIFTSLEDER
+45 21 43 09 55
ap@bikubenfonden.dk
Anders
ANDERS PEDERSEN
Anders er ansvarlig for den daglige drift af Svanninge Bjerge og de tilknyttede ejendomme i området. Anders er desuden driftsleder for Høbbet.
Dorte
DORTE ALGREN PEDERSEN
SERVICE- OG KOORDINERINGSMEDARBEJDER
+45 61 34 98 49
dap@bikubenfonden.dk
Dorte
DORTE ALGREN PEDERSEN
Dorte arbejder med at koordinere camps for vores målgruppe i den natursociale indsats ’Natur til et godt liv’ samt arrangere events, møder og andre aktiviteter tilknyttet denne indsats samt Svanninge Bjerge og Høbbet A/S.
Katrine
KATRINE HULGARD
BIOLOG OG UDVIKLINGSMEDARBEJDER
+45 31 22 38 11
khd@bikubenfonden.dk
Katrine
KATRINE HULGARD
Katrine arbejder med formidling og udvikling i Svanninge Bjerge. Hun har bl.a. fokus på udvikling af indsatser og metoder i den natursociale indsats ’Natur til et godt liv’.
Tobias
TOBIAS GRUNDTVIG JUUL
LANDBRUGSMEDARBEJDER
+45 31 27 47 52
tgj@bikubenfonden.dk
Tobias
TOBIAS GRUNDTVIG JUUL
Tobias arbejder med den daglige drift af Høbbet A/S og Svanninge Bjerge.
Finansdirektør Henning Skovlund Pedersen
HENNING SKOVLUND PEDERSEN
SÆRLIG RÅDGIVER / LEDELSE, ØKONOMI OG NATUR
+45 24 26 62 63
hesk@bikubenfonden.dk
Finansdirektør Henning Skovlund Pedersen
HENNING SKOVLUND PEDERSEN
Henning er særlig rådgiver for direktionen med fokus på Svanninge Bjerge og ombygningen af Thoravej 29. Han er desuden direktør i Høbbet A/S, der er ejet af Bikubenfonden.

TILLIDSHVERV:
Nordic Corporate Investment A/S (Bestyrelsesformand)
Anders Pedersen Maskinfabrik A/S (bestyrelsesmedlem)
Accunia Credit Management (Advisory Board)
Chef for socialområdet Sine Egede
SINE EGEDE ESKESEN
UDVIKLINGSDIREKTØR
+45 27 29 47 47
se@bikubenfonden.dk
Chef for socialområdet Sine Egede
SINE EGEDE ESKESEN
Sine er overordnet ansvarlig for udvikling af Bikubenfondens filantropiske strategier, metoder og kompetencer på tværs af social- og kunstområdet.

TILLIDSHVERV
Mind Your Own Business (bestyrelsesmedlem)
BIFI A/S (bestyrelsesmedlem)
Høbbet A/S (bestyrelsesmedlem)
Foreningen Thoravej 29 (bestyrelsesmedlem)
INVI - Institut for vilde problemer (bestyrelsesmedlem)
Direktør Søren Kaare-Andersen
SØREN KAARE-ANDERSEN
ADM. DIREKTØR
+45 40 11 32 72
ska@bikubenfonden.dk
Direktør Søren Kaare-Andersen
SØREN KAARE-ANDERSEN
Søren har det overordnede ansvar for Bikubenfonden – herunder fondens investeringer inkl. Enkotec A/S.

TILLIDSHVERV
BIFI A/S (bestyrelsesformand)
Høbbet A/S (bestyrelsesformand)
Bikuben Foundation New York inc. (bestyrelsesformand)
Roskilde Kulturservice A/S (bestyrelsesformand)
Hjem til Alle alliancen (næstformand)
Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger (bestyrelsesmedlem og formand for revisions- og risikoudvalget)
Pensionskassen Arkitekter & Designere (bestyrelsesmedlem og formand for revisions- og risikoudvalget)
Enkotec A/S (næstformand)
KAB – Københavns Almene Boligselskab (bestyrelsesmedlem)
NunaFonden (bestyrelsesmedlem)
H. P. Lorentzens Stiftelse (bestyrelsesmedlem)

ØVRIGE:
Nasdaq Københavns Rådgivende Udvalg (formand for det rådgivende udvalg)
Kommunikationschef Iben Haugaard
IBEN HAUGAARD
KOMMUNIKATIONSCHEF
+45 26 22 09 26
ih@bikubenfonden.dk
Kommunikationschef Iben Haugaard
IBEN HAUGAARD
Iben har det overordnede ansvar for udvikling og drift af Bikubenfondens kommunikation og arbejder desuden med bæredygtighed på tværs af koncernen.
Følg os på Facebook

Følg med på vores Facebook-side, hvor vi løbende informerer om ture og arrangementer i Svanninge Bjerge, som du kan deltage i.