Mere viden

I vores arbejde for at nyskabe muligheder for unge på kanten af samfundet og for aktuel scene- og billedkunst indsamler vi viden om og dokumentation af vores samarbejder og aktiviteter. Derfor publicerer vi løbende analyser, evalueringer og andre udgivelser, vi håber, kan have interesse for andre, der arbejder inden for vores fokusområder.
Toggle text

Kerneprincippet for vores evalueringspraksis er, at det ikke er alle indsatser, vi støtter, der skal evalueres. Det er noget, vi løbende vurderer.

Når vi evaluerer, benytter vi forskellige metoder alt efter indsatsens karakter, og det er altid med det formål for øje, at evalueringen skal bidrage til viden og læring. Ikke kun for os, men også for den organisation, der står bag indsatsen og for feltet som helhed. Det betyder også, at vi offentliggør alle vores evalueringer.

For at understøtte generel læring og kritisk refleksion gennemfører alle bevillingsmodtagere en afrapportering til os, når de afslutter deres indsats. Afrapporteringerne bruger vi til at følge med i udviklingen af de indsatser, vi støtter, samt det felt, de er en del af.

Du kan læse evalueringerne herunder.

Aktuel scene- og billedkunst
Metodeguide: Betydningen af museumsoplevelser
Report: Kunstnermiljøer – udviklingen af den blandede by (Artist communities - the development of the mixed city)
Publikation: Koreografisk metode – TOOLBOX
Peripeti: Tidsskrift for dramaturgiske studier – Fix&Foxy
Viden: Scenekunstneriske Udviklingsprocesser
Præsentation: Billedkunstens betydning 2022
Podcast: Evaluation of Lyt! at the Glyptotek
Præsentation: Scenekunstens betydning 2022
Midtvejsevaluering 2022: Udviklingsplatformen for Scenekunst
Publikationer: Corpus på Det Kongelige Teater
Rapport: IMAGINARIUM
Formidling: Kunstpodcast VISION
Rapport: Billedkunstens Økonomiske Rum, Markedets samlede størrelse, CBS 2018
Midtvejsevaluering: Udviklingsplatformen for Scenekunst
Publikation: HAUT - Kunstnerisk udviklingsarbejde
Evaluering: Udstillingsprisen Vision
Rapport (podcast): X and Beyond
Evaluering: Årets Reumert
Rapport: Makropol – TRAVERSE og ANTHROPIA
Rapport: Primer
Rapport: Kunstens Rammer