Academic Guest House

Are you contemplating studying in New York City for one or two semesters? If so, we may be in a position to accommodate you, together with Danish students, in a home away from home in this American metropolis
Toggle text

Outside Europe, New York is the city that receives the greatest number of Danish students. Our establishment of Academic Guest House was based on a desire to provide the best possible framework for Danish students, researchers and anyone requiring further education in a city where it is difficult to find suitable accommodations.

The Academic Guest House is located on the Upper West Side of Manhattan. The property is a charming townhouse on a quiet side street adjacent to Central Park. This is a central location in relatively close proximity to many of the city's educational institutions. Having several subway lines within 5 minutes' walking distance means a maximum of 30 minutes' commuting between your home and the city's most important universities and art schools.

The Guest House has room for 22 students distributed between 12 fully furnished and move-in ready apartments. During your stay, you will have excellent opportunities for entering into communities with the other occupants. Other than the private apartments, the Guest House also provides access to a meeting room, a small library and a roof terrace.

History and ownership

Academic Guest House is owned by the Bikuben Foundation's American sister foundation, Bikubenfoundation New York Inc., which was founded by the Bikuben Foundation in 2003. The 1300-m2 Manhattan property was acquired in 2005 by Bikubenfoundation New York Inc. for the purpose of establishing a hall of residence for Danish students. This hall of residence, dubbed the Academic Guest House, was inaugurated on 1 January 2008.

The text below will be in Danish only.

Board of trustees
 • Søren Kaare-Andersen – Chairman
 • Niels Smedegaard – Trustee
 • Irene Krarup – Trustee
For at blive optaget som beboer skal du opfylde en række kriterier. Vores udvælgelseskomité beslutter, hvem der bliver tilbudt ophold. Vi modtager årligt omkring 100 ansøgninger og har plads til 22 kollegianere
Toggle text

Formelle krav

Du kan søge optagelse i Academic Guest House, når du opfylder ét af disse kriterier:

 • Du er optaget som fuldtidsstuderende på en amerikansk uddannelsesinstitution i New York-området
 • Du har en formel aftale om private master classes med en navngiven faglig relevant underviser
 • Du har en formel aftale om praktikophold hos en arbejdsgiver, som ikke findes tilsvarende i dansk regi
 • Du har en formel aftale om et fuldtidsefteruddannelsesforløb

Derudover skal du opfylde følgende krav:

 • Dit studieophold er af minimum et semesters varighed. Der tildeles aldrig kortere studieophold.
 • Du er fyldt 21 år på indflytningstidspunktet.
 • Dit ophold skal juridisk/indholdsmæssigt kunne udløse et relevant gyldigt amerikansk visum for den ansøgte periode. Du kan ikke bebo Academic Guest House på turistvisum.

Sådan bedømmes din ansøgning

Ud over de formelle krav til optagelse kigger udvælgelseskomitéen også på din motiverede ansøgning og vurderer både din akademiske og sociale profil. For at blive beboer i huset skal du have en stærk og velargumenteret plan for dit studieforløb, og du skal kunne dokumentere dit amerikanske uddannelsessteds særlige relevans for dit danske studium.

Størstedelen af de studerende, der optages på Academic Guest House er indskrevet på kandidat eller Ph.d.-niveau. Under udvælgelsen foretrækkes generelt studerende på længerevarende meritgivende højere uddannelser. Studerende på første del af studiet, kommer kun i særlige tilfælde i betragtning. Vi gør dog enkelte undtagelser - eksempelvis hvis du er indskrevet på en kunstnerisk uddannelse, der kræver, at hele uddannelsen tages på den pågældende skole.

Det er vores mål, at kollegiets beboere bliver sammensat med størst mulig faglig diversitet. Derfor lægger komiteen vægt på, at flest mulige fag er repræsenteret – dog aldrig på bekostning af faglige kvalifikationer. Desuden ønsker vi et socialt velfungerende kollegium og prioriterer derfor ansøgere, der har lyst til at engagere sig i fællesskabet og vil forpligte sig til at indgå aktivt i Academic Guest House’s akademiske program.

Udvælgelsen af elever til Academic Guest House foretages af en udvælgelseskomité, som består af:
 • Jon Stokholm – højesteretsdommer
 • Søren Kaare-Andersen – direktør i Bikubenfonden
 • Bradley Abrams – managing and academic director i AGH
 • Sanne Kofod Olsen – dekan på Det Kunstneriske Fakultet på Göteborg Universitet
 • Daniel Otzen – professor ved Interdisciplinær Nanoscience Center (iNANO) og Institut for Molekylærbiologi og Genetik på Aarhus Universitet
Hvad koster det at bo i Academic Guest House?
Toggle text

Du betaler ikke decideret husleje. Men der er en række omkostninger forbundet med at blive optaget på kollegiet.

Administrationsgebyr og depositum

Hvis du bliver optaget på kollegiet, skal du én gang betale et administrationsgebyr på 4.000 kr. Derudover betaler du et depositum på 4.000 kr. Du får som udgangspunkt dit depositum retur, når du afleverer en evalueringsrapport til Bikubenfoundation New York Inc.  om opholdet. Men hvis du forårsager skader på inventaret under dit ophold, kan vi fratrække omkostningerne fra dit depositum.

