Medarbejderne i Svanninge Bjerge

Caroline
CAROLINE-MARIE VANDT MADSEN
LEDER AF SVANNINGE BJERGE
+45 31 37 56 82
cmvm@bikubenfonden.dk
Caroline
CAROLINE-MARIE VANDT MADSEN
Caroline er den daglige leder af Svanninge Bjerge. Hun er biolog og arbejder med naturformidling og udvikling af området. Desuden er Caroline projektleder på indsatsen 'Natur til et godt liv'.
Anders
ANDERS PEDERSEN
DRIFTSLEDER
+45 21 43 09 55
ap@bikubenfonden.dk
Anders
ANDERS PEDERSEN
Anders varetager den daglige drift af området og de tilknyttede ejendomme i Svanninge Bjerge og Høbbet A/S.
Dorte
DORTE ALGREN PEDERSEN
SERVICE- OG KOORDINERINGSMEDARBEJDER
+45 61 34 98 49
dap@bikubenfonden.dk
Dorte
DORTE ALGREN PEDERSEN
Dorte står for møder og arrangementer, der er tilknyttet aktiviteter og skovdrift i 'Natur til et godt liv' og Høbbet A/S og Svanninge Bjerge.
Tobias
TOBIAS GRUNDTVIG JUUL
LANDBRUGSMEDARBEJDER
+45 31 27 47 52
tgj@bikubenfonden.dk
Tobias
TOBIAS GRUNDTVIG JUUL
Tobias hjælper til med den daglige drift af Høbbet A/S og Svanninge Bjerge.
Finansdirektør Henning Skovlund Pedersen
HENNING SKOVLUND PEDERSEN
SÆRLIG RÅDGIVER
+45 24 26 62 63
hesk@bikubenfonden.dk
Finansdirektør Henning Skovlund Pedersen
HENNING SKOVLUND PEDERSEN
Henning er særlig rådgiver for Bikubenfondens ledelse og økonomi. Desuden er han ansvarlig for den naturfaglige udvikling af Svanninge Bjerge.
Chef for socialområdet Sine Egede
SINE EGEDE ESKESEN
DIREKTØR
+45 27 29 47 47
se@bikubenfonden.dk
Chef for socialområdet Sine Egede
SINE EGEDE ESKESEN
Sine er ansvarlig for Bikubenfondens overordnede strategi og udvikling med særligt fokus på udvikling af nye indsatser og samarbejdsrelationer på det sociale område.

TILLIDSHVERV
Mind Your Own Business
BIFI A/S
Høbbet A/S

ØVRIGE
Frivilligrådet
Akademiet for Social Innovation
Direktør Søren Kaare-Andersen
SØREN KAARE-ANDERSEN
ADM. DIREKTØR
+45 40 11 32 72
ska@bikubenfonden.dk
Direktør Søren Kaare-Andersen
SØREN KAARE-ANDERSEN
Søren varetager det overordnede ansvar for fonden.

TILLIDSHVERV:
• BIFI A/S (bestyrelsesformand)
• Høbbet A/S (bestyrelsesformand)
• Bikuben Foundation New York inc. (bestyrelsesformand)
• Roskilde Kulturservice A/S (bestyrelsesformand)
• Hjem til Alle alliancen (fungerende bestyrelsesformand)
• Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger (formand for revisions- og risikoudvalget)
• Arkitekternes pensionskasse (formand for revisions- og risikoudvalget)
• Enkotec A/S
• Nationalmuseets Museumsråd
• KAB – Københavns Almene Boligselskab
• NunaFonden
• H. P. Lorentzens Stiftelse

ØVRIGE:
• Nasdaq Københavns Rådgivende Udvalg (formand for det rådgivende udvalg)
Kommunikationschef Iben Haugaard
IBEN HAUGAARD
KOMMUNIKATIONSCHEF
+45 26 22 09 26
ih@bikubenfonden.dk
Kommunikationschef Iben Haugaard
IBEN HAUGAARD
Iben har det overordnede ansvar for drift og udvikling af fondens kommunikationsindsats på alle medieplatforme.
Følg os på Facebook

Følg med på vores Facebook-side, hvor vi løbende informerer om ture og arrangementer i Svanninge Bjerge, som du kan deltage i.