Furesø Kommune og Bikubenfonden vil bruge naturen til at styrke unges trivsel

Gennem et nyt partnerskab skal øvelser og oplevelser i naturen hjælpe unge i udsatte positioner i kommunen.
Toggle text

Furesø Kommune arbejder allerede i dag med at bruge naturen i socialt arbejde med unge. Med et nyt partnerskab mellem kommunen og Natur til et godt liv – Laboratoriet, som hører under Bikubenfonden, skal forløbene videreudvikles, kvalificeres og udbredes i kommunen. Aftalen for partnerskabet blev underskrevet i dag.  

Forløb i naturen gennem Natur til et godt liv – Laboratoriet kan hjælpe unge med at finde ro, til at lære nyt og til at opdage alt det, de er gode til, viser en evaluering fra Center for Ungdomsforskning ved Aalborg Universitet.  

Visionen for partnerskabet er, at unge i kommunen mellem 13-30 år, der kæmper med fx skolevægring, diagnoser eller andre sociale problemer får mulighed for at blive bedre rustet til fremtiden gennem forløb i naturen. 

Borgmester i Furesø Kommune Ole Bondo Christensen (A) glæder sig over det nye partnerskab.  

”Vi ser frem til at styrke en gruppe af vores mest sårbare borgere ved endnu mere aktivt at bruge den smukke natur, vi er omgivet af. Både medarbejdere og unge er allerede stærkt optagede af metoderne og nysgerrige på at lære mere. Partnerskabet taler lige ind i vores mål om at løfte trivsel og læring for alle inden 2030, og vores håb er, at indsatserne på den lange bane kan gøre endnu flere i stand til at mestre eget liv,” siger han. 

I Furesø Kommune arbejder Skolelandbruget og Hjortøgård allerede med forløb, hvor unges trivsel styrkes i samspil med dyr og natur. Fremover skal indsatserne videreudvikles sammen med Natur til et godt liv – Laboratoriet, og tanken er, at metoderne på sigt skal brede sig til andre indsatser i kommunen. 

Hele vejen rundt om den unge
I Natur til et godt liv – Laboratoriet er leder Caroline-Marie Vandt Madsen særligt interesseret i den videre udbredelse. 

”Vi er nysgerrige på, hvordan kommunen vil arbejde med de metoder, vi har udviklet i Natur til et godt liv - Laboratoriet, så det får fodfæste hele vejen rundt om den unge. Vores mål er at gøre natur til ny normal i det sociale arbejde med unge på kanten. Det glæder mig, at vi med metoderne kan bidrage til at løfte og videreudvikle naturbaserede forløb i Furesø Kommune,” siger Caroline-Marie Vandt Madsen.   

I partnerskabet bidrager Natur til et godt liv – Laboratoriet blandt andet med overnatningsophold for unge og sparring, videndeling og kurser til fagprofessionelle, mens Furesø Kommune bidrager med udvikling, erfaringsdeling og udbredelse.  

Partnerskabet er langvarigt og er foreløbigt sat til at vare indtil 2028.   

Læs mere om Natur til et godt - Laboratoriet her

kontakt

Kontaktperson:
Lotte Stenlev, udviklingskonsulent i Furesø Kommune, tlf: 72 16 54 32, mail: lst8@furesoe.dk 

Kontaktperson:
Marie Hohnen, Kommunikationsmedarbejder i Natur til et godt liv – Laboratoriet/ Bikubenfonden, tlf: 53 55 22 12, mail: mhn@bikubenfonden.dk 

Fakta om Natur til et godt liv – Laboratoriet
Toggle text
  • Natur til et godt liv – Laboratoriet, som er et partnerskab mellem fire kommuner, to organisationer og Bikubenfonden, har siden 2019 testet, udviklet og dokumenteret metoder til at bruge naturen til at styrke unge på kanten.   
  • Målgruppen for programmet er unge fra 13-30 år, der ofte står uden for job og uddannelse, som kæmper med mistrivsel og er på kanten af samfundets fællesskaber.   
  • Sekretariatet holder til i Svanninge Bjerge på Sydfyn, som er ejet af Bikubenfonden.   
  • Årligt er ca. 400 unge på besøg i Svanninge Bjerge på ophold, hvor de indgår i naturintegrerede forløb.  
  • Partnerne i Natur til et godt liv – Laboratoriet arbejder desuden med natur med unge i deres nærmiljøer.
Kontakt:
Marie Hohnen_1
MARIE HOHNEN
KOMMUNIKATIONSMEDARBEJDER (SYGEMELDT)
+45 53 55 22 12
mhn@bikubenfonden.dk
Marie Hohnen_1
MARIE HOHNEN
Marie arbejder med kommunikation af den natursociale indsats ’Natur til et godt liv’ i Svanninge Bjerge.