Ud over administrationsgebyr og depositum skal du i starten af opholdet betale diverse engangsgebyrer på i alt ca. 250 dollars, der dækker linned, rengøringsmidler mm. Alle beboere på kollegiet betaler det samme i gebyrer, uafhængigt af om de bor på kollegiet i et eller to semestre.

Månedlige forbrugsudgift og beskatning af fri bolig

På Academic Guest House betaler du ikke egentlig husleje, men der er forbrugsudgifter og beskatning af fri bolig til den amerikanske stat, som du skal betale. Beløbet afhænger af størrelsen på den lejlighed, du bor i. Der er tre typer boliger: mindre delelejligheder beregnet til par, større delelejligheder for flere studerende og studiolejligheder beregnet for enkeltpersoner. Fordeling af lejligheder sker først efter ansøgningsproceduren er afsluttet. Det er billigst at bo som par i en mindre delelejlighed og dyrest at bo i en studiolejlighed. I 2017 lå udgiften til beskatning af fri bolig på mellem 200 og 420 dollars (hvor de fleste betalte ml. 270-330 dollars.) Hvis du ikke har et lønnet job, mens du bor på kollegiet, kan du forvente at få mindst 80 % af dine udgifter til skat retur fra det amerikanske skattevæsen efter udflytning. Udgifter til forbrug afhænger af lejlighedens størrelse og ligger på ca. 320 dollars om måneden.

For at blive optaget på Academic Guest House skal du kunne fremvise gyldigt visum
Toggle text

Du kan indsende din ansøgning uden et endeligt visum, men bemærk, at vores tilsagn om ophold aldrig vil være endeligt før du står med et relevant gyldigt visum stemplet i passet.

Hvis du bliver optaget i huset, og visum ikke er opnået senest 15. januar (for forårssemestre) eller 1. september (for efterårssemestre), vil din plads normalt blive givet til anden side.

Dit ophold skal juridisk/indholdsmæssigt være af en sådan art, at det udløser et relevant gyldigt amerikansk visum for den ansøgte periode. Man kan således ikke bebo Academic Guest House på turistvisum. Kunstnere kan på baggrund af private master classes opnå et B1/B2 visum og blive accepteret i huset med det. For alle andre studerende er der krav om fuldt visa som f.eks. J eller F visum.

Ofte stillede spørgsmål

Hvornår kan man søge om optagelse?

Der er én årlig hovedansøgningsrunde forud for efterårssemestret. Den ligger midt i maj/juni. Desuden er der en ansøgningsrunde, hvor vi optager et mindre antal elever forud for forårssemestret. Den ligger midt i november. 

Kan jeg ansøge, inden jeg er blevet optaget på min uddannelse?

Har du ikke modtaget endeligt tilsagn fra dit uddannelsessted, når du ansøger, vil du modtage et betinget tilsagn. Tilsagnet bortfalder, hvis du ikke kan fremvise optagelsestilsagn fra dit uddannelsessted, når du ansøger.

Hvor gammel skal man være for at søge om optagelse?

Du skal være fyldt 21 år, når du ansøger om optagelse.

Kan jeg tage min kæreste eller ægtefælle med?

Ægtefæller/partnere kan kun flytte med, hvis de også opfylder optagelseskriterierne og ansøger på samme vis.

Hvornår får jeg svar på min ansøgning?

Hvis du har ansøgt til forårssemesteret, kan du forvente svar senest medio december. Har du derimod søgt om optagelse til efterårssemestret, får du svar primo juli. Hvis du ikke har modtaget endeligt tilsagn fra uddannelsesstedet på ansøgningstidspunktet, vil du modtage et betinget tilsagn.

Hvad gør jeg, hvis jeg ikke har fået visum inden ansøgningsfristen?

Det er muligt at eftersende visa til os efter ansøgningsfristen.

PA, bestyrelsessekretær og kommunikationsmedarbejder Mette Roer Sveigaard
METTE ROER SVEIGAARD
HEAD OF EXECUTIVE MANAGEMENET SECRETARIAT
+45 29 92 75 25
mr@bikubenfonden.dk
PA, bestyrelsessekretær og kommunikationsmedarbejder Mette Roer Sveigaard
METTE ROER SVEIGAARD
Mette is responsible for co-ordinating the work of the management and the board of directors. She is also responsible for the foundation’s work with the Academic Guest House.
Merete Dam Bredsdorff
MERETE DAM BREDSDORFF
OFFICE MANAGER
+45 50 60 54 81
mdb@bikubenfonden.dk
Merete Dam Bredsdorff
MERETE DAM BREDSDORFF
As the Bikuben Foundation’s office manager, Merete is responsible for planning meetings and seminars and other administrative and practical tasks. In addition, Merete assists Mette with administration of the Academic Guest House.
Sådan ansøger du

Der er ikke åbent for AGH-ansøgninger i øjeblikket. Næste ansøgningsrunde er åben fra den 8. maj - 11. juni 2023.