Rapport: Ni nye principper viser vejen til at integrere natur i sociale indsatser

De ni principper præsenteres i en ny rapport, som er målrettet fagprofessionelle og ledere i organisationer, der er nysgerrige på at inddrage natur i socialt arbejde med unge.
Toggle text

Siden 2014 har Bikubenfonden brugt naturen til at styrke unge i sociale forløb i Natur til et godt liv – Laboratoriet. 

En ny rapport, som er lavet i et samarbejde mellem Natur til et godt liv – Laboratoriet og Mobilize Strategy Consulting, udfolder ni principper, som kan hjælpe organisationer med at skabe vellykkede naturmøder for unge i sociale forløb. 

”Gennem de sidste ti år har vi arbejdet med at udvikle, teste og dokumentere metoder, der integrerer naturen i sociale forløb. Rapporten og de nye principper samler op på det arbejde og giver organisationer mulighed for selv at implementere natur i deres socialfaglige indsatser, ” siger Caroline-Marie Vandt Madsen, der er leder af Natur til et godt liv – Laboratoriet. 

Rapporten er baseret på interviews, feltbesøg og litteraturgennemgang af eksisterende rapporter, evalueringer og forskning. 

Tre af principperne er organisatoriske principper, som fagprofessionelle og ledere med fordel kan arbejde ud fra, hvis principperne skal have mulighed for at slå rødder i sociale indsatser. 

”De organisatoriske principper kan hjælpe ledere og fagprofessionelle med at integrere natur i eksisterende indsatser og sikre spredning bredt i organisationen. Det er afgørende for den varige forankring af naturindsatser, da det organisatoriske perspektiv ellers risikerer at blive glemt,” siger Dorte Bukdahl, partner i Mobilize Strategy Consulting.

Natur til et godt liv – Laboratoriet er et partnerskab mellem Bikubenfonden, fire kommuner og to organisationer. Missionen for laboratoriet er at skabe en ny normal på socialområdet, hvor unge får mulighed for at blive styrket i naturen. 

Find rapporten her

Læs mere om Natur til et godt liv – Laboratoriet her

Seks faglige principper for naturintegreret socialt arbejde
  1. Brug naturen bevidst 
  2. Skab transfer mellem naturen og den unges hverdag
  3. Inddrag unge, så naturoplevelsen bliver meningsfuld og styrker handlekraft
  4. Skab naturmøder, der passer godt til den unges udvikling
  5. Skab fællesskab omkring naturoplevelsen
  6. Giv tid og rum til pauser, flow og opdagelser på egen hånd i naturen
Tre organisatoriske principper for naturintegreret socialt arbejde

A: Prioriter tilpasningen af NISA til jeres kontekst
B: Prioriter kompetenceudvikling og faglig refleksion hos medarbejdere og ledere
C: Gør udviklingsprojektet til en del af kernedriften

Kontakt
Marie Hohnen_1
MARIE HOHNEN
KOMMUNIKATIONSMEDARBEJDER (SYGEMELDT)
+45 53 55 22 12
mhn@bikubenfonden.dk
Marie Hohnen_1
MARIE HOHNEN
Marie arbejder med kommunikation af den natursociale indsats ’Natur til et godt liv’ i Svanninge Bjerge